09
 

 

esence

bir yaşamın izdüşümü

 

anasayfa 

 

KOMÜNİSTLERİ

TANIYAN KÖPEK

 

KUTLUAY ŞAKAR

Yapıt Aylık Düşün ve Sanat Dergisi Haziran 1979

 

Esen Yel'i "Zıkkımın Peki" ile tanımıştır okur. Ve Zıkkımın Peki, onun kara mizah türü çalışmalarının da ilk etkileyici ürünüdür.

 

1973 sonrası dergi ve gazetelere yazdıkları dışında pek ses alamıyoruz Esen Yel'den. Ne ki, bu sessizlik, bir başka deyişle 1973-1978 ara dönemini bir gelişme bir aşama dönemi olarak değerlendirilmelidir.Değerlendirilmelidir diyoruz, çünkü "Komünistleri Tanıyan Köpek" bunun bir kanıtıdır. Burada ayrıca bir saptama yapmak da yerinde olacaktır. Bu saptama özellikle genç kuşağın, genç yazar ve ozanları üzerinde önemle durması gereken bir saptamadır. Yetersizliklere karşın çok ürün vermenin yazar ya da ozanı yozlaştırdığı ve bir türlü kendini aşamadığı bir gerçektir.

 

Bu somut olgu Esen Yel'i etkilemiş olmalı ki, bunun tam karşıtı bir düşünceyle yeterli ve olumlu bir çalışmayla çıkıyor karşımıza.

 

Bir dönemin tüm inceliklerini titiz bir çalışmayla önümüze seren "Komünistleri Tanıyan Köpek"teki tüm öyküler, Türk mizahında bir yeniliktir. Ve Esen Yel bu öyküleriyle kendini aşma çizgisine ulaşmıştır.

 

Öykülerde toplumsal dengesizliklerin gerçekçi bir görünümle yansıtılması yanında faşizmin, gericiliğin ve oportünizmin tüm çelişkileri ve yıkıcı etkileri yalın bir dille verilirken.. 12 Mart dönemi ilginç liderlerinin ilginç öyküleri gülünçlü, düşündürücü bir biçimde gerçek yaşantıdan kesitler halinde vurgulanmaktadır. Özellikle SermaYe Bey'in Çiftliği, İplerden Korkan Başvezirin Öyküsü adlı öyküler yukarıdaki savımızın ilginç örnekleridir.

 

Yine, faşizmin o çirkin yüzü: Çemberler, Komünistleri Tanıyan Köpek'te somut bir belirginlik kazanmaktadır.

 

Esen Yel, 12 Mart düzeni yanında, emperyalizmin, kapitalizmin, faşizmin ve her türden gericiliğin tarih önünde, önünde sonunda yargılanacağını ve yargıcılar önünde mahkum olacağını.. Bundan kaçınmanın olanaksızlığını Tarih Baba'nın TCK'sında verebiliyor.

 

Türkiye'de kara mizah türü yazının, bazı güçlü.. yazarlarımızın tekelinde olduğu bir dönemde, Esen Yel'in savaşımı gerçekten zor olacaktır. Ne ki, Esen Yel özgün ve yenidir. Ve savaşımdaki kararlılığı onu güçlü kılacaktır.

 

"Komünistleri Tanıyan Köpek"i okurlarımıza salık veririz..

 

Esen Yel,

Komünistleri Tanıyan Köpek,

mizah öyküleri, Okar Yayınları, 103 sayfa, 25 TL