ข้อมูลข่าวด่วน(เพิ่มเติม) Cyber World

ข้อมูลประกอบการบรรยาย
การวิบัติของอาคารและแนวทางการแก้ไข
ขึ้นเว็บไว้ส่วนท้ายหน้านี้...ไฟล์แนบ/แนบไฟล์
เกือบ 700 หน้า โครงการที่ 5 วันที่ 27-29 ส.ค. 2556.....จ้า
ข่าวนี้จบแว้ววว..........................................................................................................................

ประกาศ.......การสมัครสมาชิกชมรม สมัครได้ทุกวินาที
โหลดแบบฟอร์ม-กรอกข้อมูล-เซ็นชื่ิอ-แสกน-ส่งทางเมล เฟส เพจ แฟ็กซ์
ใบสมัครสมาชิกชมรม
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiY2NhbXB0aGFpfGd4OjI5MjNkYTk4NzY2MWYxZjk
หรือที่ไฟล์แนบข้างล่างนี้

ส่งได้ที่ mail             bpcd08@yahoo.com  ชมรมวิชาชีพครูการก่อสร้างอาชีวไทย  
                          
        Facebook    ชมรมวิชาชีพครูการก่อสร้าง อาชีวไทย       เพจ   ชมรมวิชาชีพครูการก่อสร้าง        (ครูคณะวิชาการก่อสร้างเดิม ๕ สาขา) 
                       
        Tell.            Fax.    036-411666    (ส่งต่อครูชอบ)
     
        สอบถาม       088-6244818             

ทุกวัน เวลา วินาที มันคือ........Cyber World
เพียงเราชาวก่อสร้างคิดถึงความเคลื่อนไหวของกันและกัน.....ณ ศูนย์กลางแห่งนี้.....เราจะรู้เรื่องราวมากมาย.....สัปดาห์ละครั้งทุกคนจะไม่พลาดเหตุการณ์ดีดีเพื่อสมาชิก 
          
...........................................................................................................................................................................................

ถามตอบในเว็บบอร์ดชมรม.........สมัครได้ที่.............. เว็บ สสอ.
http://bpcd.vec.go.th/Default.aspx?tabid=1633                          

    .....ข้อมูลชมรมต่างๆ

        ครูชอบ ขอความกรุณา ครูวิชาการก่อสร้าง สมัครและช่วยกันเป็นพิเศษบอกต่อเพื่อสมัครด่วนที่สุดครับ
                                                        ขอบพระคุณครับ
                                                     ครูชอบ   สมบุญเพ็ญ
                                                          ประธานชมรม 
                                                       18  มกราคม  2556

        หมายเหตุ ประธานชมรมเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ของสมาชิก ครับ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
19 พ.ย.2555

เรียน ครูวิชาการก่อสร้างอาชีวศึกษา(ไทย)
    
        ครูชอบ..ขอข้อมูลการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการครูวิชาการก่อสร้างอาชีวศึกษา(ไทย) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน(จัดการเรียนรู้)
            1.  ปีงบประมาณ 2556 เราจะเสนอของบประมาณอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการครูวิชาการก่อสร้างอาชีวศึกษา(ไทย)
                1.1  เรื่อง.................................ชื่อวิทยากร................สังกัด...................การติดต่อ...............................งบประมาณ....................จำนวนวัน/ชม..........
                1.2 เรื่อง................................ชื่อวิทยากร................สังกัด...................การติดต่อ...............................งบประมาณ....................จำนวนวัน/ชม...........
                1.3 เรื่อง................................ชื่อวิทยากร................สังกัด...................การติดต่อ...............................งบประมาณ....................จำนวนวัน/ชม...........
            2. ปีงบประมาณ 2557 เราจะเสนอของบประมาณอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการครูวิชาการก่อสร้างอาชีวศึกษา(ไทย)
                2.1  เรื่อง................................ชื่อวิทยากร................สังกัด...................การติดต่อ...............................งบประมาณ....................จำนวนวัน/ชม...........
                2.2 เรื่อง................................ชื่อวิทยากร................สังกัด...................การติดต่อ...............................งบประมาณ....................จำนวนวัน/ชม...........
                2.3 เรื่อง................................ชื่อวิทยากร................สังกัด...................การติดต่อ...............................งบประมาณ....................จำนวนวัน/ชม...........

        หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อเสนอ ข้อแนะนำจากคณะครูวิชาการก่อสร้างทั่วประเทศครับ
                        
                                                        ว่าที่ร้อยตรี  ชอบ    สมบุญเพ็ญ
                                                                     (ชอบ    สมบุญเพ็ญ)
                                             ประธานชมรมครูวิชาการก่อสร้างอาชีวศึกษา (2552-ปัจจุบัน)

ติดต่อ mail              bpcd08@yahoo.com  ชมรมวิชาชีพครูการก่อสร้างอาชีวไทย  
                          krushob@windowslive.com  ใช้ในกลุ่มครู
                          sshob_shob@yahoo.co.th  ใช้ทั่วไป
                          sshobjolasit@gmail.com  ใช้เพื่อการเรียนรู้
        Facebook    ชมรมวิชาชีพครูการก่อสร้าง อาชีวไทย       เพจ   ชมรมวิชาชีพครูการก่อสร้าง        (ครูคณะวิชาการก่อสร้างเดิม ๕ สาขา) 
                        Sshob Jung                                 เพจ    Sshob jung ครูอาชีวไทย         (สำหรับครูอาชีวไทยทุกท่าน)      
        Tell.            08-8624-4818                              Fax.    036-411666    (ส่งต่อครูชอบ)                            


              
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
27 ส.ค. 2556 02:56
ċ
10-LOGO TAtech.rar
(43k)
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
27 ส.ค. 2556 03:18
ą
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
27 ส.ค. 2556 03:23
Ĉ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
27 ส.ค. 2556 03:23
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
27 ส.ค. 2556 02:58
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
27 ส.ค. 2556 03:00
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
27 ส.ค. 2556 03:01
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
27 ส.ค. 2556 03:04
Ċ
6-8FL.pdf
(2908k)
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
27 ส.ค. 2556 03:06
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
27 ส.ค. 2556 03:10
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
27 ส.ค. 2556 03:16
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
27 ส.ค. 2556 03:18
ĉ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
17 ส.ค. 2556 20:50
Comments