Moodle: Glossari

Com afegir un glossari al Moodle?

El glossari és una activitat que permet crear i mantenir una llista de definicions sobre el tema de curs. Aquestes definicions es poden enllaçar des de qualsevol part del curs, de manera que en qualsevol part del curs una paraula amb definició al glossari serà un enllaç a la seva definició.


1. Cliqueu sobre “Afegeix una activitat” i trieu “Glossari”.

2. Anomeneu el glossari. Feu una breu descripció del tema del glossari.

3. Un glossari global afecta a tot el lloc Moodle. El glossari d’un curs serà un glossari local.

4. Un curs pot tenir més d’un glossari. En aquest cas, un dels glossaris serà el glossari principal, i els glossaris secundaris podran exportar entrades al glossari principal.

5. Podeu activar els enllaços automàtics a les entrades del glossari. En aquest cas, cada cop que una paraula definida al glossari surti al curs, podrem consultar-ne la seva definició al glossari.

Com sempre, recorda Desar els canvis.