ราคาอาหารปลา

ราคาอาหารปลาทั่วไป                                                                                            home

ลำดับที่ ชื่อ ขนาด ราคาปลีก ราคาส่ง
1  อิจิบัง 20 g จิ๋ว 5 3
2  อิจิบัง 100 g จิ่ว 25 18
3  อิจิบัง 250 g จิ๋ว + เล็ก 45 38
4  อิจิบัง 500 g จิ๋ว + เล็ก 65 50
5  ซี.พี. 50 g  14 11
6  ซี.พี. 100 g  20 17
7  ซี. พี. 220 g จิ๋ว + เล็ก 40 32
8  โอซาก้า 50 g  14 12
9  โอซาก้า 100 g  18 14
10  โอซาก้า 220 g จิ๋ว + เล็ก 35 30
11  Tropical แบบแผ่น ซองละ  5 3
12  Tropical แบบแผ่น กระป๋องละ  45 40
15  โตคิว 100 g จิ๋ว 20 12
16  โตคิว 250 g จิ๋ว 40 30
Comments