Fot. Ireneusz Mrowiec

Najważniejsze cele zajęć
Studia Wokalnego:

 • Stwarzanie możliwości do spontanicznej, odtwórczej
  i twórczej ekspresji muzycznej.

 • Umożliwienie uczniowi rozwoju zdolności i umiejętności muzycznych.

 • Rozbudzanie zainteresowania, zamiłowania do muzykowania indywidualnego lub zespołowego i kształtowanie potrzeby takiej aktywności w dalszej edukacji.

 • Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 • Stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni muzycznej.

 • Przygotowanie ucznia do świadomego odbioru i przeżycia dzieła muzycznego.


Program zajęć:


      1.  Ćwiczenia prawidłowego śpiewu –  
praca nad głosem:

 • higiena głosu,

 • prawidłowa postawa, oddychanie,

 • odpowiednia fonacja,

 • ćwiczenia w celu uzyskania rezonansu i wyrównania rejestrów,

 • ćwiczenia artykulacyjne,

 • poprawna dykcja,

 • elementy techniki wokalnej wprowadzane za pomocą metody MIX
  Więcej: www.ivtom.org

  2. Ćwiczenie słuchu harmonicznego:

 • utwory jednogłosowe,

 • kanony,

 • utwory wielogłosowe;

  3. Praca z piosenką i utworem:

 • odpowiednia interpretacja treści piosenki oraz jej zaprezentowanie,

 • ruch sceniczny,

 • prawidłowe wejście i zejście ze sceny, ukłony,

 • śpiew do mikrofonu oraz a capella,

 • umiejętność współpracy w zespole wokalnym.