https://sites.google.com/site/basgumus/ana-sayfa/a.%20basgumus.jpg?attredirects=0

Dr. Arif BAŞGÜMÜŞ

Doktor Öğretim Üyesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tavşanlı Yolu, 10. km., 43100, Kütahya-Türkiye. oda: C-B.112

e-posta: arif.basgumus@dpu.edu.tr, basgumus@gmail.com

telefon : + 90 274 265 2031 / ext. 4458

https://sites.google.com/site/basguemues/ana-sayfa/English-button.png
https://sites.google.com/site/basgumus/googlescholar.png?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/basgumus/ieee.jpg?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/basgumus/researchgate.png?attredirects=0&d=1

Biyografi

Dr. Arif Başgümüş lisans ve doktora derecelerini Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden aldı. 2002 ve 2006 seneleri arasında Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Araştırma görevlisi olarak çalıştı ve yüksek lisans derecesini de 2005 yılında bu bölümden aldı. 2006 yılından 2013 yılına kadar Uludağ Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılında geri döndüğü Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde halen Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Evlidir, bir oğlu ve bir kızı vardır.

Fiber optik haberleşme sistemleri, serbest-uzay optik haberleşme sistemleri, fiber optik sensörler, bilişsel radyo ağları, röleli ağlar, dirty paper kodlama ve optimizasyon algoritmaları konularında araştırmalar yapmaktadır.

Eğitimi

Doktora, Elektronik Mühendisliği, Uludağ Üniversitesi, Bursa-Türkiye, 2016.

Yüksek lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya-Türkiye, 2005.

Doktora Tezi

Fresnel yansıma tabanlı fiber optik sensör sistemi tasarımı ve röle destekli serbest uzay optik haberleşme sistemi ile iletim optimizasyonu,

Danışman : Prof.Dr. Güneş YILMAZ, Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü

Eş Danışman : Prof.Dr. Ahmet ALTUNCU, Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans Tezi

L-bandı erbiyum katkılı fiber amplifikatör (L-EDFA) tasarımı,

Danışman : Yrd.Doç.Dr. Ahmet ALTUNCU, Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü