Bew.. info

uitbreiding Bewoners Commissie Bewoners Belangen Talmastraat.
Bij deze is per 1-7-2015 de BC BBTalmastraat uitgebreid met ± 60 huurders.
Sinds 2010 zijn we als BC bezig voor de bewoners van de Talmastraat en Heldringstraat 2/4. Hierbij zijn nu ook de straten Mackayplein en Keucheniusstraat gekomen. De aanleiding voor een uitbreiding was dat Mevr Verhaal is gestopt met haar BC. Wij als BC Talmastraat vinden dat de bewoners aldaar naar jaren van vertegenwoordiging door een BC dit nog willen. Na onderzoek is gebleken dat men dat wil, en dus hebben wij deze vrijwillige taak op ons genomen. Na toevoeging van deze 2 straten is het aantal huurwoningen dat we nu vertegenwoordigen gegroeid tot 105.

Ook is het bestuur uitgebreid zodat deze nu uit 5 personen bestaat, Mevr.A van Dijke. Voorzitster. Dhr. M van Assen. Secretaris/Penningmeester Mevr. I Groenheide Bestuurslid. Mevr. M Einhaus Bestuurslid Mevr. E Driftenaar Medewerkster Hopende u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. met vriendelijke groet, het bestuur van BC BBTalmastraat.

Hier vind u de bewoners-info brieven, vanaf 2010.

    geen afsluiting poort: poort 2014
 
 1.
bew info brief:1e Bewoners info 2010
 2. bew info brief:2e Bewoners info 2010
 
 3. bew info brief:1e Bewoners info 2011
 4. bew info brief:2e Bewoners info 2011
 
5. bew info brief: Bew info 2012 p1
5. bew info brief: Bew info 2012 p2,3,4,5.

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden  HIER

~ ~ ~
Beeldmerk Huuralarm
26-11-2012 Woonbond lanceert actie Huuralarm

De Nederlandse Woonbond gaat een grootscheepse campagne voeren tegen het huurbeleid van kabinet Rutte 2. ‘De aangekondigde maatregelen benadelen zowel huurders als verhuurders en helpen de huursector om zeep’, aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. De Woonbond vertegenwoordigt 6 miljoen huurders.

Met de actie Huuralarm lanceert de Woonbond een grootscheepse campagne tegen het regeerakkoord. Allereerst om hurend Nederland te informeren over de gevolgen van de aangekondigde maatregelen, maar ook om het verzet daartegen te bundelen.

Er is vandaag een petitie gelanceerd en ook worden er acties op en rond het Binnenhof voorbereid. De leden van de Woonbond zullen lokaal in actie komen.

De campagne richt zich op een breder publiek dan alleen de huurders en woningzoekenden, omdat de gevolgen ook dramatisch zijn voor verhuurders, de bouw en toeleveringsbedrijven.

Kern van het regeerakkoord is een verhuurdersheffing die het Rijk over 5 jaar 2 miljard euro per jaar moet opleveren, ongeveer 900 euro per huurwoning. Paping: 'Deze verkapte huurbelasting komt geheel op het bordje van huurders, die het via de huur honderden euro’s per jaar kan kosten. Maar verhuurders houden ook geen geld over voor nieuwbouw, renovatie, energiebesparing of wijkaanpak.’

Huurverhoging onacceptabel

De Woonbond vindt de aangekondigde huurverhogingen onacceptabel. Huren gaan jaarlijks met 4% tot 9% omhoog. Paping: ‘Die enorme huurstijgingen ten tijde van koopkrachtdaling leiden tot grote armoede’. Hij wijst erop dat afschaffing van het woningwaarderingsstelsel (het puntenstelsel) de rechtsbescherming van huurders uitholt, evenals het vervallen van de maximale huurgrens voor de huurders met een belastbaar inkomen van meer dan 43.000 euro. De maatregelen worden momenteel door de regering uitgewerkt en naar verwachting nog voor het voorjaar in de Kamer behandeld.

Ook Centraal Fonds luidt noodklok

Ook het Centraal Fonds voor Volkshuisvesting luidde de noodklok over de dramatische gevolgen van de plannen. Toch stemde de Tweede Kamer voor de plannen. VVD en PvdA hielden voet bij stuk. De Woonbond wil de maatschappelijke druk zodanig opvoeren dat het wetsvoorstel voor de heffing van 2013 en 2014 volgende maand in de Eerste Kamer sneuvelt. VVD en PvdA zijn daar afhankelijk van andere partijen omdat zij er zelf geen meerderheid hebben.

Op onze actiepagina's leest u meer over de actie. De petitie is te ondertekenen op huuralarm.petities.nl

 
Ook de krant "METRO" heeft een stukje over de energie maatregelen in onze wijk.
 
 
 
 
 
 
Om dit goed te lezen,
klik op plaatje.
 
 
ISO informatie en voortgang;
30-12-2012:
 
De opening van de modelwoning ISO-projekt is een feit.
Op dinsdag 30 oktober hebben wethouder Huub Eitjes van de gemeente Maassluis,
vestigingsmanager Frank van der Plas van Maasdelta en de drie bewonerscommissies
van Kapelpolder een modelwoning geopend aan de Piersonstraat.
 Bewoners hebben via een uitnodiging een afspraak gemaakt om de modelwoning
 te bezoeken, zodat men kan zien wat er zoal aan werkzaamheden verricht gaat worden.
 Tevens krijgt men informatie van MDM over de eventuele besparing die men kan behalen.
 Na een rondleiding met uitleg en het beantwoorden van de vragen krijgt men nog wat papierwerk mee zodat men thuis alles even kan overdenken.     Ook krijgt men een leuke attentie mee (Timer)
 In Kapelpolder gaat het om 275 huurwoningen, die onderling sterk van elkaar verschillen qua type.
 Daardoor is het nodig om per deelnemer te bekijken wat de bijzonderheden van de woning zijn en zo nodig maatwerk toe te passen.

ISO-projekt

 
Hiernaast een aantal foto's van diverse maatregelen die genomen gaan
worden i.v.m. isoleren van de woning.
 
Ventilatie is nodig. Waarom? Bekijk dit korte filmpje van #MilieuCentraal: http://www.youtube.com/watch?v=49dXjJ7y9EI&feature=player_embedded
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3-10-2012: We zijn met de MDM,Woonbond,en de 3 BC's naar de modelwonig geweest (Piersonstraat9)
                  en aansluitend het geplande overleg gedaan.
                  Daar is besloten dat de info-brief naar de bewoners kan en dus het ISO-projekt van start kan gaan.
                  Hieronder de infobrief van MDM, en ondersteunings info voor de Bewoners BC-BTalmastraat.
 
16-09-2012: 2 oktober volgende vergadering voor het energieproject Kapelpolder.
                    En weer bezoek aan modelwoning.
                    Als alles goed verloopt krijgen de bewoners 3 oktober de 2e brief met de uitnodiging om naar
                    de modelwoning te komen, en kunnen zich dan laten informeren door MDM.
 
23-08-2012: Samen met andere BC's en de Woonbond wezen kijken naar de modelwoning die MDM klaar zou hebben.
                    Helaas heben we moeten constateren dat dit niet het geval was.
                    Al met al was het wel een interessante bezichtiging en konden we zien wat er aan werk gedaaan dient te worden.
                    Hopelijk kan MDM zich aan de planning informatie en bezichtiging voor de bewoners houden.
                    Zodra er meer informatie is laten we u dit weten via deze site.
                                                                                                              het bestuur.
23-08-2012: Modelwoningen bekijken met MDM.
09-08-2012: De eerste brief is aan de bewoners verstuurd.
 
 
 
Voortgang iso overleg:
Als alles goed verloopt dan kan u medio week 29 een eerste brief verwachten van Maasdelta.
Indien u vragen heeft zijn we bereikbaar via de voor u bekende adressen.
 
 
 
 
We zijn nog steeds in overleg met Maasdelta, en hopen dat er een goed voorstel op tafel gaat komen.
12 Juni overleg hervat met MDM, gezamelijk voorstel aangeboden aan MDM.
3 Juli volgend overleg, ,,,,
,,,, Doorbraak in ISO-Energieproject MDM
Goed nieuws voor de bewoners.
Tijdens het laatse overleg 3 juli 2012 met MDM is er vooruitgang geboekt met het ISO-projekt.
Na goed overleg met de andere BC's Keucheniusstraat en Stort is er door ons samen een tegenvoorstel ingediend bij de MDM.
Die hebben dat bekeken en uitgewerkt, wat resulteerde in een nieuw aanbod.
Er gaan 4 pakketten komen waaruit u kan kiezen.
Deze moeten nog wel ter goedkeuring worden doorgenomen door de 3 BC's en de woonbond vertegenwoordiger.
Het was een lange en moeilijke weg die er gegaan is, maar denkelijk wel met resultaat.
                                                                                                            Het bestuur.

 ~ ~ ~
Huren middeninkomens extra omhoog.
AMSTERDAM - De huur voor huishoudens met een inkomen tussen 33.000 en 43.000 euro mag met 1 procent boven de inflatie verhoogd worden.

Dat heeft het kabinet vrijdag bekend gemaakt na de ministerraad. De maatregel komt uit het Begrotingsakkoord 2013 en is bedoeld om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

De mogelijkheid voor een hogere huurverhoging geldt alleen voor woningen buiten de vrije sector, de gereguleerde huurwoningen.

Huishoudens met een inkomen boven 33.000 euro hebben geen recht op een sociale huurwoning.

De wetswijziging gaat nu voor advies naar de Raad van State. De bedoeling is dat de extra huurverhoging per 2013 ingaat.

Belastingdienst

Als verhuurders willen overgaan tot de extra huurverhoging, kunnen ze op verzoek een verklaring krijgen van de Belastingdienst waarin staat of het gezamenlijke huishoudinkomen boven 33.000 of 43.000 euro bedraagt.

De Tweede Kamer stemde in april al in met een wetsvoorstel dat voor huishoudens met een inkomen boven 43.000 euro een huurverhoging van 5 procent bovenop de inflatie mogelijk maakt. Dit wetvoorstel ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer.

Die maatregel leverde eerder al ophef op, omdat het de privacy van huurders zou aantasten.
Door: NU.nl
~  ~  ~
!! Energierekening hoger !!

De jaarrekening voor gas en licht valt volgend jaar voor een gemiddeld huishouden minstens honderdzestig euro hoger uit.
De stijging van acht procent heeft verschillende oorzaken, schrijft het AD maandag op basis van een berekening van gaslicht.com.
Door een stijging van de gasprijzen met 7,6 procent is een gemiddeld gezin volgend jaar al ongeveer 75 euro meer kwijt.
Daar komt bij dat de btw in oktober wordt verhoogd naar 21 procent, wat neerkomt op een stijging van 35 euro.
Door een stijging van de kolenbelasting zou er nog eens 35 euro bij komen.
De rest van de stijging komt door een hogere energiebelasting, maar het is nog niet bekend met hoeveel procent die zal toenemen.
Elk procentpunt meer zou neerkomen op achttien euro extra.

Zakelijk;
Nog niet meegerekend is een stijging waar de Consumentenbond en de vereniging van zakelijke energiegebruikers VEMW vorige maand voor waarschuwden.
Om de nieuwe elektriciteitscentrales op de Maasvlakte en de Groningse Eemshaven aan te sluiten op het net zijn hoge investeringen nodig.
Netbeheerder Tennet moet die doorrekenen.
Die kosten zouden kunnen oplopen tot veertig euro per jaar per huishouden.

~ ~ ~
Vervanging keukens, toiletten en badkamers;
Een moderne keuken geeft, net als een modern toilet en een moderne badkamer, extra wooncomfort.
Maasdelta zette daarom enkele jaren geleden stapsgewijs een beleid in voor het vervangen van keukens (vervangen na 20 jaar),
badkamers en toiletten (beide vervangen na 30 jaar).
Gaandeweg hebben we moeten constateren dat het aantal vervangingen bij het handhaven van de genoemde vervangingstermijn
de komende jaren te groot is.
Mede omdat de kwaliteit van de producten een langere tijd mogelijk maakt en de kosten aanzienlijk zijn,
heeft Maasdelta besloten deze termijnen te verlengen.
Keukens worden voortaan pas na 25 jaar vervangen, badkamers en toiletten worden na 40 jaar vernieuwd.
Uiteraard blijven wij er verantwoordelijk voor dat u uw keuken en sanitair goed kunt gebruiken,
en bent u als gebruiker verantwoordelijk voor de staat waarin alles zich bevindt.
Wanneer er iets kapot is in uw keuken, toilet of badkamer, dan kunt u ons dit telefonisch melden.
De telefoonnummers van de verschillende vestigingen staan hieronder vermeld.
Maasdelta Maassluis;

P.J. Troelstraweg 6, 3144 CX Maassluis Postbus 271, 3140 AG Maassluis

Telefoon: 010-593 04 30

E-mail: maassluis@maasdelta.nl Website: www.maasdelta.nl

Openingstijden :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 16.00 uur

Reparatieverzoeken melden:

Schriftelijk: Postbus 271, 3140 AG Maassluis

E-mail: reparatie.maassluis@maasdelta.nl

Telefonisch (van 8.00 - 16.00 uur): 010-593 04 10

Heeft u een dringend reparatieverzoek buiten de openingsuren?

Dan wordt u via ditzelfde telefoonnummerdoorgeschakeld naar de storingsdienst.

Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Telefonisch spreekuur woonconsulenten en opzichters;

Maandag tot en met vrijdag, van 8.00 - 9.00 uur Tel: 010-593 04 30

~ ~ ~

Glasschade; Maasdelta Maassuis

Tel:010 - 59 30 410

~ ~ ~

Verstoppingen Firma Buijnink;

Tel: 010-599 16 62

 
 
 
      
 
Ċ
Mart Assen v,
8 jun. 2012 06:16
Ċ
Mart Assen v,
8 jun. 2012 06:20
Ċ
Mart Assen v,
8 jun. 2012 06:31
Ċ
Mart Assen v,
8 jun. 2012 06:34
Ċ
Mart Assen v,
28 dec. 2012 05:17
Ċ
Mart Assen v,
28 dec. 2012 05:18
Ċ
Mart Assen v,
3 okt. 2012 01:59
Ċ
Mart Assen v,
3 okt. 2012 02:00
Ċ
Mart Assen v,
28 dec. 2012 05:18
Ċ
Mart Assen v,
9 aug. 2012 10:24
Ċ
Mart Assen v,
3 apr. 2013 06:28
Ċ
Mart Assen v,
24 feb. 2014 06:20