หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายวิชา

ปฏิทินกิจกรรม

แผนการเรียน

  การนำทาง

   ผลการเรียน

   โพสต์18 ต.ค. 2554 08:41โดยwichunee sansuwan   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2554 08:44 ]
   ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 


   หมายเหตุ 
   1. สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน E ให้ทำการถอนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลเชิงธุรกิจในภาคเรียนที่ 2/2554 ออก และลงทะเบียนรายวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการจัดการแทน
   2. สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียน V ให้ดำเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2554 หากพ้นกำหนดจะปรับผลการเรียนเป็น E ทันที
   3. สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียน V ให้ดำเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนภายใน1 เดือน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2554 หากพ้นกำหนดจะปรับผลการเรียนเป็น E ทันที
   Comments