UP Samahan sa Agham Pampulitika

Tungo sa pinakamataas na uri ng paglilingkod

Sapul Hymn

Sapul ang mahal kong samahan

Tinatangi kong gabay

Sa paghahanap ng wastong pananaw

Sa Agham Panlipunan

 

Ang layunin para sa bayan 

Paglingkuran magpakailanman

Ang Sapul ay handang lumaban

Para sa Kalayaan

 

Kung ang Pilipinas ay naaapi

Hindi mag-aatubiling

Kumilos ng wasto at makatarungan

Para sa demokrasyang tunay 

 

Ang Sapul ay maninilbihan

Sa abang masa ng bayan (2x)