การใช้งาน


จากหน้าแรก กด F1 จะได้หน้าต่างข้างล่าง


หลังจากศึกษาปุ่มเมนูเสรร็จแล้ว กดปุ่มใดก็ได้บนแป้นพิมพ์เพื่อออกจากหน้าต่าง
หลังจากนั้นกด F3 เพื่อ เลือกภาษาที่จะฝึกพิมพ์


กด T ถ้าต้องการเลือกภาษาไทยในการฝึกหรือกด E เพื่อเลือกภาษาอังกฤษในการฝึก
แล้วจะมีหน้าต่างให้เลือก ว่าต้องการเสียงหรือไม่ กด Y ถ้าต้องการเสียง กด N ถ้าไม่ต้องการเสียง
หลังจากนั้นกด F2 เพื่อเลือกแบบฝึกหัด ซึ่งจะมีทั้งหมด 25 แบบฝึก


กด ↑ เพื่อเพิ่มความยาก↓ เพื่อลดความยากในการฝึก แต่สำหรับผู้เริ่มฝึกให้เริ่มตั่งแต่แบบฝึกหัดที่ 1 เพื่อฝึกนิ้วให้ชินกับแป้นComments