2014.01 - bezoek wethouder aan park

15.01.2014 - Bezoek van wethouder Ed Anker aan het Beatrixpark

Aanwezig o.a.:

Ed Anker wethouder

Gerard Kok wijkbeheerder

Thea Atteveld Stadsbeheer

Klaas Strampel projectmanager Advies en Ingenieursburo

Jetze Kamerling BBB

Ankie van Strien BBB

De volgende zaken zijn besproken

Intro

welkomstwoord

Ontstaan BBB

verteld is hoe het BBB is ontstaan

BBB is gestopt met het bosrandbeheer rond parkeerplek achter de sauna

Jetze vertelt dat we een aantal jaren gewerkt hebben in de bosrand rondom de parkeerplaats, maar na de uitbreiding met een aantal extra parkeerplekken, besloot de BBB op deze plek te stoppen. Niet alleen omdat een deel van de beplanting verdween, vanwege veiligheidsredenen (politie die vanaf de dreef de parkeerplaats wil zien), maar ook omdat de parkeerplaats een plek is die voor allerlei andere zaken gebruikt wordt en de nodige sporen (vuil) achterlaat.

Bewegwijzering

We lopen richting “poorten” die het park zouden moeten markeren. Men (ook de wethouder!) geeft toe dat de papegaaienkooi bij de sauna dat doel geheel voorbij schiet. Maar blijkbaar liggen de poorten te gevoelig bij de gemeente om er werk van te maken, m.a.w. verwijderen. Misschien een aandachtpunt om op terug te komen, als er weer gesproken gaat worden over betere bewegwijzering en herkenbaarheid.

Nieuwe parkeerplaats

We steken de weg over en zien de enorme lege parkeerplaats voor bezoekers van voetbal en hockey. De clubs vragen uitbreiding van dit gebied. Er zou te weinig plaats zijn, met name in het weekend. Ed Anker stelde de clubs voor dat Almeerse bezoekers heel best op de fiets kunnen komen. Dan is de capaciteit dacht hij voldoende. We lopen naar de voorgestelde nieuwe “parkeerplaats” grenzend aan de Muziekdreef. Nu is dit een depot voor grond en zand. Heel handig gelegen, toegang via het tunneltje, en je bent meteen in het park. Ed Anker wist van dit plan en liet weten dat de aanleg voor deze parkeerplaats veel geld ging kosten.

Vooralsnog moeten we dit uit het hoofd zetten, er is geen budget voor, maar het is een goed voorstel, aldus de wethouder.

Bosrandbeheer

Verder het park in. Jetze vertelt over bosrandbeheer: gras, kruidenlaag, struiken en ten slotte bomen. Het dunnen van bomen en struiken zodat er licht en lucht komt voor een goede ontwikkeling van de begroeiing. Beschutting voor vogels en andere kleine dieren, die ontstaat door het takkenmateriaal te verwerken in onze beroemde takkenrillen.

Verder langs de bloemenheuvel, prachtig groen in de regen. En verder richting brug. Jetze wees de plek aan waar Tomin een plek heeft gekapt, waar onze gereedsopslagcontainer gaat komen.

Groot onderhoud

Volgens de berichtgeving beperkt het groot onderhoud in parken en bossen zich tot het dunnen van de bosvakken. In de woonwijken wordt ook verharding en meubilair gerenoveerd. Klaas Strampel geeft aan dat dit in het Beatrixpark bij het groot onderhoud in 2014-2015 ook de bedoeling is. Waar bijvoorbeeld banken en prullenbakken ontbreken (na vandalisme in het verleden niet vervangen), wordt dit nieuw geplaatst. Waar de graluxpaden in slecht staat zijn, worden deze van een nieuwe laag voorzien. De baggernoodzaak van de kikkerpoelen zal beoordeeld worden.

Samenwerking met de gemeente

Gesproken is over het soms moeizame samenwerken met de gemeente. De ambtelijke molen en de bureaucratie waar je als vrijwilligers in getrokken wordt, maar niet in wilt belanden. Ed Anker is het er roerend mee eens, dat een en ander veel simpeler en duidelijker moet gaan worden. Ankie doet de suggestie om “één loket” te maken waar vrijwilligers die in het Almeerse groen werken met al hun vragen terecht kunnen en dit loket zorgt voor een oplossing. Zo kunnen de vrijwilligers doen waar ze echt plezier in hebben: gewoon aan het werk in b.v. het Beatrixpark. Volgens de wethouder is er zo iets in de maak!

Park publiekstrekker?

De wethouder is zeer positief over ons werk. Hij is goed op de hoogte van ontwikkelingen.

Naar mijn idee heeft hij echter geen goed beeld van de Almeerse bevolking. Hij vergeleek het Beatrixpark met het Vondelpark in Amsterdam en met een park bij hem in de buurt in Den Haag. Hij wandelt daar met vrouw en kind en het is er druk, druk. Er is horeca, er zijn concertjes en ook daar is het druk. Hij denkt evenals vele voorgangers vóór hem dat horeca mensen trekt. Hij verliest naar mijn idee uit het oog, dat genoemde parken in een oudere stad met een lange culturele traditie een heel ander publiek trekken met andere wensen en eisen.

Ik sprak nog even met Klaas Strampel. Hij is voorstander om met elkaar om de tafel te gaan zitten, als je een en ander wilt oplossen. Dit werkt beter dan allerlei mails sturen is zijn ervaring. Hij werkt sinds 1 januari 2014 in zijn huidige functie, maar is al sinds begin jaren 90 bij de gemeente werkzaam, dus is goed thuis in het gemeenteapparaat.