نحوه رزرو

 
قابل توجه اعضاء محترم مجموعه ورزشی آموزشی شيراز
1-جهت رزرو شام یکشنبه جمعه از ساعت 10 الي 12 . و شنبه از ساعت 10 الي 16.
2- جهت رزرو شام دوشنبه الی چهارشنبه يكروز قبل از ساعت  15 الي 18.
3- جهت رزرو ناهار پنجشنبه ، چهار شنبه بعد از ظهر 15 الي 18 .
4- جهت رزرو ناهار جمعه ، پنج شنبه صبح از ساعت 8 الي 11.
تذكر1 : از پذيرش مهمان معذوريم . (فقط افراد خانواده به تعداد كارت)
تذکر2: هرخانواده درماه فقط يکبارميتواندجهت ناهارروزهاي پنجشنبه يا جمعه رزرو ومراجعه نمايد .

 

 تلــفــن رزرو : 2291868  -  2291869
Comments