Contacto
Rúa do 25 de Xullo Nº 3- 6 Baixo

15704 Santiago de Compostela

A Coruña

Santiago de CompostelaTeléfono: 981 582 186 

655 260 955/ 655 260 954

Fax: 981 582 186

barreiroavogados@gmail.comRúa Méndez Nuñez nº 8

36600 Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa