Änglar


 
 
 
 
  
 
   
   Änglar återkommer jag ständigt till med jämna mellanrum.
De ändrar form och uttryck, men står ständigt ändå för det goda och vänliga här i världen.

Storleken på änglarna ovan varierar mellan c:a 20 cm och upp till c:a 65 cm.

BAWA / Barbro.
Comments