14


 

 

esence

bir yaşamın izdüşümü

 

anasayfa 

 

ESEN YEL - ÇAĞDAŞ KOMPOZİSYON

 

HASAN İZZETTİN DİNAMO

Vatan Gazetesi 26 Temmuz 1977

 

Esen Yel, okullardaki çocuklarımıza en iyi yazarlarımızla şairlerimizden sağlam örnekler vermek, hele bunları kentsoylu yönetim adamlarının hiç okul kitaplarına almadığı devrimci edebiyat örnekleriyle güçlendirmek istemesi, ortaya inandırıcı, haklı bir yapıt çıkarmıştır.

 

Burjuva ya da küçük burjuva yazarlarından, şairlerinden alınan örnekler, Devrimci Türk Edebiyatının eksikliği yüzünden bütün Türk ulusunun edebiyatını temsil etmiyordu. Yasaklanmış olan devrimci Türk edebiyatı, yok sayılarak okullara sokulmuyor bu edebiyattan etkilenerek gelişen küçük burjuva edebiyatı, Abdurrahman Çelebi olarak, Türk Edebiyatının temeline oturtuluyordu. Serbest nazımla şiir yazan birçok  küçük burjuva şairi, bilmeden devrimci şairlerin hakkını yiyerek etkilendikleri kaynakların yerini alıyorlardı.

 

İşte Esen Yel bu tabuyu kıranlardan biri oldu. Türk gençleri için çok yararlı olan bu çalışma, onlardan esirgenen devrimci sanatı kapsadığından değerli bir kitap haline gelmiştir. Yazar, devrimci Türk Edebiyatının bütün türlerinden birer örnek seçip alarak, gençlerin gözlerini açacak yeni bir hava getirmiştir.

 

Esen Yel arkadaşımızın oluşturduğu bu kitap, her şeyden önce durmadan en güzel önünü kesen tutucu Türk toplumunun tıkadığı yolları açan orta büyüklükte bir boldozer gibidir. Yazarın yazmayı düşündüğü büyük Türk Edebiyatı tarihi bu güzel kitabın açtığı yoldan geçecektir.

 

"Sanat metafizik görüşlerden yola çıkan bireyci eleştirmen ve sanatçıların dedikleri gibi, bedii zevkleri tatmin için gökten zembille inmemiştir. Şu ya da bu üstadın buluşu da değildir. Sanat insanlık tarihiyle ortaya çıkmış toplumsal bir olgudur." diye başlayan bol sayfalı bir inceleme yazısı da kitabın baş yanını süslemektedir.

 

Esen Yel arkadaşımızın kitabının arka kapağındaki şu satırı da yabana atmayınız.. "Çağdaş Kompozisyon, yalnız öğrenim yıllarında değil bütün yaşamınız boyunca başucu kitabınız olacaktır.."