Về BDTP

I. « Biển Đông tại Pháp » là gì?

« Biển Đông tại Pháp » là một nhóm làm việc bắt nguồn từ Pháp, với mục tiêu trao đổi thông tin, kiến thức, và thực hiện các dự án duy lý và hòa bình nhằm vận động bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

http://seasissues.org/about/

II. Các hoạt động chính của Nhóm « Biển Đông tại Pháp »
1. Tìm hiểu về đề tài Biển Đông
Tìm hiểu và giúp nhau tìm hiểu về đề tài Biển Đông. Các phạm trù chính: luật, lịch sử , địa chính trị. Các tranh chấp chính: Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông.
2. Phổ biển thông tin, kiến thức về Biển Đông
Chuyển tải các thông tin và kiến thức về Biển Đông đến cộng đồng người Việt, người Pháp, và đến toàn thế giới thông qua các kênh online và offline : mail, facebook, web, hội thảo, tọa đàm, meeting, viết báo tiếng Việt, Anh, Pháp…
3. Kiến nghị/tác động
Phát triển thành một tổ chức có thể đưa ra và tổ chức thực hiện các nghị kiến, tư vấn có giá trị về đề tài Biển Đông đến các tổ chức dân sự/chính sự của Pháp, Châu Âu, Việt Nam, thế giới.
III. Tổ chức của “Biển Đông tại Pháp”
1. Nhân sự
Thành viên : Bùi Nguyễn Hoàng, Đặng Hữu Thanh Tuấn, Hoàng Năng Thắng, Lê Đoàn Thanh Lâm, Lê Trung Tĩnh, Nguyễn Đức Khương, Nguyễn Gia Hiển, Nguyễn Hoài Tưởng, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thế Dương, Trần Bằng.
Nguyên tắc : Làm việc theo sở trường của thành viên, quyết định quan trọng thì tập thể, quyết định cụ thể thì do người quản lý của từng dự án sau khi tham khảo ý kiến chung của tập thể.

2. Tổ chức thực hiện công việc
Các hoạt động của nhóm « Biển Đông tại Pháp » được tổ chức theo dạng các dự án. Những dự án sẽ được các thành viên nêu lên, được thảo luận, và nếu được tán thành sẽ sử dụng nguồn lực (kiến thức và nhân lực) của nhóm. Tất cả các hoạt đông đều phải tuân theo 2 tiêu chí của nhóm là duy lý và hòa bình.

Hai hoạt động chính là nghiên cứu và phổ biến thông tin, kiến thức chuyên ngành về Biển Đông. Một số dự án nghiên cứu chuyên sâu và hội thảo khoa học được phối hợp thực hiện với AVSEExternal Link (Hội khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp).

IV. Một số nguyên tắc khi trao đổi trên các kênh thông tin của “Biển Đông tại Pháp”
1. Khi trao đổi nên tập trung vào chủ đề đang nói hơn là cá nhân người nói.
2. Các chủ đề tranh luận chỉ nên tập trung đến bản chất vấn đề Biển Đông, không tranh luận về hành vi của các tổ chức chính trị trong các vấn đề kinh tế xã hội khác.
3. Khi đưa các thông tin cần dẫn nguồn, link rõ ràng. Nên có một vài comment để thể hiện quan điểm người đưa tin và chắc là họ đã đọc tin và không spam dây chuyền.
4. Tác giả là người chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung bài viết và các trao đổi của mình.


Nhóm “Biển Đông tại Pháp”

Website: http://seasissues.org

Mailing list: https://groups.google.com/group/biendongnama

Facebook: https://www.facebook.com/groups/timhieubiendong

http://goo.gl/0Ik9Ru

Comments