กศน.อำเภอบางบัวทอง

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2553


แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี
พิพิธภัณฑ์ มนุษยชาติวิทยา
พิพิธภัณฑ์มนุษชาติวิทยาเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ แห่งแรกของไทย ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2504 ในสมัยที่นายสะอาด ปายนันท์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ด้านหลังของ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า มีลักษณะเป็นตึก 2 ชั้น กว้าง 15 เมตร ยาว 31 เมตร
สวนทิพย์
สวนทิพย์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตะวันออก ที่ตำบลบางพูด ถนนสุขาประชรสรรค์ 2 (ถนนวัดกู้) อำเภอปากเกร็ด เป็นสถานที่ พักผ่อน หย่อนใจ ลักษณะเป็นสวนพันธุ์ไม้ต่างๆ ในวรรณคดี มีศาลาทรงไทยสำหรับ นั่งพักผ่อนภายในบริเวณสวนและริมท่าน้ำ บรรยากาศ ร่มรื่น สวยงาม แบบไทยๆ มีการให้บริการ สถานที่พักและจัดกิจกรรมบันเทิง ของคณะ ท่องเที่ยว รวมถึงการได้พบเห็นสภาพ ชีวิตความ เป็นอยู่ แบบชนบท ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ยังคงสภาพไว้ได้อย่างสมบูรณ์
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (บ้านกวานอาม่าน)
พิพิธภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา "บ้านกวานอาม่าน" เป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ จัดแสดง เครื่อง ปั้นดินเผามอญ ลายโบราณ การปั้นเครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นอาชีพชาวมอญ มาตั้งแต่ ครั้งตั้งถิ่นฐานแถบลุ่มแม่น้ำอิรวดี เอกลักษณ์ของศิลปะสกุลช่าง เกาะเกร็ด ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ โอ่งสลัก หรือหม้อสลัก หรือที่เรียกในปัจจุบัน ว่า "หม้อลายวิจิตร"