Tin tức

http://seasissues.org/about/Ký tên cho lá thư gửi Liên Hợp Quốc: 

Danh sách người ký tên


- (14h, 31/03/2013, TTVHVN, Paris) - Thảo luận chuyên đề: "Kinh tế, quân sự và truyền thông cho Biển Đông" 
- 24/08/2012 - South China Sea conflict generates uncertainty and insecurity
- 27/05/2012, TT nghệ thuật Saint Martin, Paris - Trần Bằng triển lãm ảnh giới thiệu chuyến thăm Trường Sa tháng 04/2012