Startpagina
Bridgeclub Kethel is, gevestigd te Schiedam.
Locatie; Wijk- en Bewonersvereniging Tuindorp Perenlaan 5  3102 SB Schiedam
telefoon; 010-4709522

   

Met dank aan Theo en Nel Janse voor de ondersteuning bij het opzetten van onze bridgeclub.

                                               

Speelmiddag : iedere donderdag, aanvang 13.00 uur.

Bridgeclub Kethel is:

 • een bridgeclub,

 • een club voor zowel gevorderde als beginnende bridgers.

  Als je een basiscursus gevolgd hebt kan je al meespelen.

  een club waar gezelligheid en het spelplezier hand-in-hand moeten gaan.

 • een club waar de leden elkaar tutoyeren.

 • een club waar in de speelzaal niet gerookt mag worden. 

 • een club waar verschillende vormen van het bridgespel (zoals paren, en diverse drives met prijzen) aan bod komen.

 • een bridgeclub die veel zorg besteedt aan de onderlinge sociale contacten, welke de club een extra dimensie geven.

    Verdere bijzonderheden:

 • Reglementen worden op verzoek verstrekt.

 • Het bridgeseizoen loopt van 1 september tot en met eind april.

 • De contributiebetaling loopt gelijk aan het verenigingsjaar vanaf 01-09 t/m 30-04.

 • Contributie bedraagt € 55,00 per persoon/per seizoen, overschrijven voor 1 augustus op Bankrekeningnummer;  NL20ABNA 0976834820 t.n.v. J.v.d.Heiden te Schiedam, onder vermelding contributie bridgeclub Kethel. Uw overschrijving is tevens uw lidmaatschap en betalingsbewijs

 • Indien u zich als lid opgeeft verwachten wij van u dat u zich kunt verenigen met de doelstellingen van de bridgeclub Kethel en bereid bent deze doelstellingen na te leven.

Wanneer u informatie wilt hebben kunt u contact opnemen per e-mail met de secretaris;                                                           joop41@caiway.net of telefonisch; 010-4271982

Wij hopen u als lid van onze club te mogen verwelkomen.