2015.05 - Beatrixpark veel veiliger dan ...

mei 2015

Beatrixpark veel veiliger dan…

De Beheergroep Buurtbewoners Beatrixpark (BBB) is er van overtuigd dat het Beatrixpark veel veiliger is dan de afgelopen maanden in negatieve publicaties in de krant is geschetst.

Vrijwilligers van de BBB zijn sinds 2002 actief bezig met groenonderhoud in het park. Deze vrijwilligers zijn afkomstig uit de omliggende buurten. Hierdoor draagt het vrijwilligerswerk ook bij aan de sociale betrokkenheid in de buurt. Voor de meeste bezoekers van het park is het werk van de BBB bekend en wordt hoog gewaardeerd.

Nu het voorjaar weer begonnen is, zal het park weer meer gaan uitnodigen tot een wandeling of een fietstocht. Maar kan dat veilig?

In de afgelopen 13 jaar heeft de BBB het park een grote ontwikkeling zien doormaken:

- We zien geen auto’s meer in het park en steeds minder brommers, dankzij handhaving;

- Er wordt veel minder vuil gedumpt en er is minder zwerfvuil, mede dankzij opruimacties van vrijwilligers en bewoners;

- Er vindt minder vandalisme plaats;

- Er zijn minder hangjongeren, ongure types en zwervers;

- De attributen in de speeltuin zijn sinds de herinrichting veel degelijker uitgevoerd, waardoor hier nauwelijks meer vandalisme voorkomt;

- Het grootste deel van de half verharde wandelpaden zijn verbeterd;

- Er wordt regelmatig gepatrouilleerd door politie en stadswachten;

- Vuilnisbakken worden rond de jaarwisseling afgesloten, het skeelerplein wordt wekelijks schoon gemaakt, enz.

- En niet onbelangrijk: mede vanwege de enthousiaste bijdrage van de BBB aan het onderhoud van het park, draagt de gemeente nu ook zijn steentje bij.

- Hierdoor zien beplanting en grasvelden er veel aantrekkelijker uit dan jaren geleden.

- De gemeente is in februari 2015 begonnen met het groot onderhoud, waardoor het park nog overzichtelijker, gebruiksvriendelijker, mooier en sociaal veiliger wordt.

Kortom, het park is veiliger geworden!

Incidenten blijven altijd voorkomen, zoals inbraken en vandalisme bij de midgetgolf.

De BBB hoopt dat dit positieve nieuws nog meer parkgebruikers aantrekt en nieuwe klanten voor de midgetgolf.

Hierbij een inspirerende voorjaarsfoto.

januari 2009 - het grote eiland in het Beatrixpark, dat door de BBB beheerd wordt, omzoomd door sleedoorn.