2009.08 - Onderhoud park met paard

De gemeente heeft in augustus 2009 de bospercelen uitgedund.

Met paardenkracht werden de stammen het bosvak uitgesleept.Het was een prachtig gezicht.

augustus 2009

augustus 2009