03
 

 

esence

bir yaşamın izdüşümü

 

anasayfa  

 

 GÜLMECEMİZDE ESEN YEL

 

 KONUR ERTOP

 Günaydın Gazetesi, 15 Nisan 1979

 

..Gülmece dergilerinin günümüzde göze çarpan bir yönü karikatürün, resimli dizilerin gitgide düzyazıyı, gülmece öyküsünü sayfalarından itmesidir. Bunu gülmece edebiyatımızın gelişmesi bakımından bir sakınca sayabiliriz. Ama Aziz Nesin gibi büyük bir gülmece ustasını yetiştiren sanatımız güç koşullar içinde de olsa başarılı yeni temsilcilerini vermektedir.

 

Bando Takımı ve Donumdaki Para kitaplarının yazarı Muzaffer İzgü, Büyük Usturalar yazarı Şakir Balkı, Dünyanın En Haksız Yere Dayak Yiyen Adamı Selahattin Bey kitabının yazarı Mehmet Semih gülmece öyküsünün bugünkü temsilcileri arasında dikkat çekmektedir.

 

Bu geleneğin en yeni temsilcilerinden biri ESEN YEL'dir. KOMÜNİSTLERİ TANIYAN KÖPEK.. ZIKKIMIN PEKİ.. ( Okar Yayınları ) kitaplarının yazarı, gülmece öykülerinde yaşadığımız toplumu bilinçli bir aydının gözüyle kıyasıya eleştirmektedir. Toplumdaki çalkantılar, çekişmeler, düzensizlikler onun acılı yergisine konu olmaktadır. O, türlü bozuklukları sergilerken temellerindeki gerçekleri de vurgulamaktadır. Sözgelimi pahalılık tek başına bir yakınma konusu değildir onun için. Bir öyküsünde bunun getirdiği insan onurunu kırıcı sonuçları gösterirken başka bir öyküsünde pahalılığın yönetimle ve düzenle ilişkilerinin altını çizmektedir. Böylece bu küçük öyküler gerçekleri vurgulayan, okuyucuya çelişkileri gösteren birer uyarıcı olmaktadır.

 

Esen Yel'in ve kuşağının ürünleri gülmece türünün çağından sorumlu ve yüz ağartıcı örnekleridir.