B2-MULTI-OPS-CIRCLE

B-EARS multi operator communicatie post

1 Doelstelling

De doelstelling van deze oefening is het trainen van de B-EARS operatoren in het samenstellen en runnen van een Communicatie Post, een “organisatorische” rol.


Om deze taak met succes te kunnen volbrengen is het kennen en kunnen van de “operationele” taken noodzakelijk.

Deze oefening laat je toe om aan de hand van een groepssessie met ondersteuning van online tools deze vaardigheden te trainen.

De focus ligt in deze oefening op het correct opstellen van berichten formulieren, de essentie van iedere CP.

2 Gegevens oefening

Deze oefening is bedoeld om te gebruiken als ondersteuning in een groepssessie en nadien verder te zetten via online.

Het gebruik van meerdere personen per station, zoals in een reële situatie wordt nagebootst.


Enkel de “operator” van een station zal volgens de beurtrol bekend gemaakt worden.


In deze oefening werkt de “operator” de samenstelling van zijn station uit. Hij bepaald als “postmeester” wie welke taken op zich zal nemen.

Hij is de organisator van zijn CP en bepaald autonoom aan de hand van de beschikbaarheid en de concrete situatie wie wat zal doen, om zo de doorstroming en correcte afhandeling van de berichtenstroom te verzekeren.


We onderscheiden volgende taken:

 1. Operator: Dit is de B-EARS geaccrediteerde. Deze wordt bepaald aan de hand van de rol-lijsten. Hij is verantwoordelijk voor de routing en de correcte werking van de CP en coördineert alle medewerkers.

 2. Received By station: Dit is de persoon die de berichten ontvangt.
  Dit is niet noodzakelijk een radio-amateur, maar veeleer een interne administratieve medewerker die als postbode de berichten over brengt naar de operator.

 3. Forwarded BY station: Dit is de persoon die de berichten verder verstuurd naar ofwel een hulpdienst, ofwel een ander B-EARS station. Enkel in geval van een ander B-EARS station moet dit een radio-amateur zijn. In alle andere gevallen kan dit door niet radio-amateurs worden uitgevoerd.

 4. Station-of-origin: Dit is de persoon die aan de hand van de verkregen gegevens, de routing tabel en map en de event gegevens, de berichten vervolledigd (START) en controleert (RX). Hij zal het bericht overhandigen aan de postmeester “operator” die het aan de juiste operator zal doorgeven voor verdere afhandeling.


Het is niet noodzakelijk dat een medewerker een specifieke taak krijgt toebedeeld. Zo kan men de taakverdeling binnen een CP post onderverdelen in een aantal rollen. Hier een paar voor de hand liggende, maar niet noodzakelijk de enig mogelijke rollen:

 • Liaison tussen CP en hulpdiensten: Kan dus zowel taken op zich nemen als Received By, Forwarded by en station-of-origin

 • Radio-operator B-EARS: neemt gedeeltelijk de taken op als Received By, Forwarded By en station-of-origin, als het om radioverbindingen gaat via het Radio-amateur netwerk.

 • Radio-operator Niet-B-EARS: neemt gedeeltelijk de taken op als Received By, Forwarded By en station-of-origin, als het om radioverbindingen gaat via het niet Radioamateur netwerk. (vb als RA dienst kunnen doen al operator voor een hulpdienst of organisatie)

 • Logger/router: kan de rol opnemen van station-of-origin, operator en eventueel liaison tussen de verschillende hulpdiensten.

 • Dispatcher: zal de berichtenstroom binnen het CP verzorgen en bewaken, is de rechterhand van de Operator en voert de “operationele” taken van een operator uit.


De “operator” is de persoon die de taakverdeling op zich neemt en bewaakt. Het is zijn verantwoordelijkheid om de goede werking van de CP te verzekeren. Hij alleen heeft een “organisatorische” verantwoordelijkheid.


Door deze opzet is het noodzakelijk dat iedere medewerker van een CP goed begrijpt welke taken en rollen er gespeeld worden en de kennis en vaardigheden noodzakelijk om iedere “operationele” rol te vervullen, voldoende beheerst.

2.1 EVENT

De code (38)CP-RST slaat op de EVENT code die je gebruikt voor berichten die als START jou CP hebben hebben. De EVENT code wordt samen gesteld uit een prefix, die je kan terug vinden in de routing map en op voorhand wordt afgesproken gevolgd door letters/nummers, die bepaald worden door het Station-of-origin om een uniek event aan te duiden.

(vb: 38C als derde event)

2.2 Nr en Station-of-origin en tijdstip

De nummer die je geeft begint met 1 voor het eerste bericht dat jij aanmaakt en wat dus in jouw log terecht komt. Samen met jou call, die ingevuld wordt in Station-of-origin, vormt dit een uniek herkenningspunt in de verschillende logs.

2.3 Place-of-origin

Dit is de plaats waarvan het bericht afkomstig is. Zo kan het zijn dat de BW Landen via DMO mode, steun vraagt aan BW-Sint-truiden via jou CP-RST. De Place-of-origin zal dan BW-LANDEN zijn.

2.4 TO, FROM, VIA

Een persoon wordt steeds aangeduid door het station en de functie van de persoon. Hiermee kan steeds de exacte opdrachthouder, ook wanneer de persoon een dienstwissel meemaakt worden teruggevonden. Vb CC-HASSELT/DIR-LOG

2.5 Received

Van wie hoor je dit bericht, welke mode en op wat tijdstip en wie is degene die het ontvangen heeft.

2.6 Forwarded

Naar wie wordt dit bericht doorgestuurd?

3 Opdracht

Als B-EARS geaccrediteerde speel je de rol van “Operator” van een CP station.

Aan de hand van de noodzaak stel je je station samen, bestaande uit een aantal medewerkers. Hierin onderscheiden we de medewerkers die we kennen en kunnen bepalen aan de hand van de routing tabel en de medewerkers die moeten gezocht worden binnen onze B-EARS werking. Standaard zal een CP station minstens uit twee medewerkers bestaan, die elk een deel van de taken op zich zullen nemen.


Voorbeeld:

CP-Tongeren kent reeds twee niet-B-EARS medewerkers, zijnde CP-TONGEREN/D4 en CP-TONGEREN/D1, operatoren die berichten kunnen verder doorsturen naar de achterliggende hulpdiensten.


Deze kunnen nu aangevuld worden met B-EARS medewerkers, al dan niet radioamateurs.


CP-TONGEREN

D4

CB-CRISNE/D4

CB-CRISNE/DIR-LOG

ON6MID

D1

POL-TONG/D3

POL-TONG/DIR-POLZH-TONG/D2

ZH-TONG/MUG


ON4HHH

NET, voiceON1BBB

Station-of-origin
NET - DIGITALJan Pieter

Liaison hulpdiensten
Logger
Maak aan de hand van de START/RX berichten in jouw Actor document de nodige B-EARS radiogram documenten aan op papier. Hou hierbij rekening met de taakverdeling binnen jouw CP, zodat de velden Station-of-origin, Received from, Forwarded to correct worden ingevuld.


Wanneer je deze hebt gecontroleerd op fouten, geef je deze in in het Online B-EARS Radiogram formulier. Hierdoor worden automatisch nieuwe documenten gegenereerd en wordt je met een email verwittigd.


Deze oefening kan verder gezet worden “online”. Je wordt via email verwittigd van RX of START berichten voor de verderzetting van de oefening.


4 Scenario


.NCC-BRUSSEL

DIR-BW
DIR-MED
DIR-POL
DIR-LOG
D5

DIR-INFO
Liaison hulpdiensten


NET Voice/digital


Logger/Router


Dispatch


Station-of-origin

CC-HASSELT

DIR-MED
CIC-HASSELT

ZH-HASSELT/D2

ZH-HASSELT/MUG


D1

BW-HASSELT/D1

BW-HASSELT/DIR-BW


D3

POL-HAZODI/D3

POL-HAZODI/DIR-POL


RK

RK-SIT/RK
Liaison hulpdiensten


NET Voice/digital


Logger/Router


Dispatch


Station-of-origin

CP-TONGEREN

D4

CB-CRISNE/D4

CB-CRISNE/DIR-LOG


D1

POL-TONG/D3

POL-TONG/DIR-POLZH-TONG/D2

ZH-TONG/MUGLiaison hulpdiensten


NET Voice/digital


Logger/Router


Station-of-origin

CP-RST

D1

BW-ST-TRUIDEN/D1
POL-TRUDO/D3

POL-TRUDO/DIR-POLZH-TRUDO/D2

ZH-TRUDO/DIR-MEDLiaison hulpdiensten


NET Voice/digital


Logger/Router


Dispatch


Station-of-origin

CP-BERINGEN

D1

CO-HEUSDEN/D1

CO-HEUSDEN/DIR-LOG
CO-HEUSDEN/D2BW-HEUSDEN/D1

BW-HEUSDEN/DIR-BWZH-HEUSDEN/D2

ZH-HEUSDEN/MUG


D3

POL-TESS/D3
Liaison hulpdiensten


NET Voice/digital


Logger/Router


Dispatch


Station-of-origin

In de Actor documenten tref je een lijst met berichten aan die moeten worden omgevormd naar de B-EARS radiogram berichten. Deze omvorming doe je op papier, om ze nadien in te geven in het online formulier van deze oefening.

Vermits de berichten komen van een “hulporganisatie” die deze op haar beurt aan jou over maakt, is het noodzakelijk dat jij alle ontbrekende velden uitzoekt en invult.

De routing is in een cirkel in wijzerzin. Doordat jouw berichten, terug input berichten zijn voor je buur, houd de oefening zich gedurende lange tijd zelf in stand.


De berichten die van hulporganisaties komen worden met het tijdstip START vermeld en bezitten beperkte informatie.

Later in de oefening zal je ook berichten tegenkomen van het type RX. Ook op deze berichten dien je te reageren door ze verder te routen.


De IN-FROM en IN-VIA berichten zijn “informatief” en worden enkel gebruikt indien we met extra “actors” spelen die als evaluator dienst doen om een vergelijk te kunnen maken van het oorspronkelijke bericht met het ontvangen bericht.

De berichten die jij ingeeft in het formulier en die naar je buur worden verzonden dragen het  tijdstip TX in jou scenario na het updaten van de documenten en dienen enkel ter evaluatie.

4.1 Opmerking

De generatie van de berichten voor je buurman gebeurt automatisch, 2 maal per dag na aanpassingen. Dit houd in dat je de veranderingen die je ingegeven hebt, pas na een tijdje zal terugvinden in de lijst.
Op deze wijze kan iedereen zijn "huistaak" maken, op het moment dat het hem het beste uitkomt.

5 Evaluatie

Het tool genereert aan de hand van de TX berichten, dit zijn de volledig ingevulde berichten door iedere player ingegeven. Deze berichten vormen de logboek en kunnen door iedereen bekeken worden voor verdere evaluatie.

De aangemaakte Actor documenten bevatten eveneens de “telegramstijl” van een bericht, waardoor de evaluatie ook met deze documenten kan gebeuren.

6 Rollen

Volgende rollen worden voorzien. De beurtrollen zullen per maand worden afgewisseld.

Om iedereen aan de beurt te laten wordt de volgordenummer gebruikt uit de volgende tabel.

Je bepaald jou document(en) voor de lopende maand door te kijken bij welk station jouw volgordenummer (LIMx) hoort.


Maand

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ON4AWM Walter

1

1

8

8

7

6

5

5

4

3

2

2

ON4WIM Wim

2

2

1

1

8

7

6

6

5

4

3

3

ON3IA Frederik

3

3

2

2

1

8

7

7

6

5

4

4

ON6MID Michel

4

4

3

3

2

1

8

8

7

6

5

5

ON7UZ Dominique

5

5

4

4

3

2

1

1

8

7

6

6

ON4SOG Rudi

6

6

5

5

4

3

2

2

1

8

7

7

ON4VJ Johny

7

7

6

6

5

4

3

3

2

1

8

8

ON5ARE Bart

8

8

7

7

6

5

4

4

3

2

1

1
Volgnummer

Station

Event-prefix

LIM1

NCC-BRUSSEL

10

LIM2

CC-HASSELT

35

LIM3

RELAY2


LIM4

CP-TONGEREN

37

LIM5

RELAY3


LIM6

CP-RST

38

LIM7

CP-BERINGEN

36

LIM8

RELAY5De uitleg en link naar de documenten vind je in de subpagine

Subpages (1): B2-Radiogram en files
Comments