Typ zajęć 

 • muzykoterapia grupowa dla osób po 50 roku życia;

Najważniejsze cele zajęć: 

 • usuwanie lub łagodzenie napięć emocjonalnych;
 •  kształtowanie prawidłowych reakcji obronnych przeciw czynnikom stresogennym;

Program zajęć:
 • ćwiczenia ożywiające (orientacja w przestrzeni i położeniu ciała);
 • ćwiczenia rytmiczne (reakcja na dźwięki, zmianę tempa, reakcja ruchowa na rytm);
 • ćwiczenia pamięci ruchowej (realizacja tematów rytmiczno-ruchowych);
 • zabawy rytmiczne o charakterze naśladowczym;
 • pobudzanie inwencji twórczej w zabawie;
 • ćwiczenia z przyborem;
 • elementy tańców ludowych i towarzyskich;
 • taniec grupowy;
 • słuchanie muzyki;
 • relaksacja.