ติดต่ออาจารย์

Link ที่เกี่ยวข้อง

Best Display

coverpage11‎ > ‎

แบบฝึกหัด&เฉลย11

อย่าลืม!!!  แบบฝึกหัดจะต้องพิมพ์โดยใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า นะคะดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่นี่ค่ะ (คลิกที่ชื่อแบบฝึกหัด)
จะ Post เฉลยมาแ้ล้วค่ะ

แบบฝึกหัดปฏิบัติ ช่วงหลังสอบกลางภาค มาแล้วค่ะ
สำหรับคนที่ทำงานในห้องไม่ทัน ก็เอาไปคิดกันต่อได้เลย
Comments