DIY LFP battery system

LFP 12,8V batterij voeding systeem DIY

PDF met linken


Video van de presentatie en de testen(45min)

RST off-grid project1 Doelstelling Goal

Het gebruik van batterijen in een UPS configuratie, om bij uitval van het grid, verder te kunnen is wijd en zijd gekend en gebruikt.

Echter binnen de radioamateur gemeenschap en specifiek binnen alle vormen van “nood-communicatie” is het noodzakelijk om met grote zekerheid te kunnen rekenen op een batterijvoeding.

The use of battery powered UPS configurations is well know as a "fail-safe" system when grid power goes down.

Although as radio-amateurs and specifically those involved into emergency communications, we seek for higher certainties than usual when running on battery power.


Uit het verleden is gebleken dat UPS systemen, die dmv druppelladen en omschakeling indien nodig, falen of ontoereikend zijn bij het wegvallen van het grid. Redenen zijn legio, zoals defecte batterij, te korte tijdspanne tussen de vorige “black-out” waardoor de batterij onvoldoende is opgeladen, geen “no-break” waardoor de apparaten een spanningsdip ervaren en zichzelf uitschakelen enz.

The past has learned us that UPS systems, based on trickle-charged lead-acid batteries, seems to fail when needed. Reasons are well known, like battery defect, to short charge-period between black-outs, no "no-break" setup creating a voltage dip and switching off connected equipment.


Een oplossing voor dit probleem is het constant gebruiken van de batterij in een “no-break” configuratie, iets wat reeds jaren wordt toegepast binnen de luchtvaart (ground-to-air) radiocommunicatie.


The only possible solution would be the constant use of the backup configuration as a "no-break" setup, which has proven its effect at airport sites for the "ground-to-air" communication systems.

Bijkomend aan deze eis, wensen we als radioamateur tevens over energie te beschikken indien het grid voor langere periode uitvalt. Hierdoor ontstaat de noodzaak om via zonnestroom, een tijdelijke connectie met het net of een andere bron, “snelladen” mogelijk te maken.      


As a radio-amateur, our requirements or not only backup power for a short time, but also when the grid is unavailable for a longer period.
This creates the necessity to  use solar-current and quick-charge technics from different kinds of power sources when shortly available.

2 Oplossing Solution

Door gebruik te maken van de recente batterijtechnologie en extra elektronica, kunnen we deze vereisten waarmaken.

Het concept bestaat uit:

 1. LiFePo4 cellen met een specifiek BMS (battery management system) en cell balancer

 2. Alarmering bij “bijna leeg” batterij.

 3. Booster-solar charger met “custom” settings om maximaal gebruik te kunnen maken van allerhande PV cellen.

 4. DC-DC quick charger zodat zelfs met lagere bronspanning een batterij kan opgeladen worden of kan geladen worden vanuit een e-bike batterij of andere batterij.

 5. Current limiting power supply met timer voor het permanent aansluiten op het net.

 6. Standaard aansluitingen via Anderson-powerpole, XT60i en MC4

Using recently battery technology and supporting electronics, makes it possible.
The concept exists out of the following components:

 1. LiFePo4 cells and a specific BMS(battery management system) and cell balancing boards
 2. Alert system when stored battery energy is almost empty
 3. Booster-solar charger with custom settings, to optimize the use of PV photovoltaic power
 4. DC-DC quick charger, used when the source voltage is lower or different from the battery voltage, like when e-bike batteries or power supplies are used.
 5. In case of a permanent connection to the grid, a current limiting power supply and timer can be used.
 6. Widely used connection poles like Anderson-powerpole, XT60i and MC4
De eigenschappen van ieder onderdeel zijn gekozen met de doelstelling de levensduur van de batterij maximaal te gebruiken en het toepassingsgebied zo universeel mogelijk te houden.

De beoogde capaciteit is ongeveer 20Ah..40Ah voor thuis gebruik met eventueel opschaling naar 100Ah. De motivatie en keuze in dit artikel moet je toelaten om een keuze te maken voor andere capaciteiten en configuraties.


Specifications of every part are chosen to maximize the lifetime of the battery and to provide solutions as universal as possible.
A good value for home-use would be a 20Ah...40AH battery backup system that could be extended to an 100Ah system.
Motivating the choices made should provide you the competence to make choices for other  capacities and configurations.

De verschillende eigenschappen en vergelijkingen met bestaande systemen worden hier toegelicht.

Different specifications and comparisons with existing systems are explained.