B-asiel


B-asiel is een vereniging die werkt vanuit een christelijke inspiratie.
We inspireren ons op wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Zijn zorg voor de kleinen, zwakken, armen is onze zorg.

"Jezus antwoordde hun: "Gaat aan Johannes de Doper zeggen wat gij hoort en ziet: blinden zien, en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd".

Wij staan open voor alle mensen in nood, ongeacht afkomst, religie.
We trachten hulp te bieden waar mogelijk.

In 2005 werd onder invloed van de schrijnende verhalen die we hoorden B-asiel opgestart.