Welkom in Beauvoorde, Bulskamp, De Moeren en Houtem


De geschiedenis van de vereniging Opbouwwerk IJzerstreek


De vereniging werd in 1968 te Beauvoorde bij Veurne opgericht. De statuten van de vzw Opbouwwerk IJzerstreek verschenen in het Belgische staatsblad op 2 juni 1969.

 De vzw Opbouwwerk IJzerstreek is in eerste instantie een culturele vereniging met als doelstelling: de sociologische, culturele, economische, ruimtelijke en ecologische leefbaarheid  in de historische Westhoek aan weerszijden van de Belgisch-Franse staatsgrens te bevorderen.

 Sinds 1968 heeft Beauvoorde zich als toeristische en culturele entiteit geprofileerd. Vanaf het prille begin heeft Opbouwwerk IJzerstreek het voortouw genomen om via culturele en grensoverschrijdende  initiatieven het hinterland van de Westkust op de kaart te zetten.

 Het jaarlijkse poëziefestival en de kunsttentoonstellingen in Vinkem-kerk vonden hun weerklank tot ver buiten dit hinterland. De drie artiestenmissen met gerenommeerde poëten en uitstekende koren vulden de culturele agenda aan. Tevens werd het dorp Beauvoorde jaarlijks met poëzie aangekleed. Een folder leidde bezoekers langs poëziepanelen, opgehangen op intimistische locaties van het dorp. De geleide wandelingen tijdens de zomermaanden werden door poëzieliefhebbers en toeristen gesmaakt.

 De grensoverschrijdende werking vanuit Beauvoorde richting de Westhoek van Frans-en Zeeuws-Vlaanderen bleef een permanente opdracht en uitdaging voor de vereniging. Er ontstonden intense samenwerkingen met Hondschoote ( jaarlijkse tentoonstelling), Bergues ( gezondheidsmarsen tijdens het paasweekend) en Aardenburg (poëzie)

 De toneelvereniging Sint-Omaarsgilde, het Ploviekoor en de tweedehandsboekenwinkel de Snuffelhoek ontstonden in de schoot van de vereniging. Het zijn nu drie zelfstandige culturele verenigingen.

 Sedert 2013 werden de culturele activiteiten naar de buurdorpen Bulskamp, De Moeren en Houtem uitgebreid met als doel een lokaal en toeristisch cultuurplatform samen te vormen.

Doelstellingen anno 2014

 

De huidige doelstellingen zijn een actualisering van de uitgangspunten bij de stichting. De kerntaak blijft het brengen van cultuur en kunst in  Beauvoorde en zijn omgeving van de  historische Westhoek. Poëzie is de leidraad van deze culturele activiteiten.

 Opbouwwerk IJzerstreek  organiseert  culturele optredens in het bijzonder tentoonstellingen, concerten, voordracht en artiestenmissen. De manifestaties worden ingericht om poëzie in dialoog te brengen met verschillende kunstvormen. De vereniging  wenst de bevolking en toeristen in vervoering te brengen van deze poëtische evenementen.

 De organisatie  begeleidt en stimuleert  culturele activiteiten van individuen en verenigingen uit de 4 dorpen Beauvoorde, Bulskamp, De Moeren en Houtem. Op deze wijze poogt de organisatie aandacht te schenken aan  kunstenaars en verenigingen die een culturele activiteit ontwikkelen in de dorpen.

 De vereniging probeert tweejaarlijks een internationale culturele activiteit met een vereniging uit Frans- of Zeeuws-Vlaanderen te organiseren om ook een Europese uitstraling aan zijn werking te geven. Cultuur verenigt volkeren over de grenzen heen.

 Opbouwwerk IJzerstreek organiseert poëziefiets- en wandelroutes in Beauvoorde en de drie buurdorpen Bulskamp, De Moeren en Houtem. Op de routes vindt men poëziepanelen die een andere dimensie geven aan de pittoreske dorpskommen en  vergezichten van het mooie polderlandschap.

 De organisatie bevordert poëzie bij de jeugd  door een jaarlijkse poëziewedstrijd te organiseren.

 

Opbouwwerk IJzerstreek vzw is aangesloten bij het Rodenbachfonds die de vereniging steunt en mee samenwerkt.