โรงเรียนวิถีพุทธ

ด่วนที่สุด 

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านกันตรึม ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดงมัน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือคุณครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดอบรมหมู่บ้านวัฒนธรรมครั้งนี้ด้วยนะครับ (ช่วยส่งตอกันด้วยนะครับ)

ภาพถ่ายดาวเทียมทางเข้าโรงเรียนบ้านดงมัน
             
banner กระทรวงศึกษาธิการ   
พระราชกรณียกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา( สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ)
ทวีปอเมริกา
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557

 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๑             ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ มีนักเรียน ๒๔ คน นางเบญจวรรณ นพคุณ ครูประจำชั้น
  ส่ง 12 ธ.ค. 2557 08:25 โดย To Administrator
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๒              ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ มีนักเรียน ๑๔ คน นางรติมา สวัสดิ์โยธิน ครูประจำชั้น
  ส่ง 12 ธ.ค. 2557 07:27 โดย To Administrator
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๑                 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  จำนวน ๑๙ คน  ชาย ๑๑ คน ...
  ส่ง 3 มิ.ย. 2558 09:43 โดย To Dongmun
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๒                 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ จำนวน ๒๓ คน  ชาย ๑๖ คน ...
  ส่ง 3 มิ.ย. 2558 09:35 โดย To Dongmun
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข้อมูลนักเรียน ๒๕๕๙

 • นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑                           นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 01:05 โดย Bandongmun Surin
 • นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒                         นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 19:05 โดย Bandongmun Surin
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๑                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 19:06 โดย Bandongmun Surin
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๒                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 06:42 โดย Bandongmun Surin
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๓                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 06:34 โดย Bandongmun Surin
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๔                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ โดยมีคุณครูเผด ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 19:11 โดย Bandongmun Surin
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๕                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 21:33 โดย Bandongmun Surin
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๖                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
  ส่ง 26 มิ.ย. 2559 20:22 โดย Bandongmun Surin
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 22:59 โดย Bandongmun Surin
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 23:07 โดย Bandongmun Surin
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 05:26 โดย Bandongmun Surin
แสดงบทความ 1 - 11 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »
bdm2556@gmail.com

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

 • มุมมองใหม่
  ส่ง 9 พ.ค. 2559 21:16 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ประกาศโรงเรียนบ้านดงมัน สอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
  ส่ง 6 ส.ค. 2556 20:57 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ยังไม่ได้งาน ให้รีบส่งให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบ เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนเอง

      ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  นายบุญเจริญ บูรณะ

       คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ร่วมมือร่วมใจ    ช่วยภัยน้ำท่วม 

ครบรอบ ๗๙ ปี โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.สร.๑
บุคลากร

 • นายไมตรี สมชื่อ ชื่อ-สกุล  นายไมตรี    สมชื่อตำแหน่ง  พนักงานบริการวิทยฐานะ  ไม่มีวิทยฐานะวิชาเอก  อื่นๆ อื่นๆวุฒิการศึกษาสูงสุด ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2558 22:05 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คณะกรรมการสถานศึกษา

 • กรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน             วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ได้จัดการประชมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดงม ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2557 19:42 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การวัดและประเมินผลการศึกษา

 • คะเเนนมัธยม ปีการศึกษา2557             คะเเนนทุกสาระของมัธยมปีการศึกษา2557
  ส่ง 13 เม.ย. 2558 10:18 โดย Pornpan Pong
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สภานักเรียน

 • ขั้นตอนที่ ๑                 การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ขั้นตอนที่ ๑ จับสลากเลือกหมายเลขผู้สมัคร
  ส่ง 27 พ.ค. 2557 21:43 โดย To Dongmun
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สื่อ/นวัตกรรม

 • Computer             บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ จาก "SchoolNet"ใบงานสร้าง Menu SmartArtใบงาน สร้างปุ่ม Program PhotoShop
  ส่ง 26 ส.ค. 2558 01:37 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • Picture             รวบรวม Picture ที่น่าจะมีประโยชน์PicturePicture
  ส่ง 12 พ.ย. 2557 22:57 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข้อมูลนักเรียน

 • จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๖             เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ทุกช่วงชั้น ย้อนหลัง3  ๓ ปีการศึกษา โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2557 22:39 โดย To Administrator
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานนักเรียน

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3_56 ลิงค์ผลงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  นายนร ...
  ส่ง 27 พ.ค. 2557 21:24 โดย To Administrator
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2557

 • น.ส.จุรีพร นาคินี                 น.ส.จุรีพร นาคินี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ส่ง 22 พ.ค. 2557 02:22 โดย To Dongmun
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ๒๕๕๘

 • นายคุณาวุธ แผ่นทอง             นายคุณาวุธ  แผ่นทอง  นักศึกษาฝึกประสบแารณ์วิชาชีพ ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ สอนชั้น ม.๑ - ๒ และชั้นป.๓ ประจำชั้น ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2558 20:01 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ๒๕๕๙

แสดงบทความ 1 - 9 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
สืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม

รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

แสดงบทความ 1 - 9 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แฟ้มภาพ/กิจกรรม

 • ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ งานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐)  ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ เพื่อล ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2560 07:42 โดย Bandongmun Surin
 • อาชีวะ อาสา        วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.สร.๑ ได้รับน้ำใจจากนักศึกษาและอาจารย์นพอนันต์ นรโคตร แผนกปวส.คอมพิวเตอร์ธุรก ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2559 04:34 โดย Bandongmun Surin
 • ครบรอบ ๗๙ ปี                 วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.สร.๑ ได้ทำบุญโรงเรียนเนื่องจากครบรอบ ๗๙ ปี มีกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน มาร่วมงานมากมาย ...
  ส่ง 19 พ.ค. 2559 10:34 โดย To Dongmun
 • ยกพลขึ้นบก                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ นำโดยนายอภัย ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ร่วมกับเครือข่ายบริหารแบบบ ...
  ส่ง 25 ม.ค. 2559 19:40 โดย To Dongmun
 • โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์             โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2559 23:05 โดย To Dongmun
 • เข้าค่ายพักแรม boy scoult             วันที่ 29 - 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 ลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ได้เข้าร ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2559 23:12 โดย To Dongmun
 • วันเด็ก ๗/๑/๕๙     วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ได้จัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายนววิธ ควรด ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2559 22:56 โดย To Dongmun
 • พิธีขึ้นอาคารใหม่             วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ได้จัดพิธีขึ้นอาคารใหม่ โดยมีนายบุญเจริญ ...
  ส่ง 4 ธ.ค. 2558 07:24 โดย Bandongmun Surin
 • ผอ.นววิธ ควรดี                 วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พวกเราโรงเรียนบ้านดงมัน สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ไม่ว่าจะเป็นคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2558 07:50 โดย Bandongmun Surin
 • กีฬารอบคัดเลือก             โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ได้จัดการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก เพื่อไปชิงแชมป์ในการแข่งขันกีฬาสีประจำป ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2558 00:30 โดย To Dongmun
 • เทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี                 โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรต ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2558 20:25 โดย To Dongmun
 • กิจกรรมวันแม่ 58                 โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญ "วันแม่แห่งชาติ" มีกิจกรรมมากมาย บรรยากาศดังภาพ
  ส่ง 26 ส.ค. 2558 20:15 โดย To Dongmun
 • ทำบุญโรงเรียน             วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  ได้นิมนต์พระ ๓ วัดในเขตพ ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2558 00:01 โดย To Dongmun
 • กว่าจะเป็นกรรมการนักเรียน             กว่าจะเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 58 — ที่ โรงเรียนบ้านดงมัน ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2558 23:52 โดย To Dongmun
 • นศ.ฝึกประสบการณ์ ๕๘         โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ส่ง 20 พ.ค. 2558 23:53 โดย To Dongmun
 • เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘         วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านดงมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ได้เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ป ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2558 23:27 โดย To Dongmun
แสดงบทความ 1 - 16 จาก 151 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Comments