Lagstadga barns rätt att utvecklas med lust i trygghet!

Förra seklets stora slagord – barnets århundrade – försvann snabbt ur makthavarnas och opinionsbildarnas minne. Medieproducenter väljer att sända psykisk misshandel av barn som underhållning. Utifrån Supernannyns ideal får föräldrar lära sig att stöta bort och ignorera sitt barn när det behöver närhet och värme. Skamvrån återinförs men kallas för time-out. Utbildningsprogram lanseras för skola och barnomsorg där personal tränas att disciplinera genom auktoritär avstängning och förnedrande behandling. Istället för att barn får lära sig att respektera sig själv och andra uppfostras det till att satsa på egen vinning: vad kan jag förlora eller vinna på att göra på de sätt som de vuxna vill?

 

I spetsen för ett hårdnat mode i sättet att möta barn och ungdomar går regeringen. I dess retorik hyllas kunskap. Det vore värdefullt om regeringen använder systematisk kunskap också inom utbildningsområdet. I strid mot vetenskapliga rön förespråkas straff som uppfostringsmetod, t ex i form av kvarsittning. Lärarcentrerad undervisning lyfts fram istället för elevaktivt lärande. De ungas frågor och uppfattningar om vad som är viktigt att lära döms ut. Regeringen ordnar, tillsammans med oppositionen, så att eleverna oftare blir centralt prövade och deras motivation ska styras av tätare betyg och kunskapskontroller. Betygsjakt ska ersätta kunskapstörst som drivkraft för lärande. Man avvisar evidensbaserad kunskap som visar att ungas lust att lära föds i deras medskapande och när de fördjupar sig i lärande.            

Unga utvecklas när de ställs inför krav och möter utmaningar i trygga sammanhang, där det är tillåtet och önskvärt att de lär såväl av misstag som av lyckade tilltag. Unga utvecklas bäst när de bejakas och när deras sätt att tänka och känna möts med respekt. Vi uppmanar ministrar och andra opinionsbildare att sluta upp med att behandla barn och ungdomar som mindre värda. Visa dem istället respekt. Använd forskning och beprövad erfarenhet när initiativ tas så att ungdomar får utvecklas utifrån lust och engagemang i trygga situationer. Bemöt barn och ungdomar så som vi önskar att de ska vara – ansvarstagande, företagssamma, samarbetskunniga, kreativa och kritiskt reflekterande

 

År 1989 antogs FN:s barnkonvention. Den ratificerades av Sverige 1990. Trots detta har vi ännu inte inarbetat den i svensk lag, till skillnad från Norge. Detta innebär att brott mot konventionen inte kan beivras i Sverige. Vi uppmanar våra lagstiftare i alla partier och vår regering att göra barnkonventionen till svensk lag. Nästa höst ska Sverige vara EU:s ordförande. Inordna barnkonventionen i den svenska lagen till dess. Det skulle visa på ett ledarskap värt att ta efter. Våra barn är värda den respekten i lagarna.  

 

Mats Ekholm, professor vid Karlstads universitet 

Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstads universitet

Bengt-Erik Andersson, professor emeritus, Stockholms universitet
 
Ingrid Pramling Samuelsson, professor Göteborg
Ove Sernhede, professor, Göteborg
Anders Arnqvist, professor, Karlstad
Susanne Thulin, fil lic, Kristianstad
Sven Persson, docent, Malmö
Inge Johansson, professor, Stockholm
Jane Brodin, professor i barn- och undomsvetenskap, Stockholm
Annika Åkerblom, doktorand, Lund
Mia Maria Rosenqvist, docent, Falun
Kerstin Bergöö, lektor, Kristianstad

Ole Olsson, sektionschef, Halmstad
Sonja Sheridan, docent Göteborg
Elisabeth Mellgren, lektor, Göteborg
Tomas Saar, fil dr Karlstad

Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson, lektor,Göteborgs Universitet
Pia Williams, Docent ,Göteborg
Claes-Göran Wenestam, Professor, Kristianstad
Maria Sundkvist, docent, Malmö
Eva Nilsson, Psykolog, Halmstad
Marita Lindahl, professor, Jakobstad, Finland
Mia Thorell, lektor, Linköping
Eva Johansson, universitetsadjunkt, Vänersborg

Linnéa Stenliden, doktorand, Norrköping
Britten Ekstrand, fil dr, Kristianstad
Ingmarie Sellin, universitetsadjunkt, Karlstad
Björn Flising, universitetslektor, Göteborg
Anna Klerfelt, lektor, Göteborg
Göran Brante, fil dr, Kristianstad
Marcus Karlsson, Psykolog, Halmstad
Stig Broström, lektor, København
Mie Cederberg, doktorand i pedagogik, Stockholm
Pia Björklid, Professor, Stockholm
Karin Fridholm, Grundskollärare och univeritetsadjunkt, Sundsvall
Carina Schedvin, Högskolepedagog och doktorand, Stockholm
Lars Jalmert, Professor, Stockholm
Birgitta Qvarsell, professor emerita i pedagogik Stockholms universitet, Stockholm
Christer Langström, Universitetsadjunkt, Stockholms universitet/pedagogiska institutionen
Petra Roll Bennet, universitetslektor, Stockholm
Hans-Olof Gustavsson, pedagog, fil dr, Stockholm
Hedda Schönbäck, Lärare yngre åldrar och masterstudent i pedagogik, Stockholm
Hillevi Lenz Taguchi, docent i pedagogik, Stockholm
Anders Skriver Jensen, research assistant, Copenhagen, Denmark
Sven Hartman, Professor i pedagogik, Stockholm
Margareta Aspán, Universitetsadjunkt/doktorand, Stockholms universitet/pedagogiska institutionen
Arvid Löfberg, Professor, Stockholm
Katina Thelin, fil mag, Karlstads universitet
Fredrik Thelin, förälder, Nordanstig
Petros Gougoulakis, Lektor i pedagogik, Stockholms universitet
Shamal Kaveh, Lektor, Stockholm
Lisbeth Flising, lektor, Göteborg
Caroline Gustavsson, Doktorand vid Stockholms Universitet, Stockholm
Kajsa Tegnér, lektor, Stockholm
Ulf Janson, professor, Stockhoöm
Elisabeth Hultqvist, lektor, Stockholm
Kajsa Ohrlander, Lektor, Stockholm
Sara Uhnoo, doktorand, Göteborgs Universitet
Ronny Spångberg, Rektor för vuxenutbildning och gymnasieskola, Bergsjö
Magnus Danckwardt, Lärare inom Vuxenutbildningen Bergsjö-Nordanstig
Jan G Persson, gymnasielärare, Norrköping
Björn Påhlsson, speciallärare på IV-gymnasium, Sthlm
Agneta Jonsson, Universitetsadjunkt, Kristianstad
Eva Johansson, Professor, Göteborg
Åsa Ridne, rektor, Norrköping
Luis Ajagan Lester, Universitetslektor i pedagogik, Stockholm
Sven Qviberg Lärare, Bergsjö
Eva Blomberg Svensson, Lärare, Bollnäs
Eva Ärlemalm-Hagsér, universitetsadjunkt, Västerås
Åsa Göransson, Gymnasielärare, Hagagymnasiet
Stig Norberg, Utvecklingsledare, Härnösand
Gunilla Runnquist, Lärare, Nacka
Karin Rönnerman, Docent, Göteborg
Berit Henriksson, Rektor, Norrtälje
Ann Nilsson-Mäki, rektor, Landvetter
Gun-Britt Scherp, Forskningsassistent, Karlstad
Margareta Normell, lärare/handledare/utbildare, Solna
Inger Björneloo, Lektor, Göteborg
Peter Hellberg, Student Psykologi, Karlstad
Zahra Bayati, Doktorand, Göteborg universitet
Ingrid Viklands, Egen företagare, Nordingrå
Veronica Bjurulf, Lektor, Karlstad
Thomas Söderberg, Psykolog o adj i specialpedagogik, Karlstad
Catarina Arvidson, Doktorand i pedagogik Mittuniverstetet, Härnösand
Nina Scherp, psykologstudent, Göteborg
Gullevi Andersson, Mormor/Farmor, Kållered
Ingalill Ferm, psykolog, Bup Borås
Ingegerd Bäckström, Adjunkt, fd skolledare, Östersund
Christina Bergdahl, Förälder/Farmor, Karlstad
Olle Holmberg, tidigare chef för Lärarutbildningen, Malmö högskola 
Åsa Morberg, Docent Högskolan i Gävle
Anders Olofsson, Docent Härnösand
Stefan Bergstrand, doktorand i Action Learning, Univeristy of Manchester Istorp
Anki Wennergren, lektor, Halmstad
 
2009-01-25 kl 12.46 - 100 underskrifter

Stephan Andersson, Rektor, Norrköping
Jan Thavenius, professor 
Birgitta Mattson, svensklärare, Lund
Marianne Bergstrand, Pedagog, Horred
Gunilla Hallgren Nilson, Lärare, Hindås
Brenda Höglund, fd skolledare, Östersund
Eva Sjöholm, Psykolog, Umeå
Birgitta Sundström, Lärare, Lindome
Jörgen Persson, Förskollärare, Härryda
Bengt Funseth, Rektor, Östersund
Christer Karlsson, Arkitekt/Ordförande Aktiv Ungdom Jämtland, Östersund
Hans-Erik Persson, f d Barn- och ungdomschef, Katrineholm
Lina Rask, lärare, Norrköping
Kerstin Wigren, Fritidsgårdsutvecklare, Norrköping
Elisabeth Andersson, fritidsgårdschef, Norrköping
Anette Olin, doktorand i pedagogik, Göteborg
Bengt Starrin, Professor, Karlstad
Ing-Marie Bengtsson, Habbpersonal, Lållered
Else-Marie Vikström, fd. skolchef,  Sorsele
Daniel Sjöholm, Chefredaktör, Stockholm
Birgitta Åström, skolsköterska, Kumla
Britt Westanmo, förskollärare, lärarutbildare, Norrköping
Ann-Mari Holmberg, svensklärare, Lund
Leif Mathiasson, Chefredaktör, Stockholm
Birgitta Lund, Lärare, grundskolan, Karlstad
Christer Nylén, Utvecklingschef, Härnösand
Ewa Ivarson Jansson, Lektor i pedagogik, Härnösand
Elisabeth Hesslefors Arktoft, Univ.lektor, prodekan lärarutbildningen Göteborg, Göteborg
Birgitta Davidsson, Lektor i pedagogik med inriktning mot förskolans verksamhet, Borås
Birgitta Johansson-Hidén, Leg.psykolog, forskare i psykologi, Karlstad
Lovisa Månson, hypnoterapeut, Karlstad
Lars-Inge Jonsson, Utvecklingssamordnare, Linköping
Agneta Hult, lektor, Umeå
Linda Månson, Moster, Karlstad
Ann-Charlotte Lindgren, Universitetsadjunkt, Göteborg
Göran Fransson, lektor, Gävle
Rauni Karlsson, doktorand/universitetsadjunkt, Borås
Maria Forslund, Lärare, Östersund
Tove Ördell ,Gymnasielärare, Sundsvall
Simon Hidén, Administratör, Karlstad
Katarina Vitez, 4-9 lärare, Karlskoga
Claes Vitez, Lärare, Karlskoga
Marie Heimersson, universitetsadjunkt, Göteborg
Eva Jönsson, Verksamhetschef, Sundsvall
Ketil Thorgersen, Doktorand musikpedagogik, Luleå Tekniska Universitet, Piteå
Carina Englund, Fritidspedagog, Härryda
PO Johnsson, Rektor, Karlskoga
Anette Forssten, Seiser Pedagogisk utvecklingsledare Hagfors
Lars Karlstrand, grundskolechef, Sundvsall
CG Bornehag, docent, Karlstad
Karin Israelsson, Administratör ,Sundsvall
Nina Melin, specialpedagog, Norrtälje
Anneli Hansson, doktorand, Härnösand
Janne Hallerstedt, Rektor, Värmdö
Inger Olsson, Pedagogisk utvecklingsledare, Hagfors
Åse Modin, rektor, Norrtälje
Monica Evermark, Universitetsadjunkt, Karlstad
Olof Björkqvist, Universitetslektor, Mittuniversitetet, Alnö
Marcus Samuelsson, fil dr ,Linköping
Anita Aspfors Westin, lärare, Märsta
Joanna Giota, docent, Göteborg
Lotta Holme, universitetslektor, Linköping
Helene Elvstrand, doktorand i pedagogik, Linköpings Universitet
Raymond Grahn, Rektor, Örnsköldsvik
Magnus Bladh, Kulturskolechef ,Mölnlycke
Ulf Blossing, docent i pedagogik ,Karlstad
Åsa Carlsson, bitr rektor, Mölnlycke
Karin Sjöberg, utvecklingsledare, FoU centrum, Lindesberg
Ingrid Westlund, docent, Linköpings universitet
Marie Jonsson, specialpedagog, Linköping
Anette Bergh, Förskollärare, Karlstad
Lena Gidlund, Rektor, Örnsköldsvik
Stigerik Börjars, Lärare, Torsby
Daniel Uhnoo, Doktorand, Göteborgs universitet
Leif Persson ,Teaterkonsulent, Karlstad
Monica Nyvaller, doktorand, Göteborg
Per Madsen, Rektor, Borlänge
Kerstin von Brömssen, Universitetslektor, Göteborgs Universitet
Ingeborg Moqvist-Lindberg, lektor, prefekt, Växjö
Anna-Lena E Gustavsson, univ lekt FD, Linköping
Lars-Göran Jacobsson, Rektor, Adolf Fredriks musikklasser, Stockholm
Magnus Jansson, Samhälls- och kulturanalytiker, Norrköping
Åsa Wettergren ,FD Sociologi, Karlstad
Eva Klinthäll, Universitetsadjunkt, Växjö universitet/pedagogiska institutionen
Eva-Karin Hallmyr, rektor ,Göteborg
Leif Nilsson, Lektor, Växjö
Jeanina Kärrström, Rektor, Göteborg
Åsa Mårtensson, konstpedagog vid Gävle Konstcentrum, Gävle
Lars Thorin, Utvecklingsledare, Ånge
Maria Alm, socionom, Växjö
Mona Palander, Rektor, Sundsvall
Cilla Larsson, Doktorand, Linköping
Birgitta Hörberg-Andersson, Lärarutbildare, Växjö
Gunnar Lindberg, Specialpedagog, Östersund
Erna Näslund, Förskolechef, Alnö
Bruno Granlund, Rektor, Njurunda
Petra Carlsvärd, rektor, Sundsvall
Mona Sandström, Studiekonsulent och mamma, Hammarö
Agneta Ögren Ruona, Utvecklingschef, Sundsvall
Helén Hult-Sannéus, Universitetsadjunkt, Växjö universtitet, Växjö
 
2009-01-26 kl 10.40 - 200 underskrifter
Leif Nilsson, Bitr. Barn- och Bildningschef ,Hagfors kommun
Gösta Dahlgren, universitetslektor, Göteborg
Lena Carlsson, lektor, Växjö
Jan Bengtsson, Professor, Göteborg
Hannah Näslund, Sundsvall
Gunilla Winqvist, Rektor, Västervik
Lena Salö, specialpedagog/logoped, Barn & Utbildning, Örnsköldsvik
Inger Hellgren, universitetsadjunkt, Växjö universitet/ped. inst.
Anne-May Ström, Fortbildningssamordnare, Gävle
Anders Hellquist, Lärare, Mölnlycke
Lena Brodén, rektor grundskola f-6, Sundsvall
Eva Flodin, doktorand, Halmstad
Tyko Persson, Rektor, Borlänge
Eva Frölander, socionom i förskola och skola, Sundsvall
Carin Roos, universitetslektor, Stockholm
Kennert Orlenius, Docent i pedagogik, Skövde
Stefan Lundberg, rektor, Västervik
Birgitta Lindblom, gymnasielärare, Växjö
Enid Westberg, Förskolechef, Njurunda
Åsa Söderström, lektor, Karlstad
Maria Stål Sundqvist, Rektor, Sundsvall
Kerstin Signert, universitetsadjunkt/doktorand, Göteborg
Lena Folkö Adolphi, handledare till pedagoger, Norrköping
Mona Angel, Universitetsadjunkt, Göteborg 
Kerstin Lindberg, Rektor 1-16, Göteborg
Annika Rannström, Prefekt, Linköping
Gustaf Alsén, Rektor, Örnsköldsvik
Susanna Anderstaf, Förskollärare/utbildare, Huskvarna
Görel Andersson, Specialpedagog, Örnsköldsvik
Eva Rhöse Martinsson, lektor/prefekt, Karlstads universitet
Johanna Jaara Åstrand, Lärare och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse, Örnsköldsvik
Lars-Åke Kernell, Universitetsadjunkt, Institutionen för pedagogik och didaktik GU, Göteborg
Günther Dippe, IT-ansv, univ-adjunkt, Göteborg
Ulli Samuelsson, Doktorand i Lärande, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping
Christian Eidevald, Doktorand, Jönköping
Bertil Björk, Lärare, Östersund
Ulf Östholm, Rektor, Sundsvall
Karin Hovden, Facklig förtroendevald/Lärare, Göteborg
Annelie Walter, Utbildningsadministratör, Jönköping
Catarina Schmidt, Universitetsadjunkt lärarvetensjkap HLK, Jönköping
Dag-Erik Zackrisson Utvecklingsledare, UFL, GU, Göteborg
Helena Spång, IT-tekniker, Högskolan i Jönköping, Jönköping
Runa Lundström, spec.ped, Örnsköldsvik
Eva Rundkvist, Utvecklingsledare/rektor, Örnsköldsvik
Cecilia Ferm Thorgersen, Docent i Musikpedagogik vid KMH och LTU, Stockholm/Piteå
Monica Egerbladh, förälder, Sollentuna
Eva-Maria Ahlquist, universitetsadjunkt/doktorand, Stockholm
Peter Olsson, yrkeslärare, Göteborg
Paul Alsén, rektor, Sundsvall
Joacim Wikström, Lärare, Göteborg
Eva Lena Volk, Pedagogisk konsult och folkhögskolelärare, Uppsala
Jonas Nilsson, Bitr. Rektor, Göteborg
Gabriella Höstfält, Universitetsadjunkt, Stockholm
Mimmi Waermö, Doktorand, Stockholm
Susanne Thander Bitr rektor, Landvetter
Claes Alexandersson, Docent, Göteborgs Universitet
Bodil Cronquist, Universitetsadjunkt, Malmö
Inger Ögren lärare, Alnö
Synpedagog, Doktorand, Göteborg
Liselotte Hakeberg, utbildare vid rektorsutbildningen Göteborgs universitet, Göteborg
Anna Rantala, Bredbyn
Viveca Lindberg, universitetslektor, Stckholms universitet
Karin Åberg, Doktorand, Jönköping
Magnus Fock, Pensionär, Stockholm
Eva Björck-Åkesson, VD/professor, Jönköping
Maud Nilzén, specialpedagog, Kungälv
Ing-Marie Färlin, Företagsledare/Utbildare, Frösön
Birgitta Hansson, Specialpedagog, Öckerö
Ingela Skalin-Lundman, Rektor, Norrtälje
Marianne Hugo, universitetsadjunkt, jönköping
Sven Torstensson, Rektor särskolan, Västervik
Agnetha Geibrink, montessorilärare, Luleå
Eva Pettersson, Teaterkonsulent, Trollhättan
Ali Fazli, Facklig Förtroedeman & Modersmålslärare, Göteborg
Helena Nurmesjärvi, rektor, Örnsköldsvik
Lisbeth Ericsson, Rektor, Göteborg
Staffan Skoglund, Rektor/Verksamhetschef, Karlstad
Tommy Korsell, Rektor, Lerum
Ewa Jacquet, doktorand, Stockholms universitet
Ewa S Smitt, förskollärare, Gävle
Annica Otterborg, Doktorand, Jönköping
Lena Westrin, Förskollärare, Göteborg
Christina Chaib, Jönköping
Anders Lundberg, Verksamhetschef/rektor, Karlstad  
Lena Nyberg, rektor, Karlstad
Åsa Hirsh, Doktorand, Jönköping
Lotta Söderström, Förskollärare/ Facklig företrädare Lärarförbundet, Göteborg
Ingemar Berglund, Pensionerad rektor, Örebro
Kristina Szönyi, Fil.dr. Ansvarig FoU-samordnare Specialpedagogiska skolmyndigheten Stockholm
Hans Egonsson, Verksamhetschef för gymnasieskolan, Västerås
ja, pensionär lågst.lärare, Vadstena
Mikael Segolsson, fil lic, Jönköping
Tuva Klinthäll, Journalist, Växjö
Hans Klasson, Rektor, Stöde
Ingrid Florell Jonzon, Rektor, Karlstad
Maria Tiger, musikledare, Ånge
Jan Karlefeldt, Lärare, Partille
Ann Simmeborn Fleischer, doktorand i handikappvetenskap, Jönköping
Agne Arnesson, Rektor Specialpedagogiskt Centrum, Falköping
 
2009-01-26 kl 13.30 - 300 underskrifter
Sture Brändström, Professor, Piteå
Karin Forslund, Frykedal Fil dr / universitetslärare, Linköping
Per Gynther, Universitetsadjunkt, Stockholm
Max Strandberg, Doktorand i didaktik, Stockholm
Agneta Wallander, Doktorand Stockholm
Marita Falkmer, doktorand, specialpedagog, Jönlöping
Christina Wallberg, Elevassistent, Gamleby
Anne Greve, førsteamanuensis Oslo, Norge
Lena Andersson, specialpedagog, Västervik
Monica Öjring, specialpedagog, Falköping
Gunmarie Johnsson, lektor, Umeå
Birgitta Söderlund Wijk, Universitetsadjunkt, Växjö universitet, Växjö
Jananders Larsson, Bitr.rektor, Hagfors
Ulla Srigley, folkhögskolelärare, Uppsala
Kristian Tilander, Egen företagare, socionom, Karlstad
Eva Lindén, lärare, Alnö
Martin Hugo, fil dr, Jönköping
Anki Andernil, Förskollärare, Göteborg
Thomas Wiman, Rektor,  Sundsvall
Lisbeth Willard, facklig förtroendevald lärare, Göteborg
Marita Rosell, universitetsadjunkt och doktorand, Växjö
Jeanette Larsson, Lärare, Sundsvall
Sofia Palmgren, Grundskollärare, Örnsköldsvik
Lena Söderberg, Rektor, Jönköping
Sofia Palmgren, Grundskollärare, Trehörningsjö
Karin Franzén, fil dr, Karlstad
Bettan Källgren,  speciallärare, Karlstad
Kenneth Olofson, rektor, Karlstad
Monica Thiel ,univ.adj, Jönköping
Eva Sellström, Förskollärare, Örnsköldsvik
Margareta Gassne, skolsköterska, Malmö
Eva G. Hedberg, Skolkurator, Västervik
Eva Klang, rektor, Nordanstig
Lasse Eklund, Rektor, Hagfors kommun
Jane Olovsson, Specialpedagog, Linköping
Jan Mellgren, Ledare Center för skolutveckling Göteborg
Maj-Karin Andersson, Förskolechef, Sundsvall
Pelle Nilsson, Skolledare, Falköping
Annika Åslund, Karlstad
Göran Svensson, Huvudskyddsombud Lärarförbundet, Göteborg
Barbro Rothelius, Universitetsadjunkt i Konst och bildgestaltning, Karlstad
Inger Appel, Rektor, förskola, Norrtälje
Maria Berggren, Förskollärare, Örnsköldsvik
Lena Folkesson, lektor, Göteborg
Åsa Ekenryd, Lärare, Sundsvall
Gun Sand, universitetsadjunkt, Jönköping
Maria Wallin, chefredaktör Socialpolitik, Göteborg
Abeeda Arrfors, förälder och studerande, Göteborg
Göran Andersson, Vägledare, Sundsvall
Jenny Ragnerstam, förskollärare, Göteborg
Tommy Krogh, Lärare, Falköping
Tor Ahlbäck, doktorand, Växjö universitet
Anna Sandblom, Lärare, Mölnlycke
Åke Hellström, Lärande barnteater, Söderhamn
Clara Vollrathson, antikvarie, Göteborg
Ulla Berglund, mormor och farmor, Södertälje
Bitte Henriksson, utvecklingsledare, Västerås
Per Fagerström, Utvecklingsledare, Borås-Karlstad
Gunnel Olsson, fil dr. etnologi, Helsingborg
Maria Björkqvist, Barnläkare, Örebro
Kristina Lejon, grundskollärare, Göteborg
Süleyman Anter, Skolledare, Uppsala
Agneta Torkipour, Förskollärare och mamma, Göteborg
Jonas Qvarsebo, Enhetschef, universitetslektor, Malmö
Karin Lundmark, Rektor, Högsby
Karin Öhgren, fritidspedagog, Örnsköldsvik
Tomas Hartikainen, Gymnasiechef, Söderhamn
Christer Larsson, Utvecklingsledare, Göteborg
Raganr Nyren, rektor, Gagnef
Christina Berglund, Lärare, Örebro
Ulla Gredemyr, entreprenörskapspedagog, Sundsvall
Lars Caiman, f.d. lärarutbildare, Stockholm
Helene Persson, Lärare, Alnö
Inger Brännström-Johansson Rektor, Skellefteå
Annelie Aleson rektor Västerås
Thomas Jansson Kommunpolitiker Nora
Sten Båth fil.dr. Göteborg
Maria Karlsson Förskollärare Göteborg
Morgan Ivarsson ungdomsass. Falköping
Hans Haker, Styrelseledamot Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare, Lidköping
Pelle Eriksson, fd rektor, Östersund
Maria Netje, lärare, Stockholm
Pernilla Söderberg Juhlander, doktorand ,Växjö
Marita Sonestedt, kulturarbetare, Falköping
Lars Havstad, Utvecklingsledare, Göteborg
Hans Eibler, Alkohol/drog terapeut, Jönköping
Stig Sundström, Rektor, Örnsköldsvik
Helena Kollberg, rektor, Göteborg
Anita Collin, Rektor, Sunne
Agnetha Carlsson, Bitr.rektor, Hagfors
Erik Ivarsson, rektor, Göteborg
Simon Jensen, Undervisningskonsult, Göteborg
Kerstin Forsberg, mormor/farmor, Nyköping
Cecilia Nielsen, lektor, Trollhättan
Hans Forsberg, f.d. gymnasierektor, Nyköping
Helena Enqvist, rektor, Luleå
Eva Nyberg Fast, specialpedagog, Falun
Anita Grünbaum, redaktör för DramaForum, Sandviken
Annelie Fredricson, universitetsadjunkt/doktorand, Stockholm
Malla Odebrant, Socialpedagog, Västervik
 
2009-01-26 kl 17.07 - 400 underskrifter
Anders Forsell, Rektor, Göteborg
Åsa Wiberg Skolchef, västra grundskoleområdet, Uppsala
Bim de Verdier, skådespelare/lärare, Uppsala
Catharina Ungh, specialpedagog, Falköping
Lena Eriksson, Farmor, Stockholm
Pia Hellertz, Universitetslektor, fil.dr. Örebro universitet
Maria Nygren, Förskollärare, Göteborg
Christer Wiklund, Professor i musikpedagogik, Piteå
Inger Burström, Rektor, Västerås
NN, Idrottslärare, Sysslebäck
Diana von Rosen, universitetsadjunkt Montessoripedagog, Stockholm/Strängnäs
Kajsa Wejryd, Affärsområdeschef/skolchef, Uppsala
Thed H Johansson, Civ.ek., Säffle
Liselott Assarsson, universitetslektor, Växjö
Staffan Engström, Slöjdlärare åk. 2 till 6 Vimmerby
Birgitta Johansson, speciallpedagog örnsköldsvik
Therese Göransson, Grundskollärare, Karlstad
Pål Aarsand, fo.ass, Uppsala
Lasse Frenker, förälder/entreprenör, Strängnäs
Charlotte Frenker, Förälder/entreprenör, Strängnäs
EvaBritt Öhlund, Barnskötare, Sigtuna
Anita Welin, universitetsadjunkt, Jönköping
Bo Björkqvist, Läkare, Broaryd
Johan Söderman, Lektor i barndoms- och ungdomsvetenskap, Malmö
Ingrid Ronne-Björkqvist, f.d. riksdagsledamot (fp), läkare, Broaryd
Krister Lönn, Studiekonsulent på NBV, Karlstad
Lennart Ekelund, Rektor, Falkenberg
Johnny Andersson, lärare, Torsby
Mikael Björk, Universitetsadjunkt, Malmö
Zara Hedelin, gymnasielärare, Arvika
Marie Borgström, Lärare, Mariannelund
Marina Havdelin, Förskollärare, Göteborg
Marie Andersson, Barnskötare, Linköping
Åsa Nordlund, rektor, Borlänge
Erika Björklund, pedagogista, Margarethaskolan, Knivsta
Bengt G Larsson, Sunne
Ulla Jacobson Hemgren, specialpedagog, Sundsvall
Margareta Vogel, Specialpedagog, Nacka
Kajsa Öbrink Wolter, bildlärare, Uppsala
Ingela Eriksson, lärare och lärarutbildare, Väring
Camilla Löf, doktorand, Malmö
Katarina Lundman ,Lärare/Statistiker, Uppsala
Eva Pennegård, specialpedagog, Helsingborg
Patrik Hernwall, docent, Stockholm
Peter Arvidson, Möbelsnickare, Stockholm
Ann-Carita Evaldsson, professor i pedagogik, Uppsala
Maria Erngren, förälder och skolsköterska, Furulund
Gunvor Starck, specialpedagog, Nacka
Jenny Fernström lärare Göteborg
Mattias Dahlberg Lärare 1-7 Malmö
Annelie Håkansson Barnskötare Kungälv
Lena Gröndahl Specialpedagog Knivsta
Hanna Olsson Psykoterapeut, handledare Stockholm
Thomas Herrmann Organisationskonsult/SkolKraft Kungsbacka
Bibbi Söderberg Lärare Örnsköldsvik
Rolf Söderby, Introduktionssekreterare, Falkenberg
Lena Larsson, Förskollärare, Nora
Bo Nilsson, Lärare, Borås
Greta Ågrenhög ,högskoleadjunkt f.d., Västerås
Polly Björk-Willén, lektor, Linköpings universitet
Jan Dippe, Förälder, Trollhättan
Christina Nettelbladh Malm, Genuspedagog samt förebyggare mot våld i nära relation,  Skövde
Tove Thofelt, sångpedagog/rytmiklärare, Östersund
Ewa Bernzon, pedagog/ handledare, Göteborg
Jakob Sollerman, Gymnasielärare, Göteborg
Katarina Biberg - Kovland
Ann Wilkens,
 Leg psykoterapeut, Stockholm
Barbro Kemi, specialpedagog/verksamhetsledare, Märsta
Birgit Kaldenberg, pensionerad lärare, Hagby
Jan Thuresson, Lärare, Borås
Dan Karlsson, socialarbetare, Arboga
Helena Axmin, gymnasielärare, Göteborg
Isabell Björklund, förskollärare, Stockholm
Polly Björk-Willén, lektor ,Linköpings universitet
Marita Viktorsson, grundskollärare, Uddevalla 
Anna Berndtsson, Rektor, Gråbo
Annelie Andersson, behandlingsass, Falköping
Lisbeth Holmberg, Mamma/Mormor/Farmor, Norrtälje
Pernilla Eriksson, Elevassisten,t Torup
Ewa-Lotta Lindgren, Lärare, Örnsköldsvik
Charlotte Rolfe, Mamma, Roma Italia
Bitte Havstad, Författare Styrsö
Örjan Salö, utvecklingsledare/bibliotekarie, Örnsköldsvik
Lena Ramström, högskolelektor, Stockholm
Jan Ramström, psykiater, Nacka
Katarina Borg, ungdomschef, Huddinge
Sara Hvit, adjunkt, Jönköping
Linda Öst, Förskollärare, Göteborg
Sara Carlsson, lärare, Stockholm
Birgitta Sunnanängs, Förskollärare/lärare, Sysslebäck
Thomas Andelius, Gymnasielärare, Göteborg
Greta von Rosen Stövind, Jur. stud., Stockholm
Annika Åstrand, Doktorand, Karlstads universitet
Jörgen Stövind, Dansare, Stockholm
Rutger Fridholm, ledamot i skola och utbildningsnämnden i Lerum, Lerum
Pia Palm, it-pedagog/Förälder, Växjö
Pernilla Andelius, 1-7-lärare, Göteborg
Johnny Andersson, fd kommunalråd,  Örebro
Charlotte Davidsson, gymnasielärare, Stockholm
 
2009-01-26 kl 22.30 - 500 underskrifter

Mathias Zannakis, Doktorand, Göteborg
Viljo Mentu, Psykolog,,Gislaved
Thomas Johansson, Elevassistent, Gamleby
Ulrica Mårtensson, grundskollärare, Västerås
Villu Haavasalu, Fil. Lic., Linköping
Solweig Eklund, lärare, Enköping  
Henrik Hallström, gymnasielärare/forskning ämnesdidaktik, Göteborg
Lena L Tångsten, Socialpedagog, Västervik
Eva Alsén, lärare, Örnsköldsvik
Christina Hängsel, lärare/musiklärare, Malmö
Måns Nilsson, SO-lärare 4-9, Norrtälje
Carl Styvén, psykologstudent, Göteborg
Camilla Kauffeldt Rektor i grundskolan F-9 Alafors
Susanne Norlin Förälder Strängnäs
Magnus Persson Internationellt ansvarig Karlstad
Anna Larsson fskl. Torsby
Annica Arvidsson bibliotekarie kristinehamn/Örebro
Eva Broberg rektor Kristinehamn
Jan-Erik Asplund It-Ansvarig Sysslebäck
Lillemor Jansson Arnfeldt lärare Torsby
Monica Palm Barnskötare Kungsör
Caroline Bäckström Barnskötare Värmdö
Liselotte Dahlbeck Malmö högskola lärarutb Malmö
Susanne Nordberg Förskollärare Göteborg
Titti Idheman konstpedagog Gävle
Urban Karlsson fil dr universitetslektor Örebro- och Umeå universitet
Anette Sandberg Docent Mälardalens Högskola
Ingela Blomberg lärare Hagfors
Christian Logenius psykologstudent Göteborg
Bertil R Widerberg Kontaktperson för Barnbarnens Kulturfond Grebbestad
Ylva Josefsson specialpedagog Skillingaryd
Elenor Spetz-Ramberg specialpedagog Gullspång
Gunilla Westerberg verksamhetschef Göteborg
Maria Norbäck lärare Torsby
Anne Lillvist  Dotorand i psykologi  Mälardalens högskola/Örebro Universitet
Anette Sandström specialpedagog Sundsvall
Eva Petersson Kurator Strängnäs
Monica Östman Enhetschef för förskola Västerås
Christina Hartin Silvergran talpedagog Arboga
Marie Janson Enhetschef Västerås
Ann-Sofie Johannesson utbildningssamordnare, Lärarutbildningen Malmö
Ursula Frylestam rektor Gislaved
Gunnel Kristiansson Skolsköterska Malmö
Torbjörn Forkby fil dr Göteborg
Birgitta Bergh Speciallärare Nacka
Eva-Märta Pålsson lärare för vuxna Östersund
Caroline Ljungberg lektor Malmö
Ulla Andrén Doktorand i pedagogik/terapeut Göteborg
Lena Almqvist Lektor, Mälardalens högskola Västerås
Elsebeth Åhling Winroth rektor Göteborg
Eva-Britt Hartikainen Rektor Söderhamn
Anna Davidsson ma-no lärare 4-9 Tranby, Norge
Karin Löwegren rektor Göteborg
Jens Öberg Gymnasielärare Göteborg
Kerstin Björklund Rektor/Verksamhetschef Forshaga
Curt Andersson Stödsamordnare  Norrköping
Lena Wallin Lärare Göteborg
Natalie Wiklund Lärare Norrtälje
Linda Gunnarsdotter Gymnasielärare i språk och filosofi Torsby
Robert Andersson lärare ale
Malin Gjerseth föräldraledig mamma Västerås
Eva Hansson spec.pedagog Sundsvall
Solange Perdahl universitetsadjunkt/doktorand Luleå
Monica Andersson stödsamordnare/specialpedagog Norrköping
Yvonne Zätterman Åberg Socionom Stockholm
Pär Ehren Skolvärd Torsby
Lena Brännholm Förskollärare Örnsköldsvik
Eva Friberg Holmgren kurator Sundsvall
Fredrik Svensson fritidsledare Borås
Kristina Berglund Rektor Sundsvall
Anna Yllner Skolsköterska Malmö
Jan Grönqvist Utvecklingsledare Stockholm
Clara Larsson Jur. stud,  Göteborg
Kajsa Lindberg Specialpedagog Sundsvall
Maria Hill Fritidspedagog/Studiekonsulent NBV Värmland Karlstad
Ann Sundin Förskollärare Husum
Ewa Björnfoth förskolechef Nyköping
Per-Olof Ståhl förälder Nyköping
Linda Svedberg Lärare Örnsköldsvik
Åsa Lindestam Riksdagsledamot Söderhamn/Stockholm
Susanne Bjuggstam Grundskollärare Örnsköldsvik
Karin Brunnberg Inköpare Norrtälje
Kerstin Källqvist Utbildning Märsta
Calle Flognman Redaktör Göteborg
Boel Johnson programsekreterare utveckling/kvalitet Norrköping
Gunilla Jedeskog Docent Linköping
Carl Elheim Specialpedagog Kungälv
Lars-Christer Karlsson Dramaturg Ystad
Lill Ericsson Förskolechef Nyköping
Anders Ante Lindström Lektor Umeå
Eva Persson Danskonsulent Uddevalla
Carl Elheim Specialpedagog och morfar Kungälv
Anna-Lena Almqvist Universitetslektor i socialt arbete Eskilstuna
Ann Avdic Auktorieserad familjerådgivare Köping
Maria Rosén fil mag i pedagogik, projektutvecklare Stiftelsen Friends
Magdalena Hulth Projektledare stiftlesen Friends Stockholm
Anders Olson idrottslärare tor
Larsinge Axelsson Programsekreterare Norrköping
Håkan Karlsson programsekreterare för fritidsgårdar mm Norrköping
Britt Tellgren lektor Örebro
Lena Glavå Nilsson lärare Torsby
 
2009-01-27 kl 10.05 - 600 underskrifter
Monica Johansson Lärare/utvecklingspedagog Karlstad
Riitta Aho rektor Ånge
Kristina Mansfeldt, Pedagogista, förskolechef Knivsta
Magdalena Runeson Styrelseledamot på förskola Uppsala
Nanne Hessel psykosyntesterapeut, lärare, habndledare Göteborg
Ing-Marie Gralberg Socionom, leg. psykoterapeut Borås
Linnéa Berntsson, gymnasielärare Torsby
Ingela Sahlin Förskollärare Västerås
Eva Dahlgren lärarutbildare Skövde
Anna Helleteg egen företagare Lerum
Lisbeth Norman lärare Torsby
Christina Lönnheden Universitetsadjunkt Västerås
Åke Gustavsson elevhemsföreståndare Torsby
Annika Langström Specialpedagog Norrköping
Håkan Blomst Brandman Göteborg
Ulla Axelsson specialpedagog Norrköping
Anna Dahl Förskollärare Nyköping
Gertrud Fackel-Otterman lärare Norrtälje
Lars Erikson  lektor Örebro
Fredrik Nord översättare henån
Carina Johansson rektor forshaga
Lasse Gustavson Utvecklingskonsult Göteborg
Marika Hämeenniemi Universitetsadjunkt Västerås
Lena Palmén s-politiker Borås
Lena Baastad  Kommunalråd  Örebro 
Marie Lovefjell fil kand Bräcke
Jonas Andersson Lärare Borås
Ing-Marie (Mia )Ottosson Utvecklingsledare  - Kungälvs kommun Kungälv
Margareta Sandström Kjellin docent Västerås
Jennie Bramer stylist Stockholm
Claes Andrén Professor, Vetenskaplig ledare Ljungskile
Anna Aldenius Isaksson Specialpedagog Helsingborg
Hjördis Larsson specialpedagogog Falun
Marlene Eckerlöv livscoach Mölndal
Inger Axbrink utvecklingsledare Kungälv
Kerstin Göransson docent i specialpedagogik MDH
Kerstin Wahlman lärare Bergsjö
Staffan Janson Professor / Barnläkare Karlstad / Örebro
Britt-Mari Åsell Rydberg Rektor Norrtälje
Marie-Louise Wallin Rektor  Göteborg
Ina Ölmbro grundskollärare och resurspedagog barns inflytande Örebro
Barbro Kullander Grundskollärare Karlstad
Annica Söderberg specialpedagog norrköping
Johan Frykland btr förvaltningschef Härnösand
Mona Hellsten specialpedagog Härryda kommun
Ing-Marie Dahlgren rektor Mölndal
Outi Sorvali Förskollärare Västerås
Jens Ryd Fritidsledare på Nackstaskolan Sundsvall
Kerstin Andersson Lärare Torsby
Malin Johansson Introduktionssekreterare Falkenberg
Ann-Sofi Åkerlind Introduktionesekreterare Falkenberg
AnneCharlotte Johansson Specialpedagog Härryda
Anette Eriksson Universitetsadjunkt  Västerås
Hjördis Larsson specialpedagogog Falun
Kerstin Bragby Högskoleadjunkt i estetiska lärprocesser Högskolan i Gävle
Elisabeth Arnér Föreläsare om barns och ungas inflytande i förskola och skola Örebro
Per Raneskog Gymnasielärare Göteborg
Lisbet Ericsson Rektor Gullspång
Hans Åkersten Förälder Göteborg
Kjell Pettersson Rektor Mockfjärd
Lotta Gyland fyrabarnsmamma/hälso- och sjukvårdsstrateg Lund
Siv Hägg leg. sjuksköterska Stockholm Tyresö
Olle Cox Föreläsare Stiftelsen Friends Stockholm
Annika Dellholm skolpsykolog Helsingborg
Anna Zell lärare, 4-9 Norrköpng
Sandra Grehn föreläsare/skådespelerska Göteborg
Ingrid Nilsson Professor Umeå
Frida Warg Föreläsare på Stiftelsen Friends Umeå
Frida Karlsson lärare Örebro
Daniel Säisä  Västerås
Sabina Bleckert Barnskötare Västerås
Kerstin Bengtsson Lärare Västerås
Dick Lager rektor Hallsberg
Greger Bergner Förskollärare Alnö
Ylva Törne rektor Knivsta
Lena Nilsson Förskollärare Strängnäs
Inger Näslund Rektor Örnsköldsvik
Birgitta Säll psykoterapeut/ mamma Göteborg
Emma Corkhll Lärare Göteborg
Dan Billebo Fritidspedagog Torsby
Madeleine Sjöman adjunkt specialpedagogik HLK, Jönköping
Gunilla Gustavsson Psykosyntesterapeut Kungälv
Iner Mellquist lärare mellanstadiet Norrtälje
Elisabeth Björklund universitetsadjunkt Karlstad
Amale Hanna-Dawod modersmålslärare  Jönköping
Eva Hansson Skolbiblioteksutvecklare Kristianstad
Lena Fröberg specialpedagog Norrköping
Christina Lindblad rektor Falköping
Per Lönnheden Projektledare Stockholm
Maria Löfstedt Lärare 4-9 Norrköping
Marie Lindström Specialpedagog Göteborg
Annika Engelbrektsson skolpolitiker Degerfors
Sofie Krantz universitetsadjunkt Växjö
Maria Malm Förskollärare Skövde
Britt-Marie Sundström Förskollärare-familjecentral Sundsvall
Mia Wiman-Olsson, programsekreterare - elevhälsa,  Norrköping
Anki, pedagog,  Lärjedalen
Lina Lundström, Föreläsare, Stiftelsen Friends Stockholm
Tomas Nilsson, socionom Uppsala
 
2009-01-27 kl 13.17  - 700 underskrifter

Inger Aronsson, Utvecklingsledare Folkhälsa, Kungälv
Ulla Alsin, Adjunkt & doktorand i pedagogik, Eskilstuna
Eva Forsman, förskollärare, Bergsjö
Malin Jönsson, Förskollärare, Göteborg
Hasse Knutsson, rektor, Nora
Charlotta Nilsson, socionom, Uppsala
Bela Holmgren, Socionom, Stockholm
Carina Granberg, Lärarutbildare, Umeå
Johanna Berglund, Psykologstudent, Örebro
Eva-Stina Grönvall, Fritidspedagog, Göteborg
Malin Grahn, Verksamhetsutvecklare, Stockholm
Ingela Grennard, Rektor, Jönköping
Angelica Pettersson, Musiklärare i grundskola, Norrtälje
Britt-Marie Thelin, rektor, Nordanstigs kommun
Jenny Tselikis, Ordförande Utbildningsutskottet, Mälardalens Studentkår, Västerås
Marie Södermalm, Förskollärare, Hisings-Backa
Anna Kalpakidis, Specialpedagog, Malmö
Elisabeth Ahlqvist-Johansson, specialpedagog, Göteborg
Göran Dahlberg, behandlingsass, Malmö
Maria Delden, kurator, Norrköping
Per Jagemark, Idrottskonsulent, Borås
Maria Lundgren Sjödin Specialpedagog, Örnsköldsvik
Hanna Askelund, lärare, Mölndal
Rigmor Söderberg, Dagbarnvårdare, Västerås
Marianne Berntsson, Specialpedagog, Göteborg
Åhsa Höglund Gair, sfi-lärare, Göteborg
Tobias Björk, Gymnasielärare, Nairobi
Mats Pertoft, riskdagsledamot (mp), skolpolitisk talesperson, Södertälje
Marita Elheim gymnasielärare Kungälv
Maj Bredenfeldt Förskollärare Göteborg
Marita Lindman Rektor Göteborg
Irene Jöneby, fam.terap. Örebro
Jeanette Åkerström doktorand Örebro
Jan Nankler speciallärare Göteborg
Åke Jöneby pensionerad rektor Örebro
Eva Wallin mellanstadielärare göteborg
Martina Norling, universitetsadjunkt, Mälardalens Högskola  Västerås
Annika Gustavsson Lärare Göteborg
Lena Palm ,bitr. rektor/ förskola, Malmö
Kristina Nilsson idrottkonsulent, idrottsledare, Tranemo
Sofie Malmqvist, socialsekreterare, Stockholm
Inger Hellström, utbildningssamordnare, Halmstad
Åsa Permen, biträdande rektor, strängnäs
Lovise Brade projektutvecklare Friends
Cecilia Falk, Bibliotekarie, Luleå
Eva-Lena, Pastor och förtroendevald politiker, Torsby
Anders Söderlund, universitetslektor, Luleå
Åsa Malmqvist, Socionom, Stockholm
Kersti Lind, Skolkurator, Norrköping
Camilla S-Birgersson Barnsjuksköterska och universitetsadjunkt Västerås
Mats Fackel Socionom Karlstad
Mina Odowd,
 docent, Lund
Nina Tryggvason universitetsadjunkt Trollhättan
Rolf Gustafsson Bitr.rektor Gagnef
Monica Karlsson Rektor Göteborg
Birgitta Gidblom landstingspolitiker Gällivare
Martin Johansson lärare Göteborg
Annika Svanlund Specialpedagog Norrköping
Annika Månsson Lektor i pedagogik Malmö
Ingela Dahlgren IT-proj ledare inom förskola och skola Göteborg
Bibi Eriksson projektledare Malmö
Karin Gustavsson specialpedagog Kristinehamn
Elisabet Wallin Förskollärare Nyköping
Siv Ventura bibliotekarie Lund
Lena Lövstedt Rektor Skellefteå
Mats Olsson Lärarutbildningen Malmö
Marita Lilja Lärare Strängnäs
Ylva Forsberg Montessoriförskollärare Göteborg
Gunilla Svantorp Landstingsråd Årjäng
Anita Johansson lärare Torsby
Annelie Rosén  Nyköping
Anna Källman utvecklingsledare Luleå
Lena Jarlöv pensinär, arkitekt, farmor, Göteborg
Fredrik Svensson, Debattör, föreläsare och idékatalysator, Rektorsakademien Stockholm
Jenny Hjalt Förälder Värmdö
Maja Söderbäck lektor Västerås
Birgitta Lennartsson Barnskötare Skövde
Erik Hallsenius Ombudsman Lärarförbundet Stockholm
Staffan Stråhle Verksamhetschef/rektor Karlstad
Patrik Hellberg Ma/NO lärare 6-9 Skövde
Hans-Olov Frestadius Ordförande i Individ- och Familjeomsorgsnämnden Sandviken
Marianne Olsson Rektor Göteborg
Åsa Källström Cater lektor Örebro
Hans Malmström Rektor Mölndal
Gunilla Wrangstål lärare Harmånger
Susanne Lindkvist Specialass Göteborg
Kicki Kihlberg lärare/blivande specialpedagog Växjö
Maria Gunnarsson Contassot projektledare, lärarutbildningen Malmö
Rebecca Kjellberg Lärare Göteborg
Katarina Hahn förskollärare Nyköping
Kerstin Åman Universitetslektor, Mälardalens högskola Västerås
Anna Sjöblom Guldsmed Norrtälje
Siw Olsson Bitr. rektor Härnösand
Ewa Odevall Förskollärare Linköping
Ingela Karlsson förskollärare Borås
Solveig Hedlund specialpedagog Storfors
Eva Malmström  univeritesadjunkt göteborg
Karin Cupelli Förskollärare Nyköping
C-H Nilson Pensionär och morfar Karlstad
Pia Florén grundskollärare Uppsala
 
2009-01-27 kl 19.05 - 800 underskrifter

Margareta Brodén docent/barnpsykolog Malmö
Annekatrin Andersson Förskollärare Hyltebruk
Lisa Welén Förskollärare Västerås
Lena Rylander Lärare år 1-5 Mölndal
Moa Dalkvist lärarstudent Malmö
Björn Norrhäll Konsult skolutveckling Ystad
Martin Westin Utbildningsrådgivare Stockholm
Ingrid Hillborg Förskollärare/Universitetsadjunkt Malmö
Solveig Sollerman nybliven friherrinna efter 44 år inom barn och utbildning örebro
Thommy Pettersson Lärare Bergsjö
Therese Norbäck Förskollärare Västerås
Birgitta Murtoinperä Rektor Göteborg
Helena Gullberg Rektor Södertälje
Nina Ibragimova,  doktorand i specialpedagogik Västerås
Gertie Hultman specialpedagog Vaggeryd
Ann-Christin Svensson enhetschef Malmö
Birger Jonsson lärare Örnsköldsvik
Johan Bonander Präst/sjukhuspräst Östmark/Torsby
Karin Sjögren Fil Mag. School Counsellor Eindhoven, Netherlands
Ulla Magnusson förskollärare Krylbo
Jeanette Rönnholm Lärare Uppsala
Iren.Faradji    Fritidspedagog Göteborg
Helena Forssell Montessorilärare Solna
Lars-Göran Hansson Redovisningskonsult Delsbo
Klara Dolk doktorand Stockholms universitet
Per Göransson förälder Göteborg
Maria Karlsson doktorand i specialpedagogik Västerås
Pella Ödman Lärare Njurunda
Jan Kjellin förskollärare Falun
Ylva Johansson Ekonomiassistent, Mamma och Mormor Västerås
Weila Lindgren förskollärare avesta
Margareta Lindwall lärare Skövde
Anna Stenberg organisationskonsult Myggenäs
Katarina Lidman Leg.Optiker Trångsund
Carin Hellberg förskollärare Jönköping
Anna Lindström lärare Nyköping
Kamyar Amin rytmik- musikpedagog Hindås
Ewa Kollberg farmor / f.d barnbibliotekskonsulent Västra Götaland Göteborg
Lissandra Sandell Gymnasielärare Värnamo
Wanja Caiman lektor Stockholms Universitet
Reidun Carlsson Universitetsadjunkt/forskarstuderande Örebro
Susanne Heljestrand speciallärare Leksand
Pille Naeris stresskonsult Göteborg
Monica Bergman universitetsadjunkt Falun
Ann-Catrin Sköld Pilback ämneslärare Orust
Monica Bergman universitetsadjunkt Falun
Lasse Fornarve lärare Nyköping
Marita Lundström Universitetsadjunkt Högskolan Väst Trollhättan
Leon Åstrand Restaurangchef Karlstad
Andersn Ullberg lärare Sundsvall
Ann-Catrin Burström  Östersund
Görel Ludvigsson Avdelningschef, barn- och ungdomskliniken Västerås
Anna Olsén mor-mor Örnsköldsvik
Pelle Söderbäck präst Västerås
Heidi Lahti fritidspedagog sundsvall
Daniel Lindberg Doktorand i Socialt arbete, Örebro universitet Örebro
Eva Schmeling pedagog/samtalsterapeut Onsala
Carina Englöv Skolsköterska Malmö
Staffan Falk lärare, senare, grundskolan borås
Marina Alvmo Beteendevetare Västerås
Kenneth Steiner Verksamhetschef Sundsvall
Elsie Kärrengård specialpedagog Kungsbacka
Anna Frejinger lärare Mölndal
Andreas Magnusson Kristianstads Naturskola, master student Kristianstad
Vibeke Sohlberg Waldorfförälder Orust
Anna Windahl Lärarstudent Arboga
Mona Wågberg Grundskollärare Örnsköldsvik
Kicki Karlsson Psykosyntesterapeut Landskrona
Beatrice Holmgren  Stöllet
Anna Lindh lärare Nyköping
Ing-Marie Tjulander Utvecklingsledare Lysekil
Monica Bohlen skolkurator Malmö
Katarina johansson verksamhetschef Kungsbacka
Tomas Karlasa  
Erik Janzon Leg. Psykolog Uddevalla
Ellinor Jönsson Specialpedagog Stöllet
Tomas Karlsson (Fil. Mag Historia),  Gymnasielärare, utbildningskonsulent - Projekt SåSant Malmö
Tina Johansson Studie- och yrkesvägledare Göteborg
Linda Leveau projektledare, "SåSant"  Malmö
Siv Benn universitetsadjunkt Malmö
Kim Kähäri Bitr. Univ.lektor Örebro Universitet
Monica Jonsson Skolsköterska  Nyköping
Jenny Ludvigson Chefredaktör Stockholm
Camilla Larsson förälder/ byggnadsingenjör Orust
Leif Holgersson Fir.dr, socionom Västerhaninge
Linda Bohman 2 barnsmamma Västerås
Maria Wrede Grundskollärare Strängnäs
Anita Molin grundskollärare Göteborg
Ann-Christin Hammarberg Skolkurator Malmö
Anette Hesselgren bitr.förskolechef, Stockholm 
Alf Johansson Lärare Göteborg
Margareta Johansson f.d. lektor i pedagogik, Lunds universitet  Lund
Catrine Nilsson Barnsjuksköterska Västerås
Cecilia Tellström Fritidspedagog Örnsköldsvik
Elisabeth Schultz lärare Fotskäl
Lennart Hasselberg Handledare Nyköping
Marie Svensson Producent Göteborg
Åsa Bergstrand Verksamhetsutvecklare Fritid Borås
Ulrika Johansson Rektor Lysekil
Ingeborg Rydin pensionerad ped.lärare Örebro
2009-01-28 kl 09.40 - 900 underskrifter

Jeanette Eriksson socionom Johanneshov
Tom Nilsson Förälder Göteborg
Irene Ivarsson Leg. barnmorska Linköping
Lisa Rudolfsson Forskarassistent, Göteborgs Universitet Göteborg
Anita Olof-Ors f.d.familjerådgivare Norberg
UllaBritt Lundmark speciallärare i Särskolan Örnsköldsvik
Hans Degréus Präst Västerås
Jannicke Larsson Förälder/grundskollärare Landskrona
Helena Eriksson förskollärare Sala
MarieLouise Hedborg Farmor-Mormor Eskilstuna
Inger Granquist Lärare i SH och PS Mölndal
Anne Nerman Specialpedagog Härryda kommun
Veronika Strand Studie- och Yrkesvägledare Göteborg
Eva Nordvall Tonår/scout ledare SMU Torsby
Ingrid Åberg Diakon Skövde
Max Entin lärare, illustratör Stockholm
Anna Dahlgren barnskötare, lärarstudent Stockholm
Ebba Hamelberg lärare Stockholm
Kristina Madolo Lärare Angered
Monika Björklund universitetsadjunkt Eskilstuna
Linda Svensson Mamma Onsala
Tom Appel,  Malmö högskola Malmö
Maude Wildow specialpedagog Göteborg
Ulrika L Carlsson förälder,ekonomi-och löneansvarig på Orust Waldorfskola Henån
Emilia Svensson specialpedagog och förälder Malmö
Susanne Rauswall konsult Stenungsund
Jim Karlsson ungdomskonsulent Nyköping
Hans Tellgren lärare Hallsberg
Emma Segesten Byggnadskonstruktör Kungälv
Kerstin Tägtström programsekreterare Norrköping
Katarina Hallgren Specialpedagog Göteborg
Tomas Kroksmark Professor Jönköping
Stefan Regebro Skolchef Östersund
Nooshin Sani  Nyköping
Per-Olof Nilsson Yrkeslärare Torsby
Johan Nilsson Lärare Norrtälje
Marianne Skoog doktorand Örebro
Åsa Wedin Lektor i pedagogik Örebro
Rigmor Rolfson Förskollärare och förälder Romelanda
Halldora Altvall skolläkare Kungälv
Ove Karlsson Vestman Professor i pedagogik Eskilstuna
Rolf Lander professor Göteborg
Camilla Wallin Lärarutbildare  Skövde
Maria Hedlund rektor Luleå
Fredrik Lundqvist Trafikskolechef Lysekils Trafikskola Lysekil
Helen Billinger Förskolechef Stockholm
Göran Fernblad lärare komvux Henån
Eva Stenholm Fritidpedagog Skövde
Gunlög Bredänge Projektledare RUC SU Stockholm
Annelis Jönsson professor  Malmö
Elly Henrysson Förskolärare Göteborg
Ina Linden rektor Göteborg
Dennis Beach  Borås
Sara Frödén doktorand i pedagogik Örebro
Åsa Runfors lärare Uddevalla
Sanna Edling mamma Västerås
Assar Hörnell  Adjunkt, Lärarutbildare Sundsvall
Börje Lindblom Universitetslektor Malmö högskola
Lena Bexell förälder/HR konsult Göteborg
Staffan Larsson professor Linköpings universitet
Jan Schoultz professor Linköping
Lena Lundqvist-Unger Kvalitetsutvecklare Förskola-Skola Göteborg
Christer Fritzell professor Växjö
Margareta Uske Farmor-Mormor Örebro
Päivi Fredäng studierektor/specialpedagogik Örebro
Gunnar Sundgren Professor Stockholm
Erik Alvstad doktorand Göteborg
Harriet Augusén Skolutvecklare Östersund
Gunnel Lidström-Öhman Pedagogiskt ledningsstöd Luleå
Anders Ljungberg Lärarutbildare Härnösand
Kjell Granström Professor Linköping
Hanna Arneman förskollärare örebro
Gisela Antonsson grundskolelärare Norrtälje
Annika Tidqvist lärare  Henån
Eva Andreason Studie-och yrkesvägledare Göteborg
Monica Wahlne Bitr skolledare Nyköping
Maria Engblom förskollärare örnskölsvik
Kent Strand  Östersund
Madelene Hillman Art Director Göteborg
Vivika Hagberth Sjukhusbibliotekarie Lund
Sofia Eriksson Bergström doktorand, Mittuniversitetet Härnösand
Björn Hildebrandt lärare Norrtälje
Sofia Sjölund lärare Örnsköldsvik
Lena Ekermo lärare Linköping
Maria Rasmusson doktorand i pedagogik Härnösand
Per Carlsson lärare Norrtälje
Agneta Nordén fil.mag  Jönköping
Ola Fransson Yrkeslärare Göteborg
Inga-Lill Tunhage Lärare Göteborg
Susanne Yttergren Fritidspedagog Umeå
Christina Lundberg Förskollärare Gävle
Eva-Brit Österlund rektor Norrköping
Gunvor Henriksson socionom Borås
Mikael Ackelman Rektor Nyköping
Carina Molin Skolassistent Härnösand
Helena Grönquist Gymnasielärare Nyköping
Ewa Igav Andersson spec lärare Norrköping
Annika Larsson Förskollärare Karlstad
Gunilla Järbel Torell Bibliotekarie Lund

 
2009-01-28 kl 13.35 -  1000 underskrifter

Ulf Petersson Universitetsadjunkt Malmö
Nina Ellmark Lärare Nyköping
Eva Lerén special/utredningspedagog Göteborgs Södra Skärgård
Gunnel Olsson Studie- och yrkesvägledare Göteborg
Maria Devér Fritidspedagog Göteborg
Eva Slätt Rektor Göteborg
Annika Berg Farmor! Kungsbacka
Lena Albonius biträdande rektor Härnösand
Emma Höök landskapsarkitekt Uppsala
Sigrid Pettersson Administratör Uppsala
Karl Yregård Lärarstuderande Göteborg
carina olsson lärare vrångö
Lena Svensson Förälder Borås
Inge och Berit Österlund  Örnsköldsvik
Kristina Wahlberg utvecklingsledare Luleå
Mona Karila gymnasielärare Nyköping
Margaretha Danielsson Rektor Malmö
Stefan Altvall Lärare Stenungsund
Maria Styf Doktorand, pedagogik Härnösand
Christer Ferm Skolutvecklare Göteborg
stina Odsvik rektor i förskolan och grundskolan Göteborg
Helen S Olsson Skribent Göteborg
Jennie Sivenbring Olsson specialpedagog Göteborg
Eva-Karin Landqvist Specialpedagog Norrköping
Bea Klawatsch Skoladministratör & mamma Örebro
Carina Larsson Rektor Mölndal
Lars Håkan Nilsson folkhögskollärare Örnsköldsvik
Stefan Lagrosen Professor Trollhättan
Catrin Andersson Barnskötare Nyköping
Helena Henriksson Grundskollärare på Träningsskolan Norrköping
Anna Davis Förälder till 6 barn. Härnösand
Bengt Lind Egen företagare Örnsköldsvik
Eva Toresson lärare Göteborg
Lina Ahlborg dramapedagog Malmö
Nils Topphem Pappa Lund
Patrick Davis Barnskötare Härnösand
Britta Högmark Härdner Förälder Mölnlycke
Janet Nordqvist Förälder Malmö
Lotta Wenneberg mamma, egen företagare Peking
Göran Ohlsson Utvecklingschef Göteborg
Ullla-Stina wikander konstnär göteborg
Rebecka Hesse Förskollärare Göteborg
Helén Rutqvist universitetsadjunkt Härnösand
Lisa Hallberg universitetsadjunkt Malmö
Helena Carlander rektor Göteborg
Lina Edberg journalist, barnskötare Orust
Carolina Ström Lärare Nacka
Ulrika Sandberg politisk sekreterare socialdemokraterna Örebro
Dennis Begic Fritispolitiker Örebro
Anders Warnby lärare Skövde
AnnMari J:sonNilsson terapeut Malmö
Gunill Nilsson kognitiv terapeut, föräldrastöd Göteborg
Berit Horned specialpedagog/lärare LINKÖPING
Karin Hagberth gymnasielärare Höör/Eslöv
Peter Andersson  Sollefteå
Lisa Magnusson lärare Trondheim
Karin Svärdkrona Förälder Stockholm
Fanny Jonsdottir lektor  Malmö
Elisabeth Wedin Förskollärare Husum
Anita Kandell Waldorfskola Delsbo
Anna-Karin Sundqvist gymnasielärare Nyköping
Susanne Bergstedt f.d.skolsköterska Nättraby
Julius Hiller  Göteborg
Bengt E Carlsson Behandlingsassistent Henån
Gunilla Topphem Leg. ssk Lund
Anna Wennerblom Socionom Stockholm
Ulla Hake lärare götebor
Hans Richter Läromedelsförläggare Strängnäs
Susanne Egerot Fritidsansvarig/Lärarstud, Upplands Väsby
Björn Dahlin Pappa Partille
Åsa Cederholm Förskollärare Jönköping
Åsa Ekström grundskollärare Lerum
Inger Fuchs Grundskollärare Helsingborg
Fredrik Cederholm Projektledare Huskvarna
Susanne Sandström Bibliotekarie Göteborg
Göran Bostedt docent Härnösand
Marie Svensson Förskollärare Ronneby
Ulla Arwefeldt mellanstadielärare Södertälje
Lena Näslund Mamma Härnösand
Angelica Hadzikostas Konsulent Barn- och ungdomskultur Västra Götalandsregionen
Sofia Bovin handledare/coach Sundsvall
Jeanette Molin Sörlén Pedagogisk resurs Sollefte
Per Theorin Specialpedagog Hultsfred
Elisabeth Adolfsson Rektor Härlanda, Göteborg
Birgitta Nilsson Förskollärare Göteborg
Robert Andersson Lärarstuderande Göteborg
Sofia Lundmark Doktorand och högskoleadjunkt Uppsala/Stockholm
Elsie Sundelin Språklärare, Sollefteå
Ann-Louise Ljungblad specialpedagog Träslövsläge
Maximiliano Alonso Lärare Malmö
Lina Warnby gymnasielärare Skövde
Anna Marklund förälder Kristinehamn
Thomas Lööf Kulturkonsulent Nävelsjö
Maria Blom Musiker/skådis Nacka
Anna Gradin Logistikingenjör Sundsvall
Petra Mathiasson Förskollärare Lerum
Karin Samuelsson Lärare Slite
Nina Holmstrand INredare Goteborg
Bo Erlandsson Frilansjournalist Stockholm
Åke Arvidsson folkhögskollärare Göteborg
Karin Eggert barnbibliotekarie Göteborg
 
2009-01-28 kl 19.53 - 1100 underskrifter
Sigrid Hammarbäck Grundskollärare Örebro
Per-Olof Joelsson  Örebro
Karin Rådberg Lärare Stockholm
Mona Olofsson pedagog, mormor, farmor Lysekil
Birgitta Hultqvist skolledare Göteborg
Viktoria Olsson student och förälder Härnösand
Anneli Peterson  montessorilärare Helsingborg
Margareta Folkesson Spec.lärare Göteborg
Gun Olufsen  Göteborg
Kent Birath, lärare Skövde  
Catarina Andishmand Specialpedagog Göteborg
Martina Suter fil dr/lärare Göteborg
Martin Ljungblad Lärarvikarie och musiker Träslövsläge
Maja Wanhainen lärare Umeå
Ulla lndstedt drama/teaterpedagog malmö
Stäni Steinbock Musiker Godby. Åland
Thomas Johansson Entreprenör Gnesta
Malin Barrios Förälder (samt lärarstudent) Märsta
Sven Segelson Morfar & Farfar till nio barnbarn + Egen Företagare Rimbo - Stockholms Län
Birgit Sedelius fd. kontorschef & farmor Rimbo
Helena Åberg Hemslöjdskonsulent Stigtomta
Torgny Ottosson Professor i pedagogik Kristianstad
Elisabet Härenstam lärare Karlstad
Claes Caldenby Professor Göteborg
Hans Wildow Fotbollstränare elit Göteborg
Erik Fällmer Pedagog IV-programmet Sundsvall
Josefine Norman förskollärare Jönköping
Kjell Härenstam professor Karlstad
Anne-Cathrine Ingström rektor Vimmerby
Amanda Billinger Projektledare, utbildning/kommunikation Stockholm
Helena Westling Förskollärare Kungälv
Lina Alexandersson Elevassistent Malmö
Eva Bengtsson Lärare Borås
Monica Båth farmor Borås
Jenny Bandhede förskollärare Uddevalla
Åsa Asptjärn Manusförfattare, komiker Malmö
Jannica Jacobsson Fritidsledare Norrköping
Lena Hederos,
lärare Karlstad
C-A Hederos, Barnläkare Karlstad  
Malin Nergård Grafisk formgivare Karlstad
Britt Dahlström Lärare Karlstad
Michaela Sava psykolog Malmö
Håkan Elmén Barn-och Skolläkare Arvika
Marie Gladh Specialpedagog Stockholm
Nina Lillo Förskolechef Stockholm
Görrel Westander språklärare Karlstad
Per Fryxell lärare Kalmar
Anne-Lie Reuterberg Förälder Henån
Pablo Caldas konstruktör Malmö
Ann-Charlotte Lundh förskollärare Västervik
Annette Helmers musiker Lund
Annika Linné univ. adjunkt Lun
Linda Johansson Specialpedagog Kungsbacka
Marianne Ericson Lärare i sv2 Trosa
Lena Lindvert Skolsköterska Borås
Marianne Lundgren Fil dr Göteborg
Kjell Berglund Speciallärare Sollefteå
Britt Inger Larsson grundskollärare Karlstad
Magdalena Ejnermark Skolsköterska Hagfors
Ulrika Jakobsson kurator Norrköping
Ingrid Eklund Specialpedagog Sollefteå
Ewa Larsson lärare sundsvall
Marie Fredriksson Blom utvecklingspedagog/förskollärare Nora
Petra Elgström Barnskötare Nora
Karin Jönsson lektor i svenska med didaktisk inriktning Malmö Högskola
Tom Hambe Skolsköterska Malmö
Lena Jonsson socionom Sundsvall
Tommy Svensson Föreståndare, Magasin 15 Trollhättan
Anders Bond Psykolog Hedemora
Marcus Larsson Högstadielärare/Skol(fritids)politiker Ale
Hans-Erik Holgersson Lektor Växjö universitet
Hans Parment Tonsättare/pedagog Växjö
Lena Sommarström studie- och yrkesvägledare Göteborg
Marie Eriksson Doktorand i historia Växjö
Elsa Gottfridsson Relationscoach/Förskolelärare Kungsbacka/Hindås
Caroline Steén Förskollärare Västerås
Barbro Willén Skolsköterska Arvika
Anette Oddmar Barnskötare Västerås
Ulla Gelin Förskollärare Västerås
Nina Hultgren Sjuksköterska Helsingborg
Maria Eriksson receptionist Bromma
Magdalena Nordfjell administratör Växjö universitet
Monica Frick Gästadjunkt/rytmikpedagog vid lärarutbildningen Växjö universitet, pedagogiska institutionen
Claudia Gillberg doktorand, Växjö universitet Växjö
Agneta Lundin Lärare Sollefteå
Charlotta Byberg Mamma och kulturskata Uddevalla
Johann Rehnberg ledarskapskonsult Göteborg
Liselott Ljunggren Specialpedagog Göteborg
Carl Casimir kommunantikvarie Uddevalla
Anneli Einarsson lärare Malmö
Tina Weidelt Kulturpedagog Göteborg
Magnus Tideman Professor  Högskolan i Halmstad
Jessika Berglund författare och dagisvikarie Mölndal
Ingrid Karlsson lärare vid Högskola Halmstad
Anne Ekman universitetsadjunkt, Växjö universitet Växjö
Elisabet Frithiof mamma och universitetslektor Växjö
Peter Karlsudd Lektor Kalmar
Lena Arro Barnboksförfattare Örsundsbro
Mats Henriksson Arbetslivskonsult Österåker
Therése Mineur Doktorand Halmstad
Sara Gimbergsson Barnboksillustratör/författare Göteborg
 
2009-01-29 kl 10.18 - 1200 underskrifter
Marie Krantz Utvecklingsledare IT Göteborg
Mikael Wiehe Artist Malmö
Mira Glisic Skolkurator Göteborg
Britt Engdal barnboksförfattare Hönö
Annica Lagander Pedagog i förskolan Skillingaryd
Bengt Carlsson Göteborgs universitet Göteborg
Mona Franséhn universitetslektor Göteborg
Mikael Jonasson Lärare Halmstad
Mia Jormfeldt doktorand Halmstad
Lena Söderström specialpedagog Örebro
Carl-Henrik Adolfsson Doktorand i pedagogik Växjö
Herbert Söderling Lärarutbildare MDH- Västerås/Eskilstuna
Monica Nordenfors Fil dr Göteborgs Universitet
Siri Reuterstrand Frilansjournalist/barnboksförfattare Göteborg
Maria Wilhelmsson  Härnösand
Ulrika Sundström förälder Stockholm
Tuula Gustafsson farmor,mormor Runhällen
Emma Jonsson Lärare Ljungby
Ylva Stadin ungdomsledare Skellefteå
Ingrid Lindblad Mamma Simlångsdalen
Johan Söderman lektor i barndoms- och ungdomsvetenskap Malmö
Håkan Lennerstad docent Karlskrona
Siv-Britt Björktomta doktorand Göteborgs universitet
Malin Styffe Montessorilärare Sollentuna
Kristina Westerlund barnboksförfattare, sjuksköterska, fyrabarnsmor Mölndal
Anneli Englund Skolsköterska Arvika
Annika Sandahl Lärare Västerås
Inger Lindahl lärare i svenska som andra språk för vuxna samt barnboksförfattare Göteborg
Pia Johansson barnboksillustratör Göteborg
Mattias Qvarsell Politiker och popstjärna Nacka
Ulrika Jonsson Ekonom Växjö
Helena Sjöberg Hälsopedagogstuderande Gävle
Carl-Axel Hageskog Professor  Växjö
Tina Pettersson producent Stockholm
Eva Skogman Fil dr Stockholm
Maud Mangold barnboksförfattare Göteborg
Kjell Jormfeldt leg psykolog Ljungby
Annika Levin Förskollärare Vrångö
Ulf Johansson  Västerås Waldorfskola
Maria Klimkowicz-Nordin psykolog Örebro
Maria Werkmäster Sjuksköterska Göteborg
Jeanette Sjödin Idrottslärare Sollefteå
Hugo de Souza pedagog, Emmaskolan  Göteborg
Anna Maria Åkerberg specialpedagog Mölndal
Ewy Dahlin Rektor Norrköping
Karin Graube bibliotekarie Göteborg
Maria Zsigó lärare/styrelsemedl i lärarförbundets lokalavd, karlstad Karlstad
Björn Sundin ledamot i Kommunfullmäktige (s) Örebro
Ingrid Höjer Docent Göteborg
Ola Karlsson Utbildningspolitiker Nacka
Helena Johansson lektor Göteborg
Catarina Johansson leg psykolog Stockholm
Anna Johansson fiol- och ensemblelärare Lindesberg
Ia Nyström Universitetslektor Växjö
Kerstin Wockatz bibliotekskonsulent Uddevalla
Peter Sund Lärare Nyköping
Kerstin Lundberg Hahn Författare och pedagog Göteborg
Stig Grundvall universitetslektor Göteborg
Lennart Larsson Systemtekniker Bengtsfors
Bodil Svensson specialpedagog Göteborg
Cai Bellander Samtalsterapeut StorStockholm
Gerd Gustafsson lektor Göteborg
Göran Åkerberg Terapeut Göteborg
Michele Wall Lärar Väsreås Waldorfskolan
Martin Hellström lärare Kungälv
Ingegerd Sendow-Wätte ledningsgruppare Västerås
Leif Cedergren Adjunkt Sollefteå
Christina Nilsson Lärare Sollefteå
Susanne Eklund Lärare Sollefteå
Conny Uppling Lärare Sollefteå
Ernest Karlsson Systemansvarig Mellanse
Ulrika Johansson Förskolepedagog Henån
Marie Eveby förskollärare västervik
Anna Karin Engberg illustratör Göteborg
Sara Thavenius Skol- och förskoleanordnare Stockholm
Ann-Christine Dellholm assistent Malmö
Malcolm von Rosen student GIH  Stockholm
Titti Knutsson Barnboksmakare Linköping
Eva Román Socionom Helsingborg
Catharina Hallin-Tegnér specialpedagog inom vuxenundervisning Malmö
Birgitta Wright fritidspedagog göteborg
Monica Abersten lärare Sundsvall
Thommy Hultgren Yrkeslärare Sollefteå
Frida Larsson Gymnasielärare Skövde
Helena Djurhed Specialpedagog Göteborg
Hans Hallberg Ungdomsbehandlare Henån
Margareta Carlson Studievägledare Göteborg
Carina Antonsson Dahlin lärare Göteborg
Karin Olsson Gymnasieskolan Henån
Eva Wiman Lärare Uppsala
Ann-Marie Högberg ekonom Härnösand
Lise-Lotte Jakobsson 1:e psykolog i Örebro kommuns psykologgrupp Örebro
Yvonne Petersson förskollärare kungsbacka
Barbro Rohdin miljösamordnare Göteborg
Hans Bergman Utbildningskonsulent Sandviken
Karin Mattsson Socionom Göteborg
Joacim Andersson Doktorand i pedagogik Uppsala
Martin Svahn Psykolog Örebro
Marika Löf Lärare Gävle
 
2009-01-29 kl 14.00 - 1300 underskrifter

Åsa Holmsten speciallärare på högstadiet Bergsjö
Ann-Louise Storm Rektor, Förskolan Göteborg
Franck Kamoun Psykolog Örebro
Katarina Johansson lärare Limmared
Dennis Huntington Samordnande specialpedagog Göteborg
Helena Kedja Samtalsterapeut & Imago relationsterapeut Visby
Ingegerd Gavelin Socionom Sundsvall
Anita B-Steiner konstnär, författare 437511 Hälsö
Lee Sandberg psykolog psykoterapeut Ängelholm
Eva Sundberg enhetschef Göteborg
Jan Johansson Processoperatör Kalix
Kristian Andersson Studievägledare  Malmö
Susanne Lundell kurator Göteborg
Mia Lundqvist rektor Mölndal
Ingalill Karlberg Specialpedagog Göteborg
Victoria Klaiber Lekterapeut Drottning Silvias barn- & ungdomssjukhus Göteborg
Anne-Marit Lagset Lärare Orust
Teresia Tanninen Lärare Malmö
Marie Frykland Universitetsadjunkt, Mittuniversitetet Härnösand
Connie Henriksson lärare Mölndal
Birgitta Persson specialpedagog Göteborg
Eli Keller Leg. psykolog, leg psykoterapeut Nacka
Thorsten Egonsson Skolläkare Torsby
Aase Englund Fritidspedagog Göteborg
Monica Adrell Slöjdlärare Göteborg
Ulla Wikefeldt Montessoriutbildare Stockholm
Karin Norman socionom Helsingborg
Annika Eriksson Grundskole lärare Lerum
Sofia Spetz lärare Lerum
Anita Hultqvist Barnskötare/Studerande Lärare mot tidiga år Kungsbacka
Love Nordenmark ansvarig umo.se, en ungdomsmottagning på nätet Stockholm
Ann-Cathrine Stalby Gymnasielärare Orust, Henån
Elenor Nilsson Coach och pedagogik studerande, Malmö Högskola Kalmar
Karina Pihl waldorflärare Uddevalla
Britt-Mari Wernersson Förskolärare Kungsbacka
Emelie Drott handledare/landskapsarkitekt Stora Mellösa
Bo Bylund Socionom Stockholm
Eva Cronander Lärare Mölndal
Kicki Sultan Förskollärare Göteborg
Bodil Espander Svensson speciallärare Norrköping
Thoams Olsson  
Magnus Hansson leg. psykolog Ängelholm
Thomas Olsson Rektor Norrköping
Christina Antonsson Utbildningskonsulent Orust
Florence Andersson lärare  Skövde
Barbro Ekström Vaggeryd 
Ulla Klingberg socionom inom förskola o skola Gullspång
Birgitta Bäckersten Förskollärare Göteborg
Hanna Sofia Malmberg Psykologstuderande Göteborg
Jenny Lindsten Förskollärare Göteborg
Elsa Lundblad Skolsköterska/ barnmorska Örebro
Christian Tufvesson Gymnasielärare Göteborg
Tobias Hermansson Student Trollhättan
Åsa Schmähl specialpedagog Nybro
Sonja Lundström skolkurator Halmstad
Thomas Wänman Lärare i de tidigare åren Umeå
Anna-Lena Ekdahl, Universitetsadjunkt, Jönköping
Kerstin Gustafson F.d fritidspedagog Norrköping
Anna-Bodil Bengtsson socionom, farmor Vänersborg
Anneli Steen medmänniska Stockholm
Karin Böttinger Socionom Göteborg
Thomas Andersson Tekniker Malmö
Ann-Christine Vilsson specialpedagog Vaggeryd
Berit Prack  fil mag sociologi Halmstad
Solbritt Schyberg lektor Växjö
Frida Samuelsson Förskollärare Göteborg
Maria Ekmark kurator Örebro
Annika Sigemo Stallskötare/Konduktör Stockholm
Berth Andersson Adjunkt Växjö universitet
Charina Widmark Musik och Kulturkonsult, musikpedagog Göteborg och Sävedalen
Niklas Svensson gymnasielärare Nacka
Kristofer Skogholm Lärare Lerum
Stefan Görson Rektor Täby
Gunilla Hærnsten professor Væxjø
Anna Karin Herngren Wirdheim pastor Halmstad
Gunilla Sjöstedt-Sjöberg testillärare/specialpedagog Lund
Ulla Keyling författare Orust
Birgitta Karro lärare Norrköping
Ysse Berntson psykoterapeut inom BUP Stockholm
Inger Granberg boendeass/mamma/författare Göteborg
Birgitta Karro lärare Norrköping
Pelle Eckerman Författare/mediaproducent/naturvetare Lidköping
Elizabeth Gustavsson Mamma, läkarsekreterare örby
Mona Löf barnsköterska Neo Huddinge Sjukhus Stockholm
Janne Lindèn Pappa , Värmebehandlare Hällesåker
Emelie Nyberg  mamma Motala
Stefan Heimer familjeterapeut, handledare Täby
Pia Börjesson IKT Pedagog Göteborg
Solweig Ingwall lärare Karlstad
Anna-Karin Eriksson Samtalsterapeut Bromma
May Wirtanen-Bengtsson Fritidsledare Orust
Britt Andersson psykolog-psykoterapeut-specialist i klinisk psykologi Uppsala
Aliki Bacos Lärare grundskolans senare år Göteborg
Helena Andersson Förskollärare Vaggeryd
Ewa Braf Norberg Konsult, samtalsterapeut Stockholm
Joanna Jensen barnläkare Karlstad
Teo Keller socionom, familjeterapeut, handledare Kungälv
Karin Nordberg docent i idéhistoria Simrishamn
Jacob Brogren forskare Segeltorp
Monica Löfquist Fritidspedagog Göteborg
 
2009-01-29 kl 21.12 - 1400 underskrifter

Göran Dahlman barnskötare Göteborg
Mia Lindros Elevassistent/förskollärare Sundsvall
Yvonne Möller Förskolechef Uppsala
Jeanette Näsman Beteendevetare Härnösand
Joar Nilsson Stråtakstäckare Laholm
Kari M Bové waldorflärare Kungälv
Pernilla Jalvin lärare Göteborg
Karolina Johnsson Företagare & inom asylkommittén Stockholm
Kikki Johansson Förskollärare Göteborg
Susan Turesson leg psykoterapeut/Handledare  Göteborg/Härryda
Emmelie Krvavac förskollärare Göteborg
Steffen Bové Allmänläkare  Kungälv
Ämma Hildebrand Lärare Lund
Elisabeth Ståhl Förskolechef Uppsala
Ranka Sava Mormor Malmö
Anna Lundkvist mamma och 1-7-lärare Halmstad
Linda Gerhardt aktiv förälder Henån
Lars Palm Konstnär Växjö
Maria Sundbom Ressaissi handläggare Stockholm
Anita Pärsson Gymnasielärare Göteborg
Britt-Inger Bengtsson Förskollärare Västerås
Maria Hansson Förälder Nacka
Marie Sterte Mamma, grafisk formgivare Växjö
Linnea Sterte Barn, studerande, mm. Växjö
Astrid Waleij coordinator, handledare Stockholm
Jens Lanestrand pappa till två barn, filmkonsulent i Västra Götalandsregionen Vänersborg
Karin Jansson mp-politiker, mamma, undersköterska, Färila
Jenny Chen förskollärare Subergndby
Annica Johansson Fritidsledare Norrköping
Anki Palerby biologisk-, adoptiv- och fostermamma, bildlärare Hallstahammar
Eleonora Ramsby Herrera lärare Stockholm
Ann-Catrin Brockman vice ordf, Kunskapsnämnden Sandviken
Camilla Häggman Fotograf Göteborg
Marie Törnqvist Samtalsterapeut, Coach, Utbildare och Förälder Göteborg
Linda Hörnqvist Lärarstuderande Stockholm
Kristian Daneback Universitetslektor Göteborg
Carllennart Johansson Områdeschef BoU Vimmerby
Thomas B Wikström Specialpedagog / Projektcentrum Göteborg
Martin Carlsson Psykolog Säter
Christina Dolck Ivarsson Bitr. rektor Jönköping
Marie-Anne Angvén specialpedagog Örebro
Maja Hjertzell författare Arvika
Annika Persson Förskollärare Örnsköldsvik
Frida Bursell gymnasielärare Stockholm
Per Johansson redaktör Stockholm
Sara Salander förälder, arbetsterapeut Göteborg
Lena Andersson Specialpedagog Skara
Erik Boström doktorand Göteborg
Åke Casperson Lärare 4-6 Kalmar
Maria Dahlberg lärare Skövde
Bernt Ämting f d lärarutbildare Umeå
Karin Ahlberg Lektor Göteborgs universitet
Nina Molander psykolog Ängelholm
Barbro Lilja Lundberg Lärare Västervik
Björn Smedberg Pedagogisk handledare i förskolan Kungsängen
Ulla Ek Pedagogisk handledare i förskolan Kungsängen
Bibi Karlsson Förskollärare Göteborg
Kerstin Cedell Konstnär Växjö
Anna Fagerberg Miljöskyddsinspektör Visby
Vendela Elmén privatperson Grästorp
Leif Malmqvist  Stockholm
Annika Ramström Kurator Göteborg
Janne Eberhard Ungdomscoach Norrköping
Karin Sandwall förälder, lärare, doktorand Göteborg
Anita Loimi Lärare i Förskolan Nyköping
Bibbi Tjernlund-Ersson utvecklingsledare/pedagogkonsult Järfälla
Bengt Franzén lärare Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet Göteborg
Görel Andersson pensionerad lärare Kalmar
Yvonne Bengtsson rektor Malmö
Karin Bodin skolsköterska Arvika
Heléne Kennedal fritidspedagog Mölndal
Kurt Olsson Lärare filosofi svenska religion Stenungsund
Fredrik Grevfors Civilingenjör Stockholm
Erik Johansson Doktorand Stockholm
Patrik Korpi Lärare Stenungsund
Joakim Nilsson doktorand Luleå
Ingela Hansson Fritidspedagog Göteborg
Eric Hellman Bibliotekarie Stenungsund och Kungälv
Katarina Eklind Specialpedagog/Gy lärare Göteborg
Anneli Ström Idrottslärare Göteborg
Carina Ahlin Förskollärare, mamma, mormor Norrköping
Lena Nyberg utvecklingsledare Orust
Ylva Tornestrand socialsekreterare Helsingborg
Matti Nordenström f.d. metodiklektor, speclär Karlstad
Urban Lundgren Yrkeslärare Kungälv
Lennart Mattsson Läkare Kungälv
Elisabeth Andersson Fritidspedagog Göteborg
Anita Gustafsson rektor Norrköping
Jorun Modén författare Älta
Malin Arnoldson Förskollärare Göteborg
Monica Leandersson lörare Härryda
Susanne Duek universitetsadjunkt  Karlstad
Christian Åström Pappa till snart 3 barn Göteborg
Jonas Bergsten Nordin Psykolog Borås
Lena Öijen Utvecklingsledare Degerfors
Nicklas Fredriksson pappa och pedagog skola och fritids Ljungsbro
Pia Fortgens specialpedagog Svanesund
Agneta Eliasson textillärare karlstad
Sebastian Åstrand Dramapedagog, även lärarstudent Karlstad

2009-01-30 11.16 - 1500 underskrifter

Christine Ljungblad Textillärare/Student Kungsbacka
Ann-kristin Nilsson mamma Kristianstad
Kicki Nordström förskollärare Örnsköldsvik
Laila Grén lärarassistent Stenungsund
Vanja Forsberg IV-lärare Uppsala
Stefan Sjöstrand Yrkeslärare Stenungsund Nösnäsgymnasiet
Camilla Huusko Förskollärare Skepplanda
Ylva Lindblom  Specialpedagog Härryda
Helena Gunnarsson vägledare alingsås
Anita Torstensson Dahlberg Rektor, förskola Henån
Leena Söderlund lärare Örnsköldsvik
Mari Mattsson Psykolog/Psykoterapeut/Handledare Malmö
Kenneth Börjesson Konstnär och bildpedagog Brunskog Värmland
Linda Nilsson  Lärare i Förskolan Göteborg
Susanne Lundmark Förskollärare Göteborg
Hans Engström Idrottslärare Kalmar
Magnus Saemundsson Utbildningsrådgivare Stockholm
Maria Flodén förälder/lärare Fjärdhundra
Anders Erixon Lärare Tyresö
Inger Bruce waldorflärare Göteborg
Anders Quist, rektor Mjölnergymnasiet  Torsås
Johan Klintberg Gymnasielärare i svenska och engelska Kalmar
Per-Olof Eriksson Fritidsledare Borlänge
Anders Quist Rektor Torsås
Pernilla Andersson Gymnasielärare Uppsala
Anki Eriksson förskollärare Göteborg
Senada Ahmic Utbildningskonsulent Orust
Ann-Marie Lundström Mamma, Farmor, Datautbildare Färjestaden
Gustav Knutsson Forskningsingenjör Linkping
Susanne Nystedt Lärare Fritsla
Jenny Lantz  Vadsbro
Kjerstin Brandt skolkurator Kalmar
Catrin Nicolausson lärare kalmar
Tom Tiller professor Tromsø
Lisbeth Erlandson Lärare/projektledare för Barnskötarutb. PU, Vuxenutbildningen Partille
Bengt Storbacka Utvecklingsledare SFI/vuxenutbildning Lindesberg
Monica Nyström Praktiksamordnare Lindesberg
Ingela Ekeholm specialpedagog Lindesberg
Anette Axelsson Arbetskonsulent för Sfi Lindesberg
Jonas Kellander musiklärare/gitarrpedagog Kalmar
Tobias Brandt Systemadministratör Lindesberg
Helena Heikkilä familjehemssekreterare Lindesberg
Kitty Pettersson Förälder/moster Storå
Håkan Jenner Professor Växjö
Karin Engström Johansson Lärare Västerås
Ivan Törnkrantz Lärare Kalmar
Maria Olsson Förskollärare Gävle
Ann-Sofie Eurenius Kulturpedagog Örnsköldsvik
Peter Ljungné arkitekt Nora
Helen Kärnebro Pedagogisk ledare Kärrtorp/ Stockholm
Rosemarie Lindgren Förskollärare Kalmar
Britt Fagerström Sjuksköterska Sundsvaöö
Lotta Eberhardsson gy lärare Kalmar
Anne Hegender gymnasielärare Kalmar
Anders Henriksson Speciallärare Kalmar
Monika Hansson specialpedagog Malmö
Malin Åberg gymnasielärare/dramapedagog Malmö
Jan Martinsson EU-samordnare Kalmar
Lars Eriksson Rektor Orust
Ewa Ottonius Socionom Lindesberg
Svante Fägerås Vägledare Lindesberg
Brittmari Zaunschirm lärare Frövi
Maria Vingevik Särvuxlärare Torsås
Marita Björkman enhetschef Lindesberg
Vibeke Bing folkhälsokonsult,pedagog, författare Tjörn
Linda Levén Lärare Kalmar
Anders W Eriksson Psykolog Göteborg
Fredrik Nordmark Mentor, Internationella klasserna Lindesberg
Marinella Askengren Förskollärare Lerum
Lotta Eek-Karlsson doktorand i pedagogik Kalmar
David Larsson transportsamordnare Lindesberg
Sture Henriksson f.d. socialstyrelsen och Järfälla kn Solna
Ann-Christin Torpsten Fil. Dr., lärarutbildare Högskolan i Kalmar
Bo Pettersson bitr. rektor IV-programmet i Järfälla
Maria Wetterstrand språkrör Miljöpartiet de Gröna Stockholm
Pontus Edmar Gymnasielärare Göteborg
Peter Bergqvist lärare Arvika
Ulla Rantakeisu universitetslektor Karlstad
Inger Johansson Gymnasielärare Stenungsund
Per Graneld konstnärlig ledare, Musik i Väst Göteborg
Ragnar Olsson pappa & lärare Kalmar
Rebecka Sjöberg Mamma och låne mamsen Malmö
Lillan Augustsson bibliotekarie Arvika
Git NIkolausson Specialpedagog Kalmar
Eva-Lott Ögren lärare Tierp
Åke Ämting Pensionär Hofors
Lasse Larsson Folkskollärare Nora
Magnus Levinsson doktorand pedagogiskt arbete Göteborg
Mia Hanström konsult i ungdoms o jämställdhetsarbete Solna o Kumlinge
Anita Gerrevall Specialpedagog Växjö
Elisabeth Elg adjunkt Lindesberg
Torkel Freed Rektor Lindesberg
Tobias Sunnerfjell socionom Göteborg
Thorulf Lundqvist Lärare Trollhättan
I-C Ceder lärarass Storå
Martina Öhrling gymnasielärare Göteborg
Ann-Charlott Wiman förskolechef Sundsvall
Sanela Nadarevic fil.mag. i pedagogik Kristianstad
Mari Vesterman Förskollärare Alnö
Catarina Hultin Grundskollärare Göteborg

2009-01-30 kl 16.20 - 1600 underskrifter

Karin Sekander förskollärare Linköping
Ann-Kristin Steen Studie- och Yrkesvägledare, Göteborg
Åsa Lindqvist Behandlingsledare, Sundsvall
AnnaKarin Karlsson Lidman specialpedagog/lärare social omsorg, Göteborg
Helena Rönnberg chefredaktör, Vi Föräldrar, Stockholm
Ann-Kristin Steen Studie- och Yrkesvägledare Göteborg
Åsa Lindqvist Behandlingsledare Sundsvall
AnnaKarin Karlsson Lidman specialpedagog/lärare social omsorg Göteborg
Helena Rönnberg chefredaktör, Vi Föräldrar Stockholm
Elisabeth Herlitz speciallärare Partille
Uno Carlsson Yrkeslärare Stenungsund
Olle Fagerström Rektor Borås
Urban Herlitz Universitetslektor Göteborg
Ulla Dovblad rektor Göteborg
Caroline Sandberg förskollärare Upplands väsby
Ingrid Courtar Pensionerad bitr.rektor Sundbyberg
Anita Blom af Ekenstam Familjeterapeut/Handledare/Utbildare Lidingö
Pontus Ekholm  Stockholm
Kristina Hofsten Journalist, författare Stockholm
Lars H Gustafsson Barnläkare och författare Lund
Jan Rådvik handledare musikhögskolan göteborg
Sanna Ljungblad Läkarstudent Lund
Susanne Lindén Sekreterare Lindome
Maria Andrén Univesitetslektor i pedagogik Gävle
Thomas Johnsson Mediapedagog Trollhättan
Tove Lundholm förskollärare Huddinge
Hélène Blomqvist lärarutbildare/vårdutbildare Järna
Wiveka Warenfalk cert.livs- och karriärcoach Onsala
Olga Magnussson bildkonstnär Stockholm
Suzana Mulalic ekonom Lund
Nabila Alfakir Utbildare- Handledare Rädda Barnen Stockholm
Kicki Olsson Ärnfast familjeterapeut/utbildare/handledare Huddinge
Siv Olsson Förskollärare/handledare Huddinge
Per Planhammar Författare, litteraturkritiker, översättare Göteborg
Agneta Hedin Svenonius lågstadielärare/spec.lär Norrtälje
Pia Askland Josefsson Specialpedagog Orust
Arnold Bengtsson Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommu, Socialdemokrat, Lindesberg
Bengt Ärnfast Psykolog/Utbildare/Handledare Huddinge
Maria Zamore journalist Stockholm
Per Bermemyr utvecklingskonsult Tullinge
Karin Sundin Utredare Örebro
Jörgen Jonsson rektor Västervik
Isak Isaksson Alkoholterapeut/Ungdom-Vuxna Stockholm
Helene Karlsson folkhögskolelärare Arvika
Karin Isbäck Handledare/Utbildare Örebro
Mats Odéen Journalist Solna
Helen Johansson förälder Tranås
Kerstin Hopstadius psykolog Leksand
Åsa Wiklund förskollärare Stockholm
Josefine Hjälmeskog psykolog Östhammar
Lennart Sundström Lärare Göteborg
Christina Sundström lärare + Ellen Keyforskare Göteborg
Catarina Berntsson socialpedagog Osby
Ola Eklöf Tekni- och miljöpedagog Örebro
Lena von Krogh leg psykoterapeut Stockholm
Linn Eriksson barnmorska Stockholm
Gunilla Öhman konstpedagog Fria Emilia Boden Sverige Norge
Pelle Boman Rektor Lidköping
Marie Ljungdahl lärare Osby
Helena Eriksson Källgren frilansjournalist Sundbyberg
Rolf Hessel psykolog/familjeterapeut Kalmar
Gunvor G Ericson riksdagsledamot (mp) Katrineholm
Magnus Bjurhammar Psykolog Oskarshamn
Catherine Westling skådespelare Kalmar
Jörgen Pettersson Studerande/Skötare inom Psykiatri och omsorg Lindesberg
Astrid Jonsson Pensionär Sundsvall
Angelika Rosendahl Förskolepedagog Bromma
Hans Ahlborg Projektledare Röntgensystem Malmö
Lena Sewall Författare/matskribent Karlstad
Christer Axelsson Psykolog Kungälv
Ulla Torstensson lärare Osby
Anders Wächter socionom/leg.psykoterapeut Stockholm
Karin Erlandsson sfi_lärare orust
Josefin Kock föräldraledig waldorfdagisfröken Roskilde, Danmark
Maria Adolfsson leg psykolog Göteborg/Vänersborg
A. Kristiansson student Hudiksvall
Mary-Ann Ekberg adjunkt Stockholm
Tofte Lamberg Konstnär Grebbestad
Katarina Broander lärare Kungälv
Siv Åström Förskolechef Huddinge
Sölve Lagercrantz förskolechef Stockholm
Joel Hamberg Lärare på SFI i Eskilstuna samt lärarstudent Eskilstuna
Christer Karlsson Pedagogisk assistent Kalmar
Lisbeth Hörlén grundskollärare Knislinge
Britta Järliden arkitekt, mamma Stockholm
Emma Gasslander  Vänersborg
Ann Hedberg lärare år 1-3 Lerum
Maria Casperson lärare Kalmar
Mia Hertin Vårdlärare och handledare Stockholm
Stig Centerwall Advokat Göteborg
Agneta Granqvist Fritidsledare Grästorp
Mårten af Ekenstam familjeterapeut Stockholm
Jan Lundqvist gymnasielärare Trollhättan
Roger Westerberg Kvalitetschef Norrköping
Sanna Fritz Rektor Södertälje
Bosse Hellström lärare Kalmar
Gunnel Werelius pedagog falköping
Maria Billenius lärare Linköping
Eva Siljehag lektor i pedagogik  Stockholms universitet/Högskolan i Gävle
Monica Galle Lundgren Förskollärare Sundbyberg
Gaby Saarikoski mamma, högstadielärare och blivande specialpedagog Växjö
Stig Lundgren Pappa Sundbyberg
Yvonne Karnlind Börjeson  Förskollärare/ordförande Lärarförbundet Lerum  LERUM

 

2009-01-31 kl 13.09 - 1700 underskrifter


Jörgen Hallberg pedagogisk vägledare Göteborg
Margaretha Wächter psykolog, psykoterapeut Stockholm
Jenny Folkö Witt Mamma och präst Norrköping
Stefan Eldenholt Ordförande Mansjouren i Stockholms län, Familjeterapeut Stockholm
Viktoria Witt Mamma och kurator på Ungdomshälsan Norrköping
Monica Zäther Johansson specialpedagog Väröbacka
Hanna Wildow genusvetare och queerpedagogisk utbildningskonsult Stockholm
Jörgen Jensen Universitetsadjunkt Malmö
Ann-Sofie Romlin lärare/gestaltterapeut/handledare Rönninge
Liv Pincerato Lärare Malmö
Heléne Kjellgren Pedagog Stockholm
Marinella Rolfart Dramapedagog, barnkulturprod, mamma Norrköping
Emmy Jonasson Ring SO och SVA-lärare Halmstad
Christina Hagner  Stockholm
Malin Pers barn och ungdoms hablilitering Västra Fröunda
Jonny Heving Civilingenjör Spånga
Pernilla Heving Arbetsterapeut Spånga
Gunnel Kock Civilingenjör/Gymnasieadjunkt Göteborg
Martin Flodén Gymnasielärare Enköping
Ingemar Emanuelsson professor emeritus Göteborg
SofiaLindell Pedagogisk Assistent Stockholm
Peter Fowelin Lärare, konsult Södertälje
Elizabeth Florez genuspedagog, utbildnigsförvaltningen Malmö
Margareta Sverkersdotter speciallärare, gestaltterapeut Stockholm
Lena Werelius förskollärare Jönköping
Anna Harborg förskollärare Malmö
Chris Sjöberg högstadielärare Lidiingö
Olof Bruce  Bergen, Norge
Christer Wallentin företagare Mölle
Louise Ejefors Waldorfförskolepedagog Nacka
Anna Ekström förskollärare stud. Jönköping
Eva Nilsson ansvarig för biståndsprojekt bland synskadade Örebro
Jörgen Lind Författare Göteborg
Inga-Lill Jakobsson Lektor Göteborg
Siri Hedeås klasslärare Ransäter
Mariana grabos  
Mariana Grabos Cirkelledare Familjeverkstan/Leg.Psykoterapeut Strängnäs
Margareta Bergh Lärare Munkfors
Maria Bäckström Karlsson psykologstudent Uppsala
Annika Persson-Åkeblom,  pedagogisk konsult, Ledarskap & pedagogisk utveckling  Luleå
Lotta Björck lärare, arbetslagsledare Sjöbo
Tomas Håkansson lärare Ljung Linköping
Irene Andersson Fritidspedagog Norrköping
Åsa Arkö Familjeterapeut, socialarbetare, dramapedagog, levande verkstads pedagog Stockholm
Gunnel Kock Civilingenjör/Gymnasieadjunkt Göteborg
Ewa J. Kristeberg Musikhandledare Göteborg
Lena Nilsson lågstadielärare Osby
Torleif Ander Universitetslärare/Rektor Örebro
ulrika almqvist  förskollärare Luleå
Kristina Tannerfalk Lärare Växjö
Victoria Strandberg förälder och instruktör inom vuxenutbildning Bromma
Eva Lazar waldorfförskollärare Stockholm
Bosse lindholm utvecklingsledare Kalmar
Mariann Norlander förskollärare Kalmar
Elizabeth Bexell Speciallärare Kalmar
Nina Martinsson Pedagog Luleå
Elin Norén Förskollärare Luleå
Agneta Almqvist Specialpedagog Jokkmokk
Cilgia Könz waldorflärare och mamma Stockholm
Britt Wemnnberg Rektor Sundsvall
Ellinor Kinhult Specialpedagog Göteborg
Luis Correa  lärare Kungälv
Mariana Scardovi Aromaterapeut Västerås
Magnus Petters Pappa Västerås
Inger Amcoff Billberger Tågmästare Hallsberg
Jenny Daneback Lärare Göteborg
Anna Hallström föredragshållare, rörelseterapeut Järna
Andreas Almqvist Tekn. Doktor i Maskinelement, Luleå tekniska universitet Luleå
Birgitta Provins läkeeurytmist o stödlärare Kkungälv
Per Rydholm Socionom Stockholm
Annika Nylén Studerande i pedagogik & pedagogista  Stockholm
Göte Rudvall Studierektor Malmö
Ylva Engvall Rektor Lindome
Adam Ritzler Tenenbaum Familjebehandlare Stockholm
Thomas Andersson Skutskeppare och ungdomsledare Stockholm
Ulf Wagner lärare i bildkonst Järna
Annika Schyberg Förskollärare Västerås
Lilly Krantz Magnusson Pensionär Stråvalla
Bjarne Magnusson Anläggningsarbetare Stråvalla
Lena Landstedt Alvarado Förskollärare/ Ateljerista Täby
Kristina Sälgström socionomstuderande Kalmar
Inger Sundström lärare norrköping
Lenah Helgesdotter Psykolog/utbildare Stockholm/Östhammar
Lone Klitten klasslärare Järna
Föräldrarnätverket och nattvandring Sundbyberg
Andreas Bexell Ingenjör Tokyo
Mats Abelson arbetslagledare Sjöbo
Sofia Lindmark Förälder Luleå
Birgitta Ström Skolkurator Vansbro
Gunilla Jelbring lärare Norrköping
Kerstin Ahlen folkhälsosamordnare Stenungsund
Simon Galle Fritidspedagog Botkyrka
Amelie Wallmark Waldorfpedagog Stockholm
Eva Månsson Rektor Sjöbo
Lena Nickolina Sundberg Mamma-mormor-studerar sociologi Göteborg
Eva Falck Mormor/Farmor Stockholm
Marie Norin författare Stockholm
Cathrin Martinsson Grundskollärare 7-9 Kalmar
Sten Falck pensionär Stockholm
Erika Siipo Socialpedagog Lindesberg
Agnes Nobel docent i pedagogik,psykolog Stockholm
 
2009-02-01 kl 11.34 - 1800 underskrifter

Bengt-Göran Björk Mentor Linköping
Jan Sandström  Luleå
Caroline Bratt Utbildningsansvarig, Waldorflärarhögskolan Stockholm
Anna Boije Lärare Hammarkullen
Wenche Rönning Konsult i skolledarfrågor och studerande på magisterprogrammet i pedagogiskt arbete Linköpings Universitet Söderköping
Eva-Lena Karlsson Förskollärare Åmal
Lena Beime fritidspolitiker för s Örebro
Göran Ekman Tidigare lärarutbildare vi Linköpings universitet samt ännu verksam inom Waldorfhögskolan utb. till waldorfförskollärare. Norrköping / Stockholm
Anna Hallgren Barnsjuksköterska Stockholm
Daniel Wallmark Tågvärd Stockholm
Anna Buckley Jurist Stockholm
Åsa Nordin Psykolog Järfälla
Lena Aronsson Rektor Södertälje
Tommy Bagge F.d lärare/ägare av friskola Stockholm
Ingrid Liljeroth Docent Göteborg
Joanna Digby Förskollärare Stockholm
Kerstin Larsson Chef/FoU skola Malmö
Kerstin Jensen-Urstad läkare Stockholm
Karen Petersen Waldorflärare Farsta
Anna Ekström Förskollärare stud. Jönköping
Erik Norlin pedagog och regissör Järna
Patric Andresson lärare Järfälla
Tinne Ridderstedt Förskollärare Stockholm
Cecilia Hardestam journalist karlstad
Ursula Elmen Seanachi (Berättare) Galway, Irland
Mattias Axelson gymnasielärare Göteborg
Inga-Lill Lagergren Bildpedagog/förskollärare Stockholm
Kristoffer Lüthi vVD Ekobanken Södertälje
Ingrid Sillén informatör SAMBA Stockholm
Per Acke Orstadius lärarutbildare/författare  Göteborg
Anna-Karin Wägare utvecklingssekreterare Kalmar
Kristina Henriksson universitetsadjunkt  Högskolan i Kalmar
Christer Eriksson förälder Kalmar
Agneta Brobacke  Stockholm
Anna Widén Socionom Oskarshamn
Susanne Jøsevold Styrer i Båsmobakken barnehage, Mo i Rana, Norge 
Hanna Eklund Förskollärare Vaggeryd
Nils Becker Gymnasiechef Landskrona
Annika Becker Skolledare/Psykolog Malmö
Ulla Dunell-Svensson Pedagogisk rådgivare Stockholm Ingarö
Christina Gottfridsson Bildlärare på Margarethaskolan  Knivsta
Kira Taavitsainen lärarstudent Solna
Evelina Nömm lärarstudent Eskilstuna
Louise Ydremark Samtalsterapeut o. handledare Skövde
Marguita Weckner  Familjebehandlare  Eslövs kommun
Astrid Dunkars Andersson Mormor/farmor Bromma
Irene Laveryd elevassistent träningsskolan Norrköping
Pamela Redondo Förskolechef Stockholm
Karin Johansson Förskollärare Tidaholm
Ingrid Övrevik Lärare Kungälv
Lena Forsberg Rektor, Myrängsskolan Huddinge
Lena Öjhammar Andersson fil.kand. waldorflärare Järfälla
Ulla Näslund pedagogisk rådgivare Stockholm
Boo Larsson speciallärare, gestaltterapeut Varberg
Eva Jensén Rektor Osby
Elin Andersson Tandsköterska/Mamma Trollhättan
Rigmor Lindö universitetslektor författare Göteborg
Kristina Laring Specialpedagog Varberg
Anne Dahlström förskollärare Stigtomta
Märtha Gustafsson Förskollärare Luleå
Johnny Jakobsson Fritidspedagog/Familjebehandlare Gävle
Stefan Viklund Musiklärare Luleå
Eva Winiarski lärare Stockholm
Ulrica Beritsdotter Sekreterare Luleå
Maria Viklund Musiklärare Luleå
Ceclila Asplund eurytmist och waldorflärare Kungälv
Marika Örtqvist utvecklingspeagog/facklig förtroendeman/Studerandeinformatör Karlstad
Anders Ekegärd Rektor Uppsala
Viveca Åberg förskollärare Vaggeryd
Christina Thunberg Gymnasieenhetschef Örebro
Inger Kallings utvecklingsledare Jönköping
Ewa Basilewsky Mormor / Farmor Simrishamn
Jenny-Maria Ericsson Studerande, Göteborgsuniversitet Göteborg
Tina Jansson socialsekreterare, handledare Örebro
Hanna Persson Student Dublin
Monica Strandberg Grundskollärare Grums
Eva-Mi Tapper Skådespelare/teaterpedagog Deje
Eva Olsson lektor Karlstad
Annika Malmryd Rektor Göteborg
Tor Kjemo Förälder  Järna
Monica Gustavsson Ledarskapskonsult/processcoach & farmor/mormor Sundsvall
Brita Johansson Utbildningssamordnare Tidaholm
Karin G Källman Vårdlärare Sollefteå
Susanne Brandheim doktorand i socialt arbete vid Karlstad universitet 
Susanne Kohlin Förskollärare Järfälla
Ann-Marie Matthiessen Psykoterapeut Stockholm
Jeanette Gustafsson Förskollärare Eskilstuna
Åsa Hedberg ateljerista Trångsund
Annica Pettersson Grundskollärare Örnsköldsvik
Hans-Ola Ericsson Professor Piteå
Lena Weman Ericsson Lektor Piteå/Luleå tekniska universitet
Lena Ekberg Förskollärare Stockholm
Erica Larsson Lundh Student (bl a till pedagog) Århus, Danmark
Staffan Nilsson Docent Göteborg
Ulla Dröschmeister samtalsterapeut, farmor Karlstad
Johan Wallmark Familjebehandlare, socialtjänsten i Huddinge Huddinge
Mari Flanby lärare/ förskolan Stockholm
Verena Haller Waldorfförskollärare Stockholm
Birgitte Gunge Waldorfförskollärare Österlen

2009-02-01 kl 20.37 - 1900 underskrifter


Mats Lundh IT Strateg Stockholm
Ewy Bernstein lärare Karlstad
Lena Holmberg hemmafru Linköping
Lena Onsjö Widoff Konstpedagog, Mörkö 
Anne Luoto Specialpedagog Sollentuna
Susanne Hendel grundskollärare Norrtälje
Anna Ek Mellanstadielärare Södertälje
Johan Almsén lärare Bromma
Gerd Magnusson handledare för personer som fått hjärnskada i vuxen ålder Örebro
Lena Forsman Lärare Märsta
Guje Olsson lärare Nykvarn
Britta Stensson lärare Göteborg
Maud Djurfeldt leg.familjepsykoterapeut Malmö
Eva Dal teater/rytmpedagog Kungshamn
Johanna Persson familjerättssocinom och vik ombud på Bris Sollentuna
Marie Bjelkefelt folkhögskollärare Norköping
Jeanna Stade  Karlstad
Mats Sjöstedt förskolepedagog. Höör
Ivar Heckscher fd prefekt nycirkus danshögskolan Stockholm
Julia Stade student Karlstad
Eli Tronsmo Ansvarlig redaktør, tidsskriftet Steinerskolen Oslo
Johanna Heckscher Vårdinge By Folkhögskola Mölnbo
Dick Ekman lärare/förälder Arbrå
Nina Berge Grundskollärare Västervik
Carin Pollak Journalist Sundbyberg
Gunnel Berlin Konstpedagog Kungshamn
Gunilla Rahm kulturarbetare Gerlesborg
Göran Djurfeldt professor Lund
Marie Persson lågstadielärare Osby
Lars Lindström Professor Stockholm
Marianne Tellmann studieleder, lærerutdanningene Rudolf Steinerhøyskolen, Oslo
Pernilla Svebo Lindgren VD Göteborg
Susanne Bjelkefelt gymnasielärare Tvååker
Bo Edelstam skolläkare/husläkare Stockholm
Hans Hermansson Andningspedagog Söderhamn
Astrid Helga Sundt Steinerpedagog i barnehage Bergen
Martin Nilsson läkare Stockholm
Susan Björkqvist Arbetsmiljöingenjör Susandsvall
Håkan Sandh Projektledare Sveriges Musik - och kulturskoleråd Stockholm
Jila Eftekhari Psykolog Täby
Eva Laurell vårdare tullinge
Mari Rise Knutsen Førskolelærer Oslo
Tasha Landberg  psykolog/egenföretagare  stockholm
Muriel Salas Ramos Waldorflärarstudent Enskede
Anna-lena Knuttson Förkollärare - förälder Nol
Tomas Langborg Lärare Norrköping
Nadina Pundins Verksam inom musik och teater för barn och unga med www.jagärhärnu.se Göteborg
Lisa Dimming Universitetsadjunkt Trollhättan
Ulf Tornberg Rektor Lund
Mikael Sethson Skådespelare & artist Helsingborg
Elisabet Fornander vuxenpsykiater Stockholm
Ida karlsson grundskollärare västervik
Jens Christer Lassen grosshandlare Flen
Elin Solman Good lärare Stockhol
Karin Eriksson Jeanson musiklärare Göteborg
Susanne Jøsevold styrer i Båsmobakken barnehage Mo i Rana, Norge
Margareta Harryson Egen företagare/socionom Örebro
Björn Malmberg förälder Sigtuna
Karin Lekberg Verksamhetschef/förälder Stockholm
Signe Bellberg Waldorfdgammam 
Sofia Andersson mamma Lindesberg
Tania Alvarez Mamma Norrköping
Gunilla Sedwall  Norrköping
Kay Pollak  Filmregissör  Sundbyberg
Riitta Midjich Lärare Kalmar
Birgitta W.Grusell Sjuksköterska Bup Kalmar
Carin Sandberg lärare Märsta
Therese Andersson grundskollärare Lindesberg
Erika Dahlström  
Berit Öberg Pedagog Stockholm
Sandra Emilsson samordnare/hab pedagog funktionshinder göteborg
Anita Fehrnström socionom Stockholm
Eva Andersson Utvecklingsledare förskolan Botkyrka
Ulla Ståhl rektor Karlskrona
Britt Harborg Förskollärare Malmö
Ingegerd Alinstrom lärare Götebotg
Britt Haglund Skolsköterska Örebro
Arno Saarnak Universitetsadjunkt i Konst- och bildgestaltning Karlstads universitet
Elisabeth Larsson Lärare Lindesberg
Marina Eriksson Rektor Karlskrona
Åsa Wahl Kurator Stockholm
Vera Nenzén Rektor Örnsköldsvik
Hans Skoglund Konsult och Rådgivare, Vindoga Stockholm
Michael Jansson Personalchef Örebro
Ulrika Jederlund Sjukgymnast Stockholm
Ingemar NIlsson leg.psykolog, socialstyrelsen Stockholm
Pia Wretlind Rektor Mölndal
Ingrid Larsson Bildlärare Sundsvall
Dag Körlin, med dr. leg psykoter. Psykiater och terapeut Stockholm
Malin Gustavsson Förskollärare Huddinge
Karin Bergmark Ateljerista lövhyddans förskola Sundsvall
Margareta Ljunggren  
Rosa Rydberg Musiklärare Kävlinge
Annika Almén Förälder Insjön
Marie Karlsson specialpedagog/förskollärare lindesberg
Charlotte Hulldin Grundskollärare Örebro
Sven-Erik Karlsson Docent i sociologi Karlstad
Tomas Östlund Statistiker Nykvarn
Marie Landström lärare  Lindesberg

2009-02-02 kl 08.35 -  2000 underskrifter


Monica Tjärnberg Specialpedagog Kävlinge
RoseMarie Haraldsson Lärare Lindesberg
Malena Gustafsson Barnskötare på fsk Kärra Äng Hisings Kärra
Gutte Wilson Rektor Rödeby
Marie Kvael Förskollärare/arbetsledare Södertälje
Katarina Eriksson Fritidspedagog Södertälje
Marianne Meijer Biträdande rektor Södertälje kommun
Bertil Karlsson Flood Rektor Karlskrona
Susanne Börjeson Sjuksköterska Hölö
Roger Sandström Lärare Örnsköldsvik
Lisa Lindell Förskollärare Malmö
Luis Barnes Gymnasielärare Visby
Johanna Gårdstam Förskollärare Linköping
Eva Wagner Förskolechef Lund
Wenke Rundberg museipedagog Stockholm
Torbjörn Jackson Kulturassistent, Magasin 15 Trollhättan
Eva Ahlbom fritidsledare Kungsbacka
Peter Franke journalist Karlstad
Tom Johansson Rektor Mölndal
Marine Ramsby Lärare/Skolinformatör Göteborg
Karin Neuschütz Författare Järna
Kristina Ringdén psykolog Ekerö
Jan Swantesson Docent i naturgeografi vid Karlstads Universitet Karlstad
Julian Tynan O'Mahony Gymnasielärare Göteborg
Thomas Eckerwall Rektor Södertälje
Karin Carlsson rektor Osby
Ewa Hollen  Stockholm
Christina Lagrange Ateljerista Malmö
Ninni Winkler Dramalärare på Studium Göteborg
Ulla Sällstedt rektor Leksand
Ulla Hansson Språkpedagog Stockholm
Anders Haeggblom  Östersund
Annika Kühner, föräldrar  Bagarmossen
Lena Adler leg familjeterapeut Trelleborg
Monika Norlin Förskolepedagog Södertälje
Ylva Lundh fritidspolitiker,ingenjör Öregrund
Mattias Olsson Socialsekreterare Svedala
Kristina Orstadius Grundskollärare 1-7 sv/so, specialpedagog Göteborg
Ulla Premmert waldorfpedagog Höör
Frida Edman Gymnasielärare och Inspirationsföreläsare Göteborg
Eva Hultstrand Pedagogista  Tumba
Viveca Helmertz Pedagogisk handledare Stockholm
annika.wretblad@lidingo.se  Lidingö
Elena Martinez-Conde Handledare i genusfrågor inom förskolan Stockholm
Gunilla Ranft Vårdinge By folkhögskola Mölnbo
Eva Rebane förskolechef Huddinge
Pernilla Andersson socionom/socialskreterare Svedala
Åsa Kvarnbrink Leg Psykoterapeut Umeå
Jennie Höglund socionom Svedala
Bettan Ohlson Genuspedagoge Norrköping
Åsa Andrén socialsekreterare Svedala
Hannu Lintunen Lärare Varekil
Nirbheeti Edelholm Bildlärare på Gymnasiet Landskrona
Inga-Lill Nilsson familjebehandlare stenungsund
Annette Åberg Förälder/Socialsekreterare Stockholm
Bodil Mattisson Förälder på Ellen Key skolan Stockholm
Anna Rosell socionom Kalmar
Carin Eriksson Farmor/bibliotekarie Noar
Amanda Creutzer förälder Stockholm
David Melin-Högrell Konsult Stockholm
Kylliki Hellström museipedagog Stockholm
Rose Marie Almgren utställningsproducent Stockholm
Lars Bergström universitetslektor Karlstad
Björn Adelly Områdesutvecklare Tullinge
Stig Öberg pensionär Stockholm
Jenny Hermansson Webbredaktör Stockholm
Anna Nettréus översättare Höör
Annka Nilsson Fritidspedagog Kävlinge
Ann-Marie Erixon Projektkoordinator Malmö
Barry Wigothsson IT-pedagog Sunnadalskolan Karlskrona
Eva Mingert Socionom Svedala
Lena Lindberg pedagog i särskolan, genuspedagog och förälder Norrköping
Ingela Målqvist utredare, Karolinska Institutet Stockholm
AnnCharlotte Hartelius Biträdande rektor Kungälv
Ann Gustafsson Pedagogisk resurs innom förskan Ekerö
Hanna Ring Lärare Lund
Mogens Andersen Kurator Lidingö ungdomsmottagning Lidingö
Jens Naezer rektor Mölndal
Maria Borr Personalansvarig Malmö
Jennie Karlsson Mamma Örebro
Nils Johansson Biträdande förskolechef Stockholm
Karin Ploen Hultén förälder Spånga
Kerstin Åström Rektor Örnsköldsvik
Katarzyna Sokol student Lindesberg
Malin Palm konstnär Tösse
Irene Agrell socinom stockholm
Brita Kindestam Mogreen Rektor Karlskrona
Eva Lagerman Lärare Kungälv
Petra Enger Förskollärare Järfälla
Elena Rosand Moster Stockholm
Marie Hansson  
Josefine Dedorsson Grundskollärare Karlstad
Malin Kennerud Kommunikatör och processledare Göteborg
AnnBritt Karlsson förskollärare/fritidspedagog Karlskrona
Eva Collett medarbetare på Drömmarnas Hus Malmö
Jenny Albrecht Lärare Borås
Maria Dalebäck NO 4-9 Lindesberg
Weronica Meijer Museipedagog Stockholm
Anna Hellander Specialpedagog Göteborg
 
2009-02-02 kl 10.16  -  2100 underskrifter

Steffen Oxenvad Politisk sekreterare, Socialdemokraterna Sigtuna
Anna-Lena Godhe gymnasielärare och doktorand Malmö
Magdalena al-Ramahi  Malmö
Ann-Charlotte Garp Förskolechef Huddinge
Gunilla Dovsten kultursamordnare Lindesberg
Lotta Sone Åséll Hemslöjdskonsulent Stockholm
M. Floding Specialpedagog, pedagogisk handledare & stud.magisterprogrammet barn- och ungdomsvetenskap Stockholm
Anna Hasselblad Projektledare, museum Göteborg
Ulf Nilsson Senior Advisor Qbrick Stockholm
Emma Larsson Socialpedagog Kristianstad
Ulrika Gustafsson Pedagog Karlstad
Lena Thiberg Förskollärare Karlstad
Johan Öhman Fritidspedagog Umeå
Jan Aronsson Kurator Huddinge
Petter Ljunggren Lärandeproducent, Historiska museet Stockholm
Jon Martinsson Gymnasiebibliotekarie Göteborg
Helene Christensson Barnmorska Ungdomsmottagningen Kalmar
Ullabritt Lundberg Kurator/socionom Huddinge
Jill Klackenberg journalist Stockholm
Maya Lille Svanström enhetschef/soc.tj Huddinge
Christine Loser Sjuksköterska Järna
Kristina Westlund Förskollärare och doktorand Malmö
Malin Möller Socionom, förälder Lund
Karina Hedman Lärare, fil.mag. pedagogik Stockholm
Camilla Fahlén Skolsköterska Kungsbacka
Lena Hellström familjebehandlare Sundsvall
Heléne Lofjärd barnteaterproducent Varberg
Mikael Bengtsson Kursadministratör Stockholm
Olof Andersson Lärare Stockholm
Jessica Schilling Gymnasielärare Kungsbacka
Kristina Ryling  
Johnny Hansson Socionom Lindesberg
Mattias Mild Rektor Kalmar
Carina Johansson specialpedagog  Kungälv
Monika Maté waldorfförskollärare Lund
Elisabeth Ekström informatör Göteborg
Bernt E Isacson Verksamhetsutvecklare Rädda Barnen Växjö
Ann-Christin Wassberg Musiklärare/musikterapeut/mormor Lindesberg
Örjan Dahlbäck Utbildningskonsult Stockholm
Kerstin Svart Eriksson familjeterapeut stockholm
Peter Dahlgren Samhällsbyggnadspolitiker Örebro
Carina Sjödin Rektor Östersund
Eva Anderstedt pedagog teraput egenföretagare Stockholm /Öland
Thomas Enqvist Lärare Lindesberg
Nicholas Hillergård Specialpedagog Vaggeryd
Veronika Waleij Förälder/Teknikredaktör Boliden
Gunilla Alm museipedagog/lärare Malmö
Chicki Gidlund familjeterapeut, handledare Stockholm/Upplands Väsby
Malin Hemberg Förskolerektor Lidköping
Bjarne Schützer Rektor Strömstad
Sara Dahlberg Eriksson konsult/egen företagare Härnösand
Eva Idermark bitr.rektor/förskola Botkyrka
Britt-Marie Fraenkel skolkurator Varberg
Lena Arkéus Bitr. rektor Stockholm
Gunilla Louwerens förälder! Gnesta
Maria Hammar Specialpedagog Öckerö Kommun
Erika Steorn Specialpedagog Hagfors
Christina Arndt Pettersson Handläggare och mamma Älandsbro
LiseLotte Rickeborn Socialsekreterare Södertälje
Marie Libell Specialpedagog Ulricehamn
Camilla Ask gymnasielärare Stenungsund
Linda Blom Förälder Lidköping
Maria Vikmång Förskollärare Åby
Peter Skogsberg utvecklingspedagog/lärare Karlskrona
Nicklas Boman Projektledare/Teknikredaktör Skellefteå
Peter Skogsberg utvecklingspedagog/lärare Karlskrona
Lena Kroon förskollärare Karlskrona
Zana Doncic Informatör Helsingborg
Nils Hammarén forskare Göteborg
Sara Wikstrand kurator Bromma
Johan Burman Förälder och medmänniska Boliden
Annika Back Rektor Strömstad
Boel Berghe stödlärare Lund
Anneli Rosenberg Jansson primärvårdskurator Halmstad
Barbro Ahlom förskolepedagog Huddinge
Ingalill Sjögärd Leg.psykoterapet, handledare Varberg
Helene Riblom Barnskötare Huddinge
Kenneth Holmberg Förskolechef Norrköping
Annica Persson Socialsekreterare Vimmerby
Bo Kjellström Socionom Halmstad
Gittel Strassman Bildpedagog Stockholm/Huddinge
Kristina Johansson kurator Halmstad
Ann Håkansson socionom/kurator halmstad
Eva Svensson rektor Lidköping
Kajsa Balkfors Lind Forskning & Utvecklingschef Cirkus Cirkör Botkyrka, Stockholm
Jan Marklund rektor Mölndal
Jerry Rosenqvist professor Högskolan Kristianstad
Adam Viklund Nokia-Anställd Piteå
Arvid Sivertsen Schaffaur Norje
Sofi Borin Munsin Gymnasielärare och mamma Linköping  
Cicilia Oddhammar Förskollärare Göteborg
Anja Edén f.d. univ.adj., Nu mormor o farmor HÖÖR
Karin de Haas  Kristinehamn
Linda Sikström lärare, doktorand Malmö
Love Hansson lärare/adjunkt hägersten
Kerstin Ekman-Hake Rektor Mölndal
Monica Sundin personalsekreterare BoU Örnsköldsvik
Niklas Jäghammar Socionom, beroendeterapeut Halmstad
Agneta Johansson Rektor Mölndal
Robert Gunnarsson Psykolog inom förskola och skola Varberg

2009-02-02 kl 12.33 -  2200 underskrifter

Odd Lindberg Docent Örebro universitet Örebro
Peter Strandberg Lärare Stockholm
Alireza Moula lektor Karlstads universitet
Christina Häll Rektor Norrköping
Louise  musiklärare Arvika
Kiki Ekman Omvårdnadslärare Österhötland
Lili Bing Förskolechef Järna
Johan Forsberg Barnskötare Stockholm
Rolf Ekman Professor Göteborg
Lena Gustafsson Förskollärare Huddinge
Tuomas Korhonen Socialsekreterare Huddinge
Roger Carlson Introduktionshandläggare HALMSTAD
Marianne Haraldsson familjerådgivare Laholm
Karin Jeppsson Fritidspedagog Göteborg
Lauretta Sandberg Alkohol/drogterapeut, anhörigarbete                              Botkyrka/Stockholm
Ann-Charlotte Eklund fritidspedagog Norrköping
Andreas Hammarlund brasspedagog Mölndal
Patrik Andersson Enhetchef, fritid Söderköping
Arne Karlsson Utvecklingssamordnare Norrköping
IngaLill Johansson musiklärare Strömstad
Pi Högdahl projektledare, Barn- och undomsförvaltningen JÄRFÄLLA
Christina Fransson specialpedagog Lidköping
Kristina Lind kurator Värmdö Värmdö
Ann-Helen Hagstrand bitr.rektor  Akalla
EvaLena Samuelsson Lärare Norrköping
Cajsa Dahlgren Genuspedagog Norrköping
Kerstin Nilsson leg psykolog Hultsfred
Jennifer Shutzberg Museipedagog Stockholm
Åsa Albinsson redaktör Stockholm
Jette Rosenfeldt Förskollärare Göteborg
Marika Bogren Intendent/konstpedagog Nacka
Ann-Sofie Ingman 4-barnsmor Strömstad
Anders Fisk handledare sodcionomstudenter Sundsvall
Christina Monti egen företagare/skulptör Hunnebostrand
Ann Johansson Förskollärare och Martemeoterapeut Strömstad
Eva Norén doktorand, lärarutbildare Stockholms universitet
Lisa Duhr förskollärare Lerum
Agneta Holm Lärare Strömstad
Karin Käppe Bildlärare/Spec.pedagog Stockholm
Anders Linder Skådesp/artist Stockholm
Åse Pfeiff Specialpedagog Varberg
Karin Holmberg Arbetsledare Västerås
Eva-Lena Nordström Förskollärare Lindesberg
Eva Johansson Förskollärare Vinninga
Eva Bergqvist Socionom/Leg Psykoterapeut Varberg
Benedikte Sundström Esperi metodikutvecklare och pedagog Askim
Michael Lindqvist Präst Jönköping
Kerstin Kohlström Fritidspedagog/utvecklingspedagog Karlstad
Britt-Marie Berg speciallärare Kalmar
Lena Adelly-Greek rektor södertälje
Anna-Liisa Taponen universitetsadjunkt Karlstad
Kicki Skog lärare/lärarutbildare/doktorand Stockholm
Marianne Ahlbäck kurator Oskarström
Anna-Lena Hamstedt förskollärare Fårösund
Susanne Larsson Barn och Fritids lärare Klintehamn
Lilli Weber Praktik/jobbanskaffare/coach Halmsta
Leif Tjärnstig utbildningsansvarig, waldorflärarhögskolan Stockholm
Unni Öhman Samordnare, Hållbar utveckling, ansv barnkonventionen Borlänge
Sofia Bergman Formgivare & konstnär Västra Frölunda
Kristoffer Hedman Ingenjör Eskilstuna
Josabeth Leidi Kulturvetare Stockholm
Marianne Andersson Socionom Stockholm
Annelie Ströhm Förskollärare Tumba
Anders Nordlund
 lärare/förälder örebro
Susanne Beyer konsthantverkare, Lysekil
Caisa Holmberg Musikstuderande Arvika
Magnus Norström Matematiklärare Lindesberg
Mattias Wahlström doktorand Göteborgs Universitet
Maria Persson Specialpedagog, förskolan Karlskrona
Lars Sörensen Fritidspedegog/Scenmästare Falkenberg
Anna Nilsson Mamma, 1-7 lärare, lärarutbildare Västerås
Magdalena Yttergren univ.adjunkt/leg.psykolog Örebro
Maria Hampusgård Genuspedagog Linköping
Agneta Granstrand barnsjuksköterska, mamma, farmor Stockholm
Göran Sjölin Utbildningsansvarig vid Waldorflärarhögskolan  Stockholm
Sonja Lundqvist Pensionär Boden
Lisa Bengtsson Teaterpedagog och Logopedstudent Göteborg
Tommie Dahlberg Förälder Lindesberg
Inger Johansson BF och SH-lärare Nösnäsgymnasiet, Stenungsund
Patrik Söderman gymnasielärare Örebro
Lillemor Ihrén lärare karlstad
Anna Lena Werner Socionom Malmö
Kajsa Walldin Förälder Eskilstuna
Inger Abrahamsson sjuksköterska stockholm
Margareta Andersson lärare Kävlinge
Kristina F. Nilsson förskollärare Norrköping
Roger Persson Kommunalråd Gävle
Gertrude Forslund Rektor Borlänge
Tomas Olsson Producent - Lärande Stockholm
Benrt Karlsson psykolog Halmstad 
Sara Degermentziudou Förskollärare Norrköping
Maria Sjökvist rektor Södertälje
Maria Holm Rektor Karlstad
Jessica Grahn förskollärare Lerum
Karl Larsson Samhällskunskapslärare Stockholm
Laima Hamberg Lärare, Svenska som andraspråk Eskilstuna
B-O Molander Universitetslektor Stockholm
Monica Edberg Breitholtz Specialpedagog, Ekerö resursteam Ekerö
Tove Frambäck utställningsproducent Stockholm
Annette Löfman Ungdomspedagog Lund
 
2009-02-02 kl 14.41 - 2300 underskrifter

Margareta Wennerholm socialsekreterare Malmö
Peter Widéen musiklärare Sandviken
Linda Söderman Lärare Krokek(Norrköping)
Karin Dahl Fotograf/Bildkonstnär Dals Långed
Elin Gullesen Bratt Kompetanseleder for tre kommuner Mo i Rana , Norge
Agneta Lindgren Förskollärare Husums förskola  Örnsköldsvik
Anna William-Olsson Preventionssamordnare Stockholm
Mikael Andersson Elevassistent årskurs 1 Storå
Kristina Norberg-Fallgren Kommunikationskonsult Täby
Jenny Höglund universitetsadjunkt Karlstad
Arild Rördal Lärare Järna
Tom Pauli Lärare Uppsala Waldorfskola Uppsala
Christina Sandelin Kurator inom vuxenpsykiatri Halmstad
Pia Bäckman Enhetschef Borlänge
Kenneth Ek Rektor Lidköping
Morgan Svensson Leg Sjukgymnast Lindome
Ingela Karlsson Psykolog inom mödra/barnhälsovården Alingsås
Lena Appleby Förskollärare Ljungsbro
Erik Krifors Lärare Norrköping
Charlotte Uhrbom förälder samt ingenjör Söderköping
Ann Vikström förskolechef/lärarstud. Stockholms Universitet Stockholm
Yvonne Emond Administratör Stockholm
Viggo Edén Musikpedagog Höör
Lotta Viklund McCabe Radgivare FN New York
Lena Nåtman förskollärare Lerum
Heinz Rejdvik rektor Nybro
Hanne Vest Specialpedagog förskolan i Karlskrona
Niklas Milén  Socialsekreterare Halmstad
Siw Olsson lärare Karlskrona
Sofia Högström trebarnsmamma hudiksvall
Björn Dahlquist Rektor Göteborg
Bosse Johansson Spec.lärare, 2 vice ordförande i Södertälje Utbildningsnämnd Södertälje
Ylva Eriksson Bitr. rektor Huddinge
Karin Hedström Projektledare Luleå
Eva-Lotta Moberg Psykolog, Mödra och barnhälsovården Borås
Ann-Britt Andersson Rektor Borlänge
Martin Kuhn Pedagog Järna
André de Jonge gymnasielärare Linköping
Tomas Lindén Lärare Kalmar
Anders Skans Specialpedagog & Licentiand Malmö
Gun Morin Falk utvecklingsledare Västerås
Jonas Holmberg Arbetsförmedlare Örebro
Gun Källstigen pedagog Stockholm
Lena Wiklund förskollärare Södertälje
Lars Uddbäck Kvalitetsutvecklare Älmhult
Frida Stranne doktorand Halmstad
Lisbeth Gisselquist Ledare för Ungdomsenheten Trelleborg
Mariann Norell Socionom Halmstad
Carina Karlsson förskollärare Karlstad
Agneta Garberg 6-barnsmamma Stockholm
Marie Eriksson specialpedagog Lindesberg
Mujo Halilovic socialpedagog Malmö
Agnes Casimir-Lindholm lärarstuderande Arvika
Bertil Gustafsson Föreståndare för Centrum för Lärande och Utbildning Halmstad
Christin Bierbrier privatperson Stockholm
Margareta Redegard Universitetsadjunkt Kalmar
Anna Arkéus George lärare Stockholm
Maria Borg rektor Södertälje
Maria Gustavsson Grundskollärare Stockholm
Linus Andersson Förälder Västerås
Ann-Britt Wiklund Rädda Barnens Föräldratelefon Göteborg
Gun Almryd Leg Psykolog Stockholm
Inger Anell specialpedagog Örebro
Lars Forsberg Universitetsadjunkt Stockholm
Daniel Larsson Elev i 6:an Silverdalen
Mattias Nilsson Lektor Halmstad
Gudmund Rosenqvist Rektor Södertälje
Christina Lundberg Socialtj/Barn och familj Sundsvall
Conny Appleby Lärare Ljungsbro
Hildegard Hergli Psykoterapeut Vimmerby/Linköping
Inger Nordenhem Mödra barnhälsovårdspsykolog Kalmar
Lena Wernerheim Specialpedagog, pedagogisk ledare Malmö
Micaela Bergfors Gymnasielärare och förälder Motala
Birgitta Mårtensson Leg psykolog Gävle
Catarina Gunnarsson psykolog 
Maria Hörnblad lärare Örnsköldsvik
Eva Axelsson Rektor i förskolan Karlskrona
Katy Wadbro Rektor Kristianstad
Gun Wedding samordnare Halmstad
Robert Hallman Biträdande Kulturskolechef Mölndal
Sofi Kvist Waldorfförskollärare Bromma
Lotta Rönngren Präst Stockholm
Lasse Torége  Södertälje
Christina Frohm Musiklärare Sollentuna
Ami Wångstedt f d lärare nu mor- och farmor Lund
Klara Frohm Lärarstudent Stockholm
Kurt Johansson lärare Stockholm
Rikard Niva Rektor Luleå
Helena Yli-Koski samtalsterapeut Järna
Patrik Hallgren lärare strömstad.
Anders Ceder oppositionsråd s  Lindesberg/Storå
Britt Åkesson Pedagogkonsult Lidingö
Charlotte Dackebro Bitr. rektor Södertälje
Maria Johansson lärare Karlstad
Britt-Marie Winroth Johansson psykolog Lidköping
Ulf Lundholm Rektor Nacka
Klara Önnerfält Skolbibliotekarie Lund
Annika Lundmark Psykolog Kalmar
Carl-Johan Carlson Melin Medarbetare på waldorfskolan Annaskolan Garpenberg
Ingmari Jansson Förskollärare Hölö, Södertälje
Elina Båkman Waldorflärarstudent Stockholm
 
2009-02-02 kl 17.32 -  2400 underskrifter

Jim Dagaris ornitolog Stockholm
Eva Haglund Enhetschef Socialpsykiatri Kungshamn
Anette Frank Karlsson lärare Norrköping
Ulla-Maj Jacobsson specialpedagog Örnsköldsviks
Jonathan Mortensen Lärarstudent/LSK Jönköping Ordförande Jönköping
Lars-Eric Berg pedagog Mariefred
Helene Folkeson Studerande Waldorflärare Stockholm
Moika Tejmyr studerande Gnesta
Ola Lindergård Folkhögskollärare Skeppsholmen
Monica Funck konstnär/pedagog Göteborg
Britt Häggblad specialpedagog Stockholm
Kenneth Adolphi far, morfar, attributmakare norrköping
Anna Henriksson lärare Karlstad
Gustaav Lind Ekonom/Musiker Stockholm
Carina Högström Barnskötare/Hälsopedagog Nykvarn
Lena Ahlmark Specialpedagog Sollentuna
Helén Bjurberg Barnsjuksköterska och journalist Hässelby
Jonas Jonsson Distriktsläkare, Studierektor Stockholm
Kerstin Käck lärare grundskolan Karlstad
Boel Larsson teater o filmpedagog Simrishamn
Mikael Mattsson Organisationskonsult Kungälv
Jesper Winblad Retoriker Strängnäs
Eleonor Tiblad Kvinnosjukvården Stockholm
Tina Jonsson Psykiatrisjuksköterska Stockholm
Lena Ström Förskolechef Lidingö
Leif H Gustafson,  red/kommunikation S:t Tomas kyrka (SvK)  Vällingby C
Ingela Svensson fritidspedagog malmö
Ingrid Levir förälder Linköping
Helena Gustafsson förskollärare ped lagledare södertälje
Mats Helander Förälder Björkö Friskola Ljungsbro
Helena Nyström Leg. Psykoterapeut Sala
Tomas Widén Lärare Eskilstuna
Marie Lundberg lärare/eurytmiterapeut Kungälv
Zouhaira Margita Chourbagi Specialpedagog Malmö
Gudrun Gylling Pedagog / Dansare Göteborg
Bengt Kämpe Församlingspedagog Vällingby
Kerstin Alfredsson Förskolechef Solna
Åsa Wedner Förskolechef Järfälla
Eva Arnström Adjunkt Eskilstuna
Lotta Olvegård Doktorand Göteborg
Jan Manker Bildkonstnär Nykvarn
Jeanette Åkesson Lärare Järfälla
Karin Estling specialpedagog Ljungby
Catrine Olsson Lärare Kungälv
Åsa Kronkvist IT-pedagog Kristianstad
Kajsa Båkman Distriktssköterska Stockholm
Bengt Larsson Allmänläkare Nacka
Magnus Eriksson Familjeläkare Stockholm
Catharina Göransson projektledare, konstnär Hamburgsund
Kaisa Rolfsman Lärare Norrköping
Elisabeth Lindahl psykoterapeut göteborg
Elisabeth Åkerman mamma, undersköterska Järna
Pia Kärrman Habiliteringspersonal Floda
Rose-Marie Skogmo specialpedagog Norrtälje
Barbro Rodhe lärare Uppsala
Bengt Pernholm Specialpedagog Sollentuna
Parisa Arianman  Norsborg
Ulf Jederlund Handledare i skola, lärarutbildare, leg. psykoterapeut Stockholm
Kajsa Magnusson Praktikant på textilutbildning Vickleby
Anna Wennerbeck dansare/koreograf Göteborg
Sara Borg pedagog Myrängsskolan  Huddinge, Stockholm
Lena Eriksson Barnskötare Norrköping
Anna-Lena Larsson mamma och undersköterska Askersund
Ylva Andersson mormor storå
Mats Lindberg konstnär, pedagog och projektledare Nykvarn
Carina Lindkvist Förälder,Socionomstuderande Lamholm
Monika Diehl universitetsadjukt, pedagogiska inst Umeå
Cina Johansson personalkonsult Luleå
Ann-Margret Kälfors coach Stockholm
Maximillian George Studerande Hägersten
Pontus Andersson Student Stockholm
Jonas Andersson Ordf Adoptionscentrum Stockholm Söder Stockholm
Hans Godée Eurytmilärare Stockholm
Birgitta Lind Lärare Västerås
Monica Hallberg förskollärare Kungälv
Ana Olivegren Relations- och familjeterapeut Stockholm
Dorothy Béen psykolog, pensionär, barnverkare Enskede
Ola Wauge skolledare lärare västerås
Sophia Hoy Sjuksköterska Visby
Per Åsling Artist Göteborg
Tarja Johansson Fritidspedagog Spånga
Bengt-Olov Berggren arkitekt Stockholm
Paulina Lundkvist Lärarstudent Halmstad
Åsa Karlsson lärare Göteborg
Eva Theliander Klasslärare i grundskolan Mölndal
Karin Lannemyr Barnskötare på förskola Tibro
Ingrid Jernsjö fsk fröken Höör
Eva Gustafsson Förskolelärare på förskolan Virvelvinden på Björkö friskola  Ljungsbro
S-O Tilander psykolog i skolan Jönköping
Lars Brunsson förälder, f.d. gymnasielärare Lund
Auri Neideman waldorfförskolelärare Järna
Johan Leijonflycht grundskolelärare Göteborg
Mari-Anne Thornadtsson Grundskollärare Kungsängen
Lena Zettergren Barnundersköterska Uppsala
Håkan Josefsson Ungdomsbandy Uppsala
Katharina Karlsson socialterapeut Järna
Eva Gillén Axelsson Arbetsterapeut (och mamma) Kungälv
Sara Vogel-Rödin Loftman Kulturprojektledare Fengersfors
Kerstin Tilander Skolsköterska Jönköping

 
2009-02-02 kl 22.03 - 2500 underskrifter

Lotta Solem lärare Saltsjö-boo
Clara Kempff div arbetare Åre
Rolf Härenstam-Nielsen producent Mittiprickteatern Stockholm
Margareta Israelsson riksdagsledamot för socialdemokraterna Västerås
Björn Solem trebarnspappa elektriker Saltsjö-boo
Vivi Havia VFU utvecklare/ lärarfortbildare Stockholm
Henry Ascher barnläkare, docent Göteborg
Clara Hållén musikhandledare/musiklärare/student Göteborg
Elisabet Wollsén psykolog/handledare Stockholm
Carin Johansson waldorflärare Sigtuna
Lilian Tilander socionom Karlstad
Marija Larsson  Örebro
Angelika Molander Lärare/facklig företrädare Lärarförbundet Göteborg
Marianne Sjödin Persson speciallärare år 4-6 Henån
Margareta Törnqvist doktorand, lärare Göteborg
Ellinor Petersson Trädgårdsmästare, Odlingspedagog Järna
Solveig Riesinger Förskollärare Stockholm
Magnus von Campenhausen psykolog Enskede
Inka Persson Lärare i grundskolan Halmstad
Per-Olof Wickman Professor i didaktik Stockholm
Stefan Jedland Människa Åseda
Ola Skyllinger  Johanneshov
Linda Knutas waldorfpedagog Visby
Anders Härnbro doktorand Norrköping
Birgitta Bergström mormor-farmor Columbus, Oh
Johan Negert Medicinsk riskbedömare Vallentuna
Maria Söderbäck Kirksaether förskollärare, behandlingsass Göteborg
Berit Sundqvist Rektor Vallentuna
Emily Persson Gymnasielärare Malmö
Eva Smedberg mellanstadielärare i förberedelseklass Fellingsbro
Karin Sandström Psykolog Göteborg
Karin Sandström Psykolog Göteborg
Petra Eksmyr  rektor Göteborg
Cecilia Löfberg Universitetslektor Stockholm
Annika Wallin fil mag pedagogik Stockholm
Ingvar Hansson Grundskollärare Kristianstad
Robert Vikström Bankdirektör Stockholm
Susanne Malmström Lärare Örebro
Sonja Gustafsson Handläggare Katrineholm
Nils Sjödén Bokförläggare Göteborg
Ann Süssly Butikschef Linköping
Conny Lindgren lärare och poliiker Finspång
Agneta Erwerth Nilsson Barnhälsovårdspsykolog Göteborg
Antonia Reuter leg psykolog, specialist i kliniska och pedagogisk psykologi Göteborg
Liselott Jonsson Förskolechef Nacka
Mia Julin Friskvårdsterapeut Kungälv
Maria Franzén lärare grundskolan  Linköping
Berit Axelson-Fisk Förskollärare Borlänge
Gunnel Olsson Bibliotekarie Lund
Elizabeth Englundh socionom, fil. dr i pedagogik Blidö
Maria Sjölund Mödra- och barnhälsovårdspsykolog Göteborg
Ylva Lundin Pedagogisk konsult Alingsås
Mona Gustafsson BVC-sjuksköterska Lidköping
Tuva öste Socionom studerande Malmö
kajsa molin specialpedagog Nyköping
Tommy Daneback Familjehemssekreterare Karlskoga
Torgny Östlund Lärare Östersund
Ann-Louise Danlarén kurator på BuP malmö
Jonas Dahl Ämneslärare Alingsås
Ingrid Mårtensson Specialpedagog Simrishamn
Liselott Jonsson Förskoleche Nacka
Yvette Kalbori förskollärare Södertälje
Ingrid Hantelius Specialpedagog Varberg
AnnSofi Karlsson socionom Västervik
Jessica Karim Psykolog Ängelholm
Maria Andersson skolkurator  Örnsköldsvik
Ann-Christin Wikström Psykolog i Primärvården Lidköping
Anna Sjögärd socionom Göteborg
Irene Malmberg informationssekreterare Malmö
Bo Bergsjö planeringschef Älmhult
Kerstin Sjöberg Skolhälsovård/elevhälsa Kalmar
Hasse Eriksson Lärare Lidköping
Göran Widding adjunkt/doktorand, pedagogiska institutionen Umeå universitet
Matilda Svensson Hemterapeut/Stödgruppsledare Helsingborg
Tommy Sjölund Psykolog Göteborg
Ingrid Caspersson grundvuxlärare Tjörn
Naomi Jonas Rektor Mölndal
Anthony Seybold Personligt Ombud Göteborg
Britt-Marie Winkler mödra/barnhälsovårdspsykolog Göteborg
Elisabeth Wahlgren biträdande rektor Kungsängen
Anki Josefson Psykolog Göteborg
Anja Risberg BHV-sköterska  Borgholm
Maria Parknäs Skolkurator och leg psykolog Stockholm
Nathalie Vehre Barnhälsovårdspsykolog & Barn och Ungdomspsykolog på VC Tjörn
Ulrika Widding Universitetslektor i pedagogik, Umeå unv 
Leif Häggkvist Ungdomsledare / Bandy Norrtälje
Nils Nilsson Slöjdlärare Partille
Catrin Listad juridik studerande Uppsala
Mathilda Berg Förälder och arkitekt Saltsjöboo
Camilla Göransson Socionom Göteborg
Inger Blom  Järfälla
Karin Lindström transportadministratör Sollentuna
Ingalill Haglund Specialpedagog Skärblacka
Ann Haraldsson Studie och Yrkesvägledare Göteborg
Jutta Balldin lektor i barn- och ungdomsvetenskap Malmö
Bengt Carlsson Fritidspedagog Angered
Edith Waleij-Andersson  mormor/tekniker Boliden
Pia Althoff Förälder/ lärare Vällingby
Ann-Catrine Ericsson Psykolog Lidköping
Inger Fontin Rektor Borlänge
 

2009-02-03 kl 09.24 - 2600 underskrifter


Eva Stööp Fotograf Göteborg
Morena Azbel Schmidt fil dr Universitetslärare Stockholm
Jan Nankler lärare Göteborg
Meg Håkansson socialsekreterare Huddinge
Louisa Löfving PTP-psykolog Tjörn
Sara Tuncel journalist Stockholm
B-O Bengtsson lärare Halmstad
Eva Hammad skolsköterska Göteborg
Karin Bryggare Beteendevetare, föreläser om hållbar utveckling- om vårt inre ledarskap Stockholm
Jenny Tellemar Förskollärare Södertälje
Henric Lilja Förebyggare ungdom Västerås
Åsa Florqvist Grundskolelärare Karlstad
Kalle Lindahl Systemutvecklare Härryda
Ljubica Manakovska IT-pedagog Göteborg
Karin Petersson Bitr.rektor Stockholm
Sabine Nyberg barnskötare Solna
Karin Fredriksson  Stockholm
Jon Bergsjö projektledare offentligaarrangemang Växjö
Katarina Cederberg  Halmstad
Anita Westman Mormor Forshaga
Gunn-Hild Altberg Gymnasielärare Halmstad
Martin Fredin Barnverket Malmö
Marianne Rämström Fritdspedagog/Administration Halmstad
Katarina Cederberg kurator vuxenpsyk Halmstad
Anna-Karin Widmark Förälder Bergsjö
Kristina Sandberg Socionom/socialpedagog Nacka
Mariella Fast förskollärare botkyrka kommun
Robert Holmgren Universitetsadjunkt Umeå
Christina Segerholm lektor, Mittuniversitetet Härnösand
Solweig Löf Förskolechef Huddinge
Frank Askengren Rektor Lerum
Lars Lundström Fortbildningsledare/VFU-ansvarig Kristianstad
Monika Jonsson förälder spånga
Per-Arne Jonsson civilingenjör spånga
Ismini Wikström Socionom/familjebehandlare Stockholm
Hanna Lesauvage leg psykolog Borås
Maria Bengtsson lågst.lärare Kalmar
Harald Moe Förälder Stockholm
Britt Jonsson fil dr i socialt arbete Stockholm
Anders Werner Säkerhetskonsult Järfälla
Agneta Lindh, familjeterapeut, Halmstad  Halmstad
Annika Olsson förlagsredaktör Helsingborg
Staffan Jofjell Filmare/pedagog Ransäter
Marja H Granqvist Fritidspedagog Lindesberg
Christina Divén Lärare och coach Gustavsberg
Nil Personne musiker/kompositör Skarpnäck
Birgitta Sjögren Kurator/mormor/farmor Halmstad
Anders Sjöström Gymnasielärare Öckerö
Mia Mirstam  Stockholm
Anja Rydén kulturarbetare Visby
Sofie Alnesten Psykolog Göteborg
Karolina Jhansson BHV sjuksköterska Kalmar
Anita Nilsson Socionom Falkenberg
Anna Wåhlin Handledare Sundsvall
Ingrid Ramberg rektor Östersund
Anne-Marie Swahn Förskollärare Göteborg
Toste Lilja Student Fellingsbro
Camila Åsbacka  Socionom Sundsvall
Jesús Piqueras Universitetslektor Stockholm
Pia Andersson GY-Lärare Tjörn
Johan Norrlin Lärare Västerås
Louise Boo lärare i grundsärskolan Göteborg
Ingrid Edvardsson lärare Öckerö
Torbjörn Sundlöf Lärare vid Musikskolan Umeå
Erik Fagerström Sjuksköterska Sundsvall
Anita J Hellsten Soc.sekr Borlänge
Inger Lundmark dramapedagog/ psykoterapeut steg 1 Stockholm
Ann-Margret Nilsson f d socialsekreterare Halmstad
Daniel Samuelsson Fritidspedagog Stockholm
Margareta Lundström IT-ansvarig på Birkaskolan Ekerö
Mona Bryggman Mödra och barnhälsovårdspsykolog/Centrala barnhälsovårdteamet Fyrbodal Uddevalla
Mats Elg Speciallärare Lindesberg
Manuel Orozco Ekonom Solna
Ingalill Forssberg Fritidspedagog/lärare Halmstad
Anna Jakobsson  Sollentuna
Susanne Sverdrup Arbetsterapeut/Symbolterapeut Halmstad
Kerstin Hamberger MBHV-psykolog Angered
Cecilia Strömberg  BUN Ordf  Kalmar kommun
Annett Lindblom Psykosytesterapeut, Husmor Kungälv
Maria Johannessen lärare Tjörn
Agneta Josephson Dramapedagog Tyrsö
Lennart Parknäs, fil. lic. Seniorkonsult Stockholm
Elisabeth Ydrén BVC- sjuksköterska Stockholm

Bodil Svensson Familjerådgivare Sundsvall
Karin Bengtsson lektor Karlstad
Gudrun Jiveskog Utbildningskonsult Botkyrka
Carina Lindström Musiklärare  Rönninge
Carina Lindholm Günther förskollärare Malmö
Helena Oddbjörn Grafisk formgivare Tyresö
Katarina Ribaeus Doktorand pedagogiskt arbete Karlstad
Benedicte Wåhlin arkitekt Stockholm
Lovisa Skånfors Doktorand pedagogik Karlstad
Eva Lindskog skolkurator Varberg
Ulla-Britt Sjöström Registrator/nämndsekreterare Botkyrka
Anita Linder Farmor Uddeval
Eva Eneqvist Special-Talpedagog Kungälv
Marie Hessle leg.psykolog/doktorand Stockholm
Catharina Hällström Universitetsadj, forskarstuderande Stockholm
Adil Lundberg Vuxenundervisningen Tjörn
Susan Sayehli doktorand i språkvetenskap Lund
 
2009-02-03 kl 12.14  -  2700 underskrifter

Elisabeth Persson speciallärare Simrishamn
Thomas Hahn universitetslärare Stockholm
Anette Gustavsson förskollärare Trångsund/Huddinge
Liza Ljunggren Personligt ombud Göteborg
Kajsa Sahlström  Kalmar
Sven Wängberg  Lärare inom waldorf Stockholm
Nevelle Harper Förskolechef Hallonbergen
Ingrid Martinsson Gymnasielärare Tjörn
Eva Ottahal specialpedagog Öckerö
Tua Westerlind Leg. sjukymnast Tyresö
Eva Gynther Leg. sjukgymnast/o. 4 barns mamma Stockholm
Helena Silander Blom Barnskötare Norrköping
Malin Rothenborg Dekoratör Stockholm
Christina Sikström IT-pedagog Trollhättan
Friedolin Storz Arkitekt Malmö
lisbeth eriksson docent i pedagogik Linköping
Marita Jaeger Specialpedagog Ytterby
Marika Hagelthorn leg. psykolog Skara
Maria Harrfors  
Lars-Erik Svensson Gymnasielärare Eslöv
Ylva Hofvander Trulsson, doktorand i musikpedagogik Lunds universitet
agneta klingberg rektor kulturskolan  strängnäs
Ann-Christine Salenby Utredningssakkunnig IFO, Flens kommun Flen
Monica Ohlsson socialsekreterare Göteborg
Björn Recén Socialterpeut Söderköping
Margareta Vroland specialpedagog karlskrona
Sara Bouacida Bekymrad förälder/Socionom Kalmar
Irma Partanen Lundh Fritidspedagog Kinna
Barbara Verholen Utvecklingskonsult Lidingö
Kerstin Sigvardsson Familjerättssekreterare Trelleborg
Erica Niggol Församlingspedagog Katarina frsml, Stockholm
Susanne Reynolds Elevassistent Göteborg
Anna-Carin Wallenstein Lärare Örebro
Thomas Ahlstrand Specialpedagog Göteborg
Tommy Hedin Läkarstudent Linköping
Sara Riera Sjuksköterska Linköping
Werood Jalil Socionom student Östersund
Johan Theodorsson Dramapedagog Stockholm
Ingela Johansson Dunell barnskötare  Nacka kommun
Gunilla Nilsson Chef inom Familjehemsvården i Helsingborg Helsingborg
Jennie Walker Grundskolelärare Ma/No, Sv Öckerö
Marie Svantesson Familjehemssekreterare Göteborg
Inga-Lill Hedlund  lärare Djura
Agneta Joon Timblad lärare Djura
Ann Åstrand Kanslichef Karlshamn
Christer Nordling Familjeterapeut Stockholm
Ingegärd Lindroth skolsköterska södertälje
Hans R Svensson mellanstadielärare Osby
Agneta Hedman Lärare Örebro
Birgitta Niste enhetschef Personligt ombud Göteborg
Lisbeth Byman Specialpedagog i förskola Karlskrona
Elin Öste Marknadsförare Malmö
Marianne Anderberg Psykolog Halmstad
Barbro Olsson Auktoriseradlärare i Alexanderteknik Göteborg
Jonas Ekemark Gymnasielärare Karlstad
Susanna Hjelm socionom, personligt ombud Göteborg
Stefan Säfström Familjeterapeut Stockholm
Kicki lind hemterapeut helsingborg
Ingela Blom dramapedagog Stockholm
Martin Skoglund socialarbetare Göteborg
Sara Holmström Psykologstuderande Göteborg
Nina Lugn teater/dramapedagog stockholm
Alva Uddenberg folkhögskolelärare Stockholm
Anna Moberg förälder Göteborg
Kerstin Samuelsson Lärare i f-klass Halmstad
Emelie Löfqvist Mamma och blivande gymnasielärare Göteborg
Jenny Larsson Adminstratör i social verksamhet Sthlm
Susanne Bertelsen Utvecklingsstrateg Kristianstad
Eva BohmanPeterson projektled mångkulturell förskola Linköping
Caroline Ask PTP-Psykolog Göteborg
Rita Criborn kommunikatör Stockholm
Torgny Hansson Lärare Öckerö
Lisa Johansson mamma Stjärnorp
Susanne Krog-Jensen Projekledare Passion Pedagogik, lärarnätverket Stockholm
Sven Bjerstedt universitetslektor Malmö
Susanne Ronner Larsson Musikpedagog Kronoberg/Skåne
Lena Lindblom Lärare och pedagogiskt ansvarig Stockholm
Lena Anderssonm Klasslärare Ransäter
Martin Blomgren Pedagog Göteborg
Niklas Odén skoluppdraget.se Stockholm
Ditte Ask Förälder/Farmor Uddevalla
Vija Brunius leg. psykoterapeut Stockholm
Ingegerd Sperber Grundskollärare Södertälje
Heidi Ander fil mag / pedagog Stockholm
Siv Hermansson kurator på Spädbarnsverksamheten  Falkenberg
Helene Ardestam Metodutvecklare, Familjehuset Partille
Annette Mars doktorand Malmö/Lund
Stig Kälvelid Fotograf Fengersfors
Therese Ainebeck socionom Landvetter
Maria Bergström Ungdomsdiakon Helsingborg
maria Hedding Kurator, ungdomsmottagningen Laholm
Susanne Barklund Grundskollärare Kungsängen
Camilla Ewerfält Informatör Söderköping
Cecilia Lindberg arbetslagslerdare Nacka
Tomas Ohlsson särskolelärare Simrishamn
Bitte Nordström Kinnaman Kurator Stockholm
Karin Hessle Förskollärare och förälder Åkersberga
Anna Berglund Habiliteringspersonal Göteborg
Lars Nilsson rektor piteå
Anna Teern Förskollärare  Södertälje

2009-02-03 kl 15.09 - 2800 underskrifter

Camilla Didrik Biträdande Förskolechef Stockholm
Carina Ågren Familjepedagog Botkyrka kommun
Anders Marner Lärarutbildare Umeå
Märta Velander Kulturarbetare Stockholm
Per-inge Munter Eurytmipedagog Visby
Lasse Åstrand resurspedagog Öckerö
Gunilla Fellinger PTP-psykolog Göteborg
Margareta Redegard universitetsadjunkt Högskolan i Kalmar
Kersti Lachenardiere Barn o Ungdomspsykolog Primärvården Kungälv
Jan-Sören Andersson univ.adjunkt/prefekt Umeå
Annika Ekberg Förälder och Utvecklingssekreterar Kämpinge/Trelleborg
henri beser lärare tyresö
Ingemo Arnesdotter skolsköterska Varberg
Frida Marklund lärarstudent Luleå
Lisbeth Palmblad Socionom/terapeut Botkyrka
Mikael Heinonen lärare Luleå
Åke Bergqvist Bildkonstnär Växjö
Eva Carlsson Läkarsekreterare på barnklinik Halmstad
Mia Bergqvist Waldorflärare Växjö
Inger Larsson socionom Helsingborg
Mariam Hofvander Specialpedagog Malmö
Manfred Scheid Lektor Umeå universitet
Christer Sundsmyr Fältsekreterare Partille
Krister Ohlander Socialarbetare Göteborg
Paula Wahlgren doktorand  Växjö
carina hermansson lärare åhus
Peter Holfve Ombudsman Stockholm
Kim Silvasti Pappa Stockholm
Eva Folkesson socionom Helsingborg
Johnne Adermark IT-konsult Tyresö
Barbro Åkerstedt-Nelehag Leg. psykoterapeut/Studierektor på Psykoterapisällskapet i Stockholm AB Stockholm
Annika Strömlind Förskollärare Nacka
Eva Kollberg socionom Göteborg
Kristina Schubert Jonsson personalkonsulent Sundsvall
Claes Ericsson Docent Halmstad
Kajsa Bjerstedt Socionom, Farmor Malmö
Karin Algotson specialpedagog Öckerö
Annika Båkman gymnasielärare Stockholm
Helena Andersson lärare Borlänge
Karolina Berglund Sjuksköterska/Mamma Vretstorp
Esko Mäkelä Doktorand i pedagogiskt arbete Umeå
Steen Andersson Allmänläkare och psykoterapeut Stockholm
Eva Storåkern Socionom, Familjestödjare Göteborg
Åsa Birkaskog leg psykolog Göteborg
Richard Kolnby universitetsadjunkt Lund
Berith Garnwall Bildlärare Ystad
Richard Kolnby universitetsadjunkt Lund
Kattis Löfgren lärare och student Fjugesta
Maria Larsson Lärare Göteborg
Märta Lundin Skådespelare Malmö
Ylva Vogel Socionom Karlskoga
Catharina Brydolf Leg.psykolog/leg.psykoterapeut Halmstad
Bertil Terfors pensionär Halmstad
Anne Listad förskollärare Vänersborg
Juanita Forssell leg.psykolog, leg.psykoterapeut Halmstad
Anna Matzinger Frilansjournalist STockholm
malin qvist förskollärare norrköping
Anna-Stina Fröler Beh. Mobila Asylteamet Stockholm
Margareta Svedén Leg. psykolog, landstingskommunala verksamheter för barn och föräldrar  Vimmerby-Växjö
Adriana Aguilar pedagog malmö
Ulrika Ellemark Studerande Malmö
Kicki Friberg Medarbetare, waldorfskola Västra Frölunda
Jenny Nilsson Internationell Marknadschef Stockholm
Ellinor Andersson Pedagog/Förälder Kalix
Morgan Carlsson formgivare stockholm
Mattias Åhlén Studerande Teaterhögskolan Malmö
Åse Enhamre Läkare Stockholm
Carina Muskos Bild/resurslärare år6-9 Boden
Lars Gunnar Johansson rektor Mark
Christina Schedvin lärare Partille
Moa Appleby Lärarstudent Stockholm
Lars Sebelius speciallärare Mölndal
Gunilla Pantzare Fritidspedagog Norrköping
Kerstin Hallström waldorflärare Norrköping
Johan Larsson Grundskollärare Halmstad
Katarina Kristensson Förälder, Socionomstudent Laholm
Cecilia Hjortsberg Lärare för yngre åldrar Lerum
Marita Pålsson vikarie, grundskolan (Waldorf) Kungälv
Margareta Thelander Lärare Kungsbacka
Johan Larsson Grundskollärare Halmstad
Johanna Pettersson Stribo förskollärare Nacka
Lise-Lotte malmgren bitr. enhetschef Malmö
Lucas Nagel Waldorflärare / Resurs Höör
Oskar Johansson blivande musiklärare Varberg
Aniella Beser psykolog Tyresö
Ann Lannefors psykolog, psykoterapeut, handledare LUND
Annika Skogberg Förskollärare Hönö
Eija Båkman handläggare Norrköping
Åse Carlsson Enhetschef Sundsvall
Harald Blomberg Psykiater Stockholm
Britt Rahm Lågstadielärare Vällingby
Helena Danielsson lektor i bild, Högskolan Dalarna, lärarprogrammet  Falun
Kent Sjöström lektor Malmö
Barbro Luterkort dipl. bildterapeut Färentun
Margot Johansson förälder Bryssel
Benedict von schoultz pedagog, förälder hölö
Lukas Sjöström studerande Malmö
Marie-Therese Berthin Mamma/pedagog Visby
Lisbeth Olsen Lågstadielärare Karlstad
 
2009-02-03 kl 19.59 -  2900 underskrifter

Katarina Brantberger Klasslärare på waldorfskolan i Höör
Per Ekman musiklärare Höör
Niklas Tingström VD Visby
Anders Berglund Lärare Halmstad
Jenny Norell statsvetare Stockholm
Lena Marner avdchef, landsting Umeå
Erik Tingström Elev\busunge Orionskolan Visby
Lina Norell arkitekt vellinge
Iwona Rolak Barnskötare Lidingö
Kristina Lander psykolog Borlänge
Lotta Nyholm Barnskötare/Småbarnspedagog Lund
linda Petersson pedagogiskledare malmö
Eva Åström Rune musiker Göteborg
Thomas Winqvist Rektor Ystad
Ebba Svantesson Gymnasiestudent skara
Eva Sventelius universitetsadjunkt Malmö
Carina Anderälv grundskolelärare Öckerö
Sören Lander psykolog, psykoterapeut norberg
Johan Magnér studerande Stockholm
Birgitta Johansson Skolledare Stockholm
Bodil Lindahl Skorstensfejare Härryda
Tamara Pasula Barnskötare  Kungälv
Camilla Bjelvert byggnadsingenjör Järfälla
Marie Bournonville psykolog/psykoterapeut Vimmerby
Lasse Olsson Lärare Södertälje
Ingela Forsman Förälder Östersund
Stefan Forsman Förälder Östersund
Marie Mauritzson Pedagogkonsult Järfälla
Ingvar Jönsson fritidsledare Östersund
Camilla Sarner,  Göteborgs Universitet, Gbg Stad  Göteborg
Sonja Whinberg Lärare i matematik, textilslöjd  Sigtuna
Vera Åhlander Gymnasielärare Arvika
Inger Sandberg Författare Karlstad
Märta Björling läkarstudent Lund
Julia Stenberg leg. psykolog Råby ungdomshem Lund
Matths Carlsson Arkitekt Stockholm
Lisbeth Thompson mamma och mormor tjörn
Gunni Brorsson  Umeå
Stefan Jämtbäck musiker och pedagog Järfälla
Cicci Wik mamma Forshaga
Eva Melin Montessorilärare Göteborg
Annette Lidén Leg Psykoterapeut Västerljung
Lena Thunberg Kulturarbetare Stockholm
Christina Arvidsson Förskollärare Vrigstad
Olov Dahlin pensionerad psykiater Stockholm
Gull Lundberg Förskollärare Onsala
filip wall socialterapeut mölnbo
Thereser Rehngren Lärarstudent Halmstad
Gunilla Johansson Förskollärare för de yngre åldrarna. Stockholm
Margareta Bernhardsson  Kungsbacka
Helena Lundvik Skolchef norra grundskoleområdet Uppsala
Lisbritt Hasselberg lågstadielärare Lyckeby
Linda Stenbom Psykologstudent Norrköping
Kerstin Wennberg Farmor Stockholm
Katja Koch konstterapeut/socialterapeut Mölnbo
Sigrún Proppé Leg. psykoterapeut Gnesta
Lotta Ljusarve lärare Tibro
Elisabeth Enocsson Specialpedagog, gymnasiesärskolan Rönnegymnasiet Ängelholm
Tinka-Lill Lodén Leg Psykolog Lund
Iris Svensson Fritidspedagog Köpmanholmen
Christina Ekström Studerar till waldorfförskollärare Bromma
Ingrid sandström universitetsadjunkt  Umeå
Hanna Sitter Randén Klinisk pedagog, Nic Waals institut, Oslo samt leg psykoterapeut  Stockholm och Södertälje
Susanne Wittboldt sjukgymnast, pedagog Stockholm
Maud Karlsson waldorfförskollärare Sigtuna
Sven Randén Psykiater Södertälje
Johan Westerberg  Karlstad
Hjördis Ahlin-Boström förskolechef Tyresö
Edvard Kvistedal Mentalskötare Tyresö
Marianne Wendt fd gymnasielärare Viken
Bodil Källgården Förskollärare Sigtuna
Magnus Wendt egen företagare Viken
Peter Stenberg rektor Västerås
Tord Hallberg skolledare Uppsala
Eva Stenberg bitr rektor  Enköping
Sverker Persson lärarstudent Malmö
Emma Rydberg rytmiklärarstudent Göteborg
Margareta Unné Göransson Universitetslektor Malmö
Marie Yderland Gymnasielärare Tibro
Clara Hyldgaard Nankler folkhögskollärare Göteborg
Stefan Breitholtz pedagog Gärsnäs
Ulla-Carin Söderlind Förskollärare Hönö
Lillemor Rehnberg Rektorsutbildare, Uppsala universitet och farmor Uppsala
Eva Breitholtz Psykolog, förskollärare Gärsnäs
Margareta Ribenfors Leg. sjuksköterska Gärsnäs
Paul Eskilsson Student Östhammar
Robert Noack Skådespelarstudent, teaterhögskolan i Malmö Malmö
Birgitta
Segerstein  Lund
Anders Ryberg Leg. psykolog Partille
Lulu Kurtesi Förälder, frilansare, lärarvikarie Halmstad
Jan Danielsson  Alingsås
Mikael Alexandersson Professor Göteborg
Jens Arvidsson Psykolog Göteborg
Jan-Olov Andersson Rektor Gävle
Ottar Ludvigsen Bokhandlare Järna
Elisabeth Holmstrand Gustafsson  Kristinehamn
Moa Sjögren Fritidspedagog och skådespelare Märsta
Petra Nilsson gymnasielärare Stockholm
Christina Garsten Professor i socialantropologi Stockholm
Emma Kruuse Inredningsarkitekt Stockholm

 
2009-02-04 kl 00.28 - 3000 underskrifter

Hannes Qvarfordt Opinionsbildare i psykiska hälsofrågor Göteborg
Bodil Persson lektor Stockholm
Johanna Englund Assistent i skolan/Mamma Järna
Inga-Lill Wener barnrätts- och fredsarbetande pensionär Stockholm
Olof Barr post doc Svalöv
Lovisa Sundman dramapedagog Stockholm
Tom Örbeck Elbilsmontör Åmotfors
Seth Norberg IT-samordnare/IT-pedagog Stockholm
Harriet Ståhlberg Illustratör/textillärare Tomelilla
Mikael Kleman Lekterapeut Halmstad
Anne-Marie Körling Lärare/föreläsare/krönikör Stockholm
Micha Stosic Byggnadsingenjör Stockholm
Cecilia Letmark stödlärare och Konstterapeut Stockholm
Cecilia Ulvegård Rektor Stockholm
Magnus Hjorth Kompetensutvecklare Karlskrona
Anna Grimlycke Förälder Linköping
Liz Johansson textillärare Tjörn
Monica Huss lärare stockholm
Helena Bross Lärare, barnboksförfattare Täby
Larseric Bergqvist Socionom Skara
Henrik Ljungqvist Rektor Strängnäs
Anna Roth Kökspedagog Björkhagen/ Stockholm
Karin Andrén Pedagog Växjö
Stefan Sylvendahl Ungdomsarbetare Stockholm
Mats Dahl Rektor Eskilstuna
Samuel Klingberg Lärarresurs Frövi
Helene Jämtbäck Sjukgymnast Järfälla
Klas Henriksson Underläkare, BUP Malmö
Birgitta Rönngren Specialpedagog Uppsala
Yvonne Andersson skolsköt södertälje
Hans Lundberg Förälder Göteborg
Inger Bernander social sekreterare Göteborg
Maria Ottosson Dramapedagog Ronneby
Noomi Kallerdahl Leg psykoterapeut Göteborg
Annika Gustafsson Specialpedagog Uppsala
Karin Lindeberg barnsjuksköterska på BVC Stockholm
Siv Hamring psykoterapeut Värmdö
Stella Grimbel psykolog Stenungsund
Magnus Ringblom Familjeterapeut, idrottsledare Norrtälje
Åsa Plesner Verksamhetsutvecklare, bonusmamma och fostermamma Stockholm
Rolf Karlsson Psykoanalytiker Stockholm
gunilla sporrong familjebehandlare/Marte meo-teraput Gävle
Maria Edin. lärare/förälder Sigtuna  
Ricard Lalander fil kand Stockholm
Maria Edin danslärare/förälder  Sigtuna
Gunnel Engelmark Företagssköterska o terapeut Jokkmokk
Lars Grahm lärare i bild och arkitektur Märsta
Ann-Charlotte Persson Förälder Märsta
Cajsa Löthgren Bresjö Mamma Vedevåg
Monica Keller Fältassistent Hultsfred
Ann Stridmark socionom Karlskrona
Gunver Nyström Socionom, MarteMeo terapeut Stockholm
Karin Wester  Skärhamn
Elise Bonde Lyngsö familjerådgivare Stenungsund
Karin Renberg Lärare Stockholm
Birgitta Landström socionom/marte meo terapeut Östersund
Monica Olsson Leg. Arbetsterapeut Falun
Daniel Lalander Förälder Stockholm
Louise Thorn Projekt koordinator/ Förälder Göteborg
Ilze Norman socionom, familjeterapeut, "Pratamera Ilze&Tony AB" Göteborg, Alingsås
Louise Thorn Projekt koordinator/ Förälder Göteborg
Hans Göransson Arkitekt Stockholm
Anci Gidnäs-Pettersson Kontorsassistent Stockholm
Martin Spengler Arkitekt Stockholm
William Burrau Fritidspedagog Stockholm
Tove Nilsson specialpedagog Malmö
Shahla Mohebbi kulturpedagog stockholm
Dag Klingstedt företagare Kawasaki, Japan
Åsa Nilses Leg. psykolog Göteborg
Marie Landgren Mamma Grebbestad
Eva Johansson Förälder Stckholm
maria bolander skolkurator göteborg
Kerstin spengler Koordinator Rum för Barn Stockholm
Mari Wikström Dagbarnvårdare Solna
Maica Parling familjebehandlare Lerum
Barbro Holmgren Förskollärare Solna
Henrik Fritszell ekonom Stockholm
Margaretha Isaksson socionom/socialsekreterare Piteå
Ylva Bergstad leg psykolog Stjärnsund
Kristian Almqvist Dramapedgog Malmö
Pia Karlsson Ekonom Gnesta
Maria Axelsson Specialpedagog Örnsköldsvik
Bibbi Leine Landskapsarkitekt/förälder Stockholm
Lotta Falk  Gävle
Kristina Elofsson Leg.Psykolog/psykoterapeut/förälder Lund/Malmö
Ulla Johansson, beteendevetare, Solna
Ann Gottfridsson Diplomerad Coach Åkersberga
Nina Morge Ombudsman Gotland
Gunilla Rengius grundskollärare Kungsängen
Anders Meijer Psykolog Sigtuna
Kerstin Ahlberg adjunkt i bild Falun
Göran Berg Versamhetsledare Barn och Ungdom Musik i Väst Göteborg
Niklas Wikensten Gymnasielärare Olofström
Britt-Mari Fellman förskollärare Norrköping
Bianca Leidi Utställningsproducent Göteborg
Christin Åkesson Specialpedagog Eslöv
Patrick Compagnon Sjukgymnast på Barn- och ungdomshabilitering Eslöv
Kicki Tegré Biträdande rektor / förskolor Bålsta
Elisabeth Punzi Leg psykolog, doktorand i psykologi Göteborg
Eva Hermansson terapeut Göteborg

2009-02-04 kl 09.41 - 3100 underskrifter


Pia Hane-Weijman bildterapeut och omsorgspedagog malmö
Stephan Bladh Ass. Professor Lund
Lisbeth E-Malm rektor Kullavik
Ingela Joelsson Förskollärare Lidköping
Veronica Råberg Skolledare Köping
Lotta Davidson-Bask Bibliotekarie Lund
Leif Strandberg Psykolog och författare Söderhamn
Lars Engström Utbildare Skänninge
Kristin Vesterberg Sjuksköterskestudent Kil
Eva Edin specialistläkare Göteborg
Renita Thedvall Fil Dr Stockholms universitet
Hasse Garheden Rektor IV-programmet JÄRFÄLLA
Cathrin Olsson Lärare Hedemora
Alfredo Castro lärare,konstnär, föreläsare,konstkritiker, föreläsare, debattör Umeå
Åsa Nyholm förskolechef Norrköping
Inger Isaksson Rektor Sandviken
Florence Carlsson Lärare Kungsbacka
Maria Soares Lindberg Verksamhetsansvarig Fryshusets Nätvandrare Stockholm
Anneli Svensson Lärare Tibro
Maria Lahne  Stockholm
Annika Gidlöf lärare/musikhandledare Göteborg
Hans Lindgren fil dr, gymnasierektor Nyköping
Brith Otterström Häggblom Örtterapeut Stockholm
Johan Rådmark Skolutvecklare, Framtidens Skola skolutveckling AB Nacka
Britta Björling betendevetare och mormor Malmö
Annika Ask pedagogisk handledare Huddinge
Elisabet Malmström Lektor i Pedagogik, Kristianstad Högskola Kristianstad
Birgit Strömberg specialpedagog Gunnared, Göteborg
Birgit Markström förskolechef solna
Rickard Månsson Familjerådgivare Halmstad
Evelyn Lidebo Svenninghed lärare Öckerö
Anna Skogberg student göteborg
Per-Johan Karlsson Lärare Karlstad
Daniel Olausson Slöjdambassadör Borlänge
Erik Groth fil.lic. Karlstad
Katarina Dahlgren Projektledare Stockholm

Anna-Carin Uggla Samordnare, Kulturpedagogiska enheten Simrishamn
Christopher Storm Socialpedagog Umeå
Lilian Nylinder pensionär Tyresö
Helena Bergman Dramapedagog Borås
Mari Berg Lärare Falun
Ann Bynander Utbildare, ICA o förälder Svenljunga
Rolf Råberg Behandlare Köping
monica findahl dramalärare stockholm
Pia Taawo Fil.kand i barnkultur ovh konstvetenskap, förskollärare och gymnasielärare i kommunikation, pedagogiskt ledarskap, utveckling, livsvillkor och socialisation, skapande verksamhet och psykosocialt arbete, arbetar som sagoberättare, skribent, fotograf och lärare på Barn- och fritidsprogrammet Nyköping
Jenni Hedlung Grundskollärare Örnsköldsvik
Live Stretmo Doktorand i Sociologi Göteborg
Annlena Mellblom Hypnoterapeut/Mental tränings Vällingby
Mirja Helenius Fd. Kokerska på daghem Svenljunga
Mats Larsson Gymnasiechef Nyköping
Petra palmén Civilekonom Stockholm
Jiri Svensson Psykolog Kalmar
Gunilla Wahlström Gamboa Distriktsläkare Stockholm
Marianne Andersson Konstnär Malmö
Sofia Lönnberg Psykolog Oskarshamn
Jenny Romin kurator Strängnäs
Sveneric Malm Särskolechef Luleå
Eva Nyhammar Rektor Helsingborg
Lotta Friman Dramapedagog Örebro
Pia Jonsson-Axelsson samordnare hälsa och socialtjänst Skövde
Mona Feldt psykiater Oskarshamn
Josef Kallerdahl musiker Stockholm
Hällpetters Maria Bergström Författare Falun
Lena Staberg specialpedagog hedemora
Jonas Ask Gymnasielärare Stockholm
Eva Oscarsson Förälder/pedagog Ålem
Åsa Landström lärare Piteå
Anna-Karin Rejholt Kulturvetare och lärarstuderande Stockholm
Rolf Bryngel morfar/Stödperson BOJ Karlstad
Anna Hallberg LegPsykolog/LegPsykoterapeut Stockholm
Senja Sarkis socionom/familjebehandlare Botkyrka
Lisbeth Amhag Forskarstuderande i pedagogik/adjunkt i pedagogik & media Lärarutbildningen, Malmö högskola
Gunilla Källgren MHV/BHV Psykolog Mölndal
Annika Nilsson f.d regionchef på f.d Specialpedagogiska institutet Göteborg
Sirpa Persson Barnbibliotekarie Mölndal
Jenny Lind studerande Storå
Angelica Lindblad Mamma Halmstad
Eva Alderborn skolledare, gymnasiet Uppsala
Johan Mattsson fil dr Malmö
Kristina Sigvardsson Psykolog Trelleborg
Adrienne Levy Berg Sjukgymnast, psykoterapeut Huddinge
Carina Eriksson Alonso förälder Järfälla
Lena Häggquist Testledare Stockholm
Lotta Olsson specialpedagog Munkfors
Ulla Solberg Skolsköterska Munkfors
Ulrika Jansson skolkurator Munkfors
Maria Salomonsson psykolog Kalmar
Catharina Nilhed Dramapedagog Nyköping
Gabriella Thompson Fritidsledare Stenungsund
Gunilla Hellsrtöm Barnhälsovårdspsykolog Lerum
Kicki Hammarberg Dramapedagog Stockholm
Anders Jacobsson Psykolog Stockholm
christina citron överläkare BUP Stockholm
Daily.tegnefjord Rektor Sigtuna
Inga Andersson Universitetsadjunkt/doktorand Karlstad
Pia Fahl Blomqvist Coach privat, offentlig sektor samt förälder Stockholm
Tove Thomassen teaterlärare helsingborg
Cecilia Salén dramapedagog helsingborg
YLVA MIKAELSSON Föräldragruppen för barn med läs& skrivsvårigheter på Ängsmoskolan Torvalla Östersund
Mikael Levy Rektor Kungsbacka

 
2009-02-04 kl 12.12 -  3200 underskrifter

Ginnel Lavin Abetsenhetsledare, Förskollärare Kullavik
Hans-Olof Martinsson Församlingspedagog Skövde
Erik Holmqvist IT-strateg Sandviken
Ylva Svärdström Landskapsarkitekt Nacka
Eva Carlsson förskollärare Uddevalla
Ralf Lind Rektor Halmstad
Göran Sundquist Leg. psykolog Vimmerby
Erik Hedenblad lärare sthlm
Anette Gottfriedson Rektor Sandviken
Helena Frizell pedagog Stockholm
Isabel Hoas Gustafson Psykolog Kalmar
William Grönlund Folkhögskollärare  Fellingsbro
Kerstin Lindqvist lärare Torsby
Erik Jöneteg Musiklärare Helsingborg
Eva Wolgast Montessorilärare Kullavik
Birgitta Hallgren Leg. psykolog, mödra/barnhälsovård Landvetter
gunilla throfast barn o ungdomspsykolog kalmar
Britt von Schmalensee Psykolog Göteborg
mari-louise lorentzon dramapedagog gymnasiet Nyköping
Stig Zandrén Organisationskonsult, mötesledare, taxichaufför Upplands Bro
Tommy Riswall IT-Pedagog Sandviken
Lena Eriksson Arbetsterapeut Falun
Esa Kouri Bitr. rektor Upplands Väsby
Eva Wolke Dietist Kalmar
Kajsa Westman logoped Eslöv
Ulla Pavlatos Mormor och farmor Ålstorp
Lena-Christin Hedengård-Josefsson  
Peter Hertzberg Psykiatrisjuksköterska Kalmar
Gunilla Söderberg Förälder och rektor Skurup
Glenn Boström Fritidspedagog Umeå
Ulla Maj Bondeson Rektor Örebro
Lena-Christin Hedengård-Josefsson Waldorfförskollärare Lund
Gunnemar Envall Sexbarnsförälder Stjärnsund
Allan Skoglund konsult Sollentuna
Lena Tellefsen Skolbibliotekarie Mölndal
Thomas Franzen psykolog/psykoteraut kalmar
Ulf Drugge professor i sociologi vid Högskolan i Kalmar Kalmar
gunilla drott adjunkt/biblioteksassistent nyköping
ingela melin leg psykoterapeut göteborg
Peter Estberg Bitr. Rektor Eskilstuna
Eva Norrbelius Coleman Bibliotekarie Sandviken
Nure kaya Barnskötare Norrköping
jörgen thorsson studerande malmö
anna granquist studerande malmö
heli nordberg lindell rektor fellingsbro
Marie Dimow Bitr, Rektor Bålsta
Lena Andersen människa, förälder mm Ånge
Anna Andersson Fryshuset Kommunikation Stockholm
Katarina Klinga Uppdragspedagog- Matematikutvecklare i förskolan, förälder Sandviken
Lena Andersson Diakon/mamma och mormor Göteborg
Agneta Johansen psykolog Kalmar
Anna-Lisa Melin Enhetschef/Specialpedagog Lekterapin Drottning Silvias barn-och Ungdomssjukhus Göteborg
Helen Olausson Grundskollärare Karlskrona
Virpi Pikkarainen Förskollärare, Modersmålslärare Kungsbacka
marie-sofie möller specialpedagog Partille
catharina nilsson leg psykoterapeut Sthlm
Håkan Karlsson Psykolog/psykoterapeut Kalmar
maria elenius lärare helsingborg
Maria Magnusson Dietist Göteborg
Boel Gehlin Psykolog i primärvård Västervik
Carin Karlström psykolog Kungsbacka
Ida Grindsiö mamma sandared
Stefan Fransson Psykolog Oskarshamn
Helene Skoglund Psykolog Norrköping
Christoffer Holmgren Lärare Dalby
Sofia Davidsson Projektledare Älvsjö
Jörrel Lindgren Leg.psykoterapeut Gymnasieskolans psykoterapimottagning Göteborg
Pernille Jönsson  Psykolog Nybro
Torun Elsrud lektor Kalmar
Margareta Baum Specialpedagog Uppsala
Ylva Andersson specialpedagog/samordnare Värmdö
Johanna Olsson Universitetsadjunkt, pedagogik Umeå
Jon Vendelbo Lärare Lund
Katarina Ayton Fil dr, Linköpings Universitet Linköping
Anna Åhlin socionom Kalmar
Kerstin Löfgren förälder/socionom Kalmar
Kim Johansson Psykiatrisjuksköterska, terapeut Kalmar
Iréne Arvidsson Specialpedagog Simrishamn
Lillemor Dautovski Teamsekreterare, mamma Kalmar
Li Kolker pedagog Stockholm
Barbro Bengtsson specialpedagog i förskola Landskrona
Annett Lüpke Kurator Örebro
Ingalill Dalsman Specialpedagog Munkfors
Anders Angel Dramapedagog Lund
Kickie Sahlèn Distriktssköterska Västervik
Ly Nömme vårdare Järna
Susanne Lager Studerande Malmö
Margoth Hansen Lärare Sandviken
Birgit Lindgren Ödén universitetsadjunkt/doktorand Gävle
Arne Wahlström f.d. lärare/nu företagare Tumba
Lisa Sehnert psykolog Vimmerby
angelique redaelli lärare stockholm
Margareta Jacobson Lärarstuderande Högskolan Dalarna Falun
Helena Gårdman spec.ped Göteborg
stina Odsvik rektor Göteborg
Helena Gårdman spec.ped Göteborg
agneta m malmberg univ adj  stockholm
Barbro Lönn specialpedagog i Stödenheten Värmdö
Kia Broomé rektor Upplands Väsby
Marianne Alenius PTP-Psykolog  Stockholm
 
2009-02-04 kl 14.39  -  3300 underskrfter

Leif Qvarsell Pensionär,yrkeslärare Ekerö
Manne af Klintberg clownarbetare Stockholm
Karin Porserud förskollärare stockholm
Pia Thimgren adjunkt Malmö
Bitte Svensson, förskollärare och förälder  Herrljunga
Jonas Birgestam Lärarstuderande Stockholm
Ann-Sofi Ålund socionom  Göteborg
Marie-Louise Folkman Psykolog Stockholm
Christina Wehner-Godée Läromedelsförfattare Stockholm
Helena Skörsemo waldorflärare Dormsjö
Maya.Appel lärare Upplands Väsby
Carmen Icaceta Socionom Partille
Lillemor Frenkel Organisationskonsult Stockholm
Ann Åhman förälder Lindesberg
Karin Wåhlström Förälder Gävle
Airi Fegraeus Förskollärare Nyköping
Inglis Skoog Systemansvarig Kunskapsförvaltningen Sandviken
Harriet Carlsson Förskolechef Färgelanda
Elina Koukkari Mamma och hemmaförälder Visby
Vivi Schjött-Quist Rektor Huddinge
Camilla Garin Speditör Malmö
marianne tollin specialpedagog norrköping
Solveig Sandström chef Individ och familjeomsorg Upplands Väsby
Sonja Härdin Illustratör Täby, Stockholm
Carl-Johan Rose´n Gymnasielärare Täby, Stockholm
Inger Stomberg Psykolog Stockholm
Thomas Ahlinder Specialpedagog Märsta
Monica Clauson Familjerådgivare/Miljöterapihandledare Stockholm
Marcus Åsell Mänskliga Rättigher, Lunds Universitet, student Malmö
Lena Lindvall Speciallärare på högstadiet Kalix
Camilla Rogström lärarstuderande Bjursås
Gunilla Knapp Lärare Stockholm
Anette Viskman Welander Skolutvecklare Framtidens Skola AB Nacka
Åsa Larsson Verksamhetschef/förskola Krokom
Lisa Mattsson Rektor Landvetter Härryda Kommun
Lilian Sjölund utvecklingsledare Strängnäs
Catharina Bohlinder lågstadielärare Huddinge
Marie Bergquist rektor Sandviken
Ingela Ernestam Entreprenörskap i skolan Örebro
Anna Malmros skolledare Huddinge
Julia Persson Förälder Malmö
Ida Lundström psykologstudent Göteborg
Christian Hoy  Visby
Lena Engstrand Konstnär Nyköping
Boel Hildebrandt förälder Sollentuna
Anders Svensson skötare/leg.psykoterapeut Rockneby
Tor Jacobson docent Stockholm
Veronica Östh lärare Mölndal
Bo Sundström Projektledare för rikskonferens samverkan skola-arbetsliv 2010 Gävle
Anita Häggkvist Edström Barnsjuksköterska  Sundsvall
Anette Albinsson Psykolog Göteborg
Märta Holmberg specialpedagog/hörsel ÖRNSKÖLDSVIK
Anna-Karin Cardell Verksamhetsansvarig för Snilleblixtarna i Sverige Linköping
Monica Lidbeck Psykolog, doktorand, ordf. Mödra-och barnhälsovårdspsykologernas yrkesförening Partille
Roger Åkerman Universitetsadjunkt Malmö
robert halling lärare Lund-Hardeberga
Maria Delden Kurator Norrköping
Mari Österman förskolechef gustavsberg, värmdö
Maj Åkerback psykolog/psykoterapeut Kalmar
Erika Canarp förskollärare Stockholm
Eva Svedin Specialpdagog/Handledare/Konsult Stockholm
Anne Svanholm Kulturproducent/dramapedagog Göteborg
Caréne Andersson Programansvarig företagsamt lärande Linköping
Anna-Clara Edin Kulturchef Upplands Väsby
Hossein Tavassoli Socialarbetare Upplands Väsby
ylva nyström specialpedagog sigtuna
Kristina Nylund Psykolog Trollhättan
Birgitta Eriksson Ordf. Lärarförbundet lok.avd Södertälje
Claes Andersson Pedagogiskt ansvarig Ronneby
Maria Medin Specialpedagog Nacka
Anna-Karin Franck Specialpedagog Öjersjö
Marianne Brodin  
Marianne Brodin psykolog 
Carina Skylvik leg psykolog Vänersborg
Anton Schneider Personalvetare och pedagog Hägersten
Marie Pettersson Lärare Karlskrona
Helge von Bahr Chef, Kulturcentrum för barn och unga  Umeå
Gunvor Jakobsson-Åhl Rehab.ass Luleå
Ann-Louise Höljer socionom/kurator Mödra-barnhälsovårdsteamet i Haga, Göteborg
Anita Risberg Dramapedagog Skellefteå
Erika Lindeflod Handledare Norrköping
Ingrid Herrlin socionom  Helsingborg
Magnus Johansson Utvecklingsledare Grums
Birgitta Eriksson rektor Hedängskolan, Storvik
Cecilia Land lärare Västerås
Gagandip Bains student Stockholm
Jenny Nilsson Dramapedagog, Barnkulturcentrum Skellefteå
Åse Ljungquist Socionom, handledare och psykoterapeut Skara
Pia Almgren Rektor Vällingby
Karin Magnusson Familjebehandlare/Marte Meoterapeut Lund
Eva Stockås Gymnasielärare Södertälje
Maja Marowski förälder Järna
Johan Engberg egen företagare Järna
Göran Karlsson byggarb. Järna
Markus Ahlbom mekaniker Järna
Margareta Drugge Specialpedagog Kalix
Fredrik Juthman Förskole-grundskolechef Avesta
Yvonne Hedlund  Stockholm
Anna Kroona Distriktssköterska Halmstad
Brbara Ahlbom pensionär & mormor Järna
 
2009-02-04 kl 17.11  - 3400 underskrifter

Brbara Ahlbom pensionär & mormor Järna
Mikael Boström Konstruktör Göteborg
Barbro Hansson socionom Helsingborg
Carl August Engberg barn Järna
Johanna Olsson Barnskötare Nacka
Lydia Andersson undersköterska Järna
Lasse Pettersson förskollärare Strängnäs
Jenny Garbergs Studerande, Lärare, tidigare år Umeå
Magdalena Olsson lärare, mamma och människa Emmaboda/Stockholm
Tomas Dunker IT-Pedagog Sandviken
Tua Masar rektor Karleby, Finland
Susanne Andersin Danspedagog Helsingborg
Birgitta Sohlman författare Stockholm
Britta Lindahl Lärare Kvänum
Ninni Flemming Kulturpedagog Umeå
Marianne Klasson skådespelarstudent Malmö
Mats Barrdahl Verksamhetsledare Falun
Titte Hallin Socionom/Familjebehandlare Lund
elsie laby förskollärare stockholm
Birgitta Knutsdotter Olofsson Bitr professor em. lekforskare Sigtuna
Gunvor Westerlund lågstadielärare Lyckeby, Karlskrona
Anna Remröd Skolkurator Järfälla
Margareta Krantz Filmare och författare Stockholm
Torsten Göthson F.d. rektorsutbildare Uppsala
Helene Tollesson kalderén Förskollärare Södertälje
Marianne Persson lärare Halmstad
Ingalill Wahlström Farmor Arvika
Liselotte blomquist kurator, ungdomsmottagningen linköping
Ilse Rasmussen barnskötare Karlskrona
Maria-Pia Gottberg Utbildare, författare, EQ-konsult Stockholm
Andromeda Matz  Blentarp
janeth widström barnskötare kil
Ylva Lorentzon student Stockholm
Cathrine Grahm speciallärare Stockholm
fariba merajiharsini barnskötare mölndal
Ulf Alfredsson Rektor Kalmar
Britt Lundwall Mormor/Farmor Mariefred
Ulrich Jessen lärare på gymnasieskolan BcJF  Bålsta
Lasse Lundwall Morfar/Farfar Mariefred
Jonatan Vesterman Student Uppsala
Kristina Gunér Göthson Speciallärare Knivsta
Ulrika-Isaksson Student Stockholm
Peter Nilsson Byggsmed Norrköping
Greger Pettersson Enhetschef öppenvård för barn o unga Piteå
KG Hammarlund fil dr Halmstad
Martin Wahlström Pappa Lerum
Unni Bonnedal psykolog Göteborg
Thomas Uhl Förskollärare Höör
Ditte JOHANSSON Förskollärare och Konstnär Göteborg
Gunilla Barrdahl Barnskötare Enköping
Stefan Eichenholz E-learningproduktion, Imagine Interactive Media Stockholm
Maria frick gymnasielärare Östersund
christina rahmqvist dramapedagog helsingborg
Trevor Ayton lärare Linköping
Leif Pettersson Kurator Oskarshamn
Margareta Tejne Abelli Teaterpedagog Sala
Eleonor Fernerud kulturpedagog Umeå
Leif Svantesson pensionär Skara
Eva Linde småbarnspedagog Stockholm
Ann-Marie Markström Lektor Linköping
Ingrid Larsson Egenföretagare Lysekil
Ulrika Truwert Mamma, Försäljare Lidingö
Michael Truwert Pappa, Försäkringstjänsteman Lidingö
Maria Borgström Mamma till 2 Borlänge
Åsa Ottosson journalist Stora Sundby
Ann-Marie Rotbain Pedagog Kalmar
Gunnel Rådås Bildlärare Köping
Kristina Hellberg Lektor i pedagogik, Linköpings universitet Linköping
Gitte Fingal Fritidspedagog Norrköping
Carina Borelius Lärare Järfälla
Kjell Dennhag Dramapedagog/fritidspedagog Umeå
Marcus Strand Bibliotekarie Gävle
Dennis Pavlatos Morfar och farfar Ålstorp
Inger Byström Rektor Mölnlycke
Erika Lundby Doktorand i socialt arbete Växjö
Anna Paulsson Sjuksköterskestudent Lund
Yvonne Karlsson Fil.dr, forskare, pedagogiska institutionen Uppsala universitet
Camilla Bengtsson lärare Osby
Kate Forsberg-Ringkvist Barnskötare VÄRMDÖ
Annika Dahlgren Sadnberg professor, barnklinisk psykologi Göteborg
Gun Mollberger Hedqvist Fil dr Stockholm
Kristina Rydler lärare Göteborg
Lis-Lott Andersson Leg. Barnsjuksköterska och arbetar med Hästunderstödd pedagogik Veberöd
Jari Aalto Trä och metallslöjdslärare Umeå
kerstin henriksson kvinna göteborg
Anne Arnehed Antropolog/ Introduktionshandläggare Södertälje
Kajsa Reicke Teater/kulturpedagog Umeå
karin palmqvist mamma till 4:barn ljungsbro
Evert Svensson f.d. riksdagsledamot Kungälv
Ulf Dahle´n Lärare Torsby
Thomas Whinberg Handläggare Märsta
Barbro Jansson Förskollärare Norrköping
gisela hofmann  
Halina Karlsson Lärare Nora
Marie-Louise Hansson montessoriförskollärare Pixbo
madeleine athill lärare i grundskolan stockholm
Tove Tidholm gymnasielärare Bromma
Barbro Thormählen Psykolog, psykoterapeut och handledare Stockholm
Margareta Waidringer Textillärare/Yrkeslärare Skivarp
Nicholas Murigu Maskiningenjör Växjö
Birgitta Tengblad Mellanstadielärare Stockholm

2009-02-04 kl 20.24 - 3500 underskrifter


Maria Persson förskollärare Torsby
Anne Sandwall Tal-hörselpedagog Sundbyberg
Marika Palmgren Förskollelärare Hardeberga
Tobias Eriksson gymnasielärare/gitarrlärare Upplands Väsby
Viveka Lexell Förskollärare Avesta/Fors
Annicka Fhingal lärare Lindesberg
Magnus Sahlin  Mölndal
Lillemor Svensson Chef missbruksvård ungdomar Göteborg
Linda Dahlin sjukgymnast Linköping
Sari Johansson lärare Norberg
Mai-Gun Beijnoff socionom Västerås
Patrik Eriksson Förälder; elektriker Järfälla
Eva Jönsson Waldorffritidspedagog Hardeberga/Lund
Karolina Regius barn och förälder Märsta
Lena Blommegård  Dörröd
Anna Grahn Förälder 
Johan Gejhed Gymnasielärare Helsingborg
Samir Dounas Gymnasielärare Malmö
Daniel Andersson Dramapedagog / cirkuspedagog Trollhättan
Isabel Rodriguez Lärare  Stockholm
Ninni Gustavsson lärare Falkenberg
Elin Urby Förskollärare/Specialpedagog/Förälder NACKA/VÄRMDÖ
Annika Hansdotter förälder och fil mag Börringe
Stefan Hacker Lärarstudent Göteborg
Annika Andersson Fritidsledare/musikpedagog Linköping
Rita Smedberg Musik /Bildlärare Timrå
Anna Dovblad Förskollärare Göteborg
Nils Bergman farfar Stockholm
Svante Berg Förälder Falun
Britt Marie Lindgren Lärare matematik, textilslöjd Norrköping
Fanny Görsson lärarstudent Linköping
Susanne Thornell Bildlärare Göteborg
Ragnhild Ejdervall resurspedagog Torsby
niclas holström fotograf stockholm
Linda Olsson samtalsterapeut och massör Kungälv
Gloria Zeligman Psykolog inom BUP, Stockholm Stockholm
Göran Danielsson fil mag. IKT och lärande Göteborg
Klas Grimberg Barnskötare Göteborg
Anders Petterson Musikhandledare Göteborg
Bosse Johansson Handledare/dramapedagog/regissör Landskrona
Björn Sjögren Leg sjuksköt Nacka
Lena Persson Förskollärare Borlänge
Pär Claësson Waldorfpedagog Åkersberga
Susanne Johansson behandlingspedagog Kristianstad
Camilla Håkansson Förskollärare Bromma
Per Bergström Jonsson Förälder, strategisk planerare Ljungskile
Ylva Wallström Kultursekreterare Sjöbo
Mats Widelund Rektor Västerås
Camilla Thuresson Förälder Ruda
Mari Wemminger Montessoripedagog Kullavik
Birgitta Rydén Fil.dr. leg. psykolog Göteborg
Kjell Johnson facklig utvecklingsledare och farfar Stockholm
Katarina Persson Förälder Vassmolösa
Maria Axelsson waldorfförskollärare Stockholm
Helen Natanaelson Grundskolelärare Sundsvall
AC Almberg keramikpedagog Göteborg
julia linde vårdare stockholm
Lars Osterman pappa Stockholm
Jenny Lundahl arkitekt Stockholm
Pia Jensen förskollärare Falkenberg
Karin Johansson Förskolechef Värmdö
Magnus Westin Vårdare Hägersten
mari lundbladh personligassistent nättraby
Jan Bidner Sjukhusclown Barn 3 NUS och systemutvecklare Umeå
Kia Unné Pedagog Uppsala
Lisbeth Hallengren lågstadielärare Osby
Kerstin Hamberg Konsthallsföreståndare Vänersborg
Berit Sjögren Pensionär Ingarö
Susanne Fras Gunnarsson Pedagogiskt ledningsteam Stockholm
Rose-Marie Lindfors dramapedagog Skellefteå
Yvonne Gunnebrant Österström Suzukipedagog, Mormor Mönsterås
Dag Ingvar Nilsson Rektor Uppsala
Brita Bahlenberg gymnasielärare, konstnär Göteborg
Hans Grosin Psykoterapeut och psykolog Stockholm/Gotland
Kerstin Macke Eriksson Polisinpektör Tumba
Lilian Rosenberg Roth leg.läkare Stockholm
Katarina Hoffmann Beteendevetare mamma och farmor TRANÅS
Lars Båkman Morfar Stockholm
Anna Landehag Rektor  Västerås
Ingvar Ohlsson Frilansjournalist Västerås
Lars Nilsson Fritidspedagog Torsby
Merete Lassen Lärarstudent Göteborg
Isabelle Nilsson Lärarstuderande Göteborgs Universitet
Johanna Normark Lärarstudent Umeå
Ola Brorsson  Läkare  Malmö
Johanna Söderhagen, lärarstudent, Göteborg
Helinä Kull-Valo Slöjdlärare Stockholm
Pernilla Persson grundskollärare Furulund
Björn Eriksson Förskolechef Gustavsberg
pia andersson områdeschef sundsvall
Chris Hansen Enhetschef Simrishamn
Caroline Björkhäll-Persson Barnskötare Landskrona
Ann-Marie Sjöstrand Förskollärare Landskrona
David Aronsson  Strängnäs
Eva Lena Nyberg Specialpedagog Norrköping
Roland lövgren leg.psykoterapeut Stockholm
Karl-Erik Johansson Nämndsekreterare i Social- och omsorgsnämnden i Södertälje samt politiker i Nykvarn Nykvarn
Cecilia Hawborn Espander Skolkurator Norrköping
Petra Stureson Förskollärare Stockholm
Ann-Sophie From specialpedagog Hässleholm


 
2009-02-05 kl 07.41 - 3600 underskrifter

Marika Habbe Logoped Västervik
Ann Carlbrand förälder Hässelby
ja!!Lejla lärare falkenberg
Caroline Carlsson Kihlgren Resurspedagog Torsby
Britt Toshach kurator, leg psykoterapeut Göteborg
Christina Pamnert specialpedagog Värmdö
Gun-Britt Krook Fritidssamordnare Västervik
Egfried Morath Familjerättssekreterare Helsingborg
Åke Arvidsson Folkhögskollärare Ljungskile
Simon Bresjö Pappa Vedevåg
Ida Klèsz-Nilsson Förskollärare Lindome
Ammi spec.ped Strängnäs
Göran Lundström Barnläkare Kalmar
Torsten Berg Förvaltningssamordnare Karlshamn
Bo Rendmar psykolog Göteborg
Erica Quittner logoped stockholm
Anneli Olausson Logoped Malmö
Katarina Hansson Marte Meo-terapeut Gävle
Christina Häggmark Specialpedagog Sundsvall
Eva Sjöstrand Rendmar leg.psykoterapeut Göteborg
Kristina Fransson Logoped Gislaved
Peder Lundin socialarbetare Piteå
Britta Ternheim Regionschef Stockholm
zelma fors handledare, utbildare, terapeut fildr,legpsyk/legpsykoterapeut,spec forskn område barns utsatthet. göteborg
Catharina Davidsson Samordnare/socionom Göteborg
Linda Dyrefelt Psykosyntesterapeut under utbildning Göteborg
Åke Jonsson Morfar/farfar Morup
annika Lichtenstein leg. psykoterapeut stockholm
Eva Erlansson musiklärare/musiker Stockholm
Airi Turpeinen Psykolog Borås
Anne Eriksson Förskolechef Nacka
Jeannette Lund Skolkurator Norrköping
Anna Svensdotter kurator Göteborg
Caroline Wingolf Kulturpedagog Kungsbacka
Annika Söderlund Kurator Göteborg
Roger Agné Lärare Torsby
Ninitha Maivorsdotter Doktorand Örebro
Agnetha Gustafsson förskollärare Forshaga
Maria Sohlin Förälder Märsta
Jan Strandh lärare, musikprogrammet Västerås
Maivor Skoglund mormor Skövde
Alexandra Reinhold  Lidköping
Pia-Marit Ekström Kultursekreterare barn och unga Tierp
Lena Jönsson Psykolog Hässleholm
Magnus Blennerud Bitr. rektor Kungsbacka
Susanne Severinsson doktorand Linköpings universitet Norrköping
Josefine Svensson Psykitrisjuksköterska Kalmar
Lotta Delin samordnare/skolutvecklare Sandviken
Monica Englund styrelseordförande, Framtidens Skola Tyresö
Agneta Björk IT-pedagog Sandviken
ulrika svensson Hagstrand fritidspedagog/stressterapeut ´Lund
semira abdu barnskötare göteborg
Ingela Mellbin Rektor Södra Sandby/Lund
Bittan Simonsson BVC-sköterska Landvetter
Lena Källström socionom  Helsingborg
Lena wendt Specialpedagog Borås
Per-Olof löfqvist Rektor Sandö
Lena wendt Specialpedagog Borås
Lena Andersson Logoped Falun
Susanne Klaar Doktorand Skövde
Åsa Premberg Barnmorska, doktorand Göteborg
Toufic Tarabeih Matematiklärare på Tessin Nyköping
Anne Merethe Lund Mamma & Barnskötare Märsta
Mattias Nylund doktorand Örebro
Kristina Wallin Universitetsadjunkt Karlstad
Jaya Roos församlingspedagog Mariefred
Elisabet Persson Marklund Dramapedagog/lärare Gävle
Monica Josefsson skolkurator Göteborg
Valborg Källström speciallärare och dramapedagog Helsingborg
Rolf Pettersson Barnläkare Skövde
Moje Källström Revisor Helsingborg
Christel Backman doktorand Göteborg
Bengt Persson Utvecklingsstrateg Lund
Iréne Bergström lärare Borås
Carole Fritzon skolsköterska Borås
Eva Wiklund Dahl Chefredaktör Förskoletidnigen Stockholm
Hans Brattström Speciallärare Nykvarn
Louise Deurell lärare Göteborg
Charlotta Lindén Förälder Kista
Heidi Löfving Förskollärare Djurö, Stockholm
Marie Lindvall Wahlberg Förskolechef/ utblidare kring föräldracoaching och pedagogutvecklíng Nacka
Bengt Sundelönn personalchef Stockholm
Janne Ekelöf lärarutbildare Karlstad
Anders Beljestrand rektor Krokom
Ulf Sellgren lärare Sollefteå
kerstin Stenberg Högstadielärare Borås
Anna Danielsson Specialpedagog Linköping
Robert Markström Teaterchef Burträsk
Åsa Lindgren Butikschef Lidköping
Ylva Eriksson Förälder Åkersberga
Leif Blomqvist Lärare Borås
miranda ladic bit. rektor (vik) malmö
Lotta J Sundblad Rektor  Eksjö
Monica Tilstam Pedagogiskt ansvarig/Förskola Stockholm
Monica Forser Pensionär Lysekil
Kurt Magnusson Pensionär Lysekil
Benthe Aas Språklärare Sysslebäck
Solveig Sotevik Doktorand Göteborg
Elisabeth Elgstedt Förskolechef Stockholm
jenny myrbeg förälder/ journalist stockholm

 
2009-02-05 kl 09.54  -  3700 underskrifter

Karin Broms Förälder Stockholm
Mats Edin Barnläkare/barnneurolog Kristianstad
Suzanne Faxe Specialpedagog/särskolesamordnare Malmö
Margareta Hedqvist Bitr.rektor Hagfors
Åsa Mattsson adjunkt Falun
Barbro Brodal Lärarutbildare Göteborg
Otto Meijer Familjeteapeut Folåsa behandlingshem Linköping
Jessica Dahlin Administratör och Förälder Kungälv
UllaCarin Lindström Ahlén Lärare och doktorand Hofors, Högskolan Dalarna
Agneta Jonzon Rektor Värmdö
helen jörman lärare i förskolan norrköping
Petra Boström Doktorand Göteborg
Håkan Blennqvist Universitetsadj./Lärarutbildare Kungälv
Anna Lannér Swensson leg psykolog, leg psykoterapeut Helsingborg
Lotta Linge docent psykologi Halmstad
pia ström skrivarpedagog göteborg
Victoria Isufi lärare Lindesberg
Anneli Karlsson Förälder Frövi
Birgitta Lagerström Speciallärare Nykvarn
Helena Bergström Specialpedagog Sundsvall
Gertrud Öjbrandt rektor, särskolan Söderhamn
Roger Sundin rektor  Örnsköldsvik
Ireen Walldén rektor Vilhelmina
Victoria Ekman bitr.rektor värmdö kommun
Ulla Freibergs Förskolechef Köping
Marie Rydberg rektor Göteborg
Maria Tsangaris logoped Göteborg
Carina Lindgren Förskollärare Norrköping
Max Hagelstam Affärsutvecklare och pappa Stockholm
Tony Ingemarsson Utbildnings- och forskningssamordnare Karlstad
Frida Flensburg Psykolog Helsingborg
Annelie Jonsson förskolechef Sollentuna
Maria Söderlund kultursekreterare Stockholm
Marie Rörling Bibliotekarie Stockholm
Marianne Andersson Förskolechef Skinnskatteberg
Göran Rundqvist Universitetsadjunkt Stockholm
Helene Kaller Studie- och yrkesvägledare Uppsala
Annika Nilsson Pedagogisk resurs/pedagogista Ekerö kommun
Göran Malmsten Ungdomsledare Arboga
Catharina Grunér Kronqvist fiollärare  Nacka Musikskola
Maria Carlsson Rektor Härryda
Katarina Swartling Widerström fil doktor Örebro Universitet
Jessica Gorlee logoped Linköping
Marit Marjavaara Projektledare Luleå
Karin Andersson universitetsadjunkt Örebro
Eva Hammer  Arlöv
eva-lena edin pedagog täby
Birgitta Nyström pedagog/rektor Göteborg
Gunilla Beckman Förskolechef i Huddinge Kommun
annki johansson förskollärare örnsköldsvik
Marina Hägg Lärare Malmö
Gudrun Rooth Bitr. rektor, Sundsgårdens folkhögskola Helsingborg Helsingborg
Karin Hugosson lärare F-5 o skolbibliotekarie Göteborg
Eva Hüll fackligt förtroendevald i Lärarförbundet Stockholm
Elisabeth Cedergren Medicinsk sekreterare Helsingborg
Aina Carmegren Barnomsorgsass Köping
Susanne Ekstrand specialpedagog Borås
Maria Hammarén docent, Yrkeskunnande & teknologi,KTH Stockholm
Anders Bastås Rektor Köping
Térèse Olsson Leg arbetsterapeut, BUH Linköping
Tomas Rahm Förskolepsykolog Stockholm
Cecilia Johansson specialpedagog Mölndal
Sofia Alvarez Tidstrand Musiklärare Malmö
Eva-Lotta Martinsson metodutvecklare Söderköping
Nina Meijer dramapedagogutbildare Falun
Anna-Lena Nilsson förskollärare Södra Sandby
Roine Selind Förskollärare/ordförande Lärarförbundet, Malmö Malmö
Viktoria Johansson Samordnare Livskunskap Söderköping
Ingela Galindo Förskolechef Uppsala
Anna-Karin Thulin Psykolog, neuropsykologi Lund
Ulla Nyman Gustafsson Utvecklingspedagog inom förskolan Gagnef
Margun Lundström universitetsadjunkt vård och omsorg Stockholm
Thomas Magnusson fritidspedagog malmö
Margaretha Olofsson Förskollärare Tjörn
Petra Thyberg Personalsekreterare Köping
Marja Kuisma lektor/Uppsala universitet Uppsala
Ida Stenman Cirkus artist och pedagog 
Ulla Dahlstedt bitr. enhetschef/spec.ped. Kungsör
Annica Lundquist Familjevårdsinspektör och familjebehandlare Stockholm
Jesper Hall Schackpedagog/författare Lund
Dan Höjer Författare Sundbyberg
Åsa Andersson Grunskollärare 7-9 Malmö
Kerstin Bergmark BHV-samordnande ssk Helsingborg
Christoffer Remberger cirkusartist och pedagog Malmö
Ewa Lidby Specialpedagog Sävsjö
Henrik Wollter Förskollärare/Resursperson Malmö
Gunilla Lindén leg.psykolog, universitetslektor Lund
Anna Nyren psykolog Linköping
Annika Nordin Förskolechef Danderyd
Marie Ackegård Lärare, resursskola Linköping
Linda Näslun Svensklärare på Cultra Gymnasium Helsingborg
Sara Cervin lärare Göteborg
Pia Faust violinpedagog, musiker Bromma
Mari richardsson bitr. rektor gävle
Irma Pettersson Leg.psykolog Sigtuna
Solveig Kasperi Pedagogisk handledare Täby
ingbritt dupuich socionom/skolkurator Piteå
Camilla Nyman pedagog Mariefred
Maria rörström Conradsson lärare Nyhamnsläge
Martina Skogberg Grundskollärare 6-9 Lerum

 
2009-02-05 kl 11.27  -  3800 underskrifter

Lotta Öberg-Claesson Fritidspedagog & Mamma Linköping
Gunilla Svansbo Rektor för förskolan Arboga
Christina Andersson Rektor Ulricehamn
Else-Britt Johansson Rektor Mockfjärd
Filippa Säwe lektor Helsingborg
Carina Didi Kurator / Fältare Vilhelmina
Christer Tedsjö Enhetschef Eskilstuna
Olle Nordberg Verksamhetschef, Teknikens Hus Luleå
Maria Brodd Rektor  Stenungsund
Xiomara Malavé förälder Johanneshov, Stockholm
Marika Abrahamsson Lärare i grundskolan Partille
Karin Wessén MAMMA Köping
Kristina Bergman Specialpedagog Eskilstuna
Monika Edvinsson Socialsekreterare Linköping
Henrik Sundström gymnasielärare Enköping
Margaretha Månsson MBHV-psykolog Helsingborg
Hugo Catolino Kultursekreterare Västerås
staffan ersborg pens.lärare malmö
Johannes Cattani Landskapsarkitekt Stockholm
Marina Hägg Lärare Malmö
Gunilla Kuus verksamhetsutvecklare i Vittra Stockholm
Lisbeth Ottosson Specialpedagog Köping
Olof Petrusson Förskolechef Uppsala
Margaretha Magnuson Leg psykolog Djursholm
Eva Grufman psykolog Eskilstuna
Ivy Robertsson Psykoterapeut Göteborg
Maria Boström-Lambrén lärare  Malmö
Aapo Sääsk  Farfar, fd Adjukt  Stockholm
Emir Cirkic  lärare Malmö
Anneli Eriksson Assistent Köping
May Ohlin Lärare  Karlskrona
Johan Romert IT-specialist Stockholm
Görel Älvedal  
Ola Båth medborgare Göteborg
helena carlsson förälder stockholm
stefan sundström artist ekerö
Görel Älvedal Förskollärare Stockholm
Tone Harridsleff Specialpedagog Nacka
Anna Olofsson Carstedt Enhetschef Västerås
Helena Hultman kulturpedagog/musikpedagog Stockholm
Stig Johansson Farfar Gagnef
Jesper Nordén Student/Föräldraledig Göteborg
Roger Hildenborg 4-9 Lärare  Eskilstuna
Majvi Berglund  specialpedagog Barn o ungdomshabiliteringen  Ängelholm
Magnus Linderud Pedagog Linköping
Jill Dandanelle  Skokloster
Malin Stintzing Dramapedagog Bromma
Cilla Dalén Bibliotekarie Spånga
Gunilla Celén Grundskollärare / Utvecklingsledare Sävsjö
Agneta Hjelm Ström Sjukhuslärare Eskilstuna
Björn Karlsson civilingenjör o pappa Sollentuna
lotta andersson konstnär/pedagog göteborg
Marie Borgström lärare Borås
Christina Kvarnstrand danspedagog Stockholm
Birgitta Eriksson Ordf Lärarförbundets lokalavd. Södertälje
Aina Blixt rektor förskola Visby
Pia E Lundström Rektor Leksand
Håkan Elfving Barn- och utbildningschef Gagnef
Haris Curic SYV Stockholm
Mona Melin Verksamhetscontroller pedagogik/didaktik Malmö
Ann Nyqvist lärare och lokalavdelningsordförande Vänersborg
Lotta Leyendecker Arbetskonsulent/coach Norrköping
Anna Florén Försskollärare, handledare i ICDP Halmstad
Britt-Marie schönbeck  Stockholm
Gullvi Carlberg Rektor Onsala
Jonas Gerdin Gymnasielärare Sandö
Magnus Kumlin Miljöpartiet Hammarö
Elin Michélsen  psykolog lidingö
Malin Skogberg student Stockholm
Åsa Bergquist Håål Konsult inom utbildning Stockholm
Maj-Britt Eriksson Specialped Eskilstuna
Mia Hallberg Grundskollärare stockholm
Pelle Sköldbäck Fritidskonsulent Ängelholm
Maria Persson Döragrip Enhetschef i förskolan Köping
Elisabeth Cederwall Barnhälsovårdsöverläkare NV Skåne Helsingborg
Yvonne Wahlquist Förskolechef Stockholm
Gunilla Ågren Lärare Eskilstuna
Charlotte Öhman Förskollärare Jönköping
Camilla Spiik Skolsköterska Forshaga
Agneta Bertling Wiik Leg psykolog Norrköping
Anne-Marie Jansson Genuspedagog Köping
Jenny Bengtsson Arbetsterapeut Barn- och ungdomshabilitering Ängelholm
Sissel Magnussen Yrkeslär, Social omsorg Lysekil
Janne Vik Lossius Høgskolelærer i drama 
Anneli Olsson grundskollärare Malmö
Kerstin Backman lärare Sollentuna
Lisbeth Wahlström  Rimbo
Tomas Granat Rektor Vänersborg
Christina Franzon Wallin Specialpedagog Uppsala
Marie Gummesson-K Förskollärare Facklig företrädare Jönköping
Charlotte Lenman Jurist Stockholm
Eva Nordin Rektor Nacka
Kicki Malm Verksamhetsansvarig Barnens scen Malmö
Eva Okeijn Stress & friskvårdsterapeut Nyköping
Lena Eriksson Specialpedagog Strängnäs
Lotta Backman verksamhetsansvarig Stockholm
Margareta Lundgren mbhv-psykolog Göteborg
Gunilla Christiansson förskollärare o mamma Halmstad
Annika Persson Förskollärare Södertälje

 

2009-02-05 kl  13.26  -  3900 underskrifter

Birgitta Bresell Kvalitetsutvecklare Arboga
Eva-Lena Arvidsson Specialpedagog Kolsva
Paul Bergman, psykolog/ICDP-utbildare  Västervik
Charles Lundholm Genuspedagog Halmstad
Maria Fridström Förskollärare Karlskrona
Kjell Lundin  Familjebehandlare  Örnsköldsvik
Monica Tägtström Bergman Verksamhetschef - förskola Uppsala
Lina Buhre leg.logoped Göteborg
Jonas Gerdin Gymnasielärare Sandö
Hans Wramsby socionom & leg psykoterapeut Göteborg
Ami Sandström Farmor/mormor/konstnär Åkersberga
Mikael Olofsson Lärare/lärarutbildare Stockholm
Lotta Holm Specialpedagog Sundbyberg
Helena Korp lärare i pedagogik vid Högskolan Väst Trollhättan
Eva Persson Lärare Kalix
gun karlsson lärare göteborg
Linda Fridh journalist Lund
Janne Ekström Lärare Eskilstuna
Lise-Lott Berg specialpedagog Sundsvall
Claudia Monti Behandlingsassistent Stockholm
Jesper Åkesson Grundskollärare Malmö
Marie Schär förskolechef  uppsala
Hans Jörgensen  Psykolog  Mölndal
Anna Nilsson Lärare Helsingborg
Johan Hult Bibliotekarie Luleå
Anette Frank Socialsekreterare Örnsköldsvik
Per Nordqvist Universitetsadjunkt Trollhättan
Agneta Larsson  Uppsala
viveca hatoum pensionär göteborg
annika falk lärare på fritidsledarlinjen på Ljungskile folkhögskola Ljungskile
Maria Aas Åhlén Präst Svenska kyrkan Uppsala
Ruben Tomaduz Student Göteborg
wanda Ljungquist  Eskilstuna
Lars-Göran Engberg Marte Meovägledare Norrköping
Inger Ahlberg Lärare Visby
Annika Johansson Förskollärare Salt-sjö-Boo
Stefan Bengtsson Lokal/Barnombudsman Simrishamn
Eva Blomberg Montessorilärare Järfälla
Stefan Hagman Gymnasielärare Ale
Carita Dellert förskollärare Nacka
Pauline Brandt Familjebehandlare Örnsköldsvik
Kurt Wicke högskollärare Uddevalla
Ragge Wretman Vårdare/Musiker/Poet Värmdövischan
Harriet Ljungman Eriksson Förskolechef Nyköping
Daniel Andersson Waldorflärare Visby
Eva Jonsson Chef för Skola och lärande, Teknikens Hus Luleå
Lisa Strand har psykologexamen Stockholm
Lena Garberg Lärarutbildare Trollhättan
Anna Sjöberg Lärare särskolan Eksjö
Ulla Gillberg pensionär, f.d tal/språkpedagog, mormor, farmor  Kalmar
Janne Hallerstedt Rektor Värmdö
Helene Sigfridsson generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar Stockholm
Lena Wiström Förskolechef Uppsala
Cecilia Gille  Lidingö
Peter Erlandson lektor Borås
Gunnel Källström Förskollärare Uppsala
Berit Petersson psykolog Kalmar Värnamo
Eva-Lena Haag högskoleadjunkt högskolan Väst Trollhättan
Magdalena Larsson Sjuksköterska/Mamma Kungsör
Carina Nyholm skolchef Sollentuna
Margareta Dott Lärare Norrköping
Ingrid Franzén  Eksjö
Lena Fröbrant Rektor Svedala
Helena Hansson Kurator inom förskola/skola Huddinge
Helena Flink psykiatrisjuksköterska Falun
Hulya Basaran Lärarstudent Trollhättan
Frida Jonsson Pedagog Stockholm
Ingalill Nordling Magnusson Lärare Forshaga
Eva Gerholt Förskollärare Jörlanda
Birgitta Hägg Beteendvetare Avesta
Moa Duvner Förskollärare Nacka
Inga Lavander kurator vid Alkoholrådgivningen Piteå
Tommy Persson Gymnasielärare/Pedagogisk utvecklingsledare Göteborg

2009-02-05 kl 15.18 - 4000 underskrifter


Annika Kjeller Föreståndare förskola Göteborg
annelie bergfeldt biträdande rektor och lärare nyköping
Eleonor Idenfors barnskötare Vilhelmina
Jannicke Fyhr Kulturpedagog, Internationella Barnkonstmuseet Huddinge
Ellinor Ljungros fritidspedagog Örnsköldsvik
Stefan Nilsson Lärare i förskolan Stenungsund
Elisabeth Miske leg.logoped Karlstad
Rita Mokko kurator inom förskola/ skola  Huddinge
Mia Johnsson lärare Stockholm
Maud Odin, Logoped Östersund
Inger Gustavsson logoped, mamma, mormor och farmor Karlstad
Ebba Eriksson lärare Värmdö
Gry Schmelling framtidsforskare Kloster
Eva Tadell lärare Norrköping
Ola Tengnér Specialpedagog Göteborg
Joel Hallklint förälder Järna
Tove Lönngren Heinerud logoped Arvika
Ingrid Wiklund Socionom Stockholm
Helena Lindahl lärare Halmstad
anette jonasson  västervik
Ann-Sofie Nylander stud admin  Stockholm 5 februari 2009
Suzanne Billmont Art Director Stockholm
Bent-Cato Hustad Høgskolelektor Bodø
anette jonasson psykolog västervik
Lisa Clausson Musiklärare Malmö
Birgitta Andersson Rektor Forshaga kommun
Amanda Lundin Student kriminologi Stockholm
Lena Järte Skolöverläkare Sigtuna kommun
Kerstin Jergil psykolog på BUP Västervik
Eva Hansson Förskollärare Gislaved
Lena Folkman Kurator Sundbyberg
Anna Olsson Svahn Lärare  Sollentuna
Erik Bergström Docent/överläkare Umeå
Lotta Wolff psykolog Stockholm
Rolf Berlin Gymnasielärare Gävle
Peter Stalefors Pappa Uddevalla
Tord Jerfsten Rektor Ljusdal
Mona Lodén Ordförande i Riksföreningen EQ för socialt och emotionellt lärande. (REQ) Stockholm
Emma-Karin Palmqvist Präst Göteborg
Christer Sorbring Universitetsadjunkt Trollhättan
Kerstin Trollhagen småskollärare Göteborg
Gunvor Stenlund Psykolog/Univ.lektor Lund
Tomas Olsson Journalist och lastbilsförare Göteborg
Mats Nilsson Dramapedagog Stockholm
Eva Ericsson lågstadielärare Myggenäs
Göran Gustafson Familjebehandlare Huddinge
Anna Nilsson Läkare Lund
Kerstin Pettersson lärare Arboga
Jonas Hallberg doktorand i psykologi Trollhättan
Jessica Pehrson kurator, BUP Bågen Stockholm
celie eklund konstnär  malmö
Marie Spörndly Hälsopedagog, Circonova Stockholm
Judy Vanstone Preschool Director göteborg
Minna Krook Koreograf/ dansföreställningar för barn Stockholm
Siv Bengtsson skolkurator Norrköping
Gabriella Furtényi sjuksköterskestudent Lund
Charlotta Olsson Förskollärare Nacka
Elisabeth Edén Doc.och Överläkare Göteborg
Ingela Ivarsson Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap Trollhättan
Åsa Annér Rektor Ulricehamn
Lil Tistelgren lärare i klass med elever som har språkstörning Borås
Magdalena Larsson Lärarstudent Enskede
Marie Wislander lärare Myggenäs
Richard Levitte  Stockholm
Johanna Wallin förälder/lärare Åland/Åkersberga
Anne-Marie Eklund Dagbarnvårdare Västerås
Ingmarie Sundström projektass/sjuksköterska/mormor Umeå
Eva Cisotto språklärare Östersund
Margareta Rönngren Politiker, socialdemokrat, ordf i för- och grundskolenämnden Umeå
Maria Johansson lärare Umeå
Eva Jernberg lärare Farsta
Magdalena Sällström Förskollärare, handledare Icdp Halmstad
Gunn Älmegran adjunkt Trollhättan
Pia Hedblom Förskollärare Gävle
Hanna Falk Studerande Uddevalla
Vera Åhlander Gymnasielärare Arvika
Monica Sjösten Förskollärare Nyköping
Gunilla Hall lärare Södertälje
Gerd Strandberg  naturpedagog Uppsala
Ulla Norgren Universitetsadjunkt Trollhättan
Britt-Marie Kjellgren Lärare åk 4-6 Lysekil
elisabeth viksten eriksson rektor uppsala
Lena Staffansson Mamma Mormor Lund
Kent Bogren utvecklingsstrateg/utbildning Gävle
irene westlund förskollärare saltsjö-boo
Ingela Ivarsson Universitetsadjunkti utbildningsvetenskap Trollhättan
Brith Fäldt skolkurator Piteå
Christina Andersson Rektor Stenungsund
Mikael Larsén Lärare Norrtälje
Andreas Rothstein Fotograf och fotolärare Växjö
Elisabeth Linge Skötare inom öppenvården Falun
Peter Hagsér Kultursekreterare Trollhättan
Ingrid Alsbjer Lärarstudent Karlstad
Andreas Tuveson Pedagog Gävle
Gunilla Olsson Dyslexipedagog Umeå
Liv Högmark förälder Lund
Annika Maria 2 barnsmamma Växjö
Annika Ekman Psykolog Nyköping
Susanne Ekholm Rektor Västerås

2009-02-05 kl 18.37 - 4100 underskrifter


Pär Engström Universitetslektor i utbildningsvetenskap Högskolan Väst/Trollhättan
Hanna Kronberg Förskollärare Landskrona
Rigmor Öhlund Dramapedagog Piteå
Karl Mogren Psykolog Göteborg
Alexandra Palmqvist förälder/förskollärare Täby
Sarahh Hammar Waldorfförskollärare Stockholm
Enzo Ceccarello Pensionär Vällingby
Kristina Gustafson Socionom Eskilstuna
Margareta Lundquist förälder 
Samuel Trygger Vissångare, snickare, webbutvecklare Stockholm
Agneta Örnblom Förskollärare Tranås
Patrik Falk Mediepedgog Ystad
Anita Peura coach Göteborg
Maja Mollberg Läkarstuderande Göteborg
Maria Hällgren Sjuksköterska/Vårdlärare Piteå
Linda Rothstein Formgivare/gymnasielärare Växjö
Loffe Hogenlid Bildlärare, Konstnär Stockholm
Lotta Leffler psykologstudent göteborg
Anne-Marie Persson förskollärare Göteborg
Ann Rane Ingenjör Mölndal
Åse Eliason Bjurström Unverstitetsadjunkt i pedagogik Trollhättan
Alli Klapp Lekholm förälder & universitetslektor Göteborg
Gi Byström beteendevetare Stockholm
Hans Grimsell Rektor Åtvidaberg
Ingalill Swanström lärare Enköping
Gudrun Westin lärare Örnsköldsvik
Petra Oskarsson Socionom Lund
Charlotte Riessen Coach, bild- och multimediapedagog, multimediajournalist, konstnär och mamma Farsta
Monica Hjorth von Zeipel  Stockholm
Jeanette Romedahl egen företagare/förälder Stockholm
Maria Axelsson waldorfförskollärare Stockholm
Helle Rosberg Specialpedagog Malmö
Bibbi Ringsby Jansson fil.dr /lektor i socialt arbete Högskolan Väst Trollhättan
Ulla Ekblom Spec. pedagog Älta
Aleid Bos lärare Höörs Waldorfskola Höör
Iréne Åkesson lärare Vedum
Ulrica Ekberg Förskollärare Karlskrona
maria dahlgren lärarstudent trollhättan
Åsa Lillvik Mogren trebarnsmamma, Gymnasielärare Göteborg
Jonas Sjöberg pedagog Gustavsberg
Anette Fagerholm bitr.förskolerektor Bro
Inger Nilsson Förskollärare Norrköping
Emelie Bellhammar Mamma och Trädgårdsmästare Stockholm/ Huskvarna
Eva Heikkilä Holmlund mamma,farmor,psykolog,psykoterapeut Umeå
Hanna Täljemark PTP-Psykolog Helsingborg
Märta von Feilitzen Gymnasielärare Göteborg
Kiki Nilsson specialpedagog/lärare Stockholm
Peter Warnström Ekonom Piteå
Jonatan Forssander Fritidsledare Göteborg
Pernilla Karlsson redaktör Göteborg
Ulf Norsa sametingspolitiker Piteå
Margareta Håkanson doktorand, leg sjukgymnast Göteborg
Annika Eriksson-Lindberg student Umeå
Dennis Nordstrand studerande Umeå
Linda Andersson lärare Karlskrona
Sara Hanson lärarstuderande Göteborg
Malin Lundberg Lärarstudent Stockholm
Glenn Ljunggren Fritidspolitiker Kungälv
Christina Wallskog fortbildare, coach ICF Lidingö
Cristin Bergdahl Socionom Uddevalla
Sigbritt Nordlund leg.psykoterapeut Stockholm
Maria Sundström Förälder Sollentuna
Claes Forsell Andersson Musikproducent Malmö
Fredrik Gullbrantz Politiker Kungälv
Ingegerd Roslund f.d förskollärare  Piteå
Krisitna Ekman Rektor Linköping
Per Sjögren Musiker Solna
gunilla hamberg förskolan uppsala
Britta Lysebäck Familjerådgivare/leg psykoterapeut     Stenungsund/Göteborg
Karin Höglund Rbuf:are Uddevalla
Nina Lahtinen förälder/sjuksköterskestuderande Växjö
Inger Sandin Rektor Linköping
Åsa Ericsson musikpedagog Göteborg
Anna-Carin Wiksten fritidspedagog Forshaga
Marina Wikström förskollärare Horndal
Mats Hedell kommunpolitiker (V) Örnsköldsvik
Inger Kolterud Dansare -ofta på turné i barndansföreställningar. Stockholm
Britt-Marie Flaathe förskolechef uppsala
Margareta Carlsson Lärare Fjugesta
Margareta Fredin Förskolechef Uppsala
Bengt Persson leg psykolog och lektor Växjö
Marie-Louise Sjögren Webbredaktör Solna
Berit Pousette lärare Norrköping
Per Håkansson Barnläkare/Skolläkare Sundbyberg
Yvonne Wauge Träningsansvarig Friskis&Svettis Västerås
Ewa Blomqvist Håkansson Barnläkare/Skolläkare Sundbyberg
Godi Keller Lærare Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo
Ragnvald Jonsson specialpedagog Dormsjö
Carl-Johan Palmqvist gymnasielärare, masterstudent i filosofi Göteborg
Jörgen Larsson grundskola/lärarutbildning Norrköping
Hillevi Hedblom Mamma och f.d. förskollärare Årsunda
Karin Sjödin förskollärare gävle
Brita Karlsson Ivarsson Mormor/ F.d. Husmor Bullaren
Cecilia Dufva grundskollärare Värmdö
Marianne Olsson Mamma och specialpedagog Kungshamn
Karl Berg farbror och elkonstruktör Malmö
Gunilla Niss Psykolog, ICDP-handledare Åkersberga
Mia Eriksson Student Örnsköldsvik
Sofia Forssell Personalare Göteborg
Christina Liedberg Förälder Stockholm

2009-02-05 kl 21.53  -  4200 underskrifter


Malena Engberg Förälder/moster/optiker Oppmanna
Pontus Strindlund Studerande Göteborg
Carina Sigala Montessoripedagog Göteborg
Marzyeh Dadvar Specialpedagog Sigtuna
Lotta Landerholm leg psykolog o psykoterapeut, förf. Stockholm
Kerstin Sigfridsdotter mödra-barnhälsovårdspsykolog Vara
Hjördis Brännström Dramapedagog Burträsk
Anna Pettersson Trädgårdsmästare Vendelsö
Anna Lejdegård mamma/hygiensjuksköterska Eskilstuna
Monica Öhman rektor Piteå
Bosse Tillqvist sltm o idrottslärare Örebro
Pia Åhlund lärare och fortbildare Öckerö
Orestis Papadopoulos Förälder Värmdö
sven uggla fredriksson pappa kivik
Gunilla Rydén Vetensskapsjournalist Göteborg
Camilla Östlund Lärarstuderande Gävle
Lis Petersen Bell Fil mag/konsult Göteborg
anna hertzberg Konstnär/Cafe´44 Stockholm
Kenneth Lundström  Altersbruk/Piteå
Ingvar Lennartsson Lärare/FFM Halmstad
Eje Johansson Gymnasielärare Degerfors
Charlotte Fredriksson  Göteborg
Marianne Eriksson distriktsordförande(v)fritidspedagog/mamma/mormor Stockholm
Petra Lindström Elitutvecklare golf, golftränare/coach Hässelby
Pär-Arne Fors speciallärare Vilhelmina
Mikael Gustafsson rektor Sollentuna
Björn Svensson  Lärare Malmö
Jesper Fouckt Bild och medielärare Växjö
Thomas Ingemarsson konsult Eskilstuna
Helena Eckerbom Förälder/informationsspecialist Gustavsberg
Fredrik Hallgren Skådespelare Vällingby
Ann-Marie Dahlberg pens.univ.lektor vid fd Inst för specialpedagogik + psykolog Göteborg
Ingvar Dahlberg pens.universitetslärare Göteborg
Mats Berglund (v) Lärarstudent Örnsköldsvik
Thortsen Laxvik Jordbrukare Edsele
Ylva Slottner mammaledig djurskötare ljungbyholm, Kalmar
Helena Ribbing Förskollärare Leksand
Angela Mars Fritidspedagog Lerum
Lena Lundmark 4-barnsmor, 3-barnsfarmor och specialpedagog Skellefteå
mia gerke barnskötare torsby
Eva Wilner Barnskotare Uddevalla
ulla Anderlund socialsekreterare Eskilstuna
ulla Anderlund socialsekreterare Eskilstuna
Lena Ansved skolöverläkare Lidingö
Stina Berge Musiker mamma personlig assistent Stockholm
Mats Fernström skötare psykiatri   Bjursås
Lars Brandhammar  Gävle
Andrea Freiler lärare Huddinge
Paulina Dahlin Lärarstudent Trollhättan
Christina Engström student Helsingborg
Margareta Bjerkeheim Barnskötare Leksand
ninni adelbertson skolkanslist skärholmen
Lena Åbonde Grundskolelärare Nacka
Beatrice Nyström BHV psykolog Helsingborg
Marie Tanner universitetsadjunkt Karlstad
Kerstin Kollberg Speciallärare Sollentuna
Åsa Lundin Barnskötare Storvreta
hans jungstedt barnpsykiatriker kalmar
Jan Sandin Utredare Linköping
Ann-Ki Jones specialpedagog Leksand
Inger Ottosson Ped.handledare Halmstad
Joacim Carlson lärare Gävle
Ann-Christine Burland Specialpedagog Örnsköldsvik
Dorrit Sjölund Farmor Stockholm
Solveig Berlin lärare Lysekil
Carianne Bäwerholm  Göteborg
Catharina Olsson sjuksköterska Stockholm
birgitta Kerstis barnsjuksköterska Västerås
Kajs Olausson förskollärare i utredningsteam Linköping
Marie Hemming Dokorand/Universitetsadjunkt Karlshamn
Inger Zagerholm BVC/Distr.sköterska Rävlanda
Ingmari Åberg förskollärare Luleå
Irene Persson Beteendevetare, pedagog Köping
Sten Östlund Specialpedagog Enköping
Jenny Sterner Logoped Kristinehamn
Petter Borna Barnläkare och studierektor Lund
Eva Åhlfeldt Förskollärare Nyköping
Magnus Johansson Förskollärare Kalmar
Inger Blomqvist Administratör Stockholm
Lisbet Sjölin Bvc- sköterska Hörby
Ann Digerstedt förskollärare Lidköping
Paula Testad kurator Stockholm
Maria Wester lektor Umeå
Ola Eriksson Förskollärare Linköping
Ullrika Probert psykolog Helsingborg
karin Sjölin Förskolechef Uppsala
May Liss Tobiassen pedagogikklærer Bodø, Norge
karin Sjölin Förskolechef Uppsala
Pernilla Pettersson Pedagogisk mentor/ förskollärare Huskvarna
Lena Forsström Förskollärare Leksand
Monica Johannesson Specialpedagog Stenungsund
Siv Holma riksdagsledamot Kiruna
Margareta Fundin Förskollärare Hudiksvall
Anne Granfelt Språklärare år 7-9 Örebro
Annelie Lund spec.pedagog Värmdö
Bodil Grahn Biträdande rektor Ljusdal
Frida Burman mamma, sjuksköterska BVC Järna
Sofia Rocksén psykolog Örnsköldsvik
Annalena Edström lärare/student Luleå
Eva-Lena Meigard Familjehemssekreterare Malmö

2009-02-06 kl 09.31 -  4300 underskrifter

 
Ingrid Johansson universitetsadjunkt Göteborg
Lena Dorph Förälder och medmänniska Hässelby
Anne Almnor  Nora
Bibbi Lindahl Psykolog Örnsköldsvik
Tatjana Cabnder Enhetschef Köping
Sara Bruhn  Skellefteå
Maria Swedman förskollärare Uppsala
Ulla Alexandersson universitetsadjunkt Göteborg
Emma Thorén präst Linköping
Gunilla Sthyr redaktör Uppsala
Daniel Svensèn Utbildare, Lernia utbildning AB Oskarshamn
Ing-Marie Åkerström Tvåbarnsmamma Kåge
Britt-Marie Enlund Barnskötare Lidköping
Jens Sperens medmänniska, Företagare Piteå
Stefan Segolson fotograf Järfälla
Pelle Baeck barnläkare Kalmar
fredrik svensson elevassistent borås
Lisa Åsedahl lärarstuderande Göteborg
Lena Grindbo Fritidspedagog  Filipstad
Annika Olsson Arbetsterapeut Helsingborg
Eva B.Bergström Förskollärare Göteborg, södra Skärgården
Kerstin Lindvall Utredare Karlstad
Jeanette Hultman-Ehn Familjebehandlare Örnsköldsvik
Kristina Lund Studie- och yrkesvägledare Uddevalla
Karin Sjöström Socialsekreterare Örnsköldsvik
Jenny Bard barnskötare Karlskrona
Lena Bernhardtz förälder Örebro
Christina Björnelf ungdomscoach/samordnare Finspång
Jonny Engvall Fritidspedagog / IT-Pedagog Sandviken
Johanna Ekholm lärare Helsingborg
Bitte Lindberg Psykolog inom MBHV Örnsköldsvik
Katarina Eriksson specialpedagog, Folkhögskoleleärare Kåge
Harriet Jancke redaktör, Förskoletidningen Stockholm
Susanne Fejne psykolog Malmö
Krister Andersson Undersköterska och vänsterpartist Falun
Veronika Lindberg Förälder Piteå
Ulla Olofsson Sjuksköterska Kramfors
Karin Forslund Socialsekreterare Örnsköldsvik
Lena Sand-Leidzén Familjerådgivare Stenungsund
Lillemor Berg mamma, medborgare, producent Uppsala
Desirée Eklund föräldraledig mamma Värmdö
Sylva Nilsson  specialpedagog Leksand
Eva Selin Chefredaktör Stockholm
Kristina Hertzberg specialpedagog/resursteam Mörbylånga
Eva Örtegren socialsekreterare Göteborg
Jennie Magnusson Förskollärare Tjörn
Maria Härdin Psykolog Landskrona
Isabella Landen Lärare, Hjulstaskolan Hjulsta, Stockholm
Christina Arnström Johannessen kurator, BUP Örnsköldsvik
Torbjörn Stockenborn Kulturskolechef Stenungsund
Åsa Rask Svenska kyrkan Västerås
Ewa Skoglund Leg. psykolog Malmö
jan dalgren Barn och ungdomspsykoterapeut/ verksamhetschef lidköping
Carina Haglund arbetsmarknadscoach Upplands Väsby
Camilla Fagerberg Student Gustavsberg
Karin Johansson Personalchef Skellefteå
Elisabeth Peterson förskollärare Gbg
Kerstin Axén Krag mormor Växjö
Maria Halla arkitekt Stockholm
Brgitta karlsson mor,farmor borgholm
Helena Pokka psykolog Borås
Pernilla Bergström Kokerska på förskola Nyköping
Anders nilsson distriktsordförande vänsterpartiet värmland Nykroppa
Annelie Modin lärare/handledare Östersund
Maria Fors Förskollärare Sandviken
Gunnar Bergman Musiklärare Täby
Jan Boestad Arkitekt Stockholm
Christina Fredlund Kurator på ungdomssmottagning Malmö
Leontina Barreto Arkitekt Stockholm
Eva Ericsson Universitetslärare, Pedagog Lund
Seija Kasvi Specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin Göteborg
Boel Arnqvist lärare Karlstad
Camilla Lindström grundskollärare Torsby
Ann-Christin Nielsen Rektor  Karlskrona
Frida Lundström Socionom och förälder Piteå
Louise Lindén Student Stockholm
Åke Malmeling Utvecklingsledare Hjo
Åsa Andersson Psykolog Ängelholm
Eva van Natijne Förskollärare/ Ateljerista Huddinge
Mikael Siring Psykoterapeut Göteborg
Jacob Larsson Lärare Nyköping
Åsa Brädefors specialpedagog Leksand
Tommy Danielsson Förälder, Scoutledare Kode
Monica Himmelstrand människovän Stockholm
Henrik Kock  Linköping
Petri Partanen pappa, leg. psykolog och doktorand i psykologi, Mittuniversitetet. Östersund
Lars Almroth barnläkare Kristianstad
Marie Storm Förskollärare Lidköping
Mariann Appelbrant psykolog Örnsköldsvik
Lise-Lotte Nyman Specialpedagog år 1-3 Södertälje
Margaretha Larsson spec.ped./handled./utbild.  Västerhaninge
Lindy P. Gustavsson utbildare/språkkonsult Linköping
Kristina Fredriksson Universitetsadjunkt Linköpings Universitet
Gerty Fredriksson fil.lic i pedagogik,leg.psykolog Göteborg
Marie Bengtsson Medmänniska Halmstad
Anette Åberg Lärarstudent, högskolan Väst Trollhättan
Janne Nilsson  organisationskonsult  Dalby/lund
Siv Andersson Planerinsgledare folkhälsa/barnkonventionen Angered
Birgitta Kinnunen Förskolechef Kista
Carola Harju undersköterska Olofström
2009-02-06 kl 12.41 - 4400 underskrifter

Birgitta Kinnunen Förskolechef Kista
carola harju undersköterska olofström
Christina Eriksson förskollärare Karlstad
Sofie Waldén terminolog Åkersberga
Alice Höglund Student Östersund
Bo Ahrenfelt Psykiater, utbildare Växjö/Hovmantorp
Anja Eklund kvalitetschef Karlskrona
Tatjana Cabander enhetschef Köping
Eva Cederin Assistent Stockholm
Elisabeth Kristoffersson Lärare Örnsköldsvik
Maria Schirren psykolog Strängnäs
Patrik Krieg Ingenjör Östersund
Agneta Wennberg Rektor Upplands-Bro kommun
Anita Ottosson mamma och farmor, förskollärare, kvalitetssamordnare Karlskrona
Ove Johnsson kommunpolitiker Örnsköldsvik
Anne-Charlotte Holmberg förälder/skolkurator Lund
Mansour Baghchesara Arkitekt Stockholm
Kåre Skantz Informationsansvarig Sandviken
Ingrid Persson Verksamhetsutvecklare Stockholm
Johanna Juhlin lärare Nacka
Ylva Mühlenbock Fil.dr. Göteborg
britt carlsson lärare forshaga
Lena Åkeson Förskolechef Nyköping
Camilla Werderitsch Förälder Örebro
joel  nacka
Lene Mackegård Specialpedagog Sundbyberg
yvonne.arvidsson pedagog i mölndal lindome
Åse Voxhed Socialrådgivare Halmstad
Catharina Hjertzell  Förskolechef Nyköping
olleJohansson Förskollärare Norrköping
Bertil Mollberger Journalist Stockholm
Carina Johansson Metodutvecklare Göteborg
Karin Näsholm Mamma Gustavsberg
Birgitta Piippola Elevombudsman Ljusdal
Maud Karlsson Dansare/pedagog Uppsala
Mats Dalberg Personalchef Kalmar
Anette Wikberger förälder Värmdö
Jens Näsholm Förälder Gustavsberg
Agneta Englund förälder och logoped Karlstad
Stina Jonsson Familjerådgivare Piteå
Anna Häggström Ekonom Örnsköldsvik
Karin Hardell Harrysson bhv Kalmar
Kristina Båth  Göteborg
Jennifer Mauléon tvåbarnsmamma och gymnasielärare Göteborg
Karin Hardell Harrysson bhv Kalmar
Kati Winther Lärare Leksand
Anna Olausson Förskollärare / doktorand Umeå
margareta Zachrisson  Jönköping
Eva Akinvall Kurator, Vuxenpsykiatri Göteborg
Lars Hällkvist Rektor Karlskrona
Anita Ekstrand Farmor / rektor Härryda
b petersson socionom/enhetschef GöteborgDaniel Svensson Lärare Göteborg
Kristina Ljunggren Jonsson Specialpedagog Gislaved
Britt-Marie Eriksson Farmor + Undersköterska Västervik
Anna Lundblad Rektor Västervik
Marie-Louise Heed tonårsmamma värnamo
britt-marie fransson enhetschef västervik
Kajsa Noreen Barnbibliotekarie Kungsbacka
Catharina Swedman rektor Björklinge
Kerstin Borhagen sekr i Föreningen Nya Tidens Barn Stockholm
eva nilsson specialpedagog 
Catharina Nygård Holgersson Illustratör Stockholm
Margareta Bergmark rektor Gävle
Ann-Louise Ernfridsson musikpedagog Vänersborg
Anna-Carin Lindström Förskollärare Uppsala
Lena Regnander Specialpedagog Norrköping
Åsa Fahlgren rektor Örnsköldsvik
André Johnson Högskolestudent Hörby
Maria Andersson bibliotekarie Kungsbacka
Sara Danielsson  Malmö
Anette Åkerlind Leg. psykoterapeut, handledare Stockholm
Mona Svensson Textillärare,förälder Göteborg
tove stubbendorff studdent stockholm
Helén Westman Kock i fsk/skola Sollentuna
Eric Carlsson Skolöverläkare Kalmar
Chet Kanra Arkitekt Stockholm
Pähr Hansson Fil.mag  Universitetsadjunkt Malmö högskola Malmö
Ann Ahlberg professor Göteborg
Helena Isaksson frilansskribent, filmproducent Kalmar
Anna Fohlin pr-ansvarig Rädda Barnen Stockholm
Stina Bergström Lärare Stockholm
Gunilla Ohlsson kurator Karlstad
Arne Hedberg gymnasielärare Kramfors
Åsa Nordin Förskollärare och förälder Huddinge
Lena Lejondahl familjebehandlare Partille socialoarbetsförvalrn. familjehuset
Marita Jansson Förälder Örebro
Linn Eriksson skolkurator långasjö
Barbro Olsson enhetsledare förskola Österfärnebo
Henrik Perälä Journalist Lit
Jaap Knevel teaterpedagog/artist Ljungskile
Eva Falk Carlsson  Kalmar
Jens Peter de Pedro webbredaktör, Bolibompa - SVT Stockholm
Britt Nilsson familjebehandlare Gävle
Christer Norberg HR-man Piteå
Bosse Forsén universitetslektor Göteborg
Catrin Serck-Hanssen konstnär Göteborg
Agneta Fry fd utbildningsledare Nacka
Thommy Löfgren Specialpedagog Huddinge
Bo Söderberg Rektor Eskilstuna
Ruth Nilsson Förskollärare/Specialpedagog Älvsbyn
Magnus Westin Bitr rektor Örnsköldsvik
Anna Kennedy översättare Örkelljunga

2009-02-06 kl 16.42  -  4500 underskrifter

Evelina Styrelsemedlem i RBUF Uddevalla Uddevalla
Kristina Söderbom Förskollärare Ronneby
Nina Park specialpedagog Sundbyberg
Inger Eriksson lärare Södertälje
Eva-Lis Johansson Barnskötare Göteborg
Anna Åkesson Förskollärare/specialpedagog Rinkeby
Sofia Helge Miljökonsult/Lärare Göteborg
Marie Larsén journalist Norrtälje
Per Jancke Byggn.ing. Stockholm
Inga-Lill Westling SO-lärare 7-9 samt aktiv inom och intresserad av utveckling kring livskunskap (förhållningssätt-bemötande-likabehandling)  Hofors
Per Jancke Byggn.ing. Stockholm
Inga Olsson f d högskoleadjunkt Stockholm
Annette Lundvall Studerande/förälder Eskilstuna
Gunilla Fredriksson lärarutbildare Norrköping
Maria-Pia Anderloni Förvaltningschef Sigtuna
Joachim Loippo Vaktmästare Göteborg
Sofi Lundwall pedagog Knutby
Agneta Westerberg lärare Hönö
Eva Johansson Förskollärare Karlskrona
Barbro Brinkèn Förskollärare Stockholm
Lena Nilsson Sjuksköterska Uddevalla
Tom Frode Tveita Musiklärare Kungsbacka
Karin Ejderflykt Leg ssk/ terapeut/förälder Stockholm
Bengt Söderhäll Lärare, lärarutbildare, kulturskribent Mon vid Dalälvens strand
Tommy Svensson Sjukskriven rektor och farfar Karlshamn
Peder Åkerman student Stockholm
Ann-Marie Stoltz Sjuksköterska Kristinehamn
Bertil Gustafsson Universitetslektor i pedagogik Göteborg
Inger Forssander Förskollärare och farmor Karlshamn
Åsa Axelsson förskollärare Hofors
Helena Wikström förskollärare Leksand
päivi skålberg förskollärare Gbg
Maria Nassikas Mamma Stockholm / Åkersberga
Inga-Lill Nordblad Utbldningskonsult Huset Lärorikt Gävle/Stockholm
Ullabritt Paulson pensionerad skolledare Kävlinge
Monica Tjärnlund VIP koordinator Danderyd
Ingemar Petersson Grundskolan Osby
Klara Rasmussen  Lund
Renée Backe grafisk formgivare Eslöv
Marita Haugland Trainer Märsta
Solveig Lundberg Utredare Stockholm
Esther Pocock Modersmålslärare, engelska Kungsbacka
Petra Krantz Lindgren Fil dr., beteendevetare Lidingö
Ingegerd Åberg IKT-samordnare Karlshamn
Mikael Andersson pedagogikstuderande By Kyrkby
sara edvardson ehrnborg musiker/lärare rävlanda
patrik ehrnborg gitarrpedagog rävlanda
Gertrud Karlsson Sjuksköterska Psykiatri Visby
Anderz Hellgren Scoutledare/Seglingsinstuktör Göteborg
Maria Michaëlsson Människa, maka och mor - samt vägledare i självkännedom och föräldraskap!  Dösjebor, Skåne
Malin Müller Student Göteborg
Ayse Andersson Nationalekonom Stockholm
Henrik Bergström Lärare Göeborg
Lars Fahlgren musiklärare Örnsköldsvik
Ulla Bertling psykolog, psykoterapeut,fil.dr. Stockholm
Carina Abrahamsson socialpedagog Trollhättan
Mats Holmén Gy Sölvesborg
Bengt Spowe Lärarutbildare vid Uppsala universitet Uppsala
Inger Hoppe Musiklärare Värnamo
Kristina Osbeck Speciallärare Tyresö
Svante Grogarn Regissör Göteborg
Sten Vesterman  Stockholm
Barbro Hedström konstnär och mormor Stockholm
Fredrik Lindgren Läkare Göteborg
Mattias Karlsson Musiker Sundbyberg
John Fogelvik IT-konsult Stockholm
Maria Sjöstedt Trädgårdsingenjör Göteborg
Elisabeth Lundgren  Älvsjö
Therese Andersson förälder Ljusterö
Ingrid Granbom doktorand i pedagogik  Lidköping
Annika Ström bild konstnär Hove, UK
Anna Jonsson Barnskötare Karlskrona
Erik Eriksson Pensionär Örebro
Birgitta Blom Lärare Åkersberga, Österåker
Ida Gustafsson lärare Växjö
Annica Lundgren Student Stockholm
Maggan Jonsson Grundskollärare Morup
Malin Lundqvist Lärare Öckerö
Gunnel Andersson lärare Borgholm
Leena Isacsson  Eskilstuna
Patrick Rydman musiker/artist Floda
Björn Wennberg Företagare Stockholm
Britt Marie Andersson Barnskötare Norrköping
Lars Andersson chef Norrköping
Ida Wassberg Frilandsdansare Stockholm
Kåre Holgerson konstnär Kamar
annette Algerstedt-Persson lärare i förskolan Karlskrona
Petter Ringström  Stockholm
Mia Bergqvist Förskollärare Nacka
Sylvie Farell  Solna
Johan Hogenäs Körledare, musiker, pedagog Göteborg
Mats Thorell Optometrist Ljungby
Eva Parck sjukgymnast på barnhabilitering och farmor Halmstad
Maj-Britt Parck farmorsmor Bromma, Stockholm
Yvonne Falk Leg. psykolog Tumba
Gunilla Nylund universitetsadjunkt Gävle
Fredrik Falk Skribent Tumba
Catarina Lagerström Behandlingsassistent Stjärnsund
Martin Harling Adjunkt/Doktorand i Pedagogik Göteborg
Kerstin Källebo Fritidspedagog Järfälla

2009-02-07 kl 12.40 - 4600 underskrifter


Kerstin Källebo Fritidspedagog Järfälla
Christine Bergström  Leksand
annette Berg specialpedagog Göteborg
Ann-Helen Olsson Förälder, lärarstuderande Hönö
Kerstin Vinterhed  Stockholm
Ninna Mörner journalist Stockholm
Dennis Andersson Tekniker stockholm
Marie Carlsson doktorand Jönköping
Mona Stenlund Kurator Vindeln
Eva Åkerlind Frivårdsinspektör Stockholm
Luis Flores Lärare Stockholm
Robert Westberg Branschchef, Skolledare Nyköping
Emma Tveita Musiklärare Mölndal
Åsa Machado arkitekt Stockholm
Marita Billner Fritidspedagog Sandviken
Birgitta Weimer Högstadielärare Överum
Lena Thorbjöprnsson språklärare Halmstad
Petra Fältskog Förskollärare Tranås
Bengt Johannisson forskare i entreprenörskap Växjö
Susan Voss Förskollärare Göteborg
marianne wiksten mormor ochf.d. rektor  sölvesborg
Jan-Christer Carlberg Rektor Onsala
Anna-Lisa Lundmark pensionerad socialarbetare Södertälje
Ewa Degerman Personalkonsulent Piteå
Esther Lind Socionomstuderande Stockholm
Marina Öström Förskollärare Leksand
Nina Ekberg Fritidspedagog Osby
Monica Hansen Orwehag Universitetslektor Trollhättan
Michael Tönnies Förskolelärare Skanör
Mia Bergström Mamma/Sjuksköterska Valskog
Catarina Göransson Malmgren  skolkurator Klippan
Eva Lekeberg Studerar till logoped Linköping
Magnus Emilsson doktorand  Linköping
Marika Gerlström mamma Storå
Barbro Vikslätt Höglind Barnsjuksköterska Sundbyberg
Anders Johansson doktorand Göteborg
Britt-Inger Fröberg Förskollärare Kungälv
Majvår S Waljus Pedagog Hallstavik
Kristina Tucinska eurytmist/ utbildare vid Waldorflärarhögskolanoch Rudolf Steinerhögskolan Bromma,Järna
Gil Tarschys lärare Göteborg
Marcel Desax Klasslärare på Solvikskolan Järna
Lisskulla Brenner Bild och Formlärare Gymnasiet Mölndal
Brittmari Leufstadius pensionär Stockholm
Christhild Larasse klasslärare/Mamma Kalmar
Margareta Knuts Förskollärare Leksand
Leif Wilner Enhetschef Göteborg
Anneli Elm Grundskollärare Alunda
birgit nilsson socialsekreterare vänersborg
Gunvor Tornéus lärare Lerum
Svante Jönsson rektor Sollefteå
Kina Brunedal Samtalsterapeut Göteborg
Pia Brandt förskolepedagog halmstad
Annemarie Björnson farmor,mor,specialpedagog Nyköping
Eva Gannerud Docent i pedagogik Göteborg
Bengt Lauthers Psykoterapeut Stockholm
Torbjörn Lauthers Gymnasielärare Stockholm
Mia Cassel Tandläkare Stockholm
Carina Lundberg Specialpedagog Eskilstuna
Eva björkman skolsköterska Kungsbacka
Jakob Jonsson museivärd Stockholm
Christina Eriksson dagbarnvårdare solna
Josefine Sandin Lärare Uppsala
Roger Bodin Speciallärare Vallentuna
Annica Sjöström Grundskollärare Örnsköldsvik
Svante Sjöstedt förälder Göteborg
Maria Lagerblad Specialpedagog Kristinehamn
Jan Nordin morfar, pastor Tumba
Anna-Karin Gustafsson Mamma, Enhetschef social omsorg Borlänge
peter werderitsch förälder örebro
Johan Lauthers Familjebehandlare/förälder Stockholm
Bodil Petersen mormor farmor, fd förskollärare Ringarum
liza haglund doktorand/lärarutbildare Stockholm
Anders Persson Lektor i filosofi Luleå
Rune Stakset Personalcontroller Stockholm
Dolores Aguado Förälder Göteborg
Stefan Lundqvist,  Leg sjukgymnast Göteborg
britta fjellner lärare luleå
jonas nilsson grundskollärare luleå
Sara Berggren Ekonomiansvarig Sundsvall
Marie Abrahamsson Lärarassistent Kungälv
Sanna Holmström Specialpedagog, handledare och Coach Stockholm
Viveca Ljungqvist Grundskollärare och mamma Norrköping
Pia Forsberg-Godée waldorflärare Stockholm
Mikael Aldén Fil mag/verksamhetsutvecklare i HGF Karlstad
Annakarina Blomkvist studerande Rosersberg
Maria Gustavsson Dagbarnvårdare Kaxholmen/Huskvarna
Anders Olsson lärare, civilingenjör Stockholm
Johanna von Brömssen lärare Göteborg
Eva Magnusson Specialpedagog Gagnef
Margrethe Brynolf universitetsadjunkt Kristianstad
Lars Olofsson aktietrader och förälder Lund
Lin Eriksson lärarstudent Göteborg
Helena Ehrenberg Berndtsson psykologkandidat Göteborg
Maria Stephenson skolkurator Malaga
Jessica Lyon Marknadsförare Vendelsö
Frida Andersson Lärare Stockholm
Björn Anderson utredare på FK Visby
Per Östlund Förälder Göteborg
Monica Gustafsson montessoriutbildare/Montessori Center Göteborg
Eva Stigsdotter Lärare Lund
Susanna Perrett Designer, egen företagare Svenshögen
2009-02-08 kl 10.59 -  4700 underskrifter

Göran Ekbladh pappa/handläggare Kalmar
Birgitta Lundgren BoU chef Krokom
Knut Lindgren Arbetsmiljöingenjör och farfar Halmstad
Annika Holmén gymnasielärare Sölvesborg
Auvikki Hogervorst lärare Järna
Lena Kritz specialpedagog i särskolan Borlänge
kerstin holmer landskapsarkitekt Sölvesborg
Helle Nörgaard Verksamhetsledare, förskollärare Sigtuna
Katarina Lindgren Socionom/kurator varberg
Björn Gullander Gymnasielärare & mediepedagog Växjö
Inga-Lill Matson fil.lic/doktorand i specialpedagogik Stockholm
Per Karlsson Rektor Skövde
Karolina Bergom Larsson Lärare Ekerö
Agneta Geijer Mamma och skribent Lund
Susanne Gräslund Forskare i bioteknik Stockholm
Ulla Nilsson lärare Edsbruk
malin andersson levande verkstadspedagog och läkepedagog inom särskolan stockholm
Kerstin Meurling Förälder och danspedagog Göteborg
Peter Brandt Pappa och arkitekt Stockholm
Inger Grape Olausson lärare Solna
Lotta Åkesson Barnskötare/lärarstuderande i Växjö Svedala
Linda Eriksson Lärare vid Fellingsbro folkhögskola Örebro
Gunilla Aarflot Sjuksköterska Stockholm
Pia Lorentzon Förälder Lerum
Marie Björck Waldorfförskollärare Uppsala
Helena ten Siethoff Förskollärare Luleå
Robert Eriksson Fritidspedagog Västervik
Inger Holm universitetsadjunkt i pedagogik vid lärarutbildningen Linköpings universitet Nörrköping
Annika Cleo Hultman Artist Järna
Ellen Jonsson förälder Härnösand
pia niclasson V-politiker Härnösand
Annelie Bodén Lärarutbildare/Univ adjunkt Karlstad
Annelie Börjesson  socionom Göteborg
Lena Burman specialpedagog Västerås
B-M Edvardsson lärare Sandviken
vivi-ann blomqvist samordnar, mormor västervik
Bo Sundborg docent Stockholm
Cecilia Kanger Lärarstuderande Stockholm
Björn Kanger Regissör Stockholm
Jonna Lange Hemmamamma Viken
Kerstin Nordqvist förkskollärare Uppsala
Annika Coster psykoterapeut Göteborg
Marita Gustavsson journalist Surahammar
Sara Jonasson förälder Lund
Carina Lundberg Paralegal Göteborg
Ann-Christine Ringström Universitetslärare Malmö
David Levin Konstruktör Bankeryd
Josefin Moberg arbetssökande Linköping
Maj Lydig förskollärare halmstad
Yvonne Thoresen Barnskötare Tjörn/ Stenungsund
Elsa Elmebo mamma Osby
Ceci Wickbom lärare/ sjuksköterska Järna
Katarina Magnusson Förskollärare Filipstad
Clara Bergom Larsson Konststudent Stockholm
Pär Boberg pappaledig växjö
Lena Burman verksamhetsutvecklare Leksand
Marcus Pehrsson Kultursamordnare Studiefrämjandet Sörmland Nyköping
Stig Wallin ordf. 5i12 Härnösand
Kristina Södergren lärare Gävle
Linda Bailey Lärare Simrishamn
lars-Göran Nilsson  Halmstad
Åsa Elm Förälder och barnskötare Alunda
Christina Hultin Lärarstudent Göteborg
Lisbeth Holmberg Fenlacichi lärare Bålsta
Bodil Göransson barnteatermakare,Byteatern,Kalmar läns teater Kalmar
Gunilla Otterberg  Skillingaryd
Katarina E Bergeå Kroppsterapeut/Friskvårdskonsult Ekerö
Anna Sköld lärare Gävle
Karin Vahlström Lågstadielärare år 3 Norrköping
Raija Nordstrand Förskollärare Upplands Väsby
Ingalill Björklund f d grundskollär. bl a vid BUP, farmor Lillehammer, tidigare Borås
Åsa Gustafsson Förskollärare Nacka
Veronika Kronnäs förälder Skånes Fagerhult
Henrik Bodin Pedagog/Skolledare Karlstad
Eva-Lena Asplund, barnsjuksköterska,scoutledare  Mölnlycke
Ann-Britt Krondahl Förälder Kalmar
Gunnel Hassel Lärare för yngre åldrar Borås
gunilla andersson förskollärare landskrona
Per-Anders Henmark Lärarutbildare Norrköping
Marie Botvidsson  Vikbolandet
Elin Fröjamark Barn- och skolbibliotekarie Lund
Ida Lustig Fuentes Kommunikatör Stockholm
Birgitta Kling Skansfelt Förskollärare Örebro
Maria Ennefors Rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU Sundbyberg
Gun Gustafson Pensionär/f rektor Stockholm
Eva Leffler Lektor  Umeå
Agneta Glädt Eriksson Specialpedagog Kungsbacka
Liv Gustavsson Lärarstuderande Stockholm
Erika Wigen barnskötare Huddinge
Susanne Nilsson fd lärare år 7-9, psykologistuderande Gävle
Ingela Wallström-Persson Förskollärare/Specialpedagog Sandviken
Gunilla Johansson f.d. psykolog vid mödra- och barnhälsavården Helsingborg
Katarina Hansson förskollärare Sollentuna
Eva Olsson  spec.ped./lärare särskolan Ljusdal
Annika de Mello pedagog Härnösand
Maja Ullsten Student Umeå
Anna Englund grundskollärare Falun
Katarina Cronqvist Grundskollärare Växjö
Maria Olsson specialpedagp 
Evelina lundwall barnskötare Knutby

2009-02-08 kl 20.14  -  4800 underskrifter


Eva Lind Barnskötare Lidköping
Kjell Pettersson Morfar och friluftsfrämjare Sundsvall
Clara Hultqvist Logoped Österåker
Ann Liedberg  Älmhult
Frida Lindahl Förälder/ gymnasielärare Örnsköldsvik
Kristoffer af Forselles lärare Lund
Margareta Lundell Specialpedagog Västerås
Anders Burman Gymnasielärare Eskilstuna
Stefan Bergmark Journalist Malmö
Eva Simonsson Rektor Sandviken
Ann-Catrin Fritz Förskollärare Bromma
Andreas Björlemyr Psykoterapeut Skövde
Christina Olsson Avdelningschef Köpenhamn/Malmö
Margaretha Svensson Spec ped Ljungby
Viveka Söderdahl specialpedagog Sölvesborg
Karin Ahlquist Förälder/Förskollärare/Kvinnojourssamordnare Höganäs
Ann Hoffman Förälder Vårby
u-b holgersson farmor/socionom Stockholm
Linda Ulfsdotter Elevassistent Järna
Åsa Runander förälder & bloggare mm Staffanstorp
Susanna Danielsson sjuksköterska Karlskoga
borit åkerberg verksamhetsutvecklare karlstad
Christoffer Danielsson Idrott och so lärare Karlskoga
Iréne Nilsson Rektor Malmö
Eva Bylund Psykosyntesterapeut Göteborg
Sari Ahonen Fritidspedagog Falun
Daniel Fröjmark projektledare inom utbildning Lund
Pernilla Ulmius Bibliotekarie Lund
Henrik Larsson Lantmäteritekniker Lund
Stephan Yuceyatak  Sthlm
Gull-Britt Glimskär Waldorfpedagog Stockholm
Frida Darj projektledare Stockholm
Sandra Bjerknes Milovic sjuskriven mamma Uppsala
Krister Löfgren  Holmsund
anna Ljungkvist lärare Bromma
Björn Wahll Tekniker Hönö
Åsa Wahll Förskollärare Hönö
Daniel Östlund  Doktorand i pedagogik  Yngsjö
Elina Sundström gymnasiestuderande  Sala
Yvonne Konstenius Konsulent Röda Korset Stockholm
Simone Löhndorf Förälder Lund
Roger Ibsen Fri företagare Stockholm / Oslo
Henrik Petersen Musiker Norrköping
marianne hessel socionom, leg.psykoterapeut Lund
Niklas Karlsson student, förälder Färila
Marie Karlsson Degerman Psykoterapeut/Handledare Stockholm
Emil Jörgensen Präst Ljungby
Annica Ahlsten Fritidspedagog Gävle
Maylen Bergström  Sollentuna
Anna Rolander förälder/waldorfförskollärare  Uppsala
Anders Holmström Sjukgymnast Umeå
Johannes Tovatt Arkitekt Drottningholm
Mattias Bågenmark Förskolan Södertälje
Britta Heckscher Lärare Visby
Ylva Öholm sjuksköterska Falun
Agneta Seneby förälder Husum
Martina Sätren Förskollärare Karlskrona
ingegerd ersson lärare Siljansnäs
Ann Bjerking skolkurator Mörbylånga
Ylva Kölle skolpsykolog Värmdö
Jill Bengtsson leg.psykolog/doktorand  Mellerud
Carina Wikman socialsekreterare örnsköldsvik
Marina Nilsson IT- pedagog i Grundskolan Sandviken
Ing-Marie Fell Förskollärare/resurspedagog Karlskrona
liselott jacobsson förälder Mölndal
Kristina Rajala socianom Örnsköldsvik
Cecilia Nilsson Barnsamordnare Kvinnojouren i Höganäs Höganäs
Helena Eckeskog adjunkt, lärarutbildn. Umeå
Peter Spjuth Högskoleadjunkt Trollhättan
Maria Einarsson Förskollärare Torsby
Johan Burman vårdare Västerås
Magnus Winge lärare örebro
Mikael Wernström pedagog Stockholm
Katharina Hultberg Projektledare Stockholm
Stefan Johansson folkhögskolelärare Ljungskile
Staffan Billing Skolledare Stockholm
Maria Olofsson Fritidskonsulent Skellefteå
Kristina Tofftén spec.ped förskola/skola Visby Gotland
David Wanegårdh Behandlingsassistent, Barn och Ungdomspsykiatri Malmö
Yvonne Gissler Skolvärdinna Östersund
Noga Stefansson socialrådgivare Halmstad
Birgitta Thole Musikpedagog Vänersborg
Sven-Åke Ahlerup Rektor  Onsala
Anna Andren Specialpedagog Västervik
Robin Hertzman AD (Reklam) Göteborg
Lena Olds Lärare Järna
Beatrice Malmborg lärare huddinge
Nora Siivonen Förälder Linköping
Birgitta Lindell förälder Leksand
Lena Roosberg Bibliotekarie Kungsbacka
Gunilla Sigurdsdotter verksamhetsutvecklare Primärvården Göteborg
Karin Hägglund Student Norrköping
Inger Levin Förskollärare Skärhamn
Inga-Lill Pedersen Skolsköterska Västervik
Lilian Bohlin Förskollärare Skärhamn
Birgitta Berntson-Ärje Kultursekreterare Kulturbyrån Trollhättan
Margareta Bångstrand Psykolog vid mödra- och barnhälsovården Ljusdal/Hudiksvall
Monica Berg specialpedagog Hallstahammar
Fia Saarinen förälder/mormor Ljungskile
Ola Henricsson Grundskollärare  Göteborg

2009-02-09 kl 09.18 -  4900 underskrifter

sigbritt lindstedt barnmorska ljusdal
Mona Hansen Rektor Örebro
Monica Lundgren lantbrukare Alunda
Tatiana Jak Peterson högskoleadjunkt och mormor Linköpings universitet
Li Djurfeldt Enhetschef Socialtjänsten Malmö
Ida Lewald Musiklärare Norrköping
Joseph Hochhauser kommunikationskonsult Stockholm
Annelie Midbris specialpedagog Karlskrona
Åsa Berga Lärare Mora
Judit Szijjarto mamma Älmhult
Lina Lago Söderman Doktorand, Linköpings Universitet Norrköping
Monica Naeser universitetsadjunkt Karlstad
Ulla Lavesson Universitetsadjunkt/Doktorand Härnösand
May Bergström Socionom Ljusdal
Eva Svärd Förälder o fritidspersonal Lund
Johanna Dahlberg-S sjukgymnast Göteborg
Klas Peterson Speciallärare/Yrkesvalslärare grund- och gymnasiesärskolan  Linköping
Monika Lundkvist Rektor Piteå
Sven Larsson Speciallärare Karlstad
Karin Karlsson kurator Munkedal
Karin Lindblom Kulturarbetare/farmor Växjö
Angelica Jyttner Psykolog Bollnäs
Marianne Mellgren Förskolechef Huddinge kommun
Tullan Willén Fritidspedagog, Dataingenjör Norrköping
Ulla Ulving Skolassistent Örebro
Martin Lysberg 4-9 Lärare  Orust Kommun
Åsa Nargell socionom Örnsköldsvik
Annika Burén psykolog mödra-barnhälsov. Partille
Annika Andersson Sjöland Doktorand Lund
Birgitta Lindahl Förälder Örnsköldsvik
Ulrika Sjögren skolsköterska Karlstad
Maud Karlsson Behandlingsassistent Finspång
Lena Wallin leg psykolog Sandviken
Birgitta Strömberg spec.ped Norrköping
Ulf Hyvönen Forskningschef Umeå
Elisabet Noumi Coach för hemlösa kvinnor 18-25 år Upplands Väsby kommun
Bo Borgman Schemaläggare Halmstad
Birgitta Wallner Fortbildningssamordnare Gävle
Ingegerd Briland BVC-sköterska Iggesund
Kaj Bengtsson socionom Halmstad
Kerstin Sundin Bitr rektor Täby
Ann Dahl Risebergaskolan  
Lisbet Engh Kraft Verksamhetschef skolhälsovård Karlstad
Ann-Marie Ragnarsson Fritidspedagog Kinna
Malena Engström skådespelare Stockholm
Lena Samara Specialpedagog Göteborg
Marie Ernestad Utvecklingschef Umeå Socialtjänst Umeå
karin edby barnläkare Stenungsund
lise-lott persson vikarie fritidspedagog/bsk malmö
Susanna Billström psykolog Stockholm
Clarie Sundin Specialpedagog Örnsköldsvik
Atti Soenarso Chefredaktör Meetings International Ystad
Carina Ryde förskollärare Hässelby
Kathrin Mörtel Verksamhetschef skolhälsovård Karlstad
Kerstin Rohdin Barnskötare Karlskrona
lise-lott persson vikarie fritidspedagog/bsk malmö
Maja Lindgren sjukgymnaststuderande danspedagog Malmö
Britta Stein Specialpedagog Vallentuna
Antonio Bértolo Psykoanalytiker SPaF/IPA, leg psykoterapeut, handledare Stockholm
Ann barnledare Stockholm
Maria Ehn Förälder Kalmar
Åshild Haaheim Psykolog Östersund
Gun-Britt Nordin rektor för förskolor i Glanshammar Glanshammar
Cina Wallén friskvårdsterapeut/kreativ verksamhet/vice ordförande Rohus Grytgöl
Irené Olsson universitetsadjunkt Karlstad
Linn Lindblom Studerar till förskolelärare Göteborg
Magnus Kihlbom BArnpsykiater och psykoanalytiker Stockholm
Simon Leidecker Lärare Göteborg
Monika Tapper Dramapedagog Hägersten
Jenny Svedlund förskollärare Botkyrka
Monika Tapper Dramapedagog Stockholm
Ulrika Centerwall bibliotekarie Kungsbacka
Lina Molander Violinpedagog Stenungsund/Göteborg
Björn Nyström VD Kolmården
Essy Magnusson socionom Strömsund
Lena Lundqvist-Unger Kvalitetsutvecklare Förskola-Skola Göteborg
Ylva Öijer Skolsköterska Karlstad
Anders Lönegård Projektledare SAMBA www.samba.nu och förälder Katarina Norra Skola www.knorra.se Stockholm
Barbro Jarnhäll Specialpedagog malmö
Christina Wahlund Nilsson Handledare Barns rätt till Utbildning Rädda Barnen Stockholm/Sundbyberg
Niklas Rydén Kompositör och teaterchef Göteborg
Lennart Löfblad Leg. Psykoterapeut Stockholm
Marianne Widerholm lärare Eskilstuna
Tomas Böhm psykoanalytiker och författare Stockholm
Margit Bergarp Åsberg Specialpedagog Örnsköldsvik
Erja Saarinen  Järfälla
Elisabeth Hushagen Specialpedagog inom förskolan Örebro
Aina Dalentoft specialpedagog Falun
Kerstin Bladini lektor Karlstad
Anne Banér Fil Dr Stockholms universitet
Stina björkman  lärare Dublin, Irland
Astrid Berg Lektor Norrköping
Ylva Norén Svanvik psykolog BVC/MVC Göteborg
Marianne Spjuth lärare Nacka
Britt-Marie Åsberg Förskollärare Karlstad
Teresa Dahlström kurator vid Frödingskolan Karlstad
pula nocker-axell journalist München
helena hallberg specialpedagog gamleby
Birgitta Rangdén lärare gymnasiesärskola Sandviken
Liselott Pusa dramapedagog nyköping

2009-02-09 kl 12.55  -  5000 underskrifter


Ann-Katrine Jansson barnskötare Uppsala
Anders Carlsson grundskollärare Örebro
Bisse Hultin Fritidspedagog Partille
MARIA SVENSSON SKOLKURATOR KARLSTAD
Susanne Löfström Förskollärare Myggenäs
Susanne Löfström Förskollärare Myggenäs
Johanna Lindh Lärarstudent  Göteborg
Ing-Britt Lundell Förskollärare Myggenäs
Sonja Ax. Malmsjö förskollärare Myggenäs
Pirjo Lantz psykoterapeut,barn-, ungdoms- och vuxenpsykoanalytiker Stockholm
Malin Green socialrådgivare Falun
Stig Hanssen Utvecklingsstrateg region Gävleborg Gävle
Susanne Högdahl Holm Konstpedagog Stockholm
Annika Dahlback Leg sjuksköterska, mamma Stockholm
Agneta Wikström Specialpedagog Örebro
kristina karvonen skolsköterska karlstad
Marie Alvo logistiker Stockholm
Eva Jaksjö psykolog Uddevalla
Mia Frick  Höganäs
Ulla Hellman lärare Loftahammar
Mia Sonesson  Göteborg
Anna Bratland Lärarstudent Göteborg
Peter Alvo Förälder och datakonsult Trångsund
Tina Lazaroff Mamma Stockholm
Tintin Selander Utvecklingspedagog Nyköping
Frida Hägglund Statistiker Huddinge
Marita Hallgren tjänst ledig rektor Älmhult
Tina Gustafsson Förskollärare Vadstena
Jejje Linder Fotograf Sundbyberg
Mona-Lisa Möckelind Skolsköterska Karlstad
Berit Ehn Mormor Varberg
Anna Vik Grundskollärare 1-7/montessoripedagogik Strängnäs
Christer Larsson Rektor Varberg
Annika Renberg Lärare, Fk, åk7-9 Stockholm
Birgitta Nilsson Skolsköterska Karlstad
Gunilla Sköldberg Kultursamordnare Göteborg
Elisabeth Larsson FoU ass Umeå
Inger Muto Hammarlind Rektor Södertälje
Christina Skoog Kurator Botkyrka
Johannes Ullstad Gymnasielärare Nyköping
Elin Isacsson lärarstudent Göteborg
Marianne Lager Fritidspedagog Alingsås
Martin Richards CoActive Coach Göteborg
Morit Malm lärare åk 7-9 Stockholm
Astrid Larsson Farmor Piteå
Anders Arkbro0 Student med skolkurator som mål Uddevalla
Thomas Edetun Bildkonstnär Linköping
Katarina Ohrstedt förskollärare Ronneby
Daniel Svensk Officer Linköing
Lotta Ånelöf förskolechef Nyköping
Bodil Månsson Förskollärare Ronneby
Forogh Daneshpip läkarstudent värnamo
Johanna Rendmar Barnmorska Göteborg
Therese Renåker Informatör Norrköping
Anna Nuija Sehlberg specialpedagog Norrköping
Livio Vodopivec leg sjukgymnast Göteborg
Eva Skönnegård Lärare Varberg
Ann-Christine Nilsson Pedagogisk handledare Skillingaryd
Annika Åhs-Forslund psykolog Härnösand
Else-Britt Kjellqvist-Parland Författare och psykoanalytiker Karis, Finland
Matts Mattsson docent Stockholm
Carin Falkner Lektor Jönköping
Elina Dergham Barnskötare  Södertälje
Inga Wernersson professor Göteborg
Agnes-Lo Åkerlind journalist stockholm
christin mikaelsson arbetsledig svanaby
Solweig åstrand BVC sköterska Järvsö
Birgitta Wählby Förskollärare Örebro
Emma Nordlund psykologstudent Göteborg
Robert Karlsson Förälder Strängnäs
Petra Alves Adjunkt Högskolan Väst Göteborg
Harold Göthson vid Reggio Emilia Institutet Stockholm
Mikael Mossberg Ungdomsledare Göteborg
Erika Ström Arbetsterapeut Göteborg
Brittmari Sörbom spec.pedagog Vansbro
Agneta Hanski Förskollärare Norrköping
Anna Marklund Rektor Hjo
Inger Grape-Burns Rektor För Stockholms Praktiska Gymnasium Stockholm
Tina-Christina Jordensjö Utbildare - sfi Liljeholmen
Ingrid Bardon adjunkt i lärarvetenskap Jönköping
Maria harrysson skolsköterska Årjäng
Kerstin Hedström Förskollärare Södertälje
Ewa Löfgren  Vällingby
Maria Herngren Författare och tf redaktör Modern Barndom Älvsjö
Eva Melbe specialpedagog Gislaved
Klas Öhling Universitetsadjunkt HLK Jönköping
Lena Kullberg-Boman enhetschef Karlbergs förskolor, Stockholm
Eva Lena Grahn socionom Mölnlycke
Ewa Olofsson specialpedagog Sundsvall
Lena Winald Möller lärare/administratör Jönköping
Anne Eckhardt Rektor Malmö
Gun Menzel specialpedagog Linköping
Kaj Larsson Socialsekreterare Göteborg
Margareta Mannerstedt Lärare 1-3 Södertälje
Ragge Svärd församlingsassistent Huddinge
Martin Wihelm psykologstudent Göteborg
Inga-Maj Carlsson Pensionerad rektor Linköping
Carita Andersson bibliotekarie Malmö
Karolin Boman Förskollärare Göteborg
Klarin Gullström socionom Stockholm

2009-02-09 16.14 - 5100 underskrifter


Ann-Kristin Eriksson Förskollärare/mamma/mormor Nora
Gunilla Olsson Förebyggande arbete Helsingborg
Inger Abrahamsson pensionerad socionom  
Birgitta Prison Lärare Göteborg
Inger Abrahamsson Pensionerd socionom, mormor Helsingborg
Madeleine Lagerwall företagssköterska Stockholm / Järna
Katharina af Ekenstam civilingenjör Göteborg
Anita Wrange SYV Vansbro
Linda Andersson  Göteborg
Marianne Holmén Rektor Borås
Ing-Marie Belin Landstinget Västernorrland
Eva Brunsten-Mattsson Rektor Kungälv
Josefina Hinnerson förälder Göteborg
Jonathan Selmane lärarstuderande Umeå
Barbro Lennartsson Bildlärare Stockholm
Zanna Lakatos, rektor   Kalmar
alice breuer leg läkare.psykoanalytiker 
Helene Ahlstedt personalkonsult Lund
Annette Olofsson förälder Skellefteå
Johanna Nilsson Förskollärare Gävle
Magnus Silfverhielm professor i design Växjö Universitet Växjö
Sofia Hedström Musiker Norrköping
Birgitta Bolin Utvecklingspedagog Smedjebacken
Annelie Åhman lärarstudent Stockholm
farideh chavoshini förskolepedagog årsta
ann-katrin Eeg-Olofsson lärarutbildare, doktorand Göteborg
Lina Carlsson lärare och läs- och skrivutvecklare Göteborg
Ulla Ahlerup lärare Onsala
Johanna Larsson Förskollärare Nyköping
Marie Ahlmalm Eurytmilärarstuderande Järna
Charlotte benér Graff Leg psykolog, leg psykoterapeut och psykoanalytiker Malmö
Malin Rohlin Fil.dr. pedagogik Stockholm
Marie Karlsudd Skapandepedagog Kalmar
Ingrid Olsson Marknadsförare Göteborg
Roger Ellmin Fil.dr., leg,psykolog Köping
erica trygg-wiberg lärarstudent stockholm
Carl Johan Rehbinder Pedagog, pappa Stockholm
Mats Lind Logistiker Malmö
Annica Holmberg Metodchef  Stockholm
Teresia Varga Fridh Skolpsykolog Helsingborg
Rosita Bengtsson Barnskötare Ullared
patrik billing föreldraförening/tränare inom ungdomsidrotten alunda
Thomas Grundberg översättare Lund
margareta normell grupphandledare, författare solna
Lena Zidén sjukgymnast Göteborg
Eva Stenberg förlagsredaktör Stockholm
Eva Göransson klasslärare Osby
Andreas Söderman Lärare Grundskolan 4-6 Norrköping
Lena Bergman Förälder &förskollärare Hallstahammar
Gudrun Larsson Pensionerad specialpedagog Vålberg
Kristina Håkansson Förskollärare Höör
Jens Rosenqvist Enhetschef/Rektor Åtvidaberg
Ingalill Åmark-Söderblom Bk-informatör, fd skolledare Lerum
Eva Anto Förskollärare Hallstahammar
Annika Torstensson Pedagogisk Handledare Tanum
Mats-Ola Karlsson Fastighetsskötare Hallstahammar
Lena Sundling förskollärare Jönköping
Anders Lind SFI lärare Koppom
Anneli Ridenius Larsson Förskollärare Örebro
Björn Roslund lektor Malmö
Martin Bergman IT-tekniker Stockholm
Cecilia Winge Socionom Lund
Malin Rydhög Pedagogisk utvecklare Halmstad
Jonas Winge läkare Lund
Pernilla Eskilsson förskollärare ronneby
Ylva Engström Förskollärare Loftahammar
Björn Norström lärare Stockholm
Sara Jägerman student på Lärarutbildningen Malmö
Per Wallroth psykolog Stockholm
Catharina Lidstedt-Berglund Fritidspedagog Alingsås
Lenore Arnberg fil dr, leg psykoterapeut Stockholm
Jennie Larsson förskollärare,förälder  Borås
Moa Michaëlsson förskollärare & trädgårdgårdsmästare Göteborg
Lena Ragneskog grundskollärare och förälder Göteborg
Jan Swaling Psykolog,psykoanalytiker Stockholm
Albrecht Jung Lärarutbildare Karlstad
Maria Carman Lilja förskollärare Hönö
Cecilia Ingemarsson Förskollärare Linköping
Linda Grimås Lärare Kungshamn
Jenny Alfredsson Au Pair Uddevalla/London
Hanna Michaëlsson konstnär. Göteborg
Anneli Tikkanen-Rózsa lärare i resursgrupp Huddinge
Eva Lind Sjukgymnast Hammarö
Annika Andersson socionom,  Halmstad
Carina Kandell Förskolechef Västerås
Karin Möller lärare  Lund
Marie Håkansson Förskollärare Ronneby
Eva Lingegård förälder, barnskötare Lilla Edet
Anita Häggmark läkare,psykoanalytiker Ekerö (Stockholms län)
Gunnel Rönnols fil.lic. i socialt arbete Stockholm
Annika Thulin Psykoterapeut Uppsala
Elisabet Sandberg f d Adoptionscentrum, mormor Stockholm
Barbara Martin Korpi f.d. ämnesråd på Utbildningsdepartementet Stjärnhov
Birgitta Bergsten lärare Ulricehamn
Susanne Kowalski förskollärare Norrköping
Anita Gyllenstein psykolog Stockholm
Margita Bredberg Rektor Luleå
Lisa Larsson Mammaledig teaterapa Frösön
Jeanette Ember Mamma Ystad
 
2009-02-09 kl 22.07 -  5200 underskrifter

Helene Mendert Ämneslärare Lund
Olle Pettersson Psykologstudent Göteborg
Eva Falkner Psykoterapeut Uppsala
Patrik Karlsson Nyed Lärare, Köpenhamns Univ. Malmö
Agneta Helmius idéhistoriker Lund
Fredrik Hansson fil.lic./doktorand i svenskdidaktik Helsingborg
Kerstin Turstedt Leg.psykoterapeut Stockholm
Sara Haldorson dagisvikarie Göteborg
Inger Antonsson Psykoterapeut / Bildterapeut Stockholm
Ester Lass-Nilsson Waldorfförskollärare Norrköping
Malin Bergstrand Personalare Östersund
Mona Edwertz Beteendevetare, handledare, lärare Karlstad/Sunne
Lillemor Susaeg Sinclair Förskollärare/Pedagogista och Farmor Solna
Kenneth Andersson Förälder och Systemutvecklare Stockholm
Birgitta Bergman Leg psykolog leg psykoterapeut farmor mormor Jönköping 9 februari 2009
Anna Skarhed domare Uppsala
Jens Bell Konsult Göteborg
Kam - Chulw Leung Rektor Göteborg
Perry Stein konstnär Vallentuna
Sassa Åkerlund förskollärare/språkpedagog Solna
Maria Antonsson mammaledig Stockholm
Duncan Platt Projektledare Norrköping
Elisabeth Green leg psykolog/leg psykoterapeut stockholm
Kajsa Andersson planeringsansvarig för vfu Norrköping
Rosie Cato Förälder Huddinge
Karin Nylén Sortimentschef, Emmaus Björkå Göteborg
Emma Fahlström Förskollärare Karlskrona
Eva Lindhe Mätningsingenjör/Förälder Stockholm
Henrik Öhlin Arkitekt Stockholm
Hannah Persson Miljövetarstudent Norrköping
gunilla nilsson lärare stockholm
Daniel Arévalo Musiklärare Stockholm
Hanna Offing Förskollärare Ronneby
Cecilia Söderholm landskapsarkitekt Strängnäs
Cecilia Hamilton Bibliotekarie Härnösand
Annette Forslund coach, föreläsare,förälder stockholm
Helena Hallerström fil dr, handledare Simrishamn
Johan Lindgren Järnvägsingenjörsstuderande pappa Ängelholm
Monica Pettersson Processledare Göteborg
Anna-Karin Åkerman leg.psykolog, leg.psykoterapeut Linköping
Bodil Kreitz Psykolog Helsingborg
Ingrid Eskilson Förskollärare Loftahammar
Britt Nilheim  Gävle
Helén Windahl Psykolog Stenungsund
Cecilia Söderholm landskapsarkitekt Strängnäs
Alberto Bonells IT-ansvarig, Adoptionscentrum Stockholm
Fredrik Olsson Pedagog Osby
Bodil Larsson mödra- och barnhälsopsykolog Hässleholm
Bodil Larsson Psykolog inom Mödra- och Barnhälsovården Hässleholm
Kajsa Bergman adoptionskonsulent Stockholm
Eva Ludvigsson specialpedagog Trollhättan
Susanne Björkdahl Ordell Lektor  Högskolan i Borås
Lena Tyrén universitetsadjunkt/doktorand Borås
Sven-Olof Palm universitetsadjunkt Karlstad
Elisabet Marklund Förskoleinspektör Gävle
Karin Bolin Specialpedagog Malmö
Eva Svernling kurator Gymnasiet Uddevalla
Anna Appelkvist Andersson Lärare och förälder Ronneby
Elisabeth Persson fritidspolitiker och mamma Norrköping
Fredrik Höper Utvecklingschef Falkenberg
Daniel Lövgren specialpedagog Malmö
Ingrid Holmbäck Rolander Lärarutbildare, universitetsadjunkt Uppsala
Goran Puaca Doktorand Borås
helene sandgren barnmorska kristianstad
Simon Coleman Organisationskonsult Gävle
leif andersson rektor helsingborg
Maria Andersson Grundskollärare Göteborg
Lena Blomquist socionom Stockholm
Frida Lindberg Lärare Jönköping
Anneli Bergnell Unversitetsadjunkt Borås
Mattias Åhlund rektor Söderhamn
Iréne Arvidsson Studierektor vid lärarutbildningen Borås
Fredric Gieth universitetsadjunkt Borås
Lena Björkegren Speciallärare Uddevalla
Kurt Westlund Rektor Malmö
Lena Adamsson Skolkurator Uddevalla
Ulla Nordenstam förskollärare stockholm
Stina Linnér skolsköterska Lidingö
Sebastian Fröjd Waldorflärare Göteborg
Karin Andreasson Sjuksköterska på Spädbarnsverksamheten 
Tomas Åkerlind  Västerås
Annika Gustavsson 3barnsmor,stylist Fjärås
lännart Holm språklärare  uddevalla
Peter Appel Docent Borås
Diana Minsel Organisationskonsult i Psykosyntes samt Dipl Coach Stockholm
Jörgen Jonsson Gymnasielärare Uddevalla
Anita Nilsson Planeringsledare Göteborg
Maria Wiwe Psykolog Stockholm
Martina Petersson Förskollärare Ronneby
HansErik Karlsson Specialpedagog Uddevalla
Annika Rydin Sandberg Högskoleadjunkt Borås
Jessica Lundgren Förskollärare Ronneby
Annika Sandberg Barnskötare Ronneby
Jens Granath Personalspecialist Sundbyberg
Eva Svensson Förskolechef Nacka
Jan Arvidsson Rektor Göteborg
Maria Stade  Karlstad
Anna Hellström projektledare Uppsala
Dacka Nylander Lärare Näsviken

2009-02-10 kl 09.55 -  5300 underskrifter


Birgith Jovetic,rektor  Göteborg
Kerstin Björkdahl Specialpedagog Köping
Ann-Katrin Svensson Docent Borås
Per Wiksten Förälder Forshaga
Ulrika Berg Controller Stockholm
Anneli Nilsson Socialpedagog/Personligt Ombud Göteborg
Martin Kinnmalm Grundskollärare Partille
Margareta Lundstedt specialpedagog Helsingborg
Inger Wennblom Familjedaghemsföreståndare Jönköping
Sara Österberg Carlson psykolog Mödra- och barnhälsovård  Kungsbacka
Elisabeth Cederqvist Massör Järna
Ylva Åhlund  Söderhamn
Ann-Louise Rubin Skolsköterska Ängelholm
Inna Pankratova Zdybek handläggare på Adoptionscentrum Upplands Väsby
Ulrika Swala Coach och organisationskonsult Kungälv
Thord Österberg Utbildningsledare Uppsala
Lina Sjöholm Psykolog Kävlinge
Marianne Rosenberg Speciallärare Malmö
Eva Schumacher Dotter, mamma, mormor Arild
Emma Albinsson personlig assistent Göteborg
Anneli Blomqvist Pedagog Karlstad
Stefan Wennberg Elevhälsolaget, Skattkärrsskolan Karlstad
Lena Davidsson Fritidsledare/Stödgruppsledare Helsingborg
Amie Lorentzson Gymnasielärare Uddevalla
Monica Hammarnäs univ.adjunkt Högskolan i Borås
Annica Pinton Logonom Stockholm
Birgitta Åström Studerande mamma Åsele
Birgitta Siller fd.univeritetsadjunkt Högskolan i Borås
Sara Eldén Doktorand i Sociologi Lund
Ulf Hansson pedagog Göteborg
Helen Trommler Lärare Partille
Inga-Lill Fjällsby farmor Karlstad
Maria Ellsén Sjukgymnast Angered
Anne Göthlin psykolog i förskola/skola Helsingborg
Lars Utbult Rektor Kungälv
Ketty Holmström leg.logoped/kommunikationsklass Malmö
Doris Hagen Enzinger Verksamhetschef Angered
Astrid Thebo  Arboga
Lars Persson Doktorand Lund
Terese Anving doktorand Malmö
Gunnel Jung Lärare Karlstad
Lena Östman arbetskonsulent, Arbetsförmedlingen Ljungskile
Louise Senneby  Teaterlärare på gymnasiet Stockholm
Jimmy Pettersson Förskollärare  Örebro
Kerstin Jakobsson Psykolog Kristianstad
Monika Wallin antikvarie Stockholm
Tobias Ruhtenberg Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås,Ped Inst. Borås
Sarah Henriksson Psykologstudent Göteborg
Mikael Jensen Lektor Borås och Göteborg
Susanne Lundberg Elevassistent/särskola Göteborg
Siv Klintbäck frivårdsinspektör Göteborg
Inga Sandström Projketledare Malmö
emelie öberg specialpedagog täby
kerstin Jeppsson verksamhetschef mot barn i behov av särskilt stöd Linköping
Ingrid Karlsson Mamma / Förskollärare Ronneby
anneli nilsson specialpedagog solna
Margaretha Gavelin-Johansson specialpedagog Örnsköldsvik
Marie Sandén Förskollärare Ronneby
Jenny Granquist, Specialassistent inom särskolan, mamma. Göteborg
Malin Heidenberg förskollärare Karlskrona
Helen Avelin Fil. dr.  Uppsala
Cecilia Wahlén Skolsköterska Ängelholm
Marian Andersson Dagbarnvårdare Huskvarna
Sofie Tubbin Dagbarnvårdare Huskvarna
Camilla Sahlström lärare Sunne
Anna Barsotti pedagogisk konsult Stockholm
Tove Gladh mamma  Lund
Agneta Hillman leg psykoterapeut Stockholm
Mirjam Ström Lärare Uppsala
Barbro Sundqvist Skolvärdinna Sunne
Karin Fjällman Speciallärare Karlstad
Ingela Lundh Lärare Partille
kaisa Larsson Pensionär 
Otto Wintzell Psykolog, skola Helsingborg
Anki Jansson Mamma/Förskollärare Örebro
Ann-Britt Enochsson Forskare Paris
Kerstin Halfvarsson Lärare sunne
Birgitta Anselmby Skolsköterska Karlstad
Laurence Autard de Bragard lärare Sunne
Gunilla Österlund Förskolechef Sundsvall
Dawit Adebo Lärare Lund
anne-marie wallouch vänsterpartist och förskollärare kristinehamn
Anna-Lena Öqvist Förskollärare Familjecenter Norrtälje
Ingibjörg Pálsdóttir Förskollärare/mormor/farmor Göteborg
Christina Brenner skolsköterska Härnösand
Lars Magnusson Friskvårskonsulent Jönköping
Lisa Björkman lärare sunne
Ann-Christine Gullbo Rektor Malmö
Ulrika Brenner Informatör, mamma Stockholm
Pia Jangsäter ped handledare Karlstad
Johanna Göthe Producent Stockholm
Linda Lindberg Lärare Stockholm
Anna Ullenius KY Ansvarig Sunne
Elisabeth Siller Studieadm./Examenshandläggare, Chalmers Tekniska högskola Göteborg
Anna Åsheim rektor Lunby / Göteborg
Johanna Johnson Forskare, BrobyGrafiska Utbildning Sunne
Caroline Wijk förälder Höviksnäs
Owe Nordström skolpolitiker Örebro
Marie Mattsby Rektor Göteborg
Leena Björklund skolchef Vännäs

2009-02-10 kl 13.47  -  5400 underskrifter


Karin Strid fil dr Göteborg
Ann-Charlotte Taheri specialpedagog Karlstad
Anna Eklöf Förskollärare/pedagogista Örebro
Lennart Svensson Förskollärare Markaryd
Bitte Söderbom Barnkulturassistent Ronneby
Selinda Östnor Projektledare, Lärare  SUNNE
Lisbeth Åkerman Logoped Kristinehamn
Julia Fries Dramapedagog Katrineholm
Catarina Jakobsson rektor Vännäs
Hanna Enecrona mammaledig Stockholm
Irene Olsén pedagogiska handledare Karlstad
Peter Olofsson Politiker Umeå
Katrin Byréus dramapedagog, www.byreus.com Stockholm
Anne Petersen Forskare Göteborg
Leif Olsson Skötare i öppnvård Göteborg
Jörgen Ericson Idrottslärare/Gymnasiet Uddevalla
Elin Björkman Lärare Skellefteå
marie andersson gymnasielärare uddevalla
Elisabet Wejbin speciallärare Göteborg
Margareta Öhman psykolog och författare Österåker
Ville Öhman farfar Österåker
Andréas Forsberg biträdande rektor Göteborg
Mona Sandqvist universitetslektor em.  Lund
Fredric Borgman Psykolog Helsingborg
Linda Johnsson lärare Malmö
Martin Nelzén universitetsadjunkt Linköpings universitet
Nina Widell Förälder Stockholm
Kerstin Lagrell Universitetsadjunkt Uppsala
Thomas Lüthi Utbildningsledare Järna
ulla Virdhall  Båstad
Thomas Nathorst-Böös Organisationskonsult Stockholm
Barbro Sandberg Specialpedagog Uppsala
Curt Ohlsson Rektor Söderköping
Christina Alster specialpedagog Karlstad
Ulrika Karlgren Förskollärare Täby
Ingrid Sandberg arbetsterapeut Umeå
Birgitta Ohlsson Barnkultursekreterare Ronneby
Kristoffer Forslund Doktorand Stockholm
Anne Lindblom universitetsadjunkt i lärarubildningen Karlstad
Louise Bjar förläggare Lund
Karin Wester Janson Univ.adjunkt Ped. Karlstads Universitet
Sara Camarstrand verksamhetsledare, socionom Falun
Anna Tora Jonsson Verksamhetsansvarig, Lägergården Sparreviken Ljungskile
Christina Graveley Förskollärare på Familjecenter Norrtälje
Maria Hedlund Specialpedagog Gislaved
Birgit Stjernman mormor, farmor, aktiv pens.lärare Frillesås
Annette Forsberg Områdeschef Barn/unga IFO Socialtjänsten umeå
Pia Friberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Umeå
Gunilla Skarp  Göteborg
Marielle Peterson Skolutvecklare/utbildningsledare/författare Sunne
Yvonne Larsson Univ adj Trollhättan
Sofia Jeppsson Kulturskolepedagog/ förälder Gävle
Louise Uggla Specialpedagog/Förskollärare/Resurslärare Falkenberg
Anna Stelling Förskolechef Ekerö
Beryll Hansson Specialpedagog Karlstad
Cecilia rundqvist rektor i förskolan Eksjö
Åsa Eriksson Lärare, John Bauergymnasiet Skellefteå
christer westlund skolutvecklare sunne
Ingrid Lundén Kurator Knivsta
Pia Norström Presschef Stockholm
Eva Persson spec.pedagog Tingsryd
Ann-Mari Seldén Leg psykolog/psykoterapeut Göteborg
Christina Orrmyr Rektor Göteborg
Dag Andersson Pappa Nacka
Lena Lundström Förskollärare Nyköping
Carola Rundqvist psykosyntes terapeut Göteborg
Susanna Qvarfordt Lärare Örebro
Linda Landström fritidspedagog Luleå
Eva-Lotta Andersson lärare Järna
Kent Edquist Konsult Stockholm
Maria Strandberg barnskötare Uppsala
Bengt Jägerman Pappa-Farfar Malmö
Mattias Westgård Informationspedagog Sunne
Laila Olsson lärare Norrköping
www.fornhed.se Skulptör Stockholm
Bengt-Åke Forslund Psykolog Härnösand
Anna Linton mamma, egen företagare Göteborg
Carin Tiger Säljare Stockholm
Elin Isberg student Uppsala
Pia G Inberg Förskollärare Tjörn
Cheryl French Kjellström diakon Lund
Emma Jönses Lärare, John Bauergymnasiet Skellefteå
Minna Erkers Lärare F-1 Skytteholmsskolan Solna
Anna Fahlström Fritidspedagog Landvetter
Anna Cuñat Föreståndare, förskola Göteborg
Gertrud Lindberg Förskollärare Söderhamn
Alejandra Lundén Konstnär och pedagog Stockholm
Lennart Josefsson universitetsadjunkt Örebro
ulrika sundström arbetsterapeut och mamma göteborg
Maria Ayre gymnasielärare Varberg
Linn Pils Grahn Pedagog Malmö
katarina jönsson barnskötare GÖTEBORG
Elsa Hansen rektor  Malmö
Malin Bäck socionom/terapeut Värnamo
Barbro Arén Svanvik socionom/soc.omsorgslärare stenungsund
Bent C.Petersen Musikpedagog Norrköping
Camilla Ottosson kurator helsingborg
Åsa Danielson Kyrkovaktmästare Lilla Edet
Britt Cuñat Farmor/kontorist Kungsabacka

2009-02-10  kl 17.46  - 5500 underskrifter


Jesper Eriksson Skötare Göteborg
Cecilia Barr specialpedagog Stockholm
Maria Forslund Mamma Uppsala
Lars Benon Rektor Stockholm
Annelie Karlsson projektledare, Chalmers Göteborg
Görel Envall kurator Göteborg
benedicte cappelen Sjukgymnast för barn- och ungdom helsingborg
Anouk Jolin mamma, magister i didaktik och lärare Falun
Emma Frost lärarstudent göteborg
Stefan Bálint Leg. psykolog, psykoanalytiker Malmö
Joel Andersson Skadedjurstekniker Norrköping
Sven Bergvall Waldorflärare Ödeshög
Carina Jonsson Dagbarnvårdare HUSKVARNA
Ann-Kerstin Persson Specialpedagog Stenungsund
Inger Andreasson f.d.grundskolelärare Helsingborg
Dan Halldin Lärare Göteborg
Jonaz Björk Coach & gymnasielärare Göteborg
Elenor Kaminsky Trebarnsmor, barnsjuksköterska, doktorand Uppsala
Elisabeth Sjöstedt Leg psykoterapeut, egen företagare Centrum för familjerådgivning och psykoterapi Göteborg
Lisa Norlin psykolog Göteborg
Roger Stadra leg. Läkare Stockholm
Siw Andreasson Rektor Göteborg
Siv Palm Förskollärare Göteborg
Tomas Brusberg Förskolelärare Jönköping
Lars Seldén docent Borås
Anna Sundkvist Kräutner Verksamhetsledare, ABF Skoghall
Mia Färdigs Lärare Uppsala
Malin Rydbo  
Linda bergvall Jonsson Grundskollärare Lund
Beata Mucha lärare Göteborg
Ylva Thernström Blomqvist Mamma, Barnsjuksköterska, Doktorand Uppsala
katarina wennersten enhetschef, Gryning Borås
Birgitta Svensson förskollärare/specialpedagog Borensberg
Stina Braxell atelierista Göteborg
Annki Beckman Introduktionssamordnare Göteborg
Lisa Pettersson förskollärare Göteborg
Martin Holmén Gymnasielärare Stockholm
Inger Lycksten förälder Göteborg
Monica N Rosenlind Specialpedagog  Örebro
Annki Beckman Introduktionssamordnare Göteborg
Mats Swala Ingenjör Göteborg
Eva Bladini Amborn Barn-och ungdomsbehandlare Gävle
Hans Nilsson Psykoterapeut/pastor Partille
Malin Sandberg speciallärare Uppsala
Egon Jonson arbetsförmedlare Uppsala
anna kjellgren förskolelärare 
Siv Maria Rabnor Undervisar i Hållbar utveckling - Inre ledarskap Årsta, Stockholm
Eva-Britt Dahlgren Förskollärare Lindome
Nenne Ahlqvist Fritidspedagog Göteborg
Bia Lidén grundskollärare Norrköping
Erika Gustavsson socionom, socialsekreterare barn och ungdomsenhet Stockholm
Jeanette Ekström barnskötare/ studerar till förskollärare Ronneby
ulla-britt holgersson socionom / farmor stockholm
Britt Johansson Anhörigsamordnare Färjestaden
Ingvar Nilsson Farfar/Morfar Katrineholm
Andreas Bäckström  Uppsala
Gun Mörkenstam pensionerad lärare Saltsjö-Boo
Kostas Fragiadakis förälder Lund
Eva Toft Läkare Stockholm
Kristina Karlsson Psykologstudent Göteborg
Elisabeth Engström Mor/mormor/farmor Uddevalla
Maria Nilsson specialpedagog Borensberg
marie alemo violinist stockholm
regina olsson f d läkarsekr psykosvården,4barnsmor,sjukpensionär göteborg
Eva-Lotta Funkquist Barnsjuksköterska Uppsala
Per Röjfors rektor Öckerö
Pernilla Laursen  Lärare Partille
Nils-Erik Hägglund Förälder Västerås
Heidi Grossmann Mormor Uppsala
Eva Norén-Björn för barns rättigheter, rätt till lek Spånga
Frida Lisak Psykolog Göteborg
Mats Lönn Lärare Södertälje
Peter Nord Studie- och yrkesvägledare/Coach Hässleholm
Annika Zander Hudterapeut Hässleholm
Linda Wardlow Psykiater Stockholm
Ulrika Engström Personalhandläggare Stockholm
Katharina Anemyr Unv.adjunkt Jönköping
Lennart Groop Projektledare Västerås
Pernilla Thomasdotter Lärarstuderande, aktiv medlem i utbildningsrådet. Borås
Ylva Bergström Mamma/Lektor/forskarass i pedgaogik Örebro universitet Smedjebacken
Kerstin Jungstedt Organisationskonsult Stockholm
Ylva Bergström Mamma/Lektor/forskarass i pedgaogik  Örebro
Annika Hedberg Persson Förskolärare Ljungskile
Gerry Nilsson pensionär Nyköping
Liselotte vergara modin familjehemssekreterare  Göteborg
Bengt Anderson lårare Råsunda
Birgitta Friberg Rektor Sunne
Mats Dahlström Universitetslektor Borås
Malin Zetterblad Miljöhandläggare Härnösand
Eva Holm rektor inom förskolan Uddevalla
Mica Wänseth Informatör & förälder Stockholm
Gunilla Brammås specialpedagog Hallstahammar
Maria Svantesson Skolkurator Årjäng
Anette Utterbäck Psykolog Göteborg
Rita Svensson Rektor Uddevalla
Lisbeth Björkquist pedagogisk handledare Karlstad
Jenny Blixt informatör Göteborg
Hans Rask Biträdande rektor Malmö
Lena Karlin socionom Kil
Victoria Svedberg miljöhandläggare Härnösand
Ann-Christine Börjesson Förskollärare Göteborg
Kerstin Rydsjö Adjunkt Borås
Anna Lundh doktorand Borås
Anna Ås Specialpedagog Uppsala
Lisbeth Hellström Förskollärare Eskilstuna
Adelgard Göhran Socialsekreterare Eskilstuna
 
2009-02-11 kl 09.02 -  5600 underskrifter

Elin Jönsson gymnasielärare Ängelholm
Pia Wiik Förskolechef Angered
Britt Dahlström Barnbibliotekarie Ulricehamn
Anna Landahl Förskollärare Gislaved
Anders Frenander docent Borås
Ann-Britt Heinemann sjuksköterska uppsala
Elisabeth Nyberg hälsosamordnare Göteborg
Jonas Söderholm Doktorand Borås
Elisabeth Nyberg hälsosamordnare Göteborg
Alexandra Hempel Projektledare  Stockholm
ingalill örtnäs kulturkonsulent fd linköping
Camilla Holmqvist rektor Växjö
Mats Dolatkhah doktorand Borås
Kerstin Hedberg Nyqvist Universitetslektor, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet Uppsala
Kjell Rönnholm Speciallärare Delsbo
Skans Kersti Nilsson Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap Borås
Maud Ihrskog Fil.dr Universitetslektor Borås
Lars Josefsson Waldorflärare Göteborg
Bengt Kilén Frihetsaktivist(pensionerad rektor) Stockholm
Matz Glinning Guldsmedsmästare Bromma
Marie Falkström förskollärare/strategisk utvecklare Göteborg
Lennart Fransson Brottsförebyggare Göteborg
KArin NIlssom Kantor Kungälv
Olle Hällqvist Rektor Göteborg
Ingela Heimann chef Göteborg
Sofia Frederiksen Socionom/Samordnare Familjecentralen Centrum Partille
Christopher Cook musiker Riddarhyttan
Anna O Taieb  Göteborg
Tommy Andersson morfar Simrishamn
Karin Hallén processledare/psykiatri Göteborg
Carl Eric von Platen Egenföretagare Stockholm
Lasse Sköld Familjerättssekreterare Forshaga
Mats Lindberg Handledare Linköping
Ann-Sophie Cedricson Socialsekreterare. 
Gunnel Renman Lärare Uppsala
Pia Krook Föreståndare för kurs- och lägergård, utbildad lärare, skolledare, utvecklingsledare mm Söderköping
Ingrid Centerdal specialpedagog Västerås
Ylva Olofsson lärare Lerum
Bengt Andersson Förskollärare Lund
Johanna Almgren förälder Göteborg
Rasmus Blomqvist musiker Borås
Tanja Olsson sjuksköterska Tullinge
Anna Ranger doktorand och utbildningskonsult samt förälder Lund
Mikael Lindén Rektor Hässleholm
Ulrika Clewemar Utvecklingspedagog Sunne
Magnus Wikberg doktorand Uppsala
Margaretha Strinnholm psykolog Uppsala
Lena Samuelsson Rektor/ förskola Uddevalla
Inga Bjerde Johansson Skolkurator Värnamo
ann beijersten distriktsläkare eslöv
Lotta Kullberg leg psykolog leg psykoterapeut Stockholm
Susanne Johansson Mamma/Barnskötare/Assistent Norrtälje
Susanna Ekström Litteraturpedagog Stockholm
Björn Ekström Studie- och yrkesvägledare Stockholm
carina edström resurspedagog göteborg
Linda Pedersen Lärare i förskolan Uppsala
Olle Willén Universitetslektor Linköping
Helena Wirenhed Filmproducent Göteborg
Petra Andersson jurist och förälder Uppsala
Johan Hagelin Förskollärare söderhamn
Marina Ericson sjukgymnast Göteborg
Josefin Carlsson Wldorflärare Göteborg
Elin Clewemar Andersson Mamma Strängnäs
Charlotta Hedvik Förälder Stockholm
Annika Svensson Specialpedagog Göteborg
David Nordström  Stockholm
Vicki Bååth lärare västervik
Stefan de Fine Licht MBHV-psykolog Alingsås
Lilian Klintefelt socialsekreterare Eskilstuna
Fredrik Tomasson Specialpedagog Markaryd
Britt Gelin Bitr.förskolechef Stockholm
Petra Björklid 4-barnsmor Ljungsbro
Guilla Hellman leg. sjuksköterska barn Uppsala
Majlis Glindsjö mormor och adjunkt i pedagogik Norrköping
Joakim Bergqwist Lärare Stockholm
Maria Karlsson Mamma och barnskötare Uppsala
Maria Sunesson Socionom/skolkurator Värnamo
Lena Bäcklund Psykologkand./Konsult Hönö
Sven-Eric Liedman f.d. professor Göteborg
Lars Sjöström Konsult Linköping
Ilona Bergman lärarstuderande Bälinge, Uppsala
Tiina Ihalainen Barnskötare Uddevalla
Kristina Hofsten Journalist, författare Stockholm
Moniea Bergqvist Barnskötare Uddevalla
Louise Limberg Professor Högskolan i Borås
Maria Alm forskarstud. Karlstad
Eleonor Möller Förskolekokerska Örebro
Ulf Kamne Miljökonsult Göteborg
Niklas Elofsson fritidspedagog/pappa Jönköping/Nässjö
Fredrik Roll tandläkare Linköping
Kristina Blomberg Talpedagog Markaryd
Xenia Hildén cirkelledare,lärare Söderhamn
Agnetha Birgersson Verksamhetsansvarig, Active Parenting Södertälje
Martin Tallvid Doktorand och lärare Göteborg
Johanna B-Eriksson Förskollärare Västerås
Crister Carlsson Rektor Mölnlycke
Gunilla Lindgren biolog Uppsala
Dan Collberg Utbildningsledare Lund
Ewa Rogström Sekreterare/informationsansvarig Stockholm
Eva-Lena Embretsen Utvecklingsledare Rättvik
 

2009-02-11 kl 14.08 - 5700 underskrifter


Malin Lilja Gymnasiebibliotekarie, mamma till 5  Falkenberg
Annika Cederberg-Scheike universitetsadjunkt i lärarubildningen i Malmö  Malmö
Bengt Cederberg Universitetsadjunkt Malmö
Anna Hammarsten Egen företagare MAMMA Stockholm
Liae-Lotte Fredriksson specialpedagog Göteborg
Nina Nilsson Gymnasielärare Norrtälje
Barbro Jansson Universitetsadjunkt Norrköpng
Gunnel Svanström övergripande specialpedagog Tynnered i Göteborg
Elisabet Redborn Utbildare Active Parenting Södertälje
Gaëlle Briand socionom, barnverksamhetsansvarig på kvinnojouren Helsingborg
Bodil Mellgren Chef Stödverksamheter Gävle
Sigrid Björnsson Förskollärare Kalmar
Håkan Olsson Speciallärare Kalmar
Nicklas Sundberg instruktör och ledare, KFUK-KFUM Umeå och Ljungskile
Eva Sventelius universitetsadjunkt Malmö
Marianne Nilsson uppdragspedagog Sunne
Irene Lotz Fritidspedagog Söderköping/Norrköping
Lena Larsson Dagisfröken, terapeut  Göteborg
Anna-Karin Svensson universitetsadjunkt Malmö
Victoria J Sternhagen ingenjör och förälder Uppsala
Marianne Sperl socialpedagog, förskolekonsulent Knivsta
Christina Säll farmor, speciallärare Borås
Tove Drapier MVC/BVC-psykolog Gävle
Ludvig Aust  Göteborg
Anette Gällnäs gymnasielärare Ängelholm
jenny josefsson carén studerande montessoripedagog göteborg
Christian Jansson Fritidsledare Hönö
Anna Landahl Förskollärare Gislaved
Elisabet Tiger Förskollärare jönköping
Bo Liljegren rektor Rättvik
Herman Hagström Gymnasielärare Ängelholm
Marianne "Mia" Isaksson Specialpedagog/Särskolan Jönköping
Ellen Andreasson mamma och mormor Helsingborg
marianne jonsson lärarutbildare waldorflärarhögskolan bromma/stockholm
Ulrika Hagberg lärare Örebro
Jenny Larsson Förskollärare Uppsala
AnnSofi Persson-Stenborg Utvärderare, utredare Stockholm
Susanne Köhler IT-projektledare Stockholm
Maire Sundqvist Dsk sköt med Bvc Botkyrka
Andreas Sandahl Rektor Göteborg
Lilian Adolfsson Barnskötare Rimforsa
Elisabeth Eriksson specialpedagog  Göteborg
Leon Nawrot skolledare Malmö
Beatrice Svensson sjukgymnast, Göteborg 
Lena Törnqvist  Kullavik
Lena Hedin Adjunkt,doktorand i socialt arbete Örebro universitet
Teofil Norum Rektor Sandviken
Annika Holmberg  Sundbyberg
Mona Bäckström Specialpedagog Örnsköldsvik
Oskar Rosengren Lärare/Kock Örebro
Monica Gustafsson Socialsekreterare familjerätten, Eskilstuna
Helena Mannerberth Tvåbarnsmor, persolig assistent, kulturproducent Ekerö
Yvonne Högenberg Lärare För närvarande Kecskemét, Ungern
Anna Kraft Konstnär och Bildlärare Nynäshamn
AnnaKarin Dahl Socionom Västerås
Elisabeth Geiger Förskollärare Järna
Agneta Tinnfält fil dr Örebro
Kjell Carlsson farfar Nora
Elna Wiklund ledamot i RB lokalförening Umeå
Staffan Wiklund pensionerad lärautbildare Umeå
Jenny Nilsson socionom Bureå
Isak Petersen Studerande Norrköping
Karin Ingeborn bitr rektor Uppsala
Benedicte Lande Forsén Kursledare/terapeut/coach Göteborg
Gun Eidevald Rektor Jönköping
Anders Granström A/V-tekniker Åre
Lisbeth Viotti textiltekniker på Technichus Härnösand
Lena Alfredsson Förskollärare och förälder Uddevalla
Kerstin Fägerblad Studie- och yrkesvägledare Göteborg
Melinda Kocsis Assistent på förskola Spånga
Maya Swanberg Familjepedagog Forshaga
Micke Hamström Lärare Uppsala
Bengt-Ove Andersson Civilingenjör Hisings-Backa
Maria Skött lärare Forshaga
Suzanne Osten regissör Stadsteatern AB Stockholm,Unga Klara Stockholm Sweden
Margareta Gren Psykoterapeut Göteborg
Rigmor Thyr  Kilafors
Ingun Rönnborn Förskollärare och föräldrautbildare Härryda kommun
Mette Sjöstedt Waldorfförskollärare Höör
Ingrid Malmberg ämneslärare Lund
Ylwa Breidenstein präst Järna
Susanne Larsson familjepedagog laholm
Katarina Prenell Bankkassör Höör
Andi Röder Lärare Harestad
Annika Claesdotter, journalist Stockholm
Sara Kjellin Grundskolelärare Göteborg
Birgitta Söderström Speciallärare i resursgrupp Nynäshamn
Kajsa Radonich Socionomstuderande tvåbarnsmamma Nässjö
Bodil Claesson Waldorflärare Höör
ZouZou Rosqvist Waldorfförskollärare Höör
Gun-Britt Lund Barnskötare Uppsala
Lucas Gren Verksamhetsansvarig för Den ideella föreningen Intize Göteborg
Pamela Nordberg socialsekreterare Eskilstuna
Barbro Pettersson Kollbrunner Lärare Göteborg
Claude Kollbrunner geolog göteborg
Nina Kollbrunner lärare, dansare Göteborg
Fredrik Blomqvist Lärare Uppsala
Monica Vera Pedagogita,mama,mormor Stockholm
Anders Flanders Molin Förälder och Musiker Göteborg
Agneta Linné Professor Örebro

2009-02-11 kl 21.49 - 5800 underskrifter


Lena Fernblad Waldorfförälder Orust
Jessica Stenholm Lärare/Förälder Kristianstad
Håkan Stenholm Förälder Kristianstad
Klara Gustafsson lärarstudent Göteborg
Anna Ottertun sångerska/musikpedagog Göteborg
Lotta Bäcklin sjukpensionär Finspång
Eva Morin Verksamhetschef Elevhälsan Piteå
Guro Gafvelin Forskare Stockholm
Monica Vera Pedagogista,mama,mormor Stockholm
Hans Lundgren director musices vid Linköpings universitet 
Renée Timlin Lärare Göteborg
Marie Fridolfsson Förskollärare Uddevalla
In gegärd Sandström Madsén universitetsadjunkt Lund
Linda Rosqvist Mammaledig Los Angeles
Jane Månsson Bekymrad förälder Vittsjö
Johanna Hatakka Kökspedagog/Matmor Stockholm
Bo Johansson rektor Halmstad
Lina Marklund arkivarie och mamma Härnösand
Marith Andersson Rektor Borås
Lina Forsström Förskollärare Göteborg
Anna-Lena Strömberg Hemterapeut, kurator på ungdomsmottagningen Sunne
marie liljenbrand pedagog örebro
Ing-Marie Johansson Pedagog Myggenäs
Ulrike Schmidt Barnläkare Kristianstad
Caroline Willners lingvist och programutvecklare Lund
Gunnar Lindgren rektor Tingsryd
Tove Christiansen lärare 1-3 Linköping
Susanne Lind Enhetschef Göteborg
Malin Albrektsson EU-samordnare Göteborg
Martin Svärd lärare Göteborg
Iréne Vikengren utvecklingsledare förskola/skola Göteborg
Malin Koldenius Farmor,mormor och Bibliotekskonsulent Vänersborg och Västra Götaland
Inga-Britt Häggblom Assistent, sekreterare Uppsala
Marie Larsson familjehemsrekryterare Västerås
Parvin Mohammadian Modersmålslärare Göteborg
ingrid persson Specialpedagog och Nätverksledare Göteborg
Janette Brandt  Uppsala
Inger Jayakoddy EU-samordnare och mamma Göteborg
Peder Westman Rektor  Lerum
Anki Lundin Rektor Lerum
Viveka Runsten Kultursekreterare Danderyd
Christina Widell Mormor Kvicksund
Elisabeth Johnsson Specialpedagog gymn.särskolan Markaryd
Mari Yrjälä Svensson  Huskvarna
Elin Vilander  Jönköping
Gunilla Nyström Leg. psykolog Linköping
Berit Sahlander Studie och Yrkesvägledare Eskilstuna
Ulrika Stöök Socionom Göteborg
Thomas Lundh Lärare på IV Varberg
Britt-Lis Sikström Utvecklare Luleå
Rickard Svensson student Göteborg
Magnus Gustafsson  Kurator Örebro Kommun
Claes Olsson Psykoterapeut Göteborg
Lisa Ohlsson Enhetschef  Lidköping
Hjördis Renfana gymnasielärare Örebro
Christina Andersson Barnskötare  Nyköping
Annette Torstensson spec.ped. Västerviks kommun
Tomas Nilsson lärare på IV programmet Örebro
Ingrid Lindquist gymnasielärare Göteborg
Camilla Gustafsson Studerande Psykologi och Pedagogik Göteborg
Örjan Albihn Studie- och yrkesvägledare Linköping
Cristina Dahl Pedagog Skövde
Kaijsa Keusch vårdare Tyresö
Karin Persson Rektor Lerum
ingrid jernsjö waldorf fröken höör
Ulrika Arvidsson lärare Uddevalla
Maria Bergerson Talpedagog Göteborg
Beerit Björkman-Rohlen lärare örebro
Håkan Obbel Lärare Göteborg
Martina Lundström lärare Linköping
Marcela Salinas Vega  Förskollärare Norrköping
Eva Elisson Förskollärare Norrköping
Susanne Wold Biträdande rektor Göteborg
Ulla Darke Pensionerad lågstadielärare Rättvik
Anders Hildingsson Skolledare Kalmar
Håkan Persson Central utvecklingsledare Ystad
susann wall specialpedagog stockholm
Andreas Mattson pedagog Stockholm
Anita Svensson  Vadstena
Erik Rundström, avgången rektor  Eskilstuna
Charlotta Arvold Mamma och humanist Stockholm
Birgitta Ljungman mbhvpsykolog Lerum
Else-Maj Ehrendahl pensionär Åskloster
Berit Gustafsson rektor Trollhättan
Kajsa Grönkvist lärare vid GU Göteborgs
Maud Engvall var rektor Värmdö
Malin K. Josefsson Skolkurator Värnamo
Ingemar Hansson Rektor IV-programmet Göteborg
Lars Wigforss Lärare Kalmar
Monica Edsgård biträdande rektor Forshaga
kerstin karlsson barnskötare nyköping
Annika Andréasson förskollärare Göteborg
eva sjödin bitr rektor sollentuna
Lisbeth Borg lärarutbildare/univadj Malmö
Anna-Eriksson-Gladh Ledarutvecklare Västerås
Gösta Lundgren Verksamhetschef/Psykolog Elevhälsan, Ängelholm
Anna-Karin Holmberg specialpedagog/kurator Forshaga
Stig Löfstrand Pykosyntesterapeut Skepplanda
Christina Aurell Studievägledare Göteborg
Göran Augustsson Arbetsmarknads coach eskilstuna
Annika Hammer specialpedagog/Elevhälsan Ängelholm
Tomas Landberg Rektor / Lärare Göteborg
adam nilsson skolbibliotekskonsulent Göteborg
Marita Daun, Byrådirektör  Göteborg
Anders Nordenberg Gymnasielärare Örebro
Jonas Kornbrink Rektor vid Ebba Petterssons Grundskola Göteborg
Andreas Svensson  Göteborg
Maria Forsberg Socionom Stockholm
Gunnar Sporrong Lärare samt föreståndare för Slottsskogsobservatoriet i Göteborg Uddevalla
Bodil Westergren Skolkurator Elevhälsan  Ängelholm
Hassan Mahdi  elevassitent  malmö
Christina Olsson utbildare, producent, Konferensforum Stockholm
Nils-Erik Nilsson lärare Norrköping
Lisa Nyed Projektledare Malmö
Mona Sandström klasslärare Borgå, Finland
Petra Viking vårdare/bsk/förälder Norrköping
Annkarin Palm pedagogisk handledare Karlstad
Solweig Persson Utvecklingsledare Stockholm
Madiore Rehn Hulin gymnasielärarstudent, psy+fr samt fritidspedagog Västerhaninge
Ulf Peterson Rektor gymnasieskolan GBG
Annika Hultén Bibliotekarie Ronneby
Christel Ekelund Specialpedagog Torsby
Monica E Nilsson Lektor i pedagogik Ronneby
Lennart Holmer Utvecklingsledare Eskilstuna
Annette Calner socionom Lysekil
Eva Hallström speciallärare Linköping
Tom Hagman rektor Södertälje
Ralph Tjernström Rådgivare inom specialpedagogik Luleå
Anna Herting Civilingenjör Solna
Birgitta Andersson Olsson Specialpedagog Örebro
Viktor Olsson Fruktpojke Örebro
jan larsson pappa eskilstuna  
Carina Rundberg Förskollärare Landvetter
Caroline Fecht Barnskötare Säffle
Göte Isaksson Rektor Lidköping
Birgitta Junestedt leg läk (pensionerad) Långserud
Elisabeth Löfberg Brorsson Förskollärare Sandviken
Elisabeth Brandell rektor Upplands Väsby
Annika Aspling Lärare Stockholm
Jonatan Lannemar Lärare Tullinge
Josefine Lannemar Lärare Tullinge
Maria Cheadle förälder, doula och konsult Stockholm
Siv Johansson Elevassistent Nyköping
Monne Wihlborg Fil Dr. Pedagogik  Lunds universitet
Ulla-Britta Roos pensionerad barnavårdslärare Stockholm
Elisabeth Norlin lärare Södertälje
Pelle Norlin Förskollärare Södertälje
helena Lagerwall Nordström vikarie skola barnomsorg Nyköping
Malin Burge Studerande inom beteendevetenskap Strängnäs
Maria Schwartz universitetsadjunkt/lärare SVA  Karlstad/Åmål
Annie Nilsson specialpedagog/förskolekonsulent Hyltebruk
Sofia Danielsson-Meréus Sjuksköterska Göteborg
Lena Runge Psykosyntes terapeut, adjunkt Filmhögskola  Göteborg
Kjell-Arne Springe Projektledare Sundbyberg
Anneli Springe rektor upplandsväsby
Ulrika Geinäs Diakon Göteborg
Sven-Olof Krantz Leg. psykolog Göteborg
Ingegerd Mott Enderlein pensionerad lågst.lärare Lysekil
mino mansouri barnskötare göteborg
Ing-Britt Krantz ugl administratör Göteborg
Elisabeth Garhorn  Trollhättan
Mirjam Hultman förskollärare Krokom
Karin Strömberg Musikpedagog Falun
Camilla Mellberg gymnasielärare Vänersborg
Rolf Holmqvist professor Linköping
Per Lindqvist Skolläkare Borlänge
Gunilla Lindqvist-Fors lärare Borlänge
Mikael Lisak pappa, läkare Göteborg
Ylva Ljung lärare Göteborg
Linda Sternö universitetsadjunkt göteborg
kristina meiton dokumentärfilmare mölndal
Britta Skagerfält Biolog Rom, Italien
Barbro Bruce universitetslektor Malmö
Sture Raitio Pensionär BROMMA
martin oscarsson Lärare so/sv Göteborg
Leif Eriksson universitetsadjunkt Göteborg
Johan Rudolfsson Barnskötare Göteborg
Iwona Frondelius psykolog Alingsås
Lisbeth Jernstedt Förskollärare Göteborg
Kristian Holmberg allmänläkare, skolläkare Järna
Charlotte Wallenberg Lärare Göteborg
Sonja Larsson Pedagog Linköping
Karin Engstad Förälder,mormor,socionom Eskilstuna
Paul Björkman Grafisk formgivare Göteborg
Anna Mäki-Kivistö eurytmipedagog Norrköping
Anna-Elvira Cederholm Genusvetare/Genuspedagog Varberg
Magnus Lanshammar Musiker Varberg
Gudrun Brännmark lärare och mormor Luleå
Ulrica Hansson Beteendevetare/Förälder Göteborg
Jonna Ekdahl teaterlärare  Göteborg
Ingrid Håstad Miljökonsult Stockholm
nancy königson förskollärare göteborg
Mona Strömquist Förskollärare Härnösand
David Sperling Artist Göteborg
Monika Josefsson mamma Göteborg/Houston
Berith Andersson Utvecklingskonsult/psykoterapeut Örebro
Sttig Tybrand  Göteborg
Bosse Andersson Yrkeslärare elektriker Kungälv
Lena Fejan Ljunghill fri skribent Stockholm
Lisa Mattsson Skolsköterska Stockholm

2009-02-13 kl 06.29 - 6000 underskrifter


Sascha Bolotin mattelärare gy/vux Uddevalla/Kungsbacka
Eva Lavesson Specialpedagog  Helsingborg
Joakim Öberg Lärarutbildare Jönköping
Åke Marmander Kommunjurist Göteborg
Klas Hallberg Författare/föreläsare Haninge
Göran Subenko Verksamhetsledare, Tidningen i Skolan Stockholm
ann-christin engelbertsen farmor/mormor/barnskötare göteborg
Eva Carlsson Socialpedagog Göteborg
Per Jonsson IT-pedagog Nykvarns kommun
Cecilia Malmros skolkurator Ängelholm
Berit Lood specialpedagog, Elevhälsan Ängelholm
Gunilla Burstedt högskolerektor, Göteborgs universitet Göteborg
Elisabeth "Elsa" Klaasen Barnskötare Örebro
Lena Mannerby Rektor Mölndal
Sven-Göran Ohlsson Lärare/Lärarutbildare Malmö
Marita Henrysson Rundström avtalspensionär och god man Eksjö
Marita Flisbäck lektor Malmö
annika@cinenicfilm.se filmproducent Göteborg
Bodil Wesén Universitetsadjunkt Malmö
Lotta Enerskog Pedagogisk handledare Bromma
Bodil Alvarsdotter Bibliotekarie Göteborg
Eugenia Granat Koordinator Göteborg
Mikael Wiström Filmregissör/producent Stockholm
kerstin bäck luckman förskollärare ronneby
Peter ohlson  Göteborg
frida widlund massageterapeut göteborg
Joanna Eriksson lärarstudent Göteborg
Fia Rönnertz förskollärare Ängelholm
Kristina Skog Pensionär,f.d.barnavårdslär. Stocksund
Kristina Holmberg-Gustavsson Skolkurator Elevhälsan  Ängelholm
Lina Ekdahl Författare Göteborg
Sofi Lindell Förälder Kållered
Ulf Lindberg rektor Stockholm
Malena Forsare kulturjournalist och universitetsadjunkt Malmö
Sofia Wildt-Persson 1-7 lärare Mölnlycke
Marie Lagerdahl Arbetssökande förskollärare/lärare Linghem
Ulf Andreasson Förskollärare Donsö/Göteborg
Hans Kyhlbäck universitetsadjunkt Ronneby
Thomas Hall IT-pedagog Kalmar län
Linda Olsson samtalsterapeut och massör Kungälv
Ann Franzén Bibliotekarie Ale
Anne-lie Andersson Leweby Matematikutvecklare Eskilstuna
Andreas Eriksson Lärare Luleå
Julia Hammarström Förälder och sjukgymnast Örebro
Caroline Fröblom Serviceförmedlare, försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor Eskilstuna
Magnus Lönn bildkonstnär bergkvara
Aniota Augustsson specialpedagog Eskilstuna
Bernt Gunnarsson Lärarutbildare Malmö
Andrea Atterström mamma, lärare Dalsjöfors
Gunilla Hagman Skolbibliotekskonsulent Gävle
Elisabeth Dahlin Zanders Kemiingenjör/Mamma Floda
Veronica Larsson Lärarstuderande Solna
Carina Bodelson Lönn Egen företag/konstpedagog Bergkvara
Ingrid Atlestam bibliotekarie Göteborg
Carina Dahlenlund Spec.lärare Furuvik
Sven-Göran Svanborg Förskolärare Solna
Sassa Buregren barnboksförfattare bua
Margareta Nilson Bibliotekschef Ale kommun
Max Albien Medietekniker Kalmar
Robert Jonasson Rektor Ryd
Ewa Ljung Konstkonsulent Nödinge
Eva Albrechtsson bibliotekarie Alafors
Johan Eriksson konstnär Sthlm
Fredrik Pålsson teaterkritiker & radiojournalist Malmö
Johanna Karlén Affärschef skola, lärare i grunden Lund
Linnéa Dixgård Dramapedagog Borlänge
Eva Hermansson Ekonom/Byteatern Kalmar
karin parrot-jonzon teaterchef kalmar
Anne-Marie Wikström Specialpedagog (fd) Västerfärnebo
Ylva Strömerstén Bibliotekarie, mormor Nacka
Lena Röjestål-Dahlqvist Specialpedagog Täby
Thomas Fritz Pedagogisk utvecklare/lärarutbildare Umeå universitet
Åsa Mattsson adjunkt i bild Falun
Christer Holmqvist Regionbibl. Utbildningsförvaltningen Stockholm
My Areskoug skådespelare, regissör Stockholm
MajBritt Karlén Pensionerad pedagogkonsult, med bakgrund som handledare och resursskolearbetare. Även gort en rapoort om resursskolorors samverkan på uppdrag av MSU 2008-inte publicerad ännu Lund
Inge Carlsson Specialpedagog  Eskilstuna
Torsten Janson lektor Malmö högskola
Sara Lago Idrottslärare/fritidspedagog Norrköping
Margaretha Dornell förskollärare nacka
Eva Liljeblad lärare Göteborg
Aida Zuberovic doktorand och förälder Uppsala Universitet
Anita Neuhaus beredningssekreterare Eskilstuna
Noak Lönn Studerande Hägersten
Lilian Waldenström Lärarutbildare Malmö
Ola Halléus IT-Pedagog/Cyklist Bjärred
Bernt Karlsson gymnasielärare  Linköping
Hanna Bergman Barnskötare Örebro
Annika Ahrén Vargas Sjuksköterska inom Psykiatrin Göteborg
malin Levin Lärare Ale
Marie Rössborn Bibliotekarie Halmstad
Eva Lindberg Östberg mamma och farmor Stora Sundby
Veronica Haraldsson Förskollärare Uppsala
Elisabeth Hedström Förskollärare Stora-Skedvi
Malin Edsgärd Medlare Göteborg
Fredrik Ernerot Skolbibliotekarie, Ordförande i Skolbibliotek Väst Göteborg
Lee Nordevald Universitetsadjuknt Falun
kristina östlund förskollärare danderyd
Bea Nallesdotter Föräldraförening Stockholm
Anders Karlsson Socionom, medlare Göteborg
 
2009-02-13 kl 12.43 -  6100 underskrifter

Elisabeth Simonsen Bibliotekarie Haninge/Nacka
Kristina Hedblom Ahlström Gymnasiebibliotekarie göteborg
Dick Aurell utbildningsledare  Göteborg
Gustav Hadin Fritidsledarstuderande Vänersborg
Bo Stridbeck Lärare Göteborg
Anders Karlsson Ledarskapskonsult Stockholm
Eva Persson Skolbiblioteksansvarig Gävle
Kicken Ericson konstnär öland
Hans Brus Gymnasielärare Vansbro
Katarina Liss dramapedagog Rättvik
Jenny Hultman lärare Göteborg
Kerstin Sjögren Förskollärare Tidaholm
Eva Cesar Bibliotekarie Alvesta
Birgitta Årzén Förskollärare Hyltebruk
Kristine Brandt pedagog 
Fredrik Paulsson Universitetslektor Umeå
Lena Engström Ekeberg speciallärare Gävle
Lena Karlsson förskollärare och specialpedagog Göteborg
Susanna Olsson Sjuksköterska barnakuten Malmö
Rita Eliason socialpedagog, dramapedagog Hamburgsund
Fidel Benavides AV-asistent Nacka kommun Nacka
Mats Alfredson Miljöutbildare Miljökonsult Kungälv
Anita Byczynski Personlig assistent Eskilstuna
Ylva Bergstedt Systemansvarig för utbildningsområdet och mamma Göteborg
Patrik Sjöberg skolledare Haninge
Gunilla Andersson socionom Stockholm
Fredrik Ericsson gymnasierektor Nödinge
Ingela Halvarsson förskollärare Mjölby
Emma Rosengren lärare, handledare Stockholm
Dejan Matic lärare, konsult Stockholm
Jenni Quist Förskolläre/facklig förtroendeman Köping
Jenny Bengtsson doktorand Norrköping
Kalle Hedlund e-lärare Stockholm
Birgitta Lundin Förskollärare Göteborg
Maneka Sjöström Fritidspedagog Göteborg
Camilla Eriksson Fritidsledare högstadiet Göteborg
Peder Nabo Kompositör Kalmar
Chris Förälder Rolfstorp
Linda Björklund Förskollärare, ateljerista Bålsta
eva kalathaki  stockholm
Pernilla Lindberg Gymnasielärare, förälder Johanneshov
Rolf Sörman bitr rektor Ekerö
Viviann Körner Förskollärare Köping
Elisabeth Remfeldt leg.psykolog,leg.psykoterapeut vid Barnhab. Örebro
Elin Sjöberg utredare Haninge
Johanna Kriström Rektor Hallsberg
Julio G Atterström Rektor Bollebygd, snart Borås
Sarah Karlsson Förälder Göteborg
birgitta roslund skapandepedagog kalmar
Inger Grunditz mormor Gustavsberg
Pia Huss kulturjournalist Stockholm
Boel Bruce aktiv i IKFF,Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet Göteborg
Steven Ekholm författare / litteraturkritiker Örnsköldsvik
Theres Axén Socialsekr/ ordf. lokalförening RB Lidköping
Johanna Huss kolloföreståndare, regissör Stockholm
Elisabet Ling områdeschef för förskolan Hallstahammar
Lena Fredriksson Familjebehandlare Karlskoga
Martin Sandberg Projektledare, Marknadsföring Göteborg
Åsa Rosander Lärare Göteborg
Björn Åkerblom rektor Nacka
Titine Sjökvist mamma och vårdbiträde, Haninge Kommun Handen
Leif Herngren Pastor, tidigare skolpolitiker i Göteborg Bohus-Björkö
Carina Förare Lärare i grundskolan Luleå
Bengt Wiktorsson Gymnasielektor Jönköping
Eva Malmqvist Socionom/familjebehandlare Vallentuna
Monica Carlsson förbannad förälder Åmål
Marita Lundby Pedagog Färjestaden
Gustaf von Dewall IT-konsult Stockholm
Peder Letell pappa Växjö
Birgitta Svantesson Områdeschef Östhammar
Håkan Skarfelt gymnasielärare Hammarö
Gerty Fexler Höjer  Fil.mag. i socialt arbete Trosa
Maria Sandell lärare Hässelby
mattias Kauttmann idéhistoriker, samtalsterapeut, pedagog, stenungsund
Måna Nilsson utställningsproducent Härnösand
Sanna Källman Musiker Göteborg
Liv Crona Lärare Nacka
Christina Green Specialpedagog Hunnebostrand
Lovisa Uppman Psykolog Helsingborg
Mona Kjellberg Analytiker Stockholm
Siamak Taklimi Lärare Angered
Lena Engstedt pensionerad lågstadielärare Stockholm
Margareta Johansson Rädda Barnen Trollhättans lokalförening Trollhättan
olivera Hochwälder Tandläkare bla.mamma ,inspiratör etc stockholm
Sara Holgersson Waldorfförskollärare Göteborg
Maria Küchen författare Lund
Christina Eriksson Förskollärare Arboga
Stig-Ove Dahlgren Verksamhetsutvecklare Sensus Göteborg
Lena Bäckström Mödra-Barnpsykolog Region Skåne
Jörgen Lind Författare 
Annette Lorné lärare/skolledare Ale kommun
Britt Johansson Förskollärare Stockholm
Sylvia Ingemarsson distriktssköterska Tjällmo
carita Niklasson Förskollärare Köping
Charlott Larsson Föräldraledig/ sekr. lokalförening RB Lidköping Lidköping
Sofie Källhage Förskollärare Göteborg
Klara Nordström Instrumenttekniker Göteborg
Philip Geister Katolsk präst Uppsala
Gun-Britt Söderström fritidspedagog Luleå
Margaretha Wåhlin Förvaltningschef Utbildning o Kultur Ale Kommun
 
2009-02-13 kl 19.38 -  6200 underskrifter

Elza Dunkels lektor Umeå universitet
Lena Nordlund  Stockholm
Johan Nordlander universitetslektor Umeå
Ulla Öhman journalist Överdal, Älandsbro
Arnold Langefors Waldorfförälder Bromma
Anna Malmqvist präststuderande Stockholm
Susanna Stenfelt förälder/arkitekt Stockholm
Ulrika Johansson Pedagog Orust, Henån
bitten beckman pedagog partille
katarna.herthelius lärare Angered, Götegorg
Ann.-Christin Jacobsson Lärare Dyslexipedagog solna
Anna Lindstén Janson Ekonom Konstfrämjandet i Skåne Lund
Gunnel Mauritzson sångpedagog Stockholm
Agnès janson Elev Östra Tornskolan Lund
Johan Berggren chefredaktör Stockholm
karin Dahl pensionerad lärare Uppsala
Ann-Sofie Johansson 1-5 lärare Göteborg
Mikael Bengtsson Författare Stockholm
Åsa Hallqvist Smyckesformgivare Stockholm
Åsa Maria Kraft Författare Lund
Maja Bonta Bibliotekarie Härnösand
Helen Larsson  Stockholm
Ulf Öhlander  Stockholm
Anna lena Apelqvist Rektor Elevhälsa Mölndal
annelie billste studio coach stockholm
Karina Pihl Waldorflärare Orust
Eric Söderman Blivande pappa Norrköping
Anna Eriksson Filmlärare Kungsbacka
Kenneth Nylander Itpedagog Kungsbacka
Ola Qvarnström lärare IV-programmet Hjo
Reine Rydin Lärare 4-9 Mora
Anette Guldhed Lärare/Förskollärare Partille
Maria Lundqvist skådespelare Stockholm
Iris Dimitri Mormor/ Grundskollärare  Koskullskulle
Elisabeth Kylander  Stockholm
Carina Gyllerfelt Förskollärare Bergkvara
Annika Thunström lärare Strömsund
Leif Andergren Universitetsadjunkt Växjö
Torgny Johansson Lärare Angered
Ingvar Bergh Högskoleadjunkt Falun
Sara Edin musiker stockholm
Fredrika Fredmark Journalist Bromma
PG Bengtsson arkeolog, museipedagog Krokom
Siv Bengtsson Barnskötare Krokom
Maria Serranp Hallberg facklig förtroendeman/lärare Göteborg
Anita Blomqvist Studievägledare Bagarmossen
Lena Holmgren Barnmorska Katrineholm
Annica Kunkel Åkerlund skolsköterska Lund
jessica stahre barnskötare huddinge
Ellinor Dyne Specialpedagog Göteborg
Vanessa Lenkel Frisör/Lärarvikarie Stockholm
Ulrika Revenäs Strollo Skolbibliotekarie/Poet Stockholm
Tuija Seppälä  Bromma
Hillevi Sundman Kurator/studievägledare stockholm
Anita Kempe Museiintendent Stockholm
Helen Widh Undersköterska Frövi
Leif Tjernström Förändringsledare Göteborg
Anna Bernemyr Förskollärare och Pedagogista Stockholm
Birgitta Dahl projektarbetareHSO Uppsala
Peter Blyme Psykoterapeut Vadstena
Kajsa Berglind Blivande lärare Göteborg
Mette Schwartz  Jönköping
Petra Eriksson lärare Uppsala
Aurora Livered ungdomsledare stockholm
Gull-Britt Byhlin Socionom Brämhult
Thomas Blom Rektor Skövde
Tomas Alldahl Lärare Stockholm
Therése Sveitz studerande ljungskile
Jeanette Fry Biträdande rektor Upplands-Bro
Evy Jonsson Förskollärare Bollebygd
Anna Scott lärare Enköping
Helena von Dewall Arkitekt Stockholm
Monica Palmér Ledamot RB lokalförening Falköping
Agneta Holmström Dramalärare Stockholm
Gertrud Widerberg Barnkulturarbetare Grebbestad
Berit Jirdén Förskolechef Ängstugans Förskola Spånga
Catherina Lindeberg socialomsorgsarbetare Karlstad
Magnus Bryntorp Lärare Halmstad
linda weidbo förskollärare ronneby
Hans Sternlycke journalist Mölndal
Ewa Sommar Förskollärare Saltsjöbaden
Eva Söderberg Utredare Kalmar
Asa Jonholt Larare och mamma San Francisco
Karin Svantesson psykologstuderande Malmö
Gunnel Larsson mormor och hushållslärare Sätila
Elisabeth Ring gymnasielärare Umeå
Hillevi Lundin Förskollärare Göteborg
Jörgen Blomqvist Lärare Göteborg, Biskopsgården
ulla lundberg bibliotekarie kungsbacka
Agnes Willén student Uppsala
Anna Witt Leivo personlig assistent Anderstorp
Niclas Petersson journalist Värnamo
Magne Friberg Fil lic Stockholm
Monica Katarina Frisk, redaktör och skribent  Orsa
Stina Wallin Gymnasielärare Partille
Marianne Thorsell Resurs pedagog, Vittra Stockholm
Therese Fornstål Kanslist Skillingaryd
Karin Langenheim Lärare Järvsö
Tara Salokorpi förälder Orust
vanessa gustafsson  stockholm
 
2009-02-15 kl 10.25 - 6300 underskrifter
Christina Samuelsson  leg sjukgymnast Stockholm
Jenny Olsson Gymnasielärare Stockholm
Ane Frostad förälder Stockholm
Marie Iwung Förskollärare Norrköping
Omid Hassib social pedagog Tingsryd
Ulla Mattila Lärare Luleå
Iris Dimitri Mormor/Grundskollärare Koskullskulle
Gunnar Edander Kompositör Stockholm
Eva Jerkeman Grafisk formgivare Stockholm
Karin Edenhammar Psykolog Stockhol
Tommy Westlund Samtalserapeut Stockholm
Ann-Charlotte Wiker Biblioteksassistent/Studerande Stockholm
Lisa Alsiö Specialpedagog  Örebro
Wanja Sundin farmor och fd rektor Karlskoga
Nore Sundin Farfar och jurist Karlskoga
Ulla-Britt Johansson,. trebarnsföräldernoch lågst.lärare sen länge Växjö
Ulf Karlsso Förälder Göteborg
Annika Moen Förskollärare i förskoleklass Vällingby, arb. Järfälla
Marie Grid Pettersson grundskolan år 4-6 Hjo
Elias Berglund pappa, tjänsteman Stockholm
Kerstin Måhlberg  Rektor, Lösningsinriktad Pedagogik, SFE AB Stockholm
Therése Åkerman uska & mamma Umeå
Percy Bratt Advokat Stockholm
Rebecka Bratt Student vid SU Stockholm
Marcus Uddenfeldt Försäkringsförmedlarassistent Stockholm
Maria Testad Specialpedagog i förskolan och grundskolan Leksand
Agneta Hansson Barnskötare Uddevalla
Lena Pira Förskollärare Uppsala
Lotta Johansson  verksamhetschef NAVET science center Borås
Brian Predstrup Fotograf Stockholm
Annika Elltorp lärare Västervik
Noomi Engström Medmänniska Linköping
Elisabeth Jonsson specialpedagog göteborg
Ulrika Stöllman Gymnasielärare Stockholm
Linda Nilsson Förälder/Lärare Sunne
Karin Qvarnström klasslärare åk 1 -3 Hjo
Linda Morge Mormor Katrineholm
Marita Waern Förskollärare Göteborg
Lena Leckström pensionerad talpedagog Sandviken
Joel Rudnert Grundskollärare/Högskoleadjunkt Malmö
Lars-Håkan Leckström pensionerad lärare Sandviken
Linus Johansson Musiker Bollebygd
Anna-Lena Fortkamp förälder Skarpnäck
Anna-Lisa Björneberg f.d.barnpsyk.kurator Pixbo
P-O Rydén Lärare Göteborg
Louise Bjur lärare och bibliotekarie Göteborg
Ulf Högardh Leg tandl Borås
Göran Danielsson Hantverkslärare Göteborg
Maria Swärd Lärare Ås
Maivor Johansson lärare Gävle
Anna Bodin Fritidsledare Sundsvall
Anna Gunnarsson Pedagog, Navet science center Borås
Louise Gustafsson Specialpedagog/resurs Kalmar
Fedoua Beckerman Pedagog Navet Science Center Borås
Kerstin Reineborn pensionerad lärare Tyresö
Ylva Floreman dokumentärfilmare Tomelilla
Yvonne Södergren specialpedagog Göteborg
Ulrika Furufors Förskollärare Svenljunga
Per Wiberg Trä 0 metallslöjdslärare GBG
Lena Engelmark Embertsén VD Södertälje
Ulla Wiberg Mellanstadielärare GBG
Sara Huss grundskollärare Stockholm
Helena H Hallin Rektor Kungsängen
Ewa Tiselius Förälder/Studerande Vejbystrand
Mia Rindemark sexbarnsmamma Alby
susanne gustavsson förskollärare uddevalla
Jan Filipsson Sexbarnspappa Alby
Lars Ullerstam Pensionerad psykiater Västra Frölunda
Eleonor Holst lärare Ale
Linn Hansen Lärarstudent Hudiksvall
Sophie Aldén Czechowski Förälder/IT-koordinator Vagnhärad
Karin Öhman organist & barnkörledare Timmernabben
Henrik Kråklind Lärare Hjo
Linda Vigvinter Datanörd Vaxholm
Ann Skarfelt avd.chef Hammarö
Carola Elimä Förälder Piteå
Anna Simonsson klasslärare år 5 Göteborg
Britt-Marie Wessling lärare Eksjö
Susanne Pettersson Förskolechef Hallstahammar
Marcus Simonsson Grundskollärare Jönköping
Karin Lindström  Malmö
Susanne Masalin sjubarnsmamma Uppsala
Roger Starkenberg Adjunkt på Gymnasiet Helsingborg
Jannika Albrektson Mamma Hajom
Jessica Stuart-Beck Mor,Mormor,Farmor.Konstnär och Barnmorska Arvika
Elsie Persson Förskollärare Köping
Catrin Stöllman Student  Umeå
Sara Sundquist sakkunnig Uppsala
Ann-Sophie Günzel Enhetschef, förskolan Köping
kerstin stenman barnskötare köping
Eva Linderos Specialpedagog Styrsö
Pernilla Svedberg Miljökonsult Stockholm
Gustaf Persson, Lärare, Köping
Birgitta Stenman Distriktsläkare Göteborg
Johanna Wallander Förälder Bromma
Kristina Sagrén Förälder Norrtälje
Susanne Svensson sjuksköterska Köping
Susanne Trossö Rektorsassistent Karlskrona
Stephen Thomas woodfinisher Indiana, USA
Annika waldén lärare Lindesberg
 
2009-02-15 kl 23.25 - 6400 underskrifter

Erika Fahlander Niemelä Hemmaförälder/Lärare i musik och rytmik Stockholm
Jacky Engström modersmålspedagog mormor farmor Uppsala
Cecilia Fritz Barnmorska Stockholm
Anne Ljungdal Kompetensutvecklare Västerås
Daniel Tomaduz distributör lerum
Gun Engberg specialpedagog Örnsköldsvik
Michael Nemeti Beh.ass, politiker  Ängelholm/Klippan
Eva Nilsson Leg psykolog Helsingborg
Åke Bergius lärare Sundsvall
Agneta Magnusson skolkurator Hylte kommun
Susanne Almqvist socialsekreterare Jokkmokk
Åsa Larsson Förskollärare Norrköping
ulla corin-lindroth specialpedagog leksand
Birgitta Thelander Förskollärare Norrköping
Kaj Olsson Biträdande rektor Kungälv
Catharina Bergsten Barnsjuksköterska Rosengård, Malmö
Tom Norrgård Personalhandläggare Jokkmokk
Barbro Maksinen specialpedagog Borås
ja Djon Danielsen Bitr.rektor Kävlinge
Sofie Söderström mödra- och barnhälsovårdspsykolog Helsingborg
Anders Olsson lärare Sundsvall
Helena Martinsson Gymnasielärare Malmgerget
Ulf Jogbratt Utvecklingsledare Tranemo
Eva Halldan Mamma och Integrationssamordnare Säffle
Lena Jönsson Psykolog Hässleholm
René Beekhuis Socionom Ängelholm
Anne Graah  Århus, Danmark
Göran Rosenström Utvecklingschef Falun
Charlotte Johnson Barnsköterska Helsingborg
Malin Ramstedt Förälder Gryt
Tom Andersson skolpsykolog Löddeköpinge
Lena Lindberg mormor Nynäshamn
Agneta Almqvist Specialpedagog Jokkmokk
Ingrid Johansson univ.adj. Borås
Karin Alexanderson forskare Falun
Camilla Hällgren Lektor, pedagogiskt arbete Umeå
Ulla-Carin Hartman Blom fritidsped./hälsorådgivare Kungsbacka
eva hallerström 1:e skolsekr Linköping
Annika Magnusson Preventionssamordnare  Ekerö kommun
Gunnar Blommé Samordnare av drogförebyggande arbete Falun
Mirjam Önner Bibliotekarie/ Stadsbibliotek Göteborg
Anna Udén Lärare/speciallärarstuderande Göteborg
Gunnar Friberger politisk sekreterare, f.d. barnskötare Nacka
Inger Nilsson Enhetschef för Fritidsgårdar Ekerö
Kirsi Wihlborg Dagbarnvårdare Gränna
Birgitta Mohlin mormor Karlskrona
Laila Karlsson Ordförande i Svenska skolföreningen i Geneve
Eva-Lena Tedfeldt Psykolog/Forskare Karlstad
Lena Rüdeberg-Grönning gymnasielärare Huddinge
Mats Blückert fritidskonsulent Täby
Jane Daelander pedagogista Järfälla, Stockholm
Emanuel Hedberg Musiker Falun
Christer Johansson studie-och yrkesvägledare Halmstad
Helena Ahlstedt Förskollärare/bitr. rektor Dalsjöfors
Christina Arndt Specialpedagog Västervik
Staffan Nordlund Arkitekt Stockholm
Ann-Sofie Körner Specialpedagog Kullavik
Anneli Hård Specialpedagog Resursteamet Svedala
Christer Lundberg Processledare Ung&Trygg Göteborg
Karin Enedahl F.d. rektor Nykvarn
Karin Nyström Universitetsadjunkt Lärarutbildningen, Malmö högskola
Monica Brendler Lindqvist Leg. psykoterapeut Stockholm
Ingmari Brockland Rektor Uppsala
Kajsa Ekström Sjuksköterska/skolsköterska, Föreningen Saltå By Järna
Tomas Svanström Lärare/Handledare Eskilstuna
Marianne Göthlin Lärare/utbildare Stockholm
Mikael Hedlund Kvalitetschef / Fembarnsfar Märsta
Gunnel Lundgren Skolsköterska Luleå, S Sunderbyn
Lena Henningsson pensionerad sjuksköterska i psykiatrin. Helsingborg
Susanna Lindqvist specialpedagog Göteborg
Carola Lindberg Lärare / IT-pedagog Stockholm
Sven Wirén Utvecklingsledare Göteborg
Gunilla Pantzar Scenograf/konstnär Kalmar
Helena Bååth Pedagog Borås
Lisbet Gustavsson Särvuxlärare Kristianstad
Per Johansson Skolchef/rektor Forshaga
Eva Johansson Stensson Socionom/skolkurator Halmstad
Mathias Lööv Bibliotekarie Göteborg
Catharina Bengtsson Biträdande Rektor Kungälv
Mia Priem Abelsson specialpedagog Askersund
Siw Blom Barnmorska och leg. psykoterapeut Varberg
Anette Ranbäck Förskollärare Strängnäs
Jessica Ulmstedt Barnskötare Strängnäs
Margareta Linde lärare Laholm
Riitta Carlström pedagog på science center NAVET Borås
Susanne Ronge lärare Stenungsund
Eva Gunnarsson Sjuksköterska Eslöv
Agneta Elers-Jarleman regissör och dramatiker Stockholm
Erika Ågren Bibliotekarie Göteborg
Lena Hising spec.ped och t f rektor Västerås
Sandra Lavatt waldorfföräldrar 
Eva Fäldt Skolpsykolog Ängelholm
Viktoria Koistinen Socionom Ängelholm
Mattias Vernersson Fritidsledare Västervik
ingela bendt författare stockholm
Katarina Herthelius Lärarbibliotekarie Angered, Göteborg
Petra Andersson lärare Göteborg
Gudrun Byström lärare, biblioteksansvarig Gävle
Afsaneh Alinia Handledare för projektet Solitario Eskilstuna
Ronnie Hising Rektor Västerås
 
2009-02-16 kl 12.06 - 6500 underskrifter

Charlott Norberg Fritidspedagog Östersund
Elin Nordström doktorand i Neurovetenskap Stockholm
Maria Hörnelius regissör, skådespelerska Falköping
Catti Edfeldt Regissör Trosa
Lotta Silfverhielm författare illustratör Stockholm
Siamak Bahari Reparatör/ Arebetare Stockholm
Anna Fjällbäck Adjunkt och konstnär Falun
Åke Wikström Lärarförbundet Bålsta
Agneta Rundqvist Bibliotekarie Göteborg
Maria Karlsson lärare/mammaledig Varberg
Helen Ljung Waldorf förskolelärare Stockholm
Lisa Keyling säljare/modell Stockholm
MonikaDalentoft förskollärare Uddevalla
Karin Ahlinder tidigare specialpedagog Göteborg
Gunnel L v Malmborg Förskollär. Saltsjöbaden
Claes Johansson nätverksledare och utbildare Göteborg
Ulrika Ekelund Barnbibliotekarie Göteborg
Sten Billestedt Socionom, nätverksledare Göteborg
Pernilla Svensson Förskollärare Örebro
Nimrah Kaaling Ali förälder Uppsala
Maria Olsson Hemmamamma Linköping
Anna Karin Sersam skådespelare inom barnteater malmö
Lars Bergqvist Enhetschef  Jokkmokk
Barbro Holmberg Bitr. förskolechef Täby
Birgitta Adolfsson mor/mormor Ängelholm
camilla holmén almström socionom skövde
tom almström  officer skövde
Britt-Marie Jackson skolbibliotekarie Gävle
ninni holmén moster karlstad
Åsa Arhammar Skådespelare Jönköping
Frank Wedding Rektor Halmstad
Cecilia Winge Majornas bibliotek Göteborg
Gunnar Eklund Skådespelare Umeå
Pia Sjögreen Skolbibliotekarie Kinna
Göran Eklund Utvecklingsstödjare Skelleftå
Janne Hallberg Hälsocoach Skellefteå
charlotte limberg lärare Floda
Annika Edlund Barnbibliotekarie Umeå
Karin Larson skådespelare Umeå
Växjö Waldorfförskola, Stiftelsen Nyponblomman, Växjö waldorfförskola Växjö
Britt-Marie Rancken Barnbibliotekarie Kungälv
Yvonne ÖhlinLagerstedt Samtalspedagog/terapeut i Framtidsspår för unga/Göteborgs Räddningsmission Göteborg
Karin Karlsson specialpedagogstuderande Skellefteå
Charlotta Dahlqvist Organisationspedagog Skellefteå
agnetha casselmalm förskollärare norrköping
Lotta Dahlqvist Medskapande pedagog Skellefteå
Lisbeth fareby Specialpedagog Kiruna
Mats Dynesius Forskarassistent Umeå
Helena Fogel Markskog Specialpedagog Västervik
Annika Brunsten Mamma  Stockholm
Thomas Distler Båtbyggare Umeå
Catherine Gordon skådespelare Falun
Maria Gruvstad utvecklingskonsult Växjö
Ronnie Merimaa Trä- och metallslöjdlärare Karlstad
Maria Eliasson Fritidspedagog Tjörn
Olof Larsson Försäljning Stockholm
Julio Colombo Specialpedagog Göteborg
Mikael Olofson lärare  Karlstad
Per Sundberg Adjunkt Örebro
Elisabeth Kylberg Universitetslektor Uppsala och Skövde
Jan Nilsson Lektor Malmö högskola
Eva Hellerqvist  Umeå
Agneta Ahlgren Psykolog Göteborg
Lisbet Wahlström Scenograf Strömsholm
Tycko Lehto administratör Malmberget
Brita Unelius specialpedagog Stockholm
Harriet Otterloo Johansson läkare och farmor Göteborg
Carin Westman  Örnsköldsvik
Janet Zetterstrand Utbildningschef Marks kommun
Linnéa E Östberg  Gymnasielärare i bild och media  Umeå
Johan Svenungsson Katolska Skolan Göteborg
Rolf Larsson Lärare Vsätervik
Sofia Nilsson Förälder Enskede
Ingela Pantzar-Karlsson talpedagog Köping
monica dahlby humanist,fredsaktivist uppsala
Lisbeth Feldt bibliotekarie Marks kommun
Mehmet Yamanlar Fältsekreterare Göteborg
Eva Enarsson-Hjalmarsson Psykiatrisjuksköterska,  Växjö
Johan Lundin Systemarkitekt Bromma
Kajsa Reicke Kulturpedagog Umeå
Mari Schulze Jönsson Barnsjuksköterska Helsingborg
Monica Holmén Klawitter Rektor Landvetter
Trunesh Namarra Socionom Lund
Anette Restin skolkurator Lidköping
Marcus Johansson Lärare Malmö
Charlie Daelander Säljare/Pappa Ekerö
hab.personal Jokmokk
Dimitra Polidis Museipedagog Stockholm
Ingrid Zibara Sångpedagog Uppsala
Åke Lundgren  Skellefteå
Birgitta Balck lärare Västervik
Inger Wiklund rektor Uddevalla
Jessica Idenhem Lärare Skellefteå
Per Enell lärare Jönköping
Ulla Britschgi Specialpedagog Göteborg
Karin Eriksson Spec.lär Falun
My Saksberg Sjuksköterska Norrköping
Petra Bagge Produktionsarbetare Norrköping
Anders Arhammar Skribent Sollentuna
Sylvia Svensson lärare Höör
 
2009-02-16  kl 18.51 - 6600 underskrifter
Liselotte Lundell Grundskollärare Vaggeryd
Rafael Rosado  Boräs
Per Engzell masterstudent i pedagogik Stockholm
Birgitta Dyverfeldt specialpedagog Luleå
Kjell Perés Lärare i resursskola Falun
Göran Hansson Skådespelare Skellefteå
Lillemor Johansson Gymnasielärare Flen
Iréne Johansson professor Arvika
Annika Linder Förskollärare Kalmar
Lars Linder Mätningsingenjör Nybro
Gabriella Ruthner mammaledig säljare Uddevalla
Ingemar Larsson Kommunikationsarbetare Umeå
Margareta Karlsson lärare Mölndal
Inger Levenmyr-Jansson lärare Tjörn
Anna Lindskog leg.logoped Karlstad
Magnus Wallengren Resurspedagog Kristinehamn
Anne Hölmebakk Verksamhetschef och förskollärare Kristinehamn
Karina Peterson förskollärare Lund
Gabrielle Högstadius Folkhögskolelärare Götebo
Birgitta Engholm Fritidspedagog Dalsjöfors
Emma Nilsson förskollärare Stockholm
Marie Eliasson Spec.pedagog Borås
Sofia Sollén-Norrlin Student Göteborg
Nina Quist Egenföretagare och förälder! Malmö
Carl Quist Egenföretagare och förälder! Malmö
Frida Öberg Pedagog Örebro
Annika Melin Förälder Göteborg
Ida Norinder Grundskollärare Borås
Marie Ehrndal studerande, interaktionsdesign Malmö
Katarina Lundgren Mamma /Lärare  Vaggeryd
Åsa Gyberg-Karlsson Mamma/BMA/Utbildningspolitiker Karlskrona
Ann-Louise Petersen Universitetslektor  Trollhättan
Rita Berlin speciallärare Göteborg
Anne Berglund Pilgrim Lärare/Studerande Norrtälje
Elisabeth Johansson enhetschef, socialtjänsten Göteborg
Carolina Pedersen jobbcoach Göteborg
Cecilia Winberg mamma & lärare Falkenberg
Ingrid Linder Lärare Karlstad
Lena Spjuth Civilingenjör Lund
Ulf Winberg Pappa & kock Falkeneberg
Lilian Scherp psykolog Örebro
Pia Fritzon specialpedagog Säffle
Birgitta Olson Hultgren Förskollärare Strömstad
Line Wallengren Förskollärare Göteborg
Elisabeth Erikson förskolechef/förskollärare 
Kristina Samuelsson Student Göteborg
Catarina Hägermyr förskollärare, metagog, farmor Hörby
Sigun Bergstedt designer/inredningsarkitekt Göteborg
Helena Johansson speciallärarstudent Stockholm
Lotta Wahlsten Rektor Göteborg
Marita Strand  Trollhättan
Elisabeth Weissenrieder Författare Nacka
Johanna Ivefors Fritidspedagog (lärare) Slussen, Orust
Åsa Arhammar Skådespelare Jönköping
Marianne Skoog utvecklingsledare Göteborg
Eva Eriksson rektor Mölnlycke
Sofie Andrée barnmorska, barnsjuksköterska Alingsås
matilda persson förskolelärare uddevalla
Thomas Söderberg krögare Göteborg
Anna Andersson Pedagog Löddeköpinge
Catarina Mattsson sjuksköterska Helsingborg
Margareta Berglund specialpedagog Falun
Susanne Good Specialpedagog Örebro
Rolf Waltersson Medmänniska och humanist Eskilstuna
Ida Förskollärare Göteborg
Elisabeth lewerin Studie-och yrkesvägledare Karlstad
Katarina Torgersson Sånglärare Partille
Anna Tagesdotter Bild och form lärare Kungsbacka
Monica Blomstedt Specialpedagog Luleå
Ingrid Tholerus psykolog Växjö
Gun Hellström Dahlberg Talpedagog Luleå
Ann Ekerot Leg. psykolog Växjö
Ann-Christina Wikström handläggare särskola Luleå
Thomas.Kurtson Pedagogassistent Kristinehamn
Margareta Eklind Specialpedagog Karlskoga
Anna-Karin(kajsa)Segerros Hälsopedagog/mormor Grisslehamn
Vasso Lindgren Pedagog, Navet Science center Borås
Lena Hellman Lärare i särskolan/färdig Specialpedagog juni -09 Ludvika
Olof Torgersson Universitetslektor Göteborg
Gun Anderson Socialsekreterare, familjerätt Eskilstuna
Inger Ydlinger Specialpedagog Kristinehamn
Mia Engman Pedagogassistent Kristinehamn
Bo Förander Skolpsykolog Kävlinge
Johan Andersson Bibliotekarie Kungsbacka
Marie Norin Lärare Växjö
Monica Åsberg Bitr rektor Norrtälje
Ulrika Forsén Ungdomsutvecklare Eskilstuna
Christina Spännar sociolog, farmor Lund
Elinor Johnson Bilbiotekarie Skepplanda
inger ekbom socionom, psykoterapeut Stockholm
Lars Löfgren Psykolog (förskola/skola) Luleå
Christian Jonsson medmänniska Skövde
Helene Ahlborg biträdande forskare och pedagog Göteborg
Elisabeth Norinder Bibliotekarie Borås
Linn Hammar Förälder Mölnlycke
Åsa Stahre lärare Göteborg
Ritva Stålhammar farmor o personaladm. Göteborg
Linda Arrskog  Lerum
Christian Sandblom pol.mag. projektledare skola-arbetslivsfrågor Göteborg
Åsa Landberg psykolog och psykoterapeut Stockholm
Minna Önner Angleflod Student Norrköping
 
2009-02-17 kl 10.30 - 6700 underskrifter

Maria Fors specialpedagog Luleå
Anselm Bladh pensionär Göteborg
Börje Johansson museichef Ale kommun
Inger Möckelind Barnbibliotekarie  Karlstad
Ola Karlsson Rektor Västervik
Tobias Hübinette forskare vid Mångkulturellt centrum Botkyrka
Ann Skagerling Bibliotekarie Karlstad
sevil bremer  leg psykolog,leg psykoterapeut stockholm
Björn Samuelsson kulturutrvecklare Kalmar
Laijla Sjölander Administratör Stockholm
Rolf Elfström Grundskollärare Kristinehamn
Maria Sidhage Specialpedagog Falun
Per-Olof Hedvall Doktorand Lund
Jenny Thornéus kulturpedagog Umeå
Linn Gunnarsson Lärare Uddevalla
Henrik Otterberg ekonom vid Chalmers & litteraturvetare, Göteborgs universitet Göteborg
Mats Appelgren Speciallärare Luleå
Jeanette Oderstad Rektor Upplands Väsby
Anita Mattsson Lärare Ljusdal
Ingrid Pettersson Vårdlärare/Samordnare Göteborg
Helena Hellman Gymnasielärare Stenungsund
Ingrid Söderman pensionerad lärare Södertälje
Unni Söderpalm Ordf. Rädda Barnen Lokalför. Hjo
joel Humlesjö Socionom student Stockholm
Gunilla Thorson lärare Nödinge
Sofia Eriksson Textgranskare Göteborg
Suzanne Hammargren Bibliotekschef Kalmar
Anna Gordh Humlesjö yogalärare & dansare visby
Pär-Ola Borgestig Skogsmästare Uppsala
Sonja Lundmark rektor Boden
Francoise Dubois pedagog handledare Boden
Leif Holmström Chef fritidsgårdar Kalmar
Gunvor Granström Förskollärare Mölndal
Åsa Silfversten Angervall Administratör/Mamma Göteborg
Mats Gröhn Fritidsledare Kalmar kommun Kalmar
Charlotte Hyltén-Cavallius Fil.dr Stockholm
Jonas Åkerklint Fritidsledare Kalmar
Karl-Henry Söderström Slöjdlärare Lerum
Sixten Ahlstrand bibliotekarie Göteborg
Helena Stensson Coach Göteborg
Andrew Almqvist Fritidsledare Kalmar
Erik Forsman Egen företagre Stockholm
Stefan Eking Grundskollärare Mölndal
Sven Svensson rektor Sätila
Linda Fors Blivande förskollärare Luleå
Kicki Player Pellby projektledare Högskolan i Borås Borås
Elisabeth Duveskog Tal./Spec.pedagog Göteborg/Kortedala
Gabriella Svanborg lärare Trosa
Maria Bjerninger Barn & ungdomsbibliotekarie Göteborg
Charlotte Sandell Flyktingsamordnare Torsås
Hanna Almqvist Fritidsledare Kalmar
Ann-Charlotte Ekstedt medlem i Barnverket Nynäshamn
Gunilla Hjalmers socionom Göteborg
Kristina Björsell Språkpedagog Trollhättan
Ingela Kleye specialpedagog Trollhättan
Martin Carlén Fritidsledare Kalmar
Inger Idbohrn Special/talpedagog Eskilstuna
Anna Rönmark Föräldraledig tvåbarnsmama Stockholm
Roza Al teknisk skribent Stockholm
Iréne Lundgren  Barnskötare mamma och mormor Norrköping
Eva Grahn Friberg lärare Göteborg
Johanna Grönkvist Kommunikatör Stockholm
Malin Green lärare Örebro
Elin Alexandersson lärare Trollhättan
Carina Grahn Logoped Sävsjö
Anna Ulén resurs Göteborg
Ingmar Skoog professor Göteborg
Andreas Bylund Fotograf Vällingby
Ingela Strandéus, gymnasielärare  Göteborg
Albin Valsinger Medievetare och journalist Göteborg
Ingela Östlin specialpedagog Värnamo
Jonas Eriksson  Stockholm
Gun Wennström Familjebehandlare Luleå
Maria Carlsson Rektor Svenljunga
Doris Olofsson Familjebehandlare Luleå
Maria Jegrelius  Stockholm
Erika Selberg Familjebehandlare Luleå
Lina Johansson Barnverket Ösmo
Solveig Ulvebring Barn och fritidslärare Norrtälje
Karin Rosvall lärare Göteborg
Daniel Lindén Fritidsledare Kalmar
Tomas Dahlsberg Rektor Kristinehamn
Verna Larsson Förskollärare Ronneby
Hanna Bjuggren student/pedagogisk assistent Alingsås
Britten Hedman Förskollärare Luleå
Eva-Lena Lyckholm Lärare Malmberget
Jörgen Rüdeberg Verksamhetschef Katrineholm
Anna Vrakotas Mamma Kerkyra
Astrid Möller fd lärare o medlem i Kvinnor för Fred Uppsala
Barbro P Malm lärare mamma Södertälje
Vivi Andersen Lärare Torsås
Barbro Ågren fil.mag Östersund
Py Huss-Wallin Cirkus&teaterkonstnär Stockholm
Britt-Marie Andersson Fritidspedagog/praktiksamordnare Tjörn
charlotte ahde förälder örsundsbro
Britt-Marie Manzang Förskollärare Södertälje
Maria Carlsson lärare Gnosjö
bengt feimanis lärare orust
Carin Beije M.A. Education Stockholm
 
2009-02-17 kl 19.29 - 6800 underskrifter

Britt-Marie Isaksson Förskollärare Göteborg
Maria Kempe-Harryson Specialpedagog Härryda Kommun
Marie (Mia) Lindh Habiliteringspersonal Kungälv
Pia Witting Strateg Göteborg
Petra Samuelsson Barnskötare/Uska Lilla Edet
Staffan Lindh Assistent Kungälv
Unni Tamas lärare Göteborg
Micael Granström Pappa Sävar
Annika Johansson bibliotekarie Karlstad
Anette Hermansson Specialpedagog Göteborg
Gunvor Markgren Barnmorska Falun
Anna-Marie Westerdahl Egen företagare till Studeria Västerås
Kerstin Holmström grundskollärare Göteborg
Annette Welin barnsköterska Helsingborg
Paola Arnqvist pedagogisk utvecklingsledare Härnösand
Karin Jonsson  Skellefteå
Catarina Lindkvist Förskollärare/förälder Trehörningsjö
Anders Johansson IT-specialist/developer Hammarö
Ewa Andersson Mormor/Lärare med utvecklingsuppdrag Örnsköldsvik
Mari Almljung fritidsledare/teaterledare Kalmar
Jessica Dahlin storasyster Stockholm
Ann Engdahl Förskollärare Örnsköldsvik
Åse Karlsen Informatör Stockholm
Yoko Johansson Pensionär,cirkelledare Göteborg
Lillyana Kihlbom Mamma Göteborg
Kristina Lidberg Förskollärare Falun
Eva Wikström Lärare Örnsköldsvik
Roar Sörli Lärarstudent Stockholm
Jenny Wohlström Förälder Vällinby
Jenny Sahlén förskollärare Örnsköldsvik
Anki Edström Lärare Skellefteå
Stefan Westling Museiintendent Kristinehamn
Elizabeth Nilsson, Lärare i Spanska, Göteborg
Maud Holmstrand-Jönsson Trafikkoordinator Göteborg
Mats Skoglund Barnskötare Gustavsberg
Anna Larsson specialpedagog Haverdal
Erik Sterner Student & Mentor Göteborg
Gunnel Ankarstrand-Lindström Fil.lic Lund
Camilla Hitzeroth förskollärare Göteborg
Stina Renberg Norman  Barnsjuksköterska BVC  partille
Elisabeth Ämting  Leding Björna
Christin Månsson Förskollärare Kävlinge kommun
Maria Lind Specialpedagog Västervik
Therese Hallenquist Bibliotekarie Filipstad
Lotta Magnusson lärare Borås
lena sternrud förskollärare uppsala
Hervor Svenonius Gymnasiebibliotekarie Karlstad
Åsa Viklund kurator Göteborg
Mattias Renberg Försäljnings chef Göteborg
Margareta Molin Integrationschef Härjedalen
Ulrika Malmberg Nyquist Förskollärare Älmhult
kristina eriksson arkivarie Filipstad
Kerstin Sjöö kurator i öppenpsykiatrin göteborg
Ulrika Malmberg Nyquist Förskollärare Älmhult
Kerstin Steinbach Skådespelerska/pedagog Stockholm
Peter Ljunglö fil dr Göteborg
Tomas Liljedahl Lärare grundskolan Skärhamn
Christina Andersson Grundskollärare Örnsköldsvik
Emma Jessen Krut Medmänniska Göteborg
mats johansson skolkurator mölnlycke
Karin Dahl-Strandin pensionerad lärare Vallentuna
Ewa Carin Persson SAmordnare  Stockholm
Bitte Lagrell Kurator Kungälv
Elsa Svanvik mammaledigt affärsbiträde Göteborg
Ulla-Britt Bengtsson Barnskötare Mölnlycke
Krister Svanvik bildlärare TJörn
Agnetha Johansson Ekonomichef, 3-barnsmamma Göteborg
Sofie Bälter 7-9 lärare samt mamma Kristinehamn
Anne-Marie Björck  Sjuksköterska Göteborg
Eva Zita mamma /mormor Härryda
Jan-Åke Porseryd Morfar, journalist Stockholm
Eva Svalin Psykolog i förskola, skola Halmstad
Åsa Stenholm  Göteborg
Johan Fröberg Specialpedagog Norrtälje
Håkan Jörnehed landstingspolitiker (V) Stockholm
Majken Goulding Projektledare Göteborg
Ylva Ågren Doktorand Stockholm/Göteborg
Margareta Dovsjö Oppositionsråd Lund
Elisabet Mossberg Grundskollärare Göteborg
Monika Karlsson Pensionerad lärare Göteborg
Ingrid Lundgren skolpsykolog Luleå
Margaretha Berglund bibliotekarie Nacka
Christer Hansson Områdeschef/Rektor Hallstahammar
Marja Ågren etnolog Göteborg
Inga-Britt Sparring  fritidspedagog Kramfors
Gunilla Roxby Cromvall kurator för ungdomar unga vuxna Stockholm
Madelaine Kjellgren förskollärare / föräldrarcoach i Öppen Förskola Göteborg
Maria Heiner Lärare Lund
Maria reicke-Lindmark specialpedagog Sundsvall
Maria Becker Gruvstedt utvecklingskoordinator Kulturcentrum Skåne Lund
hassan-ghasemmnaesh lärare lund
Vesna Ay Civilekonom Göteborg
Thomas Ringdahl Musiklärare Staffanstorp
Karin Torpadie Leg psykolog Göteborg
Lars Greek Lärare Salems kommun
Kalle Cederblad Lärarstudent Göteborg
Christina Erikson Berghult Barnsjuksköterska Partille
Susanne Lehtinen Förskollärare på Äsperöds förskola Uddevalla
Ulf Hallberg Folkbildare Skellefteå
 
2009-02-18 kl 12.42 - 6900 underskrifter

Iren Nordanger Förskollärare göteborg
Tina Rosenholm Förskollärare Köping
Christina Erman Widerberg Konstnär/Filmare Malmö
Johanna Äng psykologstudent Göteborg
Sofia Widell Förskollärare Uppsala
Hans Örtegren Pappa Lund
Helena Valentin V-politiker, 7-barnsmamma, kulturarbetare Värmdö
siw wiberg speciallärare husum
Annika Borssén skolbibliotekarie Solna
Hans Alfredson Regissör, Författare, Skådespelare Lidingö
Thomas Winberg Kulturarbetare Stockholm
Åsa Wallin musiklärare Lund
Joachim Kramer Barnläkare Stockholm
Esbjörn Magnusson Särskolesamordnare Gävle  Gävle
Anneli Leander Socialtjänsten Kungälv
Karin Englund Förskollärare Örnsköldsvik
Anette Carlsson socionom Varberg
Kristin Gustavsson egen företagare Stallarholmen
Sofia Larsson nationalekonomistuderande Stockholm
Beryl Melander Förälder/Arkivredaktör SVT Stockholm
johanna sundqvist friskvårdskonsult stockholm
Ewa Rohde Översättare Ösmo
My Flink förskollärare Västervik
Fredrik Clausson Gymnasielärare Malmö
eva parking bibliotekarie göteborg
Pernilla Hagman förskolllärarstuderande Gävle
Sara Bagge Pedagog på NAVET science center Borås
siv söderstedt lärare norrtälje
Eva Hägermyr pens.folkskollärare Malmö
Jeanette Nilson Rektor/förskolechef Nyköping
Marie Strömstedt Barnverkare Nynäshamn
Maggan Gustafsson Förskollärare Älmhult
Katharina Lindström Förskollärare Örnsköldsvik
Anders Hallqvist Förändringskonsult och ICF Coach Bromma
Berit Andersson lärare Mölnlycke
Lasse Fryk universitetslektor Göteborg
Katarina Hult Förskollärare Mölnlycke
Inger Elmqvist pensionerad BUP-kurator Örebro
Lennart Hägermyr Lärarutbildare Malmö
Emma Almstedt Stundent psykologi Göteborg
Inger Holm Lärarutbildare  Linköpings universitet
Lars Kristensson Lärare Sätila
Ulla-Carin Holm förskollärare Västervik
Elisabeth Remfeldt barnpsykolog/psykoterapeut Örebro
Lena Nilsson universitetslektor Trollhättan
Wiktoria Ahnlund mamma Spånga
Katrine Hagström Gymnasielärare Uddevalla
Kerstin Lundström pensionerad lärare Umeå
Hans Strandin pensionerat oppositionsråd Vallentuna
Ann-christin Bergland USK helsingborg
margaretha herrman lektor Trollhättan
Eva-Lotta Mannerfelt Rektor Västervik
Catarina Edén Musikhandledare, dramapedagog Svanö, Kramfors
Linda Ettehag Lärarstudent Norrköping
Kristina  Lärare Löddeköpinge
Susanne Bönnemark Barnskötare Nyköping
Susanne Bönnemark Barnskötare Nyköping
Ingeborg Sovio Handläggare Sociala stiftelser Hyssna
Lina Alexis administratör & kontaktfamiljsmamma Örebro
Margareta Carlsson skolsköterska Kramfors
Jan-Erik Therning Klinisk psykolog Mölnlycke
Malin Johansson Barnskötare, Studerar till förskollärare Stockholm
Greta Melin Olsson barnavårdslärare Örebro
Lotta Jönsson  kurator malmö
Eva Borg Fritidspedagog Göteborg
Caroline Johannesson psykolog Trelleborg
Eva-leena Skarin konstnär/konstpedagog Härnösand
Maria Torén Ma/NOlärare Jönköping
Moa Ågren Lärare Norrköping
Lina Nyström fritidspedagog Norrköping
anna sjölander konstpedagog göteborg
Maria Mellerstedt Förskolechef Sundsvall
Åke Nord Socialterapeut Järna
Annika Ohlson Leg. Psykoterapeut Stockholm
Marianne Kurtson Grundskollärare 4-9 Kristinehamn
Camilla Jiremyr Leg sjuksköterska Vikbolandet
Anneli Södergård Tal- och specialpedagog Järfälla
Camilla Engelberg Bildlärare Märsta
Peter Sinclair Pappa & aktiv i föräldrakooperativ Göteborg
Karin Herrman Arbetsterapibiträde Göteborg
Inger Malmberg lärare Sandared
Elin Nordwall Psykologstuderande Göteborg
Mikael Åkesson Musiklärare Lund
Anna Vikström kommunalpolitiker Sollentuna
Anders Fredin Projektledare Malmö
Ylva Hadarsdotter Barnskötare Östersund
Anja Alfredsson Förskollärare Örebro
LarsErik Tobiasson Vaktmästare mm Växjö
Somkid Alfredsson Polis Örebro
Britta Rönning Förskollärare Norrköping
Ihréne Lidström Förskollärare Piteå
Kristina Kahnlund förälder Lerum
Gertie Stålhammar lärare Burlöv
agneta arvidsson förskollärare kalmar
liz larsson pedagog löddeköpinge
Linda Magnusson Lärare Boden
Anne Haglind Psykologkandidat,Psykologprogrammet,GÖteborgs universietet Göteborg
Elisabeth Lundgren  Östersund
yvonne Wejbro socionom Gävle
Erik Rundin Sjukgymnast Göteborg
 
2009-02-19 kl 08.35 - 7000 underskrifter
Helena Lückner Förskollärare Göteborg
Elly Olovsson Farmor Piteå
Kajsa Järvholm psykolog, doktorand Lund
Marita Gullstrand Samordnare Stockholm
Bosse Garphem Psykolog Göteborg
Helena Österling journalist Göteborg
Susanne Witt-Christierson konstnär, pedag.student sävsjö
Anders Bjurström Verkställande direktör Borlänge
Erika Persson Skribent Göteborg
Vilmar Cederblad Psykologstuderande, vik. behandlingsassistent Göteborg
Bill Strachal Musiker/Instrumentlärare Nässjö
Anna Elmqvist mamma Linköping
Johan Johannesson Administrativ koordinator Malmö
Sofia Rönnqvist  Malmö
Britt-Marie Holm Socionom Gävle
Hans-Lave Angviken Studie- och yrkesvägledare Laholm
Lena Eriksson Studie- och yrkesvägledare Laholm
Karin Backman barn och ungdomsbehandlare Gävle
Ninni Wikander lärare( pensionerad) Stockholm
Lena Malmström Socialpedagog Gävle
Camilla Sundberg Förskollärare och egen företagare Linköping
Birgitta Svensson  Mölnlycke
Jessica Granqvist Behandlingsassistent Östersund
Najah Obeid modersmålslärare/specialpedagog Malmö
Anna Engström Regionbibliotekarie Stockholm
 familjerättssekreterare Gävle
Monika Andersson Socionom Gävle
Marit Diklund Lärare/samordnare Mariestad
Gunilla Eriksson socialsekreterare Gävle
Patrik Hast Socionom Årjäng
Lena Lindh socialsekreterare Gävle
Simon Sandström Lärare 1-7 sv/so Holmsund
Ariane van der Lans lärare Västervik
Maggis Wall Bäcklund Förskollärare/Specialpedagog Norrköping
Birgitta Höddelius-Lundqvist barnskötare och prsonalansvarig  Uppsala
sonja almqvist gruppchef socialtjänsten gävle
Annika Larsson Förskollärare & mamma Hjo
Eleonor Östensson Förskollärare/ Mamma Örnsköldsvik
Lena Ericson Förskollärare Järfälla
Burhan Misirli Bitr rektor Malmö
Gullvi Flensner Lektor Högskolan Väst, Trollhättan
Isabelle Åkerström förskollärare Malmö
Annica Selegård IT support Eskilstuna
Anna Thollin Socionom Gävle
Åsa Johansson Läkare Örebro
Jessica Wastring Kurator Malmö
Inger Öberg socionom-kurator Familjecentralen i Laholm
Annika Mossberg Kurator Ale
Lennart Nilsson Psykolog Laholm
Robert Källgren illustratör m.m. Göteborg
Eva-Lena Sällström Lågstadielärare mARIESTAD
Brita Kvicklund Resurspedagog Mariestad
Krister Holm Lågstadielärare Mariestad
Jörgen Ivarsson medietekniker Umeå
Margareta Janstad Förälder, skolledare Malmö
Annika Nilsson familjebehandlare Trosa
Björn Bergman Specialpedagog Karlstad
Johan Pliakas Socialsekreterare Gävle
Elisabeth von Sydow familjebehandlare Trosa
Farideh Arman kommitten för försvaret av kvinnors rättigheter  Malmö
Annelie Karlsson Lärare Norrköping
carina holmqvist skolkurator malmö
Lotta Storm lärare Valsjöbyn
Jesper Gantelius Doktorand Stockholm
Yvonne Gustafsson Human Resources Business Partner Sundbyberg
Kejal Hirori Öngörur Socionom Studerande Gävle
marieanne sandström specialpedagog mariestad
Kari Littmarck-Sahlin kurator i psykosocialt team hälso/vårdcentral Gävle
Anna-Lena Bengtsson Rektor Vämdö
Gunilla Hernqvist marknadsförare Göteborg
Helena Åberg Textillärare Boden
Lotta Storm lärare Valsjöbyn
Christina Ekman  rektor Östhammar
Linda Axelsson Lärare Örebro
Monica Distler socialterapeut Kassjö, Umeå
Maria Heidenfors Socionom, leg psykoterapeut Kungälv
Mikael Skorupa Bilindustrin Göteborg
Anna Kalla Lärare Stockholm
Pia Strömqvist Förskollechef på förskolan Himlaliv Linköping
Ann-Mari Poijo lärare Umeå
Kerstin Olsson aktiv pensionär Örebro
Eva Tånneryd pedagog Kramfors
Ninnie Oke´ pensionerad sångare Danderyd
Pernilla Wiking Läkarsekreterare Norrköping
ingela  frösön
Torbjörn Hjalmarsson Gymnasielärare Växjö
Metta Wignell psykolog Simrishamn
Lena Johansson Mormor/ Barnskötare Nyköping
Olof Fastén Student lärarhögskolan Göteborg
Kaarina Brandt förskollärare Föllinge
Inger Ashing ordförande Rädda Barnen Stockholm
Sofie Nyström lärare Göteborg
Stefan Kristiansson Läkare Örebro
Elisabeth Fogelberg skolkurator,läkepedagog Göteborg /Kungälv
Camilla To förskollärare norrköping
Lena Pettersson förskollärare Norrköping
Anna Lindström Förskollärare Norrköping
Gudrun Brottenberg-Schönnings speciallärare Stockholm
Marlene Nilson Barnskötare Nyköping
Anita Eklund   Umeå
Olof Mårtensson Medieingenjör Oslo
Jenny Niste Butiksbiträde Göteborg
 
2009-02-19 kl 23.11 - 7100 underskrifter

Lina Rosén Sjuksköterska Stockholm
Malin Andersson Socialsekreterare Gävle
Annica Blom Specialpedagog Säffle
Kenneth Sydling Psykolog Göteborg
Jan Andersson Rektor Kungälv
Margareta Eriksson specialpedagog Säffle
Lena Ånskog Klasslärare  Hönö
Anna Sääf Socialsekreterare Gävle
Ulla Iversen Barnläkare Ängelholm
Theodora Rosell pedagogista Spånga
Å. Olsson socialarbetare Gävle
Emma Lindqvist Socialsekreterare Gävle
annkie edlund lärarassistent kramfors
Kerstin Brandell utredare Örebro
Martin Carlsson föreläsare/coach Göteborg
ndersson Förskollärarare Lyckeby
Christina Sandberg Specialpedagog Karlstad
Kerstin Ekman Gymnasiebibliotekarie Kungsbacka
Katarina Flensner Hantverkspedagog Göteborg
Elenor Österlund Socionom Örnsköldsvik
Frida Carlsson, lärare, Lidköping  
Jessica Lund Ungdomssekreterare Eskilstuna
Stig Olsson Förtidspensionär Kaxås
Therese Lindkvist Ungdomsstödjare (Socionom) Örnsköldsvik
Katrin Edesand rektor Södertälje
Simon Brandell Lärare Uppsala
Boel Skärlina Rektor Norrköping
Henrietta Storme lärarstudent Partille
Bernt Westerlund Chef Socialtjänst Gävle
Charlotta Flyckt Gymnasielärare Stockholm
Sture Sandh Rektor Mark
Pontus Robertsson Bibliotekarie Göteborg
Elin Skoghäll lärare Jönköping
Anna-Carin Hammarberg mamma, företagsutvecklare Östersund
Monica Fahlberg Familjebehandlare Gävle socialtjänst
Marit Nyberg Musikpedagog Göteborg
Mona Baumann waldorf förälder Umeå
Ulla-Gun Ångman Förskollärare/församl.assistent Östersund
Lena Hellstrand Familjerättssekreterare Gävle
Inger Nyman sjuksköterska vuxenpsykiatri Stockholm
Jesper Ericson Lärare på John Bauergymnasiet Malmö
Anna Anderberg Psykolog Göteborg
Malin Edfeldt Ugarph läkare Örebro
Eva Tåström Lärare Gällivare
Ulla Thögersen Konstnär Umeå
Peter Liljedahl egen företagare OFFERDAL
Mona Olofsson Förskolechef Saltsjö-Boo
Göran Söderström förskollärare Gävle
Clara Hedborg förälder Stockholm
Miriam Almebäck Socionom Stockholm
Maj Gustavsson Skolbibliotekarie Borlänge
Maria Sundquist Pedagogista Vännäs
Bengt Ågren leg psykolog Göteborg
Ann-Christin Miettinen psykolog Lund
Bo Malmquist Fritidspedagog Malmö
Inger Eng Ambulanschef Kristinehamn
Marie Wennmark Samordnare förebyggande insatser Märsta
Anders Hederström Kognitiv coach/behandlare Ucklum
Cecilia BuchtSandberg Specialpedagog Örebro
Ma-Lena Nord Fritidspedagog Latorp
Johan Sundin Gruppchef / LSS Gävle
My Dammand  Dals Långed
Eva Nord Specialpedagog Alingsås/Göteborg
Kristina Aronsson Socialpedagog/Socionom Lunde
Ewa Malmborg redaktör Stockholm
Alexandra Särström Musiklärare Orsa
Rose Jarnström Familjebehandlare Gävle
Birgitta Hedin  Strängnäs
Gunilla Sagvik avg.rektor Stockholm
Anders Hedin Pensionerad ekonom Strängnäs
Carina Andersson IKT-pedagog Ronneby
Annika Modigh Student Göteborg
Rie Hviid f.d. barnoperaproducent; mormor Stockholm
Hanna Tölevik Parnebo Förskollärare Kungsbacka
Ingrid Grip Förskollärare/reggioemiliainsp.verksamhet Örebro
Anna Carlsson säljare göteborg
Anita Johanson  Lund
Birger Hedén Universitetslektor Lund
Annika Ottosson Förälder/Kulturadministratör Göteborg
Marie Ernqvist Mamma Östersund
David Gunnarsson adjunkt i biblioteks- och informationsvetenskap Borås
Lena Ströberg Tandsköterska Hultsfred
catarina olsson rektor norrbacka förskolor  sigtuna kommun
Gunilla Ängsås Specialpedagog Haninge
Anna Lundstedt Förskollärare Alingsås
Karin Boerman Sjukgymnast, medmänniska Stockholm
Lennart Axelsson Riksdagsledamot (s) Nora
Lillemor Holmstedt hälsokostförsäljare i butik Uddevalla
Christian Vittinghoff bildkonstnär och pedagog  röstånga
karin lundberg förskollärare Orust
Lasse Malmkvist Båtbyggare Orust
Eva Mäkelä Lärare Kopparberg
Bente Dirdal Konst-studerande Göteborg
Evalena Helin specilapedagog  Alingsås
Tove Sahlin Lärare och student Gävle
Anna-Karin Arkeberg Sjukgymnast Uppsala
Per Folkeson Byråkrat Nora
Erik Högberg Civ.ing Floda
Anna-Lena Axelsson Lärare Arboga
Staffan Edenroth Reklamfilmsproducent Stockholm
 
2009-02-21 kl 09.27 - 7200 underskrifter

Anna Carlsson f d speciallärare Leksand
Emma Oké copywriter Stockholm
Caroline Helmersson  Gävle
Mari Harryson socionom Norrköping
Simon Sandström Lärare 1-7 sv/so Holmsund
Jan-Anders Andersson rektor Tjörn
Eva Johansson Förskollärare Göteborg
Birgitta Johansson Socialterapeut Norrköping
Lisbeth Henriksson Förskolärare Karlskrona
Rebecca Ahlstrand läkare  örebro
Anna Tobiasson lärare Umeå
Bertil Tunje F.d. förvaltningschef skola/barnomsorg Sjömarken
Gerd Tunje F.d. lärare Sjömarken
Peter Lindstén Företagsledare Linköping
Susanne Grimlund specialpedagog visby
Örjan Grimlund Skolledare Visby
Pernilla Holmstedt Förälder Lund
Gösta Skoglund Ekopedagog Växjö
Mari Kretz Konstnär & IT konsult Stockholm
Jeanette lärare Linköping
Matthew Frackowiak Förskäring Stockholm
Maria Bennman Kurator Örebro
Sanna Ekström Socionom Stockholm
Agnethe Sjöström homeopat Nora
birgitta hedborg rytmiklär. mormor Lund
Lasse Björkqvist rektor Essunga Kommun
Ingrid Thomasson Förskollärare Södertälje
Carin Axelsson hälsorådgivare Karlstad
Helene borg lärare Göteborg
annika falk fritidsledare lärare ljungskile
Catharina Brändström Inredare/Mamma Stockholm
Görel Holby Special pedagog Hammarö
Annika Danielsson Förskollärare Alingsås
Louise Linde Student Uddevalla
Lena Eckerdal specialpedagog Kungsbacka
Birgitta Wallbom Lärare Örebro
Anna Leckström designer Stockholm
Christina Hjort lärare  Sundsvall
Lillemor Frisén Lärare Strängnäs
Helene Nilsson lärare Västervik
Karl Thunblad pensionär Bromma
Solweig Thunblad Pensionär Bromma
Åsa Mattsson Lärare Göteborg
Marie Liljekvist  Mamma till 4 barn och 2 barnbarn 
AnnMarie Andersson mellanstadielärare Västervik
Birgitta Lindvall mellanstadielärare Emmaboda
Ingela Holmberg Förskollärare och Pedagogista Piteå
Eva-Karin Lannér Lärare Hisings Backa
Birgitta Persson mamma och livscoach Örebro
Renée Andersson Lärare Tjörn
Ulrika Eriksson ekonom Nora
Sugata Sato von Rosen Förälder och student Angered, Göteborg
Åsa Granström mamma och lärare Umeå
Sofia Nicklasson Leg sjukgymnast  Stockholm
Titti Malmquist Utvecklingsledare Mölndal
Annica Albertsson Förskollärare Jönköping
Barbro Boström kurator  Örebro
Wolfgang Schmidt Lektor Linköping
Gunvor Waller barnskötare Kungsbacka
Marie Albertsson Dramapedagog Jönköping
Monica Ekström förskollärare Jönköping
gustaf melén student/förälder Rättvik
Agneta Looberger Grundskollärare Karlholmsbruk
sonja vestman förskollärare, familjehemsförälder örnsköldsvik
Cecilia Hellström Socialsekreterare Oskarshamn
Helena Zein Förälder Göteborg
Christel Nilsson utbildningsledare, musiklärare Lund, Malmö
evy meurman inredare sala
Maria Åkerblom Sjuksköterska Uppsala
Marcus Larsson Undersköterska Huskvarna
Hossein Manafi-Rasi Arkitekt SAR/MSA Borlänge
Anna Zeffer psykolog Skepplanda
Linda Porali Administratör Gävle
Johnny hasth utvecklingsledare/Fritid Uppsala
gun lindstedt-tell förskolelärare kungsbacka
Katarina Lindahl adminsitratör Malmö
Gustaf Brandell Lärare  Örebro
Signe Bjelkenäs Studerande Uddevalla
Carina Mundin Logoped Trollhättan
David Holm Studerande Käringön
Åsa Nyström Carlsson Grundskollärare 1-7 Karlskrona
Christel Svensson mamma och skolkurator Ängelholm
gun hamnered pedagog särskolan tjörn
Ancha E. Lagesson lärare i F-6 Föllinge
Tommy Modigh Rektor Katrineholm
Noomi Löfvenholm skolsköterska Sunne
YlwaLi Hast Lärarstuderande Uppsala
Jon Ahlmark  Göteborg
Mats Bevemyr Forskarstuderande / universitetsadjunkt Linköpings universitet
Carina Holmgren Doktorand/Forskningsassistent Västerås/Örebro
Lena Josefsson förälder Vänersborg
Henrik Herber förälder Mölnbo
Marina Hoffman Skolassistent Nyköping
Annika Carlsson spec.ped Malmö
Anita Larsson Verksamhetsutvecklare, Barn- och ungdomscentrum, UMAS  Malmö
Nicklas Wilenius Socialpedagog Trollhättan
Jenny Andersson förälder Trollhättan
Birgitta Lundström Familjebehandlare Mölndal
Emma Lindgen ateljerista bor i Spånga, arbetar i Järfälla
Karin Herber Sjuksköterska, tvåbarnsmamma Mölnbo
Birgitta Hedborg Rytmiklär., mormor Lund
 
2009-02-23 10.08 - 7300 underskrifter
Maria Persdotter skolkurator Halmstad
Björn Ringholm Utbildningsnämnden Göteborg
David F Nygård Förskollärare Alingsås
Anna-Lena Davidsson  Simrishamn
Curt Sandberg psykolog Göteborg
Lena hallin elev.ass. ystad
Susanne Jostrand familjerättssekreterare Lund
Anna Didriksson Lärare Angered, Göteborg
eva pers sjuksköterska borlänge
Viveka Adlercreutz  Göteborg
Peter Ringh Gymnasielärare Göteborg
Pia Ek Specialpedagog ängelholm
Mariana Dahlstedt Verksamhetschef/farmor Karlstad
Eva Forsell Lärare Göteborg
Kalle Hellmark Student Uddevalla
Agneta Fredriksson Sgutas specialpedagog säffle
Eva-Lena Göransson Familjebehandlare/Lekarbetespedagog Örebro
Christina Thalén psykolog Göteborg
kicki åström specialpedagog  Örebro
Edita Mekuli skolkurator Halmstad
Annika Björnström teologistuderande Stockholm
Andreas Bolin OP-underskötare Sundbyberg
Karin Peterson Familjebehandlare Örebro
Karin Berglund Innovationslektor i innovationsteknik med inriktning mot entreprenörskap Mälardalens högskola, Västerås
Caisa Sundell familjebehandlare/diakon Mölndal
Karin Paulsen förskollärare Stockholm
Helena Clark skolkurator Halmstad
mariann jarret biblioteksarbetare stockholm
Annlouise Olsson Pedagog Malmköping
Marie Rapp Grundskollärare Nyköping
Eva Ödman Psykolog, Psukologenheten Väster,Tynnered  Göteborg
Anders Bjurström VD Borlänge
Jenny Olsson biträdande jurist Stockholm
Elise Killander mamma till tre barn Mariefred
Heidi Korsu Mamma/Hotellchef Eskilstuna
David Nilsson gymnasielärare Visby
Karin Sohlgren barnbibliotekarie Rinkeby/Stockholm
anna cramér pedagog mariefred
Carola Sandin lärarstudent Uppsala
Anita Andersson Lärare Flen
Lars Österdahl Ordf Rädda Barnen i Värmland Karlstad
Anna-Clara Karlsson Studie- och vägledare Eskilstuna
Erik Lindhult universitetslektor Mälardalens högskola
Birgitta Gisterå förskolechef Uppsala
björn olsson ITkonsult Eskilstuna
Göran Norén Lärare Eskilstuna
Katja Hultgren Förskollärare, doktorand i pedagogik Malmö
Kerstin Lundquist verksamhetschef skolhälsovården Hagfors
Christina Ljunggren Lärare och IT-pedagog Trollhättan
Ulla Carlsson lärare Borås
Ellinor Stragnefeldt Mamma,kokerska Linköping
Helga Ruhnau förälder, socionom Solna
Anna-Greta Lingebrandt mamma Norrköping
Per Håkan Nordström Socialkonsulent Jönköping
Daniela Schütt Yogalärare Eskilstuna
Jan-Olof Rönn Rektor fd Göteborg
Åsa LIlja Folkhögskolelärare ÖSterfärnebo
Ulf Berggren  Lund
Jessica Carenfelt Grafisk formgivare Stockholm
Cecilia Jonsson mormor Stockholm
ulla geertsen-elm mellanstadielärare johansfors
Maria Wijk IT-chef Stockholm
Mikael Jungevall Komvuxlärare Gy Norrköping
Katarina Persson  Mamma Tystberga
Gunnel Janson sjukgymnast Sollentuna
Mikael Lagerkvist läkare Stockholm
Erica  Vänersborg
Maud Engvall är pensionerad rekor Värmdö /Stockholm
Gunnar Björsell pappa till tre vuxna Gävle
Anita Lejdal F. d Speciallärare Järfälla
Gun Larsson fd lärare, pensionär, mormor Bjärtrå
helene dracke förälder stockholm
Lena Schilström Pedagogisk konsult Västerås
Kristina Malm Specialpedagog och psykodrama-terapeut Västerås
Sture Jonsson specialpedagog Stockholm
Marie Sundling förskollärare Sollentuna
Stina-Kajsa Eldh Konstnär och pedagog Göteborg
Helene Langborg Waldorfsmåbarnspedagog Norrköping
R. Olsson Student Uppsala
Marie Svensson mamma och förskollärare Rimforsa
Gunvi Svensson förälder/mormor ingatorp
Anna Förskollärare Lniköping
Lindha Wilhelmsen Lärare/förskollärare Habo
Iréne Ödmark-Hall gymnasielärare Umeå
Malena Magnusson lärare i förskola Göteborg
Susann Holmqvist Boendestödjare/vårdare Tyresö
Karin Boman Förskollärare Mölnlycke
Johanna Widing förälder Hedesunda
sara kjellin lärare göteborg
Monica Söderlund Mamma, omsorgspersonal Sandviken
Gunilla Pålsson Förskollärare Malmö
Sussie Larsson Förskollärare Gävle
Birgitta Fält Barnskötare Malmö
Olga Gorovaia Förskollärare Göteborg
Helen Eriksson socionom Horred
Alma Curt barnskötare Göteborg
Ann-Sofi Persson VD Strängnäs
Anette Wärnsberg socialsekreterare Oskarshamn
Monica Wahrén Sagostundsledare/barnskötare Borlänge
 

2009-02-24 kl 08.15 - 7400 underskrifterHannah Gruffman mamma/ungdomssekreterare kultur- och fritid Norrköping
Marie Nilsson lärare Norrköping
Anneli Carlbring, Förälder,  Norrköping
Carino Malmros Familjebehandlare Mölndal
Anna-Karin Sjöqvist Mamma ledig Habo
Micael Ottoson lärare Norrköping
Mikael Löfgren lärare Viskadalens folkhögskola
Bernt Blomberg Lärare Stockholm
Curt Berndtsson Scoutledare Göteborg
Pernilla Schavon Fritidsledare Kalmar
Micael Hilèn Undersköterska 
Stina Knutsson Specialpedagog Trollhättan
Tor Lindberg Professor em. Barnläkare Örnahusen
Micael Hilèn Undersköterska Västerås
Else-Marie Weström specialpedagog Ängelholm
Marlene Larsson Förskollärare Gävle
Cecilia Kjelldén Musikpedagog vid Musikhögskolan i Malmö Lund
Kenth Wallgren Specialpedagog Trollhättan
moniaarnström mormor östersund
Monica Sandlund universitetsadjunkt Linköping
Michaela Belsing mamma säffle
jennifer berggren lärare, sv-so,4-9 gävle
hans berggren fotbollsspelare, gefle if gävle
Olav Bakken Snickare Vikbolandet
Linda Jacobsson fritidspedagog Göteborg
Barbro Karlsson Ängeby specialpedagog Söderköping
Inga-Karin Ericsson psykolog Varberg
Kjell Häggström  Eskilstuna
Marcus Gustafsson gymnasieelev i Uddevalla Uddevalla
Per Dewill gymnasieelev i Uddevalla Uddevalla
Anna Svensson Förskollärare Göteborg
Helene Mathisson Förskollärare Halmstad
Ann Johanson Specialpedagog Askersund
Birgitta Edström Kurator Karlskoga
Birgitta Hellström Speciallärare Norsborg
Lilian Sand f.d. gymnasielärare Frösön
Ann-Charlotte Hügert Barnskötare Halmstad
Liselotte Ruth Kock Förskola Hissings Kärra
Anne-Marie Janko Hab.ansvarig pedagog Gruppbostäder för dövblinda  Göteborg
Kerstin Björk Systemansvarig och förälder Göteborg
Birgitta Grip Förskollärare Sollentuna
Marianne Petersson psykolog Sigtuna
Ulla Fridsjö Aukt.socionom, handledare i psykosocialt arbete Uppsala
Pia Nilsson Förskollärare Vinslöv
Sonja Nilsson Kvalitetsstrateg i Malmö stad Malmö
Lennart Olsson Psykolog/föreståndare GrödbyGården Bromölla
Houri Mohammadzadeh Förskollärare Sollentuna
Eva Persson Förskollärare Älmhult
Åsa haglund arbetshandledare Tumba
Liselott Albers agent visby
Jan-Olof Lejdal Civilingenjör  Järfälla
Leif Bengtssson arbetslös tvåbarnsfar Gävle
Caroline Hagman Barnskötare Uppsala
Linda Juul Madsen Egenföretagare Stockholm
Kristin Mattsson Massör/ stresscoach Halmstad
Elin Stenudd Ateljerista Vårberg
Harald Vallgårda tidigare folkhögskolerektor Uppsala
Katarina Lindinger  lärare Umeå
Camilla Wu Konstpedagog Stenungsund
Mikael Jern Kommunpolitiker (mp) Hammarö
Åsa Hermansson moster Laholm
Pär Segerbrant Lärarutbildare Umeå
Pia Håland Utvecklingssekreterare Malmö
Gunilla Sörquist psykiatrisjuksköterska Gävle
IngaLena Lindström Familjehemssekreterare Uppsala
Ingrid Carnemalm biträdande rektor Malmö
Lasse Olsson Pappa Limhamn
rita theander utvecklingssekreterare/förskollärare malmö
Gunilla Lundell Specialpedagog Åmåls kommun
Rigmor Moffatt Sjuksköterska Vuxenpsykiatrin Gävle
Gudrun Ray familjehemssekreterare Uppsala
Ann Ståhlberg lärare Uppsala
Anna-Clara Caringer studerande Stockholm
Elisabet Tyrenius Grundskollärare, Bohusläns Helhetsskola Ljungskile
Torbjörn Andenius Skötare Gävle
Kristina Lagervall Larsson Länshandikappkonsulent Gävle
Irene Nordmark Studie och yrkesvägledare Ljungskile
Erich Bieber Psykolog Hudiksvall
Gunilla Winqvist-Lindström VEC BUP mott Södra Hälsingland
wiktoria noland psykiatrisjuksköterska på Bup Gävle
Anna Sundqvist leg sjuksköterska/projektledare, vuxenpsykiatrin Gävle
Frances Hultgren adjunkt/doktorand Borås
Lars Brandhammar  Gävle
Yvonne Krantz  Gävle
Elisabet Nord Familjebehandlare mölndal
michael åberg lärare ljunkile
Monica Eriksson Sjuksköterska Gävle
Johanna Norlin leg psykolog Gävle
Annika Öberg Förälder Lund
Kersti Åresund Psykolog, BUP Sandviken
Grzegorz Kostrzewski barnpsykiatriker Gävle
Birgitta Frick Psykolog/psykoterapeut Hudiksvall
Gunilla Junger Socionom  Gävle
Monica Karlsson Förskollärare Stenungsunds kommun
Magnus Carlsson rektor på specialstödskola Ljungskile
Monica Winges Specialpedagog Gävle
Lena Bäcklin Sjuksköterska BUP Gävle
Christina Karlsson Arbetsterapeut Gävle
Mikaela Selmer psykolog, BUP Sandviken
Helene Lidström Doktorand ,fokus på barn med funktionsnedsättning Uppsala
 

2009-02-25 kl 12.39 - 7500 underskrifter


Gerd Bancks Förskollärare Åmål
Karin Börjesdotter  Psykiatrisjuksköterska Gävle
Tuula Berggren 1:e Skötare Gävle
Ingegerd Sterley Kurator BUP Gävle
Anna Nordenfors Leg.psykolog Hudiksvall
Malin Hansson  Barnmorska Göteborg
Anna Sjödin specialpedagog Alingsås
Ingela thomsson. Barnskötare/Fritidspedagog/Styv/familjehemsförälder/mamma mormor farmor. Visby
Hans Gilljam Specialpedagog Söderhamn
Göran Mohn rektor Stockholm
Carita Sandqvist undersköterska Härnösand
Lisbeth Rosberg  Gävle
Anna Modig Sim- och Sporthallskoordinator Bollnäs
Ingrid Nordensved Speciallärare på BUP Ängelholm
Cecilia Boström konsult Eskilstuna
Anita Rune utvecklingsledare Västerås
Ingrid Berntsson grundskolärare Tjörn
Gunilla Svensson  skötare psykiatri Gävle
Erica Agent Visby
Marianne Nilsson Förskollärare/genuspedagog Karlstad
Hassan nejad  Kista
virginia darby pensionär stockholm
Jerk Vallgårda Projektledare Uppsala
Cecilia Bengtsson Bibliotek Ekerö
Agneta Vennerberg Förskollärare Linköping
Kerstin Frisk Förskollärare Örnsköldsvik
Bodil Alnegren Förskollärare Göteborg
Helene Andersson Mamma Jönköping
Göran Pilquist Specialpedagog Göteborg
Anna Majberger Wärnberg Grundskollärare Ljungskile
Britt-Marie Björk Förskollärare Ljungskile
Maria Berben Lidén rektor Malmö
Britt Löfgren utvecklingsledare grundskolan Uppsala
Marie Blomgren Journalist Karlstad
Malin Severinson student Lerberget
Marie Almqvist Logoped Stockholm
Beata Kjellberg Leg. psykoterapeut Göteborg
Huseyin Alpergin Fritidspedagog Uppsala
Brita Rydbäck mamma/psykiatrisjuksköterska Gävle
Ewa Wall sekreterare Gävle
yvonne schantz socionom uppsala
Ulrika Jansson socionom Gävle
Veronica Helin Föräldraledig/Beteendevetare Tanumshede
Per Danielsson Sjuksköterska Hudiksvall
Sissela Nordling Blanco studerande Uppsala
Emma Sorbring,  fil dr,  Högskolan Väst, Trollhättan.
Yvonne Forslin skötare Gävle
Peter Mörlid Spec.lärare Nyköping
Linnéa Dahlberg Mamma Göteborg
Inger Majberger f.d. lärare Halmstad
Anders Johansson  Storvik
Karin Andrae anhörigstödjare Gävle
Guhn Godani Psykoterapeut, Rädda barnen Stockholm
Karin Berjlund Socionom Gävle
Marie Bengtsson Anhörigsamordnare Gävle
Ida Bylund Lindman Barnombudsman i Uppsala kommun Uppsala
Maria Jonsson Specialistsjuksköterska psykiatri Sandviken
Britt Thorbjörn Farmor/Konferenssamordnare Göteborg
Bengt Johannisson professor  Växjö och Jönköping
Alexandra Eckhardt Gymnasielärare Helsingborg
Helena Havner förälder Göteborg
Åsa Holm Familjehemsekreterare  Gävle
Ingrid Norström socionom Gävle
Jörgen Forsberg Leg. Sjuksköt. Psykiatri Bollnäs
Tiiu Malmberg Sjuksköterska Uppsala
Pia Paglialunga projektledare inom barn- och ungdomskultur Skåne
Lillevo Pousette Förskollärare Knutby
Malin Widerlöv Ordförande i Lejonskolans föräldraförening Kristianstad
Åsa Pettersson Lärare och fritidspolitiker Uppsala
Håkan Öqvist Formgivare 
Marie Lund Eveby förskollärare västervik
Katrin Nyström specialpedagog Åmål
Nina Zarjesdotter Journalist Sala-Fagersta-Avesta
Carina Lindh Teamledare Eslöv
Annie Åkerstedt Berg Universitetsadjunkt i specialpedagogik Uppsala universitet
Boel Westerberg f.universitetslektor, lärarutbildningen Malmö Vitemölla, Simrishamn
Ingela Bergman Barnsjuksköterska Eslöv
Maria Höglund Kallerhult Grundskollärare Hindås
Leif Tjärnstig Lärarutbildare Stockholm
Sofie Elebring Lärarstudent, Campus Norrköping Linköping
Britt Öhman Förälder Örebro
Katja Keskisärkkä lärarstudent Norrköping
Kerstin Fernholm Universitetsadjunkt Uppsala
Eva-Britt Lans  skolkurator Karlstad
Cecilia Meeuwisse Producent, Teater Pero Stockholm
Carina Nilsson Producent Stockholm
Elisabeth Aylward mormor, farmor / familjebehandlare Lindome
evalena djerf socionom härryda kommun
Pär Blondell Rektor Malmö
Kerstin Ingvarsson barnbibliotekarie Eksjö
Lena Knutsson Lärare7 Ma-utvecklare Göteborg
Gunilla Granholm leg psykolog, BUP Malmö
Gudrun Utas pensionär Uppsala
Marit Jonsson Barnskötare Åshammar
Per Dahylbeck universitetsadjunkt  malmö
Bengt Linnér Professor,  Malmö högskola
Anna Svedberg Förskollärare Stenungsund
Helena Sahl Lärare för tidigare åldrar Partille
christina Parrow Förskolelärare Ljungskile
Aira Andersson Barnskötare Norrköping
 
2009-02-26 kl 21.17 - 7600 underskrifter


Anna-Karin Lundström Rektor Rosersberg
Karin Nordin  lärarstuderande Lund
Inger-Lena Åkesdotter lärare/astrolog/healer Halmstad
Anne Keskisärkkä styvmor/moster/faster/medmänniska Norrköping
Jens Schloenzig fritidspedagogstudent Linköping
Ingela Granström fil.kand  Trollhättan
Jeannette René de Vreede bitr, Kulturskolechef Trollhättan
Eva Eriksson Kurator Hudiksvall
Neela Ferri lärarstuderande Stockholm
Marita Zimmer Fritidspedagog Trollhättan
Elisabet Dahlberg Talpedagog Trollhättan
Ann Åkesson Sekr Barn o ungdom Malmö
Irene Söderhäll Förälder/Docent Uppsala
Ziba Moradiani Samtalsterapeut Göteborg
Carl Lindberg Morfar Uppsala
Åsa Eriksson Familjebehandlare Mölnlycke
Maria Norén lärarstudent Linköpings universitet Campus Norrköping
Lotta Brilioth Biörnstad Samordnare, Länsteatrarna i Sverige Stockholm
Daniel Roos Psykolog Linköping
Håkan Sandberg fil kand yrkespedagogik Stockholm
Lena Ek  Göteborg
Birgitta Larsson Förskollärare Kungsbacka
Therese  Svartsjö
Thorleif Warmboe  Kommunikatör  Stockholm
Michael Hammarnejd ordförande Rohus - www.rohus.nu Västerfärnebo
Inger Karlsson Förskollärare Trollhättan
Henrik Linnarsson Dagis kund  Stockholm
Åsa Löfgren Mattsson Barnläkare Helsingborg
Anneli Einarsson Universitetsadjunkt i pedagogiskt drama Malmö
Sofia Bjarnelind Psykolog Göteborg
Lotta Johansson förälder Linköping
Lena Knute-Skoog Distriktsköterska Askim
Maria Brodd Rektor Stenungsund
Camilla Andersson Förälder, Lärarstudent Linköpings Universitet Campus Norrköping
Charlotte Engel Sandstedt Förälder/Gymnasielärare Lund
Frank Lundberg utbildningsledare Malmö
Justus Aurell utbildningsledare Malmö
Marita Bruzell-Nilsson Utbildningsledare Malmö
Karin Enberg Teaterchef Luleå
Annika af Forselles grundskollärare Osby Skåne
Enise Withell Förskollärare / Vuxenpedagog Linköping
Enise Withell Förskollärare / Vuxenpedagog Linköping
Sofia Sjöblom  Socialpedagog Stockholm
Rainer Brücher Administratör Barn-o Ungdom  Malmö
Catja Kaloudis Rekryterare Hudiksvall
Birgitta Lagrell Speciallärare Umeå
Lasse Nordstedt högskoleadjunkt Malmö
Jan Skoog Förälder och samhällsmedborgare Göteborg
Kerstin Waltscheff Förskollärare Ängelholm
Håkan Sahlander Idrottslärare-sjukgymnast Ryggen
Eva Hanson lärare uddevalla
Gunilla Aronsson Lärare/specialpedagog Sjuntorp
Anders Hellman IT-Säkerhetsspecialist Uppsala
Kerstin Knuthsen Socionom Gävle
Alf Bondesson Socionom Göteborg
Lisa Hallberg adjunkt Malmö
Joakim Eriksson Lärare Göteborg
Anne Martinell Vestin psykolog/ psykoterapeut Uppsala
Rune Nygård Personalkonsulent Kiruna
Hossein Tavassoli Socialarbetare Stockholm
Annett Lindblom Mamma Kareby
Mattias Ekström Idrottsledare/ungdom Sollentuna
Sofia Vilhelmsson Grundskollärare Gårdsten, Göteborg
Lidija Doutlik Lärare Göteborg
Ulrik Wärnsberg skolpolitiker (s) Uppsala
Gona Kamal Lärare, Gårdstenskolan Göteborg
Maritha Roeger sjuksköterska Gävle
Pernilla Hanssen Civilingenjör/Produktionschef Västerås
Isak Hjalmarsson Student Växjö
Mary Ingemansson lärarutbildare, doktorand i litteraturvetenskap/barn- och ungdomslitteratur Kristianstad
Malin Olsson Bibliotekarie Solna
Lisa Esengård Sjuksköterska och lärarstuderande Uppsala
Patrick Esengård Lärare Uppsala
Inger Wolf Sandahl farmor och BBIC-samordnare Södertörn Haninge
Christina Jansson Förskollärare Västerås
Helena Näslund skolbibliotekarie Sandviken
Maud Hell Bibliotekarie Lund
Lena Olsson Förskollärare Borås
Ann Wiklund konsult Eskilstuna
Mia Persson förskollärare Göteborg
Åsa Melin Lärare Kristinehamn
Pia Sonefjord mormor och farmor Sågmyra
Ida Bergstrand Lärarstudent Norrköping
Lena Elwér Högstadielärare Karlshamn
Maria Ekstedt mamma Nynäshamn
Jan-Åke Carlsson Morfar/kommunpolitiker Uppsala
Camilla Johansson lärare Ängelholm
Kristina Sigunsdotter Projektledare Tidskriften 00TAL / Barnpoesifestivalen Stockholm
Pernilla Karlsson Lärarstudent Norrköping
Kerstin Löf lärare Trollhättan
Mikael Johansson Vårdare Ängelholm
Ann-Christin Fornazar mamma , mormor o farmor Göteborg o Tjörn
Karin Lenander Skolaköterska och mamma Ängelholm
Jonas Johnsson 1-7 lärare, skolresursen Ängelholm
Mats Åberg Lärarstuderande Uppsala
Annika Wohlström Arbetslivskonsult, Leg Psykolog Stockholm
Anna Isoz  Bromma
ellen zetterström mammaledig eskilstuna
ante encrantz student eskilstuna
Solveig Tjärnstig specialpedagog Hedemora

 

2009-03-01 kl 12.01 - 7700 underskrifter


Ann-Charlotte Nilsson Grundskollärare Ängelholm
Helena Nash Barnmorska Ekerö
Maria Jennerstig Pedagog Uppsala
Anna Boxer Historic Buildings Inspector Alderley Edge/UK
Ulla Lundberg lärare Tyresö
Margareta Jonsson Förskollärare Bjuråker
Anne Hanson  London
Gudrun Brännmark lärare och mormor Luleå
Marianne Auby Huddén Gymnasiebibliotekarie Söderköping
Marek Rolenec Teaterproducent Stockholm
Annika Hellström Barnpsykiater och förälder Gävle
Gunilla Hollsten Pensionerad gymnasielärare Stockholm
Helen Broman Förälder Eslöv
Anna Franciska Reiske student Arvika
Liselotte Olsson Banktjänsteman och MAMMA Eslöv
Karin Cederblad pensionerad spec. ped Södertälje
Jörgen Wide f d pedagog mm Södertälje
Margareta Englesson Montessoripedagog Eslöv
Anna Spångberg Förskollärare Uppsala
Karin Gedda-Wiik behandlingsassistent Ängelholm
Johan Fredriksson Ekonomi- och finansdirektör Stockholm
Anna Svensson lärare Helsingborg
lena österlund förskollärare luleå
Niklas Bennhult Barnskötare Sollentuna
Kerstin Ljungberg mamma,mormor Örebro
Ing-Marie Thelin Förskollärare Oskarshamn
Titti Idheman konstpedagog/konstnär Gävle
Börje Nilsson-Mäki  Göteborg
jerker lundberg pedagog göteborg
Rolf Nilsson rektor Kristianstad
Annika Johansson socialsekreterare Kungsbacka
Ann Wågman Gymnasiebibliotekarie Motala
Anna Olsson mellanstadielärare Ängelholm
Thomas Thunell Rektor Kristianstad
Lena Upper Förskollärare Uppsala
Astrid Carlson Rektor Kristianstad
Malin Levin Förälder Vankiva
Yvonne Feuk Arnesson Specialpedagog Halmstad
Lena Lundström Förskollärare Kristianstad
Jörn Delvert Barnläkare Söderhamn
Greta Suvén Managementkonsult Malmköping
Ingelöf Winter barnbibliotekarie Burlövs kommun
Nicklas Wennersten Beteendevetare Västerås
Peter Hallberg Kurator  Gävle
Birgitta Jonsson Bibl.ass. Gymnasieskola Söderhamn
Dorothee Grelle Bibliotekarie Uppsala
Tony Ivarsson Rektor Kristianstad
Monica Friström mamma Upplands Väsby
Carina Ericsson Förskollärare Trollhättan
Susanne Norrestad lärare Nyhamnsläge
Anniika Leckström Kilgren Socionom Göteborg
Mia Löfgren Pedagogista/ förskollärare Spånga-Tensta
Andreas Jönsson Elevassistent Ängelholm
Jan-Erik Johansson professor Oslo
Elisabet Graci Leg Psykolog Malmö
Lena Gustafsson förälder och verksamhetsledare intresseorganisation Stockholm
Annika Parbring Gymnasiebibliotekarie Örebro
Mathilda Axell  Göteborg
Maria Jönsson lärarstudent Mora
Carina Wieweg Kvinnojouren Borlänge
Maria Johansson Socionom Linköping
Gunilla Rådström Konstpedagog Gävle
Anna Nycander Förälder Åkersberga
Inger Nybereg-Gummesson Utredare inom gymnasieskolan Falun
Monica Nilsson Bibliotekarie Åstorp
Johan Palm personlig assistent/elevassistent Haninge
Nina Nygren pedagog för handikappade barn Kungsängen
Frida Dahlin mamma/socionomstudent Göteborg
Roland Häggström sångare Kungsängen
Maj Bredenfeldt Förskollärare Göteborg
Majken Sköld Holm Universitetsadjukt Uppsala
Bengt Öquist Socionom/leg. psykoterapeut Hudiksvall
Maria Bondesson Biblioteksassistent Burlöv
Evelina Persson Genuspedagog Falkenberg
Erica Markne mamma och barnbibliotekarie Uppsala
Gunilla Björkman Psykiatriska kliniken  Gävle
Ewa Reuterbrand förälder, projektledare Stockholm
Charlotte Ahnlund Berg museipedagog Stockholm
Stefan Triumf  Luleå
Anette Ek Studiebibliotekarie Partille
eva.e.steen@vgregion.se psykolog Göteborg
Maj Bredenfeldt Förskollärare Göteborg
Sten Alehammar  Malmö
Gun Fredblad Widlund bibl.pedagog/kommunikolog Stockholm
Åsa Morén Fritidsledare/Pedagog/Förälder Uppsala
Anita Höglund Bibliotekarie Tumba
Johanna Lind Ungdomspedagog Linköping
Lena Mattisson Mormor och barnbibliotekarie Listerby
Annika Ivarsson Kurator Göteborg
Anneli Nordén arbetssökande Linköping
Helena Spånbo Specialpedagog Örebro
Ingrid Granér lärare Ljusdal
Malin Snabb Förskollärare och Mamma Falun
Susanne Andersson Specialpedagog Askersunds kommun
Lillemor Åkerman Bibliotekarie Varberg
Anders Söderlund Universitetslektor Luleå
Sara Broström Sjöstrand lärarstuderande Stockholm
Birgitta Hellstam Rektor Laholm
Isa Schöier dramatiker Stockholm
Jan-Erik Eriksson samordnare på Familjecentralen ASKERSUND

 

2009-03-02 kl 16.26 - 7800 underskrifter


Ann-Charlotte Nyquist lärare i svenska som andraspråk Borlänge
Åsa Malmberg lärare Helsingborg
Ulrika Wendel förskollärare, grundskollärare och framförallt mamma Billinge
Tony Lövgren Kommunikatör Stockholm
Gunilla Gustafsson Förskollärare Falun
Karolina Gilljam Socionom Eskilstuna
Lone Bach Borius Bibliotekarie Örtagårdskolan 6-9 Malmö
Martina Svenfelt mamma Årsta
Johan Svenfelt pappa Årsta
Anna Ceara Föräldrarledig beteendevetare Karlskrona
Andreas Haaskjold Civilekonom Linköping
Caroline Elfors Psykologstudent och mamma Linköping
Lova Viktorsson Lärarstudent Örebro
Zandra From Förälder Rönninge
Ina Alm mediepedagog Malmö
Ludwig Gustafsson Studerande Nyköping
Linda Sahlén Mamma Sandared
Bengt Schloenzig, Morfar  Linköping
Ulrika Broman mamma och grundskollärare Ängelholm
Camilla Sansum Förälder Malmö
mattias bystedt it-sekreterare malmö
Görel Reimer  Malmö
Karin Niklasson mamma/journalist Solna
Eva Gendt Speciallärare Ängelholm
Eva Carolyn Cyrén barnkulturarbetare Löderup
Mats Nyman pappa/journalist Solna
Ola Lundberg pappa Lycksele
Louise Hollingworth Fritidspedagog Stockholm
Karin Balding ingenjör Malmö
Sofia Flink Lärarstuderande Tärsnjö
Göran Kvist universitetsadjunkt Malmö
Jenny Stenman Mamma Stockholm
Christian Hultin Logistiker Svenstavik
Siv Maria Rabnor Egenföretagare Hållbar Utveckling Årsta, Stockholm
Gunilla Moe Hultin Sjukgymnast Svenstavik
Annika Zetterström Lärarutbildare vid Uppsala universitet Uppsala
Marie-Louise Kangas Säljare Sundsvall
Carina Frank Mamma Genarp
tina hovius rektor falkenberg
Emelie Jansson  Mamö
Emmy Rossi Förskolepdagog Stockholm
Anna Källman utvecklingsledare Luleå
Elisabeth Sandén socionom/psykoterapeut Göteborg
Sandra Spångmark sjuksköterska Sköndal
Agneta Jansson Förskollärare Eskilstuna
Maria Lindroth  Malmö
Cecilia Bergström Förälder Värmdö
Lasse Alerås Kyrkoherde Kärna
Lasse Nohrstedt Chefredaktör Stockholm
Margareta Lindquist  Sollentuna
Helen Ek Biblioteksassistent Stockholm
Ulrika Karlstad sjuksköterska Sävsjö
Emma Krook student och storasyster Vallentuna
Görel Sävborg-Lundgren kommunpolitiken Uppsala
Robert Sansum lärare malmö
Annette Lennartsson Förskollärare Laholm
Marie-Helena Dahlberg Partistyrelseledamot, Miljöpartiet de Gröna Stockholm
Louise Wallberg Förskollärare Uppsala
Amanda Klint Arbetsförmedlare/Nyanlända Värmskog
Inga-Lill Haglund projektledare, RegPed Uppsala
CAMILLA BORGSTRÖM SPANSKLÄRARE HJULSTA
Anna Karlberg lärare Göteborg
Marie Djerf danspedagog samt psykologstuderande vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Uppsala
susanne li terapeut stockholm
Maria Back Frivårdsinspektör/Kriminalvården Stockholm
Maria Rydén verksamhetschef, Dans i Nord Norrbottens län
Susanne Larsson Handledare/utbildare inom omsorg och skola Södertälje
Kristine Gustavsson Förälder Skogås
Ann-Mari Sjöberg fd handelslärare Stockholm
Anders Caringer Fängelsepräst Sala
mariana ewaldh lärare göteborg
Anna Gabre Leg psykoterapeut Mölnlycke
Ulla Wandemar ekonom Stockholm
Britt Rollfelt Hallin Skolsköterska Sunne
Ann-Christine Valenti Rektor inom grundskolan Falun
Daniela Cabrera Barnskötare Stockholm
Linda Tuominen projektledare  Malmö
Magnus Steen pappa helsingborg
Anna-Lena Strömberg Hemterapeut Sunne
Almut Peters psykolog Malmö
Charlotta Falk Mäki Psykoterapeut Uddevalla/Vänersborg
Elin Pietras Föräldraledig Stockholm
Anna Zenob Teamledare Linköping
Anita Zättlin Erixon Förskollärare Söderhamn
Henrik Zenob Säljare, Byggmaterial Linköping
Amelie Gren musiklärare Ängelholm
Lena Hedén förälder Lund
Susanne Elfgren studerande Munkfors
Måns Hedén förälder Lund
Helena Casanova Beteendevetare Visby
Camilla Rekke socionom Gävle
Gunilla Krave Universitetsadjunkt Karlstad
Birgitta Lejman Utvecklingsledare 
Anna Olofsdotter Lemne specialpedagog Gimo
Carolin Vajraca knytte ledare Alvesta
Mikael jormesäter Arbetssökande Munkfors
HelenaLagerkvist Förskollärare Eskilstuna
Malin Gullersbo mamma/barnsjuksköterska Linköping
 
2009-03-04 kl 13.59 - 7900 underskrifter


Love Nordenmark ansvarig UMO.se Stockholm
charlotte Holmberg förskollärare Järfälla
Monica Lindvall child rights advisor Stockholm
Anita Malmgren Förskollärare Karlstad
Ann-Sofie Nilsson kurator på vårdcentralen Lärjedalen Göteborg
Lars Lundström lärarutbildare Arvika
Mia Bisander Projektledare Stockholm
Maria Bogren  Sölvesborg
Birgitta Rosenberg bonusmormor och snart farmor Karlstad
marie milling ekopedagog stockholm
Ingela Kalen förskollärare Vännäsby
Ulf Zenòb, Inger Zenòb Farföräldrar Kisa
Johanna Örn Sjuksköterska Stockholm
Ulrika Arnstedt förskollärare  Norrköping
Camilla Alexandersson Pedagogikstudent, Pedagogiska institutionen/Stockholms Universitet  Stockholm
Camilla Torvaldsson Förskollärare Norrköping
Susanna Kanmert Beteendevetarstudent Uppsala Universitet Stockholm
Marie Rytter Hälsoterapeut Karlstad
Åke Cederblad Sjukhusfysiker Hyssna
Lisbeth Hagerman koreograf/regissör Kivik
Lars Arned Pedagog Stockholm
Hanna Svensson Frisör Jönköping
Zofia Hammerin Lärarstudent och mamma Skövde
Sara Leek förskollärare söderhamn
Lena Olsson lärare Hammarö
Maria Klemner Förälder Laholm
Ylva Eliasson pedagogassistent Vingåker
Dyveke Forsgren Verksamhetschef vuxenutbildning Stockholm
Sarah Torp Hälsoterapeut studerande Sunne
Agneta Sjödin Programledare/Författare Nacka
Tord Eriksson Pensionär Umeå
Liselott Fritzdorf Doktorand/Adjunkt i Pedagogik Halmstad
Robert Larsson Studerande/socionom Gävle
Anita Längeby vårdare Bro
Margareta Boström Resurs/socialpedagog Luleå
Lennart Jansson Utbildnings och forskningssamordnare Karlstads universitet
Jenny Gunnarsson Socialpedagogstudent Karlstad
Jan Gunnarsson Pappa Karlstad
Mathias Duell IT konsult Borås
Lennart Ljungstrand Rektor Östhammar
Elisabeth Adolfsson lärare 7-9 Gamleby
Mårten Markne Journalist Uppsala
Helén Skott Förskolechef Kristinehamn
Inga-Lena Dahl Larsson socionom och diakon Karlskoga och Dalsland
Maria Järnry Ordförande i Barn och föräldraförening Torsby
Erik Nilsson Specialpedagogisk rådgivare Norrbotten
MIcael Nordenbris Socialsekreterare Haninge
Agneta Karlsson Förskollärare Karlstad
lars larsson bild medielärere fagersta
Lotta Thalén barnskötare Karlstad
Gullan Linnèr Fritidspedagog Ängelholm
Torbjörn Johansson grafiker och pappa Norrköping
Cornelia Sethson tandsköterska och mamma Norrköping
katarina pettersson socionomstuderande gävle
Lars Baron Förälder Olofström
Eva Eiler Förskollärare Karlstad
Marlene Larsson förskollärare /mamma Gävle
Cesilia Ekefjord socionom Stockholm
Karin Enoksson Mammaledig Nordmaling
Magnus Jonsson Pappa Örebro
Siv Baron pensionerad lärare & farmor Olofström
Sofie Buskqvist Lärare Hammarö
Britt Garmaeus enhetschef barn o familj Haninge
Caroline Lovén Familjerättssekreterare Sundsvall
Ann-Christin Johansson Elevassistent Hagfors
Anna Nylén Liedner Psykolog Göteborg
Maria Björk socialsekreterare Sundsvall
Lars-Åke Listén Innovatör Karlstad
Christer Pettersson Pappa Karlskoga
Anna Persson Mamma Karlskoga
Lena Dahlgren Socialsekreterare Sundsvall
Karin Gustafsson socialsekreterare Sundsvall
Eva-Stina Olsén Sjuksköterska Helsingborg
Ulrika Rönn Förälder och Konsult Älta
Agneta Svenson leg psykolog Huddinge
Karen Hamberg pensionär,f.d.lärare Stockholm
Frank Sundh filosofilärare Fagersta
Ulrika Lignell Psykolog Göteborg
Helena Willén Psykolog fil dr Göteborg
Lynn Hvid mamma, sjuksköterska Blentarp
Martin Oscarsson Politiker Karlstad
Hans Schwenk Psykoteraput/Diakon Alingsås
Inga-Lill Haij skolsköterska Tanumshede
Ingegerd Norlin Socialpedagog Hyltebruk
Anna Tilson Förskolelärare Göteborg
Anders Nelson Lektor - Pedagogik Halmstad
ulf lindström lärare Umeå Universitet Umeå
Vaike Fors fil dr Göteborg
Sven G Sjöberg vissångare Västerås
Aime Vooremaa gymnasielärare Karlstad
Lena Fors Specialpedagog Luleå
Anna Westring Konstnär, Forskningsingenjör och Förälder Stockholm
Charlotte Fredin Biblioteksassistent/mamma Göteborg
Stefan Bergström Förälder Skutskär
Eva Agnred Förskollärare Kungälv
Linn Lundqvist Moster och blivande hälsoterapuet Forshaga
Maria Sandell förskollärare Eslöv
David Janson Lärarstudent Karlstad
Lotta Malmsten konstnär/formgivare Morup/Falkenberg
Åse Björkman socialsekreterare Eskilstuna
 
2009-03-05 kl 18.58 - 8000 underskrifter


Tina Granqvist Pahlén Jägmästare & förälder Skellefteå
Emma Boström  Mölndal
Birgitta Boström  Mölndal
Bernt Boström  Mölndal
Dan Björkman Leg.psykolog Eskilstuna
Ellinor Ivarsson Undersköterska/förälder Karlholmsbruk
Cecilia Amble Förälder Stockholm
Elis Envall Utredare Socialstyrelsen Stockholm
Kerstin Envall Ryman Pensionär/Psykoterapeut Stockholm
Rolf Amble Förälder Stockholm
Kerstin Löfgren Specialpedagog Arvika
Olga Rosengren Socionomstudent Göteborg
Silje Gustafsson Distriktssköterska, mamma Luleå
Carina Ekengren förskollärare Forshaga
Katarina Bäverstrand Terapeut/behandlingsassistent Västerås
Anna Ekström doktorand vid SU Linköping
Lars Theander Psykoterapeut Stockholm
Anne Demérus Pensionär Stockholm
Anna Björk bibliotekarie Laholm
Anders Nilsson gymnasielärare Laholm
Jenny W Bengtsson Förälder/Specialpedagog Halmstad
Jon Olzon lärare Stockholm
Anna Öqvist Fil dr i pedagogik Luleå
Kattis Iveblad Förskollärare Stockholm
Ingrid Fellevik  Tumba
Anja Paulsson Rektor Kungälv
Mats Erikson politisk sekreterare, LO Stockholm
Johanna Eklöf Gymnasielärare Uppsala
Daniel Eklöf elevassistent i särskola Uppsala
Ingrid Willén distriktsläkare Östersund
Ari Luukkonen Planerare/Farfar Katrineholm
Maria Gimerstrand Sjuksköterska Örebro
Kay Isacson Informatör/grafisk formgivare/mamma/mormor Stockholm
Cecilia Björkhammer Lärare Linköping
Hanna Aldén Informationsarkitekt Göteborg
Maria Schneider Översättare Lund
sara sommar  järpen
Jonas Wängestam konstnär Stockholm
Gun Segerdahl Skolsköterska Visby
Sara Holmkvist förälder Skelleftehamn
Frida Fridell Belysningsmästare Skövde
Elisabet Aguado Socionom Stockholm
Karin Sandin lärare, farmor/mormor Karlstad
Staffan Sandin domare, farfar/morfar Karlstad
Anna Fröberg Leg. psykolog/leg. psykoteraeut Stockholm
Anders Lindroth Ingenjör Malmö
johan sandström mätingenjör nacka
Daniel Laurin Gymnasielev Malmö
Caroline Secund Larson Specialpedagog Arvika
Ida Lundborg Juridikstuderande Stoc
Kristoffer Lindh Lärarstudent Stockholm
Jörgen Nykäinen Lantmätare Lycksele
Rose-Marie Umenius Förskollärare Uppsala
Anna Bergdal Studerande Trollhättan
Iréne Hellberg mormor Södermöja
Victoria Bell  Årsta
Louise bergdahl sesongsjobbare borgafjäll
Rolf Lasses Nätverkstekniker Stockholm
Mikael Nehrer Privatläkare Jämtland Alsen
Gerd Källströmer rektor Strömstad
Karin Persson förskollärare Stockholm
Titti Svenson Controller Växjö
Birgitta Adolfsson Formgivare Stockholm
Stina Sandberg konstnär 4-barnsmamma Uppsala
Jacques Ferrat Universitetsadjunkt/It-Pedagog Karlstad
Barbro Rikardsson  Vingåker
Linda Fors barnskötare Luleå
Helen Westerbotn Farmor boendestödjare Stockholm
Anneli Haugdal Kurator Huddinge
lotta andersson konstnär/pedagog göteborg
Charlotte Sjöberg Blivande tvåbarnsmamma Furulund
Marie Selander psykolog Göteborg
Ants Neo Sekreterare subsurfers.se Stockholm
Ann Lundgren Handledare Borås
Eva Norlin Lärare Stockholm
Tim Gayton Lärare Uppsala
Johanna Thyselius administratör Uppsala
Per Blanck socionom Fritsla
Bogdan Tylmad skolledare HUDDINGE
Mikael Jern, miljöpartist  Hammarö
Ambjörn Envall Egen företagare och pensionär Mölnlycke
Anna Sylvén Psykolog och Psykoterapeut Stockholm
Relations brobyggaren Karl Eglund Familjeterapeut Ängelholm
Ulf K. Radziejewski diakon Antwerpen
Christina A Karnerfors Barnmorska Ungdomsmottagning Laholm Slättåkra
Mebook företag Göteborg
Vanja Isaczon Distriktssköterska Trollhättan
Sofia Nyström Sjuksköterska Gnesta
Nina Knutsson Barnsjuksköterska Uddevalla
Britt-Louise Bäckman speciallärare Gimo
Christoffer Sonesson student  Karlstad
Linn Edenroth Oké Kursledare AnnasProfylax Stockholm
Anna Torheim, Skadereglerare Stockholm
yvonne johansson specialpedagog fagersta
sandra Janäng barnskötare karlstad
Hanna Ekroth Konsult inom IT admin Södertälje
Carina Ahlberg bibliotekarie Stockholm
Elin Helena Olsson Hälsoterapeut,Instruktör och Massör Karlstad
Tova Lidbeck grafisk formgivare i daglig verksamhet Göteborg
Maja Kellner Förälder/Läkarstudent Rimbo
 
2009-03-05 kl 18.58 - 8100 underskrfter


Ulf Andreasson Teknisk attache Peking
Gunnel Boström Förskollärare Stockholm
Lena Lidén Förskolechef Stockholm
Ulrika Bergmark Doktorand Luleå tekniska universitet
Anna Sahlin Entreprenadingenjör Stockholm
Maria Rosén projektledare Barnens Trädgård Åkersberga
Lena G Kanhagen Förskollärare Piteå
Evalena Lindstedt Förälder och lärare Karlstad
Karin Pehart Lindstedt Student Fjugesta
Lena Persson drama- och symbolpedagog/folkhögskollärare Kinna
Mikael Davidsson Student Karlstad
Elisabeth Elgstedt Förskolechef Stockholm
Aina Lindstedt mormor Karlskoga
Anita Dahlgren psykolog Stockholm
Sara Karlsson studerande mamma Karlstad
Jan Nilsson VD Karlstad
Christina Ullenius Docent Göteborg
Victoria Brinkeback Grundskollärare/Förskollärare Norrköping
Ewa Janson Förskollärare Örebro
Birgitta Gustafsson Barnskötare, Mamma, Mormor Norrköping
Anna Fransson lärare Sunne
Torbjörn Williams lärare Partille
Wiola Brahn pedagog Arvika
Kicki Liljedahl pedagog Arvika
Agneta Lorén Utvecklingspedagog Järfälla
Anna Skotth  Lidköping
Karin Davidsson  Varberg
Per Svensson Gymnasielärare Sh/Hi/Re Ljungby
Lise Karlsson Rektor  Östhammar
Denise Öberg nybliven förälder Uppsala
Charlotte Svendsen Sjukgymnast Göteborg
Lilyana Thorsager undersköterska Karlstad
Ann-Maj Andersson Lärare/Mellanstadiet Arvika
Hans Janson Rektor Mimers Hus gymnasium Syd Kungälv
Per Lindgren Lärare Göteborg
Rita Elfors Fritidspedagog Vintrosa
Stefan Elfors Ingenjör pappa morfar Vintrosa
Camilla Stockhaus Förälder Enhörna
Rebecca Källsten förälder Linköping
Maria Sjölund Doktorand vid Umeå Universitet Umeå
Jenny Borgström Mammaledig sjuksköterkska veberöd
Maria Ekberg Biståndshandläggare Stockholm
Karin Boudin BVC sjuksköterska Partille
Sofia Lindell Mamma Stockholm
Lennart Mönefors Pensionär men är f d skolledare Billdal
Catharina Eklöf Förskollärare Uppsala
Matilda Teglund Tunneltågförare Stockholm
Oskar Nilsson Gitarrtekniker Stockholm
Barbara Landt Ifvarsson Förskollärare, ped led. Österåker, Vallentuna
Evalott Ljungqvist Förskollärare Arvika
Ingegärd Tryggvason undersköterska Lund
Klara Johansson doktorand Stockholm
Marie Golcher förskollärare Borås
Wiktoria Lundqvist undersköterska BOR
yvonne wahlström undersköterska stockholm
Kerstin Persson Barnskötare/sjuksköterska Helsingborg
Britt Gustafsson Barnmorksa Stockholm
Per Baummann Miljösamordnare Stockholm
Maja-Lena Holmberg Lärarstuderande Stockholm
Björn Baummann Ljudläggare Stockholm
Ingrid Davidsson rektor Arvika
Mikael Hammerman Studerande Göteborg
Amanda Stein studerande/ förälder Frösön
Anders Hammarstedt Studerande Göteborg
Hanna Nilsson Studerande Göteborg
Per Lindén webb-AD Stockholm
Margaretha Wiström psykolog/psykoterapeut i vuxenpsykiatrin Stockholm
Wiola Sirland Ämneslärare i bild, svenska Visby
Emma Fransson doktorand Stockholm
Anders Fredholm Keramiker Högboda
Katarina Ask Förälder Piteå
Annika Ivarsson Filmare Göteborg
Linda Johansson  Lerum
Malin Tväråna Lärare Uppsala
Åsa Linde journalist Stockholm
Marianne Lindfors Sjuksköterska KRAMFORS
Lisa Larsson lärarstudent och förälder Uppsala
Josefin Rönnbäck lektor Södertörn/Luleå
Åse Lindmark förälder Tullinge
Bertil Karlhager Enhetschef Stockholm
Ellenor Nilsson Mamma Bohus
Anne-Charlotte Nilsson Lärare Ängelholm
Anna Linde Barnskötare Stockholm
Marcus Johansson Förälder/skyddsombud Skellefteå
Johanna Sköld fil. dr i ekonomisk historia Norrköping
Ragnhild Rindeskog Ankarberg  Stockholm
Ragnar Roos Systemarkitekt Göteborg
Ulf Holm Skolledare Falkenberg
Rune Davidsson Lärare Arvika
elisabeth ubbe reporter & barnmorska gustavsberg
Sara Forsberg Samordnare för individuellaprogram Fagersta
katharina bjerke formgivare visby
Carolina Svensson Sjuksköterska Örkelljunga
Jaakko Koukkari Översättare, pappa Visby
Lisa Wannberg Läkare Västerås
Helena Falk 4-barnsmamma Rimforsa
Hanna Falk Gymnasielev Rimforsa
Viktoria Klint studerande och skribent Dalhem, Gotland
Yvonne Jansson Hagström mamma,mormor,farmor, gammelmormor, f.d scoutledare och ungdomsledare Tumba/Stockholm
Pelle Palm Pensionerad biolog Järfälla

2009-03-07 kl 15.53 - 8200 underskrifter

nina johansson lärarstudent borås
Eva-Lotta Roepstorff Sjukskoterska Jarna
Marlene Nordqvist Mamma Luleå
Jenny Mannervik behandlingsassistent och socialsekreterare Uppsala
Ingela Robsahm enhetschef Arvika
Ulla Falk Rektor Stenungsund
Kristina Forss Förskollärare Piteå
Cecilia Boldemann Docent, Inst. för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet Stockholm
Jo Barker redaktör Stockholm
Susanne Westergaard Arkeolog och mamma Visby
Eva Broman pedagog Visby
Åsa Hammarsten förälder och Tekn. doktor Ludvika
Emma Lindgren Fritidsledare, dans- och lekpedagog Göteborg
Marina Einarsson Förälder Falkenberg
Anders Johnsson Pensionerad rektor Borgholm
FIlippa Andersson  Kiruna
Jesper Sjövall Elev/Student Göteborg
Susanne Nordh tandhygienist/mamma Hagfors
Andrea Grave-Müller arkeolog och butiksanställd Göteborg
Helena Svensson mamma Karlstad
Pernilla Stjärnebo Mamma Ingarö
Lotta Malm socionom fil.mag. Oxie
Sandra Enegård Hall förskoledagog Saltsjö-Bo
Helena Schönström informatör Lund
Birgitta Gustafsson Lärare Röke
Maria Gustafsson ingenjör Mölndal
Sofia Blom Apotekare Göteborg
Rebecca Liljemark Mamma & Marknadskoorinator Mölndal
Tina Bergman Rektor Alunda, Östhammars kommun
Kent Sjökvist Förälder Karlstad
Eva-Lis Lundberg Förskolechef Stockholm
Per Berggren socialsekreterare Stockholm
Jan-Erik Forsman civilingenjör Piteå
Susanne Jangdal Förvaltningschef Arbetsmarknad och vuxenutbildning Piteå
Sirpa Tikkanen Specialpedagog Malmö
stefan sjögren  stockholm
Marianne Hedberg Pedagog  Göteborg
Bodil Göransson Barnteatermakare,Byteatern,Kalmar läns teater Kalmar
Ingrid Vikman musiklärare Luleå
Sara Countakis Föräldraledig Saltsjö-Boo
synne myreböe mamma och student nacka
Henrik Jonsson Gymnasielärare, specialpedagog Uppsala
Ann-Louise Teurnberg  Stockholm
Sören Engzell Maskinreparatör Mölnbo
Karin Forzelius Sjukgymnast Malmö
Pella Thiel biolog Ingarö
Berit Persson Lärare Luleå
Lena Rosenlund  Katrineholm
Kerstin Neander socionom/doktorand Finnerödja
Linnea Åström verksamhetsutvecklare Stenungsund
Maria Söderbäck-Borg Lärare Uppsala
irma Elwin Psykolog Stockholm
Johan Ohlsson Studerande, Lärarprogrammet Göteborg
Lottie Vingstedt handläggare Söderhamn
Nabila Vedberg Gymnasielärare Kungälv
Marika Jonsson Sjukgymnast Göteborg
Ewa Wahlin Specialpedagog Kungälv
inger lindberg psykolog stockholm
Per Pennegård lärare Ängelholm
Soffi Domefalk Förskolechef Höganäs
Marita Nilsson specialpedagog Arvika
Ann-Catrin Haglund Förälder Sunne
Birgitta Carlsson Förälder/ Egen företagare Karlstad
Victoria Pye socionom Göteborg
Emma Pålsson Skolgårdsinspiratör - miljöpsykolog Malmö stad
Mona Markström utvecklingsstrateg Skellefteå
Mona Martinsson Gymnasiebibliotekarie/Mormor Piteå
Marie Lindblad dramapedagog  Stenungsund
Bjarne Henricsson Lärare Kungälv
Synnöve Vingstedt Fritidspedagog/mormor Alfta
Peter Holmberg Datatekniker Stockholm
Ulrika Persson Egen företagare Tullinge
LennartVingstedt Inköpare/Morfar Alfta
Jessica Naeser Dramapedagog/Danslärare Malmö
Anna-Stina Strömbäck Produktägare Stockholm
Annika Petersson Fritidspedagog Sollentuna
Mikaela Palmqvist Mamma och trädgårdsmästare. Kinnarp
Patrik Strömberg Account Manager Malmö
Berit Logren-Berg Utredare inom förskoleverksamheten Stockholm
Peter Mattsson Pappa, snickare Kinnarp
Anna Sandvold Renöfält pedagog Bollnäs
barbro johansson fritidspedagog göteborg
Ann Lundqvist Rektor Sollentuna
Susanne Adolfsson Specialpedagog Huddinge
Sigrid Färdeman lärare Uppsala
Anna Dahlberg Dietist Partille
Karin Laurell Psykolog Trollhättan
Henry Ascher barnläkare, docent Göteborg
Agneta Sjöholm lärare Blackstad
Marcus Ekholm Lärare Stockholm
Lena Erlandsson Kerschbaumer Lärare/museipedagog Stockholm
America Vera-Zavala verksamhetsledare Botkyrka Communityteater Göteborg
ulrika strand miljösamordnare norrköping
Anja LJuslin Diakon, lärare, förälder Flen
Pernilla Wiklund Mimers hus gymnasium kungälv
Stefan Björk student stockholm
Elise Wåhlin Studerande Karlshamn
Anna Söderberg VD-assistent Solna
Kaj Mattsoff  Huddinge
Hjördis Reuter Försllärare och metodiklärare Göteborg

 

2009-03-09 kl 13.36 - 8300 underskrifter


Daniel Gullstrand förbundssekreterare Stockholm
Hanna Fredriksdotter Förälder och lärare Uppsala
Henrik Axelsson Leg. Sjuksköterska Stockholm
Sonja Stefansson specialpedagog Nacka
Bertil Stenberg Rektor Olofström
Calle Ekblom Käck student Örebro
Icca Jannert socionomstuderande Göteborg
Isa Löfvendahl  Göteborg
Karin Johansson Psykolog Trollhättan
Stefan Konradsson Kommunalråd Östersund
Frida Michelsen Snart avhoppad förskollärarstudent, numera skolpolitiskt intresserad, aktiv i SSU Uddevalla
Yvonne Liljekvist universitetsadjunkt Karlstad
Susanna Göransdotter pol. kand./mag. Karlstad
Marie Olsson förskolechef Uppsala
Anita Martinsson psykolog/pensionär Kungälv
Kerstin Lundkvist Psykolog Sundsvall
Vera Peterson Fritidspedagog Göteborg
John Guslén förälder bl a Göteborg
Catarina Ottosson socionom Stockholm
Gunnar Böhm leg. Psykoterapeut Ungdomsmottagning Ulricehamn
Lina von Friesen Projektledare Malmö
Eva Persson Specialpedagog Överkalix
Gun Bäckman EC Elevhälsan Arvika
Jonathan Mortensen Lärarkandidat Jönköping
Ann-Louise Lindström Leg. sjuksköterska Umeå
Fredrik Magnusson Lärare Karlstad
David Crawley Climber Lund
Anneli Nilsson Rektor/Lärare Överkalix
Jesper Eng Kultursamordnare Gerlesborg
susanne sterba socionom Göteborg
Kristina Sterba Pedagog Göteborg
Hans Arturson lärare Kungsbacka
Linda Elmerup SSU  Karlstad
Per-Åke Pettersson vuxenutbildningschef Piteå
Tanja Smith förskollärare Jörlanda
Björn Wahlqvist Utbildningskonsult Landskrona
Elisabeth Hellner Porss Kurator Alingsås
Jill Alfredsson Lärare/Fritidspedagog Höör
Joakim 'Joke' Henberg Musiker Alingsås
Monica Bjurling specialpedagog på Särskolan Strängnäs
susanne strandberg arbetsterapeut, personlig assistent Luleå
Johan Fröberg Pappa/Analytiker Hammarbyhöjden
Åsa Törlind Mamma Sundvall
emma söderbäck gymnasiet hägersten
Anna Henberg Speditör Göteborg
Eva Wenngren landskapsarkitekt Luleå
Annelie Andersson skolkurator Vara
cecilia hackzell specialpedagog göteborg
Cecilia Olsson förälder och doktorand i omvårdnad Karlstad
Eva Täng Ombudsman  Göteborg
Kenneth Eliasson pensionär Vingåker
Petra Lundquist  Linköping
Cecilia Rogerson elevassistent/lärarstuderande Västerås
JA! rektor Västervik
Johan Lindahl politisk sekreterare Västerås
Kerstin Andersson snart farmor Norrköping
Yvonne Smith Barnsköterska Danderyd
Kristina Lindkvist socionom Alingsås
Cecilia Lang Lärare 4-6 Karlstad
JA Barmorska på ungdomsmottagning Alingsås och Herrljunga
Dorith Andersson Specialpedagog Norrköping
Viktor Rosenlind Student Halmstad
Sabina Andersson-Back Kurator Vara
Berit Brinck Rektor Falun
Pernilla Dahlgren Förskollärare/ Lärarutbildare Uppsala
Birgitta Knape/Bore förskollärare Göteborg
Therese Helllgren Förskollärare Uppsala
Leo Erenmalm Ombudsman Göteborg
Annette Berglund förskolechef Uppsala
Lena Thorsson  Norrtälje
Gerd Bäckman mormor,aktivt arbetande i Rädda Barnen,förskollärare Karlstad
Maria Bång Journalist / Redaktör Stockholm
Emma Lang Åberg Bibliotekarie Simrishamn
Martin Andersson Pappa Bromma
Bengt Sunesson Rektor Katrineholm
Liza Bäckström Förälder och Förskollärare Arvika
Hans Oscarsson Områdeschef Östhammar
Izabell Zaza elev år 9 Uppsala
Åsa Olsson socionom Tjörn
Isabella Hagnell SSU:are  Skurup
Agneta Lindell Företagare Västerås
Anja Scavenius Waldorflärare Hardeberga Lund
Susanne Karlsson Lärare Enköping
Suzanne Lundholm Lärare Vuxenutbildning Lerum
Anna-Kari palm Förskolelärare uppsala
Pia Leanderson Fritidspedagog Göteborg
Fredrik Hedström  Tjörn
Anna Svensson Crona mamma till FH-barn samt förskollärare Hörby
Kristoffer Ristvedt Elev/trött på dagens utbildnings form i grundskola/gymnasium Alingsås
Margareta Ekström Barnbibliotekarie Farsta Stockholm
Peter Persson Lärare/adjunkt Göteborg
Therése Söderlund Journalist Nacka
Amelie Fagerlund Edfeldt  Uppsala
Kjell Gustavsson Universitetslektor i pedagogik och didaktik Stockholm
Maud Eriksson pensionerad lärare Luleå
Peo Olsson Gymnasielärare Mellerud
Lisa Tibell lärare Kungsbacka
Sara Westin Lärarstudent Stockholm
Lars-Olof Häll Doktorand i pedagogik Umeå
Kristina Blomdahl Test- och kvalitessäkringskonsult Stockholm

 
2009-03-11 kl 08.59 - 8400 underskrifter

Oskar Johansson student Lund
Rune Forssén f.d. speciallärare Laholm
Birgitta Karlsson Bibliotekarie Munkedal
Veronika Wifvesson Förskollärare/Säljare Helsingborg
Patricia Åslin grundskollärare senare år Gullbrandstorp
Maria Anderberg cultural policy advisor/producent Norra Björstorp
Thomas Åström Handledare, fil.dr. i pedagogik Stockholm
Maja Spindler fritidspedagog, familjebehandlare Stockholm
Maria Sandström Förskollärare Piteå
Tommy Lantz Hudiksvall Lärare
Eva Örtegren skolpolitiker Landskrona
Tove, Bäck Student Stockholm
LassePettersson Speciallärare Torsby
Anette Brandt pastor Uppsala
Jessica Netterberg Barnskötare/Undersköterska Tranås
Heid Kalling ordförande FDB Stockholms län Stockholm
Gärd Nyberg svensklärare Lund
Jonas Hellberg (S) Andre vice ordförande i Barn och ungdomsnämnden Kalmar
Viktoria Berggren Utbildare Halmstad
kurt karlsson  eskilstuna
Leif Persson socialsekreterare eskilstuna
Monique Stalås Hörnsten frilansjournalist Stockholm
Katarina Bihagen socionom Eskilstuna
Pia Borg lärare och verksam som förskolärare (4-5 åringar) Värmdö
Irja Edelswärd Lekterapeut - Förskollärare - Marte Meo pedagog Västervik
Anette Höijer VD Stockholm
Carina Andersson Lärare åk 9 Stockholm
Ann Christine Dellgård psykolog Lund
Kajsa Axelsson Jobbcoach Göteborg
Ing-Mari Högfeldt Originalare/grafisk form Solna
Helga Valdimarsdottir Byggledare Göteborg
Hanna Bood lärarstudent Stockholm
Pernilla Glaser Författare och pedagog Gustavsberg
Kerstin Mårtensson Socionom Göteborg
Sophia Hansson  Kivik
Christian Ifvarsson Människa Täby
Ray Grönlund Behandlingsassistent för ungdomar, lärarvikarie, lärarstudent. Landskrona
Leif Bergström Studie- & yrkesvägledare Karlstad
Jenny Flygare Projektledare, Telia, Digitala Kanaler Stockholm
Jeanette Larsson student stockholm
Petra Ranhem Mamma Stockholm
Stefan Hörberg Illustratör Stockholm
Märta Nordmark Pensionerad rektor Strängnäs
Börje Olsson Pensionerad rektor Strängnäs
Birgitta Ringström Rektor Mölndal
Gunilla Andersson Förskollärare Örkelljunga
Nils Pettersson Frilansskribent, utbildare och pappagruppsledare Stockholm
Ulla Fallegård-Byman Rektor Bankeryd
Martin Larsson Jobbcoach/ Göteborg
Hanna Widen Förskollärare Eskilstuna
Lasse Brunius Socionom i öppenvård/ungdomar Landskrona
Petra Blom Förskollärare Sunne
Maria Olsson Mamma/Förskollärare Brunskog
Bengt Eschricht leg psykolog Markaryd
sandra förälder nyköping
Annika Hederoth Systemförvaltare Stockholm
Moses Fecher 4 barns förälder Salem
Ylva Schönfeldt Dramapedagog Skellefteå
Pia Ek specialpedagog Bjärnum
Kerstin Pong Univ.adjunkt Växjö
Björn Lidberg skolansvarig Lund
Erki Kunnigas medborgare Skene
Agneta Hanö leg psykolog leg psykoterapeut Lund
Erik Haglund Personlig assistent Uppsala
Anna Frisk Lärarstudent Uppsala universitet Österbybruk
Nils Erik Elofsson Förskollärare Landskrona
Christina Lundberg psykolog Landskrona
Pär Frohm f d Skolchef  Ljusdal
Liz Persson 1-5 lärare Södertälje
Karin Zetterström Sjuksköterska Sundsvall
Kenneth Björnehäll leg psykolog Bankeryd
Magne Jönsson Elevassistent Landskrona
annika hansson miljöinspektör lund
Kajsa Bergman Fällén webbansvarig Björnlunda
Marie Berggren Förskollärare Varberg
David Krug Projektledare och egenföretagare Stockholm
Gunnar Bergquist Pensionär efter ett yrkesliv inom skola och utbildning Kivik
Mirja Bergquist Pensionerad rektor Kivik
Carl Hultman pensionerad lärare Enköping
Malin Thorden mamma Särö
Annette Fridh Fritidspedagog Skövde
Lena Bergquist Grundskolelärare Schweiz
Magnus Rydh Skolpolitiker Huskvarna
Mark Åslin arbetsledare Gullbrandstorp
Håkan Björnson Lärare Åmål
Iréne Blomkvist Förskollärare Eskilstuna
ann zacharias producent filmare stockholm
Erica Lindroos socionom Södertälje
Ulla Ekenberg  Gävle
Annika Karlsson Specialpedagog Karlskrona
Greger Ekenberg Arbetsledare Gävle
Karolin Högberg Undersköterska/studerar Säffle
Björn Jansson student Linköping
Ingrid Flygare Illustratör Stockholm
Anna Semke Studie och Yrkesvägledare Stockholm
Henrik Elstad Gymnasielärare och politiker Vänersborg/Trollhättan
Martina Fritzsche Lärare/förälder Karlskrona
Etienne Glaser Skådespelare och regissör Stockholm
Anna-Karin Ekenberg Förskollärare Gävle
Lena Salomonsson Förskollärare/Specialpedagog/Förälder Lerum
 
2009-03-11 kl 20.59 - 8500 underskrifter

 
Gunilla Hall Roy Mamma till 80-talister Tyringe
Viktoria Sahlin Skolkurator Göteborg
Lars Vahlen Musiker Lund
Birgitta Vahlén Logoped Lund
lisen johansson lärare uppsala
Ingela Sahl Almqvist rektor Pysslingen Stockholm
Inga-Lill Emilsson förskollärare / adjunkt Karlstad
Erika Andersson Specialpedagog Trollhättan
Louise Lindquist Mamma till två små flickor Göteborg
Marie-Louise Wahlberg bitr.rektor Malmö
Inger Söderqvist Fritidspedagog Lerum
Sofia Jungmarker lärarstuderande Vallentuna
Kerstin Samnell lärare Hudiksvall
Patrik Strandberg sjukgymnast Luleå
Anneli Johansson Egen företagare, hundtjänst Hudiksvall
Torbjörn Ohlsson Förälder/ Jobbcoach Jönköping
Tobias Jonsson studerande Hudiksvall
Thomas Berggren Polis Varberg
Maritha Johansson Fritidspedagog och aktiv i Lärarförbundet Strömstad
Ihréne Sundstedt Förskollärare Eskilstuna
Matilda Axelsson lärarstudent Karlstad
Tomas Hörnberg lärarstudent Arvika
Caisa Olofsson Förskollärare Strömstad
Inger Hultman Barnmorska och vårdlärare Enköping
Heidi henriksson Socialsekreterare Lidingö
Dan Landgré Psykolog, Psykoterapeut Lund
Kuno Bernhardsson Grundskollärare Halmstad
Stefan Thorvaldsson Grundskollärare Halmstad
Arja Johannesdotter Studie- och yrkesvägledare Hudiksvall
Eva Norén Elevassistent Halmstad
Conny Gottfridsson Grundskollärare Halmstad
Christina Karlén Grundskollärare Halmstad
Roger Berg Grundskollärare Halmstad
Johanna Lundberg civilingenjör och mamma Torslanda
Lotta Österling Elevhälsosamordnare Karlstad
Lena Elofsson elevhälsosamordnare Karlstad
Linda Wahlén Förskollärare Norrköping
Lars Holmgren Verksamhetsutvecklare, Rädda Barnen Norrköping
ingela wunsch Fritidspedagog Strömstad
Birgitta Toomingas MödraBarnhälsovårdspsykolog  N:a och :va Dalarna
Malin Axelborn lärarstudent Karlstadsuiversitet Karlstad
Christina Helgason Leg. Psykolog Lund
Katarina Svenonius Förälder Partille
Magnus Lyrberg Förskollärare Falun
Annika Segerström Förskolechef Ekerö
Siw Theorén administratör på friskola Stockholm
Elisabeth Hjelmberg resurspedagog Stockholm
Kirsi Alanko Kontarinis förskolechef Täby
Claes Abrahamsson Svetsare Göteborg
Erik Jansson musiker Stockholm
Peter Olausson lektor Karlstad
Frida Andersson Copywriter Nacka
Karin Larsson folkhögskolelärare Bollnäs
Göran Folin Redaktör Nacka
Patrik Svensson student Karlstad
Anna Söderholm sjuksköterska Göteborg
brita Brunner skolsköterska Visby
Ingmari Ekman Lärare Västerfärnebo
Maria Rökaeus läkare mamma Alingsås
Mario Ekberg arbetsträning Landskrona
Christer Wigerfelt Redaktör Göteborg
Melina Lenelid Lärare Borås
Kerstin Tillman Barnsjuksköterska Spånga
Kaya Ålander Sångerska, artist, Fritidspedagog Stockholm
Nellie Waite lärarstuderande Arvika
Åsa Helge förälder stockholm
Gunnel Ginsburg  Stockholm
Mathias Appelqvist Handläggare Halmstad
Sara Johansson Förälder / Lärare grundskolan Landskrona
Maria Larsson Snart färdig förskollärare SUNNE
Ingrid Engarås studerar till begravningsentreprenör Stockholm
Sara Sjöberg förälder Oviken
Lena Hultman Pensionär Huddinge
Sophia Bennetoft Mamma/lärarstudent Säffle
David Ek  V:a Ämtervik
Jörgen Larsson Pappa Dalum
Linus Lenelid Lärare Borås
Leena Nilsson hemmaförälder Havdhem
Anna Hildingsson Fritidspedagog Edsbyn
Linda Blanckert Studerande Stockholm
Anna Axelsson barnmorska Göteborg
Tove Kristiansson fil mag Göteborg
Christina Lindh Utbildningsledare Linköping
Susanna Skarhed lärare och förälder Falun
Lotta Lydig Skolkurator Laholm
Therese Harstone farmor/mormor Sundbyberg
Cecilia Andersson Studie- och yrkesvägledare Landskrona
Christina Andersson Förskollärare/Universitetsadjunkt Karlstad
Anna-Greta Eklund  Luleå
Håkan Sternberg Förälder Falun
Irene Olsson pensionerad psykolog Sundsvall
Margareta Viberg barnpsykolog Lund
Dimitris Karvelas Familjebehandlare Ekerö
Maria Rostotsky konsertpianist, lärare i piano Stockholm
Maria Wassholm AD Stockholm
Lars Levahn Lärare Avesta
Britt Eriksson Specialpedagog Strömstad
Kristina Rininsland  Vänersborg
Lutz Rininsland fritidspolitiker Vänersborg
Gunnar Frid Speciallärare Gävle
 
2009-03-13 kl 10.30 - 8600 underskrifter

Barbro Lindén Journalist Söråker
Ellinor Bohlin Malmström Grundskollärare 1-7 Sv/So, Särvux Pedagog Karlholmsbruk
Jujja Wieslander barnboksförfattare Sala
jonas wågenberg student kalmar
måns back nilsson fritidspolitiker landskrona
Christina Almkvist Kulturarbetare Östersund
Marianne Jacobsen fil.kand. i pedagogik Linköping
Sanna Sabel student karlstad
Annika Thor författare Stockholm
Ulf Nilsson Barnboksförfattare Stockholm
Pia Johansson Specialpedagog Strömstad
Marie Andersson Lärarstudent med inriktning mot förskola Årjäng
Rebecca Tinderholt lärarstudent Karlstad
Letizia Corsi Lärarstudent Karlstad
Sune Bengts Utbildningsledare Stockholm
Lotta Lager-Nyqvist universitetslektor Stockholm
Gunnel Brolin Utbildningsledare Stockholm
Eva Andersson Studievägledare Stockholm
Staffan Höjer docent i socialt arbete Göteborg
Cecilia Johansson Lärarstuderande Hammarö
Carin Hedenström Förskollärare Nacka
Birgit Lundin leg psykolog Lidingö
Max Strandberg Doktorand i didaktik Stockholm
Eeva Koroma universitetslärare Stockholm
Anders Ahlén Musiker & lärarstudent Stockholm
Pernilla Ahlstrand gymnasielärare Tranås
Oscar Rantatalo Doktorand Pedagogiska institutionen Umeå
Amanda Borgkvist Lomeland Gymnasieelev Malmö
David Fahlesson Gymnasielärare Skellefteå
Lisa Eklöf Lärarstudent Hammarö
Jan Göransson lärare Norrköping
Ingunn Lomeland medmänniska  Malmö
Lars Ohlsson läkare Karlstad
Tina Hallberg, lärarstudent  Mjölby
Johan Pettersson  Mjölby
Martin Pettersson, elev  Mjölby
Tobias Pettersson, elev  Mjölby
Iréne Johansson barnskötare Laholm
Birgitta Bolinder farmor, f.d. adjunkt Åkersberga
Ulf Edlund f.d.speciallärare Åkersberga
Björn Victor universitetslektor Uppsala
Gunilla Rosendahl förskollärare Kalmar
Lisbeth Andersson Förskollärare  Kalmar
Marie Holgersson Förskollärare Kalmar
annkatrin ahlm  klasslärare Kristofferskolan Bromma
Ilona Lakatos farmor Stockholm
Michael Fahlesson Fritidspedagog Boliden
Jakob Ekenberg Projektledare Ängelholm
Lena Jernehov Förskollärare Floda
Christofer Henriksson Studerande Gävle
Christina Hedenström Förskollärare Nacka
Hannah Hellström faster / medmänniska Umeå
Arne Wahlström datakonsult Stockholm
Lotta Jacobsson lärare Stockholm
Gabriella Aldén Lärare Norrköping
Lennart Karlsson Värmdö socialdemokrater Värmdö
Fredrik elgström Förelder norrköping
Lisa Eklöf lärarstudent Hammarö
Annsofi Gullbrand Lärarstudent Karlstad
Micke Seid gudfar Stockholm
Karin Fall lärare 7 - 9 Norrköping
Björn Hedman Forskare och far Umeå
sara edström rektor norrtälje
Bo Sundbäck Kommunikatör, pedagog Åmotfors
Agneta Lundberg gymnasielärare Halmstad
Else-May Lindell Martínez Grundskollärare Stockholm
Dennis Engström Ingenjör Täby
Anna-Stina Wallin Lärarstuderande Karlstad
Annika Ann´er förskollärare Jönköping
Eve Runsten konsult Karlstad
Joakim Krantz Forskarstuderande i pedagogik Växjö
Heidi Nystedt Förälder Fotskäl
Kerstin der Nederlanden Universitetsadjunkt pedagogik Karlstad
Margareta Hedenström pensionerad fritidspedagog Nacka
Madeleine Fontler Förälder Norrköping
Marianne Berg Ekbom Samhällsplanerare Stockholm
Staffan Ekbom Allmänläkare Stockholm
Jon Jordås Student Stockholm
Maria Eklund Lärarstudent och fritidsledare Bålsta
Emma Palm Studerande Samhälls- och kulturanalytiker Norrköping
Annika Bäckström översättare, författare uppsala
Anna Mård Stylist Bålsta
Martha sjuksköterska och student (ledarskap) Stockholm
Maria Svansdottir-Sundberg grundskollärare 1-7 Sundsvall
Holger Daniels Dr rer. nat / företagsanställd Kvissleby
Wiltrud Daniels biolog Kvissleby
Ana Hassanyni studerande Norrköping
Stefan Sundberg Lärare Sundsvall
Pernilla Holmberg Specialpedagog i grundskolan Kungsbacka
Andreas Mangione Förälder / Konstnär Stockholm
Axel Sandahl Fd förvaltningschef Falkenberg
Marcus Olofsson lärarstudent Kolmården
Christina Hedenström Förskollärare Nacka
Patrik Högström fritidspedagog Sundsvall
Anders Persson Arbetsmiljöhandläggare Nacka
HeLena Lundblad BVC-sjuksköterska Malmköping
Stefan Viktorsson Pappa Tormestorp
Linda Vestlund lärarstudent Karlstad
Marit Larsen Systemutvecklare Västerås
Björn Wadström Socionom / politiker mp Nyköping
 
2009-03-15 kl 19.29 - 8700 underskrifter


Michael Fransson Studerande Nässjö
Henrik Lind Psykologstudent Göteborg
Olle Eriksson rektor Göteborg
Anna Börjesson Doktorand Göteborg
Peo Malmborg Elektriker Hällfallstorp
ulla-britt simm pensionär 
Peo Malmborg Elektriker Hällfallstorp
Hannah Andersson Förskollärare Stockholm
Birgitta Lindén speciallärare Kalmar
Krister Andersson Undersköterska,socialarbetare och fritidspolitiker (V)  Falun
Rolf Christianson lärare/regissör Stockholm
Olof Mikael Johansson Fil.Dr. / Trubadur /Rocksångare Kungsbacka/Uppsala
Anders Carlson lärare Hässleholm
Mats Källblad Illustratör/musiker Malmö
Staffan Billing Skolledare Stockholm
Cecilia Filipovic Förälder Karlstad
Annika Börtin Webmaster Luxemburg
Anders Söderberg Far och järnvägtjänsteman Trelleborg
Ann-Christine Södervall Förskollärare Lindesberg
Timmy Andersson Filosof Örebro
Camilla Hanve Konstar Åkersberga
Jesper Sandberg Systemutvecklare/SAP Norrköping
Maj-Len Nystedt Lärare Karlstad
Anders Eriksson Lärare Norrköping
Carina Johansson Projektledare och mamma Norrköping
Helena Engdahl Förälder Sundbyberg
Jenny Eklind Psykolog Karlskoga
Ann-Sofie Bjurbäck förskollärare Sollentuna
Johan Medin Förälder Boden
viktor reinhag musiker oslo
Karl Flygare Morfar Karlstad
Robert Ekberg Studerande Göteborg
Brita Danhard bildlärare/bildterapeut Hudiksvall
Tobias Hammar Journalist Göteborg
Karin Eriksson specialpedagog Kristinehamn
Katrin Thor Assistent Göteborg
Mats Nilsson Vägledare fd skolledare Vänersborg
Evalotta Stiernholm Coach Göteborg
Karolina Rahm Skådespelande 2-barnsmor Vaxholm
Fredrik Broms Professionell Coach Eskilstuna
Catja Zuch Mamma Vaxholm
Kasper Medin MFA Designer Göteborg
Stefan Petrusson Utvecklingsledare/Kvalitetscontroller - förskola/grundskola Bålsta/Håbo kommun
Ulrika E. Engberg MFA Designer Göteborg
Lola Möller Förälder Göteborg
Anders Reyman Förälder Göteborg
Rosmarie Sjöberg lärarstudent Stockholm
Sofia Lundblad  Ängelholm
Claes Nilsson  Ängelholm
Melissa Chazarreta Förälder Järfälla
Jessica Ölmhagen Grundskollärare Sundbyberg
Charlotta Sandahl Edemyr  Hässleholm
Christina Kedborn Förskollärare Västerås
Leif Kedborn  Morfar / Farfar Västerås
Behzad Bahrami Civilingenjör / Tandläkare Umeå
Mikael Wiman ingenjör Karlstad
Inge Mer Trams Disciplinist Ordningoreda
Anne Antoft  Stockholm
Anna Karlsson Förskollärare Solna
Annika Levander folkhögskollärare Jönköping
Jan Åkesson Pedagog Örebro
Emma Nohrén marinbiolog Brastad
Stefan Sandström Bussförare Umeå
Johan Lindholm Förälder och systemanalytiker Partille
Gabriella Holmström Sjuksköterska och mamma Gällivare
Kerstin Linder Gavlestam Förskollärare Eslöv
Petra Svahn Mamma Åtvidaberg
Elisabeth Olsson mamma, farmor  uppsala
Bo Eklöf Pensionerad VD Sigtuna
Pia Hellsing mamma, mor- o farmor Falun
Åsa Nolte Förälder Stockholm
Erik Strömberg Teaterpedagog Norrköping
Peter Sjöstrand Fil.mag./utredare Eksjö
harry hall pappa postanställd stockholm
Lisbeth Keronen Student Göteborg
Ja administratör Avesta
gertrud hall farmor  stockholm
Liselott Holm journalist Umeå
Ulf Sjöstrand Lektor Göteborg
Rolf Holmqvist kurator Vänersborg
annika berglund mamma/ inom hemtjänst stockholm
Dick Clevestam Fotograf Stockholm
Irene Larsson Datatekniker Uppsala
Henrik Hesselbom Administratör/Musikskola Stockholm
Erik Söderlund Lärare och skolpolitiker Kalix
Åsa Kedborn Mammaledig förskollärare Västerås
Chris Borggren rektor Malmö
Annika Wikström Skötare/vårdare/Uska/förälder Västerås
JA Kjerztin Palm, specialpedagog Elevhälsan Sigtuna Kommun
Stefan Jensen Senior Buyer och pappa Västerås
Ingela Lindkvist Larsson universitetsadjunkt,SU Stockholm
Helena Svanängen Grundskollärare Gränna
Beatrice Andersson Lärarstudent Storå
David Grahnquist lärarstudent Uppsala
Andreas Andersson Psykologstudent Malmö
Ida-Lina Magnusson Förälder Jät
Anders Röjde Universitetsadjunkt Östersund
annika svensson förskollärare göteborg
Christoffer Neese Juridikstuderande LUND
Marie Svensson Förskollärare Vinslöv
 
2009-03-16 kl 11.27 - 8800 underskrifter

Josephine S Heidengårdh studerande förskollärare Borås
Helena Lindvall arkivarie (f.d. lärarvikarie) Göteborg
Erling Öhrnell Lärare Skövde
Erika Finsberg socionomstuderande Säffle
Maria Hemsén mamma till 3 barn Gävle
Charlotta Lindow Analytiker Stockholm
Anna Atterfors Möbelsnickare/mamma Huskvarna
Lars Ekros Förälder och gymnasielärare Gnosjö
Björn Nolte Projektledare AP1
Marie Nilsson förälder Geneve
Birgitta Bernström Förskollärare Stockholm
Marie Elmér Brander Projektledare inom ungt entreprenörskap companion samt egen företagare inom idéutveckling Nässjö
Albin Johnsson doktorand Göteborg
Katarina Jämtin 4-barns mamma Stockholm
Mattis Lu Personalvetare Uppsala
Marie Elmér Brander Projektledare inom ungt entreprenörskap Coompanion samt egen företagare inom idéutveckling Nässjö
Christer Ström Skolledare Uppsala
Carina Sjöö Förälder Stockholm
Jim Qvarnström förälder/farfar Västerljung
Anna Petersson arbetslös Linköping
Gunnel Ingemansson arbetsterapeut, mamma och farmor Mölndal
Lars Sjöström Museivetare Stockholm
David Hedlund Socionom Norrköping
Lotta grahn rektor Örnsköldsvik
Mimi Strandell medmänniska Älta
Li Gaines Kågered Skolsköterska Linköping
Maria Karlsson Socionomstudent Bromölla
Andreas Hansson Socionomstudent Örebro
Patrik Bengtsson Ingenjör Önnered
Barbro de Jounge IT-konsult, farmor o mormor Uppsala
Viveka Dahlkvist lärarstudent högstadie/gymnasie Kristianstad
Gunnel Ottersten mor, mormor, psykoterapeut och fil kand ped Borrby
Ann-Sofie Simonsson-Haasz IT-tekniker/Mamma Orust
Sandra Berggren  Jönköping
Fred Kjellson VD Lund
Anna Rovelli Olofsson egen företagare Västerås
Barbro Modig Förskollärare Örebro
Rolf Holmqvist Kurator Vänersborg
Sandor Eriksson Kurator Växjö
Christina Rådegård Rektorsutbildare Uppsala universitet
Anders Schröder "vuxen" sedan 9 månader Gävle
Stefan Lundström Universitetslektor Luleå tekniska universitet
Lotta Persson  Borås
Krisztina Bolla  Kristianstad
Marco Arancibia Fritidspolitiker Uppsala
Ingrid Berlin Lärare/Specialpedagog Märsta/Uppsala
Jens Björk Andersson Gymansielärare Hudiksvall
Thom Jonsson Universitetslärare Växjö
Ulla Rhedin kulturskribent Klövedal
Carolina Engström Skolrådgivare Stockholm
Anne-Lie Wilhelmsson mamma Stockholm
Susann Olovsson mamma Piteå
Barbro Ström Barnsjuksköterska Ystad
Lotta Hellborg Grundskollärare Göteborg
Anna-Lena Öqvist Pedagogisk handledare Umeå
Johan Fors Vuxen studerande Uppsala
Bernt Thorén Folkskollärare Jönköping
Renée Degler Statstjänstekvinna Huskvarna
Nils-Rune Holmberg förälder Linköping
Jesper Wennerholm VD & Pappa Stockholm
Eva Forsström Sjuksköterska Norrtälje
Ann Erikson Förskollärare Stockholm
Olle Norqvist  Krylbo
Tobias Skog Psykolog Stockholm
Bengt Grensjö universitetslärare Umeå
Malin S Förälder och student Söderhamn
Karin Söderlind mamma Stockholm
Elisabeth Mittag-Leffler Företagsledare Täby
Martin Ahlström IT Västerås
Karolina Swedberg Systemingenjör Västerås
Lasse B Jansson Dramaped/konsult Forsbacka
Gabrielle Lewinowitz ekonom Sollentuna
Birgitta Fransson  
Jonas Sandström Läkarstudent Umeå
Sofia Bohné Student Järfälla
Pernilla Kårelind Fritidspedagog Luleå
Katarina Carlsson Ungdomskonsulent Karlstad
Karin Jönsson Inredningsarkitekt Stockholm
Katharina Hellgren Lärarstudent, LTU  Piteå
Leif Wangin Kulturskolelärare Linköping
Petra Lindroos Jonasson Socionomstuderande Kristinehamn
Monica Lidén Fritidsledare, Kontaktkvinna Stockholm
Ingrid Larsson förskollärare/mamma Pixbo
Emma Jurdell Förälder Stockholm
Birgitta Fransson journalist Lidingö
Carina Norberg Vooren doktorand Trondheim
Jan Thulin Civilingenjör Munkedal
Elin Winblad Lärare  Järfälla
Susanne Stensson Undersköterska med inr på psykriatri/ rehabilitering Borås
Klas Bengtz utbildningsledare Västerås
Marianne Akkari barnskötare Sollentuna
Gunbritt Thorén lärare Jönköping
Agneta Eriksson  Storå
Vega Andersson Mångsysslare Stockholm
Sofie Hjort Mowitz Förskollärare & förälder Bromma
Bo Kärreskog Barn- och utbildningspolitiker Gislaved
Ingela Kihlman Fritidspedagog Karlstad
Malin Kind 4-barnsmamma Eksjö
Lena Westling Karlsson  Björnlunda
Emma Bonér socionomstuderande Stockholm

 2009-03-16 kl 12.52 - 8900 underskrifterElina Lyckaro Skolsköterska Varberg
Helena Tjerbo Förskollärare Göteborg
Marielle Nakunzi Jurist, vänsterpartiet Stockholm
Pernilla Chowdary Arbetsterapeut/3 barn mamma Halmstad
Caroline Redman förälder Nättraby
Lars Honk Pappa Pixbo
Eva Borgfeldt Universitetsadjunkt Kristianstad
Jenny Regnér förälder/lärare Ulricehamn
Jan larsson Rektor Kristinehamn
Lea Alhonen mormor/farmor Umeå
Claes Prentius IT-projektledare Stockholm
Jenny Pettersson Barnskötare Uppsala
Ove Eriksson Adjunk i pedagogik Västerås
Ola Larsson Sjuksköterskestudent/Undersköterska/Elevassistent Västerås
Theresa Sjöholm kärleksfull mamma Jämjö
Ulf Boëthius professor em Uppsala
Annsofi Eriksson psykologstudent Örebro
carin hedin pensionär lindesberg
Sara Tiburzi Mamma /Butikschef Skellefteå
Yvonne Hildingson Pedagogisk Handledare Haverdal
Anna Johansson Förskollärare Halmstad
Anna-Maria Lindkvist Förskollärare Norrköping
Jacqueline Matthiesen Socionomstuderande Stallarholmen
Eva-Lis Waern fil.mag.  Köping
Ulrika Hahr Nidler Hälsoutvecklare/Sjukgymnast Pixbo
Åsa Lewin Arbetslös Hultsfred
Lena Lindeberg Törner Civ. ek/Mamma. Linköping
Jan Sveiven Fritidsledare Örebro
Tom Storfors Universitetsadjunkt, Mälardalens Högskola Västerås
Karin Bodin Farmor/Mormor Stockholm
Karin Åman Student- Förskollärare  Karlstad
Victoria Eklund  Landskrona
Mats Törngren Lärare i grafisk design Bollnäs
Erica Jonsér studerar socionomprogrammet i Sthlm Uppsala
Andreas Pettersson Lärare Stockholm
Sven Ohlsson Pappa & Socialsekreterare Åstorp
Karin Ågren Forskare Uppsala
Ulla Gerardson Musikpedagog Linköping
Peter Eriksson Studiekonsulent Örebro
Johan Lagerström Vårdbiträde Falun
Ludvig Igelström arbetslös Västerås
Åsa Fredricson Förälder Norrköping
Jenny Kindgren Konsulentsamordnare Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Sverige
jocke lind ambulanssjukvårdare norrköping
Inga-Britt Höjer, lärare, Saltsjö-Boo  
Anna Lindebring mamma Linköping
Carmen Aulin-Rodén Dotter/Mamma Nygård
Linda Beijer Pedagogisk Chef, Cirkus Cirkör. Alby
Kamilla Andersson lärare/bitr rektor Klintehamn
Fredrik Olsson Journalist Stockholm
Mia Andersson Förälder Förskollärare LERUM
Marie Karlsvärd Kurator Lycksele
Malin Elfstrand Universitetslärare, Fil. dr. Uppsala
Ann Jacobson Förskollärarre Täby
Lena Östberg Förskollärare Skee
Karin Wennström lektor Jönköping
Katarina Weinehall lektor/forskare Umeå
Madeleine Ågren Socionom, varit skolkurator i 10 år Kungsängen
Håkan Benjaminson familjerådgivare Jönköping
Linda Fritzner Marknadskommunikatör, mamma Stockholm
Helena Zeberg,konstpedagog  Halmstad
Gunnell Forsén mamma Kramfors
Ida Källén Mamma och lärarstudent Linköping
Johan Wahlberg Gymnasielärare Avesta
Gitte Daun rektor visby
Lisa Mattisson  Stockholm
Marié Karlström Förskollärare Enköping
Kerstin Engle Riksdagsledamot Ängelholm
Helena Kämpfe Fredén mamma, journalist Stockholm
Lennart Abrahamson Universitetsadjunkt i pedagogik Eskilstuna
Johnny Friberg Programansvarig, Child Culture Design, HDK Göteborg
Gustav Kindeskog Student Linköping
Petra Amoudruz Forskare, Medicin 
Linda Ryan Bengtsson doktorand Karlstads universitet Karlstad
Johan Ovik Grundskollärare 4-9 och specialpedagog på IV-programmet Halmstad
Gunilla Kindeskog specialpedagog Linköping
Lena Bäckstedt fil.kand/folkhögskollärarstudent Norrköping
Charlotta Jansson Lärare/Kemist Arboga
Irma Carlsson Lärarutbildare Linköpings universitet
Jonas Andersson Högstadielärare Sandviken
Lars Söderström Socionom Stockholm
Berit Langhammer leg psykoterapeut  utvecklare av behandlingar för grava missbrukare Heby, Uppland
Ann-Margret Skogsberg specialpedagog Bromma
Ia langhammer förälder och skådespelerska Stockholm
Per Carlsson Student Uppsala
Pia Varrailhon Egen företagare, sjuksköterska Norrtälje
Tua Larsson musiklärare/psykologstudent Kumla/Örebro
Peter Granstam Pappa Linköping
Veijo Hätälä Lärare Trollhättan
Daniel Hegner Civilingenjör, datateknik Huddinge
Magnus Cinthio Lärare Lund
Aron kjellberg Förskollärare Strömstad
Tove Tillenius Gymnasielärare Stockholm
Henrik Sidenbladh Egenföretagare Åkersberga
Nadja Salih  Göteborg
Maria Klein Familjecoachen Umeå
Amanda Pettersson Lärarstudent Uppsala
Gunilla Sthyr redaktör Uppsala
Ing-Marie Lundberg  Domsjö
Ann-Margret Skogsberg specialpedagog Bromma
 
2009-03-16 kl 15.56 - 9000 underskrifter

Mattias Arvola universitetslektor Linköping
Eivor Ervallius  Huddinge
Marie Kvant Lundberg Lärare Kristianstad
Ann Nilsson Mamma Munkedal
Lena Reüter Lärare åk 3-5 Munka-Ljungby
Amanda Pettersson Lärarstudent Uppsala
susanne nyhlén förälder falun
carina nensen politiker kommun umeå
Mikael Carlsson Förskollärare/ Politiker Nacka
Malin Jisander lärare Lomma
Thomas Pettersson Lärare Skara
Ia Aspelund lärare Vänersborg
mayken nilsson   älmhult
Magnus Eriksson lärare Tranås
therese irebäck  Mariestad
Terése Lek gymnasielärare & småbarnsförälder Halmstad
josef möller  osby
Lena Lind Langley IT-specialist och mamma Sundsvall
JC Lind Mamma Kristianstad
Carina Lauenstein socialpedagog barnsamordnare mölndal
Börje Stålhammar professor emeritus i musikvetenskap Örebro
Liselotte Andersson Förskollärare Karlstad
Kristina Kallin Överläkare Stockholm
Lars Fältström Lärare/Grundsär Gävle
Christina Fältström Barnskötare Gävle
Karin Magnusson  Mjölby
Kaisa Welander mamma/handläggare Kristianstad
Marcus Nilsson gitarrpedagog Motala
Katarina Boström Lärare 1-7 sv/so och engelska samt magister-/masterstudent i pedagogisk yrkesverksamhet Vendelsö
Rikard Edgren programvarutestare Göteborg
Gudrun Björk leg. psykolog/psykoterapeut Göteborg
Johanna Svahn specialpedagog Örebro
Tina Brescanu heltidsförälder/författare Dublin
Anneli Daly Specialpedagog Västerås
Charlotta Nyberg Civilingejör Stockholm
Nilla Wikberg Förskollärare Uppsala
Richard Wihlstrand Fd fritidsledare/elevassistent Sköndal
Isabelle Bisset Förälder Stockholm
Catrin Krantz Mamma Lidingö
Anna Andersson Revisor Malmö
Jessica Elfgren Lärare för yngre åldrar Uppsala
marie nordli lärare ånge
michael eklund socionom västerås
christina rosendahl specialpedagog Skene
Johan Pettersson Student Uppsala
Peter Pettersson JCI Stockholm
Christer Andersson Lärare Södertälje
Jens Hultman Pappa Töcksfors
Maria Larsson Musiker Malung
Inger Stigemyr Gymnasielärare  Gislaved
Britt Hedberg skolhandläggare Östersund
Lars Sandström  Linköping
Annika Bergman barnskötare Stockholm
Annie Fredholm Studerande Göteborg
Sofia Bjelke lärare  linköping
Bo Levander museipedagog Jönköping
Lars Andrén Lärare i de tidigare åldrarna Mölndal
Anne Lindström Bibliotekarie Umeå
asbjörn nordli gymnasielärare sundsvall
Leona Johansson Bunting gymnasielärare/universitetsadjunkt Trollhättan
Anette Lööf Lärare Östersund
Anne Hartman Förskollärare Uppsala
Viktoria Brohlin Lärarstudent, inr. förskola Växjö
anna Jertland lärare Linköping
Britta Allvar Hälsopedagog Gävle
Monika Jonsson Förskolechef Spånga
Agnes Wigander Lärarstuderande Karlstad
Maria Lalin Idemark mamma och lärare åk 4-6 Ystad
Malin Kristensson  Lärarstuderande  Strömsnäsbruk
Gro-L. Malerbakken Pedagog Kungsbacka
Tonje Eriksen Gymnasielärare Boden
Maria Roos förälder/barnskötare Lund
Kristina Tengstrand student LInköping
Gunilla Paulin specialpedagog Stockholm
Tove Tenland Student  Linköping
Åsa Hahne Förälder / Lärare / Förskollärare Smedjebacken
Gunnel Kjellin Larsson förskollärare Uppsala
Bo Norvell pedagogisk konsult Klövedal
Emelie Ögren Lärarstuderande mot förskola/förskoleklass Sunne
Eva Lindhag Mamma till 5 varav en inte möts av den respekt i skolan som alla förtjänar. Sundsvall
Marika Pettersson Förskollärare Hemse
M-M Thomsen Moster Norrköping
Louise Nilsson 4-9 lärare so/sv Oskarshamn
Carola Fällman Wiklund Lärarstudent Säffle
Sara Fågelström Förskollärare Jönköping
Malin Nilsen Förskollärare Göteborg
Maria Bernäng Lärarstuderande Gävle
Josefine Werner Socialpedagog Skövde, Alingsås
Terez Elmersund Barskötare/massageterapeut Västerås
Jesper Mikkelsen student umeå
CAMILLA RINGQVIST lärarstudent Norrköping
viktoria åkerlund studerande, p-program lycksele
Pernilla Bjarman gymnasielärare Uppsala
Axel Kjellin Studerande Karlstad
Sylvia Rojek Lärare Åkers Styckebruk
Bengt Thorsson BMA/Kemiingenjör/Gymnasielärare i kemi Fritsla
Charlotte Pettersson lärare Uppsala
marie kundin barnskötare enköping
Ann-Sofie Wester Förälder Vikarbyn
Anna Grönlund Studerande Gävle
Sara Österåker Lärarstudent, Mälardalenshögskola samt verksam undersköterska Västerås
Amit Sen Musiklärare/psykoterapeut Simrishamn
 
2009-03-16 kl 19.44 - 9100 underskrifter


Annika Almgren förälder Stockholm
Jonna Fransson förskolepedagog/lärare Malmö
Malin Lind Gymnasielärare, webbredaktör Varberg
Jonna Fransson förskolepedagog/lärare Malmö
Malin Lind Gymnasielärare, webbredaktör Varberg
Pamela Berg Förskollärare Växjö
Susanna Eriksson Student Juridik Umeå
Martin Rosén studerar pedagogik uppsala
Jea Jonsson Mamma, farmor, journalist Tomelilla
Birgit Bonander lärare Karlstad
Charlotte Ekberg  Saltsjö-Boo
Sara Nilsson mentalskötare Stockholm
Agnes Sandstedt student Borås
Erika Björk kriminalvårdare Göteborg
Elsa Lasson  folkbildare  Tomelilla
Måns Nilsson Studerande Stockholm
Svante Larsson Adjunkt, Konstfack Stockholm
Gudrun Schyman frilansfeminist Simrishamn
Susanne Lethenström Lärarstuderande Karlstad
Ulrik Jansson pensionerad lektor Hallsberg
Stina Björnberg Lärare Västerås
Rune Vallström Karlsson konstnär Glemmingebro
Marie Hellström gymnasielärare Norrköping
Eva Buhre Barnskötare Strömstad
BrittLouise Boman Distriktssköterska GreboÅtvidaberg
Patrik Fredriksson Förskollärare Borås
Jeanette Winberg Andreasen Förskollärare Lund
Elin Jonzon Förälder Sundsvall
Britt Marie Jönsson Sjuksköterska Helsingborg
per Andersson v.ordförande barn- och utbildning  Svenljunga
Lena Nordgren lärare Stockholm
Ann Östlund gymnasielärare Gävle
Hans Birnik Leg. psykoteraput Karlstad
Ulrica Törning Redaktör/Journalist Stockholm
David Thomas Ställningsmontör Umeå
Jessica Larsson Svanlund mamma, copywriter Umeå
Eva Jonsson specialpedagog Linköping
Britt Järlstig Förälder Sandviken
Nanna Bing barnmorska och förälder Uppsala
Gabriel Carlbaum Fritidspedagog, ledamot av Lärarförbundets lokalavdelning i Stockholm Stockholm
Linda Hindberg student Årsta
Christina Gisslander Specialpedagog Kungälv
Christel Lundgren Lärarstudent/Förälder Tngsryd
pia carlsson usk ystad
Amanda Stenberg Studerande Hudiksvall
Anders Holmer Lärare Årsta
Pia Sundberg Tonårsmamma Hedemora
bodil nilsson lärarutbildare stockholm
Sylvia Carlsdotter enhetschef Simrishamn
Hanna Pettersson doktorand  Malmö
Daniel Fjällblad Student Umeå
Sanne Rudelius, barnskötare   Skurup
Eva Hedlund Undersköterska, barnavd.  Västerås
AnneLie Eriksson Förälder/Socionomstudent Jönköping
Ulrich Nitsch professor emeritus Skepparp, Kivik
Felicia Fortes gymnasielärare Göteborg
Karin Palm Förälder Sundbyberg
Maria Andersson medmänniska Stockholm
Jannis Garefalakis, docent  Stockholms universitet
My Palm student Sundbyberg
Anna-Karin Skoglund Psykolog Karlstad
Björn Berntsson Medmänniska Göteborg
Annika Enbom Bitr. rektor Enköping
Mona Tham projektledare/avdelningschef Stockholm
Björn Bolin Utbildare Stockholm
Therése Granström Förskollärare Östersund
kerstin gahne  Beddingestrand
Malin Engström konstnär Vallentuna
Åsa Blomqvist Fritidspedagog Trollhättan
Mikael Frykstrand Psykolog Hägersten
Lena Nilsson Specialpedagog Mölndal
Anton Frykstrand Student Hägersten
Roger Mogert Oppositionsborgarråd Stockholm
Joakim Rindå metodutvecklare Stockholm
Christina Stenberg Förskollärare/pedagogisk resurs Hudiksvall
Anna Jönsson barnskötare, lärarstuderande Åkersberga
Ida Lindgren Doktorand (& mamma) Linköping
Birgitta Stralhed Förskollärare Karlskoga
Eva Hagwall Skolledare Kristinehamn
John Losciale Förälder Stockholm
Peter Söderberg Grundskollärare Kista
Susanne Nilsson familjebehandlare Mölndal
Charlotte Ovesson beteendevetare Stockholm
Anna Jönsson banskötare/lärarstuderande Åkersberga
Anette Martinsson Dagmamma Gubbängen
Klara Ekstam Studerande Sthlms univ. Södertälje
Åsa Nilsson Lärarstuderande Storfors
Katrine Hamori lärare Ystad
Josefin Wallén psykologstudent Uppsala
Ing-Mari Göransson resurs/barnskötare Kungsbacka
Anna-Karin Pettersson Lärare yngre åldrar Karlskoga
Lars Pettersson Pedagog Svedala
Ann-Kristin Lindquist lärare Växjö
Birger Klug Gymnasielärare Nässjö
Magnus Rask Lärarstuderande Arvika
Marianne Ryding Förskolechef Uppsala
christian losciale student karlstad
Richard Nilsson Konsult Norrköping
Percy Andersson Kulturarbetare Malmö
Peter Strömhielm student Linköping
Lisbeth Benjaminsson områdeschef Jönköping
Tuva Fors  Ystad
 
2009-03-17 kl 00.06 - 9200 underskrifter

Håkan Larsson Fil.dr., kulturhistoriker Löberöd
Anne-Marie Hallberg Pauli lärare och artist Stockholm
Irina Robertsson Undersköterska Umeå
Monica Jacobsson Kommunalråd Sandviken
Marianne Norrman lärare Älmhult
Charlotte Frans Förskolepersonal Sundsvall
Ingrid Berlin Lärare/specialpedagog Uppsala/Märsta
Jesper Pehrson Grundskolelärare i SO och spanska Kinna
Thomas Wikberg psykologstudent Uppsala
Lovisa Sundman Dramapedagog Stockholm
Harriet Ståhlberg farmor S Kverrestad
Lotta Wise Pedagog Malmö
Jonas Carlzon Sjuksköterska Borås
Olle Jansson bitr. rektor Uppsala
Hampus Bergman Student idrottslärare Örebro
Nilüfer Kabaca socionom Stockholm
Pernilla Pettersson VVS-konsult Åkersberga
Sanja Herrström,  Gymnasielärare och tvåbarnsmamma Landskrona
Johan Lyckaro Lärare Varberg
Kerstin Keineby Mormor Linköping
Virginia Gonzalo arkitekt Norrköping
Magnus Nordin Biträdande rektor grundskolan Enköping
Rodrigo Hernandez lärarstudent Malmö Högskola
Pernilla C Lärare mot de yngre åldrarna Halland
Evert Karlsson Yrkeslärare Kovland
Renate Almén mamma och mormor Sandviken
Kyllikki Krunegård lärare Norrköping
Petra Andersson Mamma! Örebro
Paola Arnqvist Pedagogisk utvecklingsledare Härnösands kommun Härnösand
Mattias Axelsson gymnasielärare Göteborg
Marie Dausch Sjögren Kurator/lärare Varberg
Karin Mårtensson Samhälls- och Kulturanalytiker Norrköping
Bengt Fall Ma-NO-lärare Norrköping
Lenamaria Girardon leg.sjukgymnast Ystad
Karin carlsson Grundskollärare Strömstad
Cornelia Berglund  Ystad
Elsa Andersson Socionom Tomelilla
charlotte elm ravn dockspelare och kulturproducent Hammenhög
Anna Jörgensdotter författare Kungsgården
Madielene Wetterskog doktorand Jönköping
Ingrid Blanck projektledare Sandviken
Mårten Strömquist folkhögskollärare Malmö
Oskar Rehn Studerar till Förskollärare Arvika
Jennie Eriksson Lärarstudent Karlstad
Eva Kristensson fd Dagbarnvårdare, mamma/moster Strömsnäsbruk
Marie Frestadius  sandviken
Mats Höjer Teaterproducent Borlänge
marie nilsson student med barn malmö
graham Bundock Lärare Norrköping
Maritha Dahlin högskoleadjunkt Visby
Katrin Svensson Arbetsterapeut Tungelsta
Maria Palovaara-Nasi gymnasielärare Boden
Erica Nordeman student Gävle
David Nässén Student Bromma
Eva Ericsson Universitetslärtare Pedagogik Lund
Margit Näsil farmor, folkbildare Tomelilla
Chalotta Öberg Utbildningssamordnare Sveriges Elevråd - SVEA Stockholm
Niclas Månsson Lektor i pedagogik Mälardalens högskola
maria nordahl gahns NO-lärare rätvik
Fredrik Nyberg terapeut Örebro
Ola Waller Vanlig människa Sandviken
Bengt Björn optiker Täby
Moa Hoff illustratör Stockholm
Jenny Fagö Förskollärare Karlskrona
Linda Kristensson Student Halmstad
Helena Martinsson Distriktskonsulent i Riksförbundet Unga Musikanter, sångpedagog och sångerska Stockholm
carina molander skådespelare, föreläsare tomelilla
Eva Falk Grafisk formgivare Stockholm
Lisa Hellsten Församlingspedagog Sturefors
Marie Nilsson Kundtjänstanställd Simrishamn
Annika Eriksson Beteendevetare Mölnlycke
Joel Kunto  Finspång
Monika Blixt Civilingenjör Göteborg
Veronica Svärd Nilsson Musiklärare Linköping
Petra Lindqvist engagerad mamma Stockholm
Cecilia Strömberg Hemkunskapslärare Hammenhög
Veronica Kallander fil.kand i socialt arbete Sundbyberg
Sofie Hedblom Student Uppsala
Jon Petter Gustafsson lektor/forskare Stockholm
Ida Borin Lärarstuderande Örebro
Sofia Antonsson Socionomstudent Stockholm
Bettan Sundberg personlig assistent fd barnskötar Malmö
Annika Kristoffersson universitetsadjunkt Stockholm
Sven-Åke Aulin journalist Stockholm
Sara Bratt Socionom, pensionist Vällingby
Tina Pistool Socionomstuderande Örebro
Caisa Isaksson trebarnsmamma; gymnasielärare Jokkmokk
Matilda Pyk konstnär Östra Hoby
Lars Rosenlund Pensionär Motala
Linda Norbäck Grundskollärare Stockholm
eva Håkansson chef,daglig verksamhet  norrköping
Linda Norbäck mamma och lärare Stockholm
Donald Monvall pappa, morfar och pensionär Hässelby
Ingrid Norbäck mamma, mormor, mormorsmor Hässelby
Freke Räihä. Poet. Kristianstad
annika edström pedagog simrishamn
elin sundberg  skogsnäs
Anna Stuermer Arkitekt Hammenhög
Karin Engdahl leg sjuksköt/leg barnmorska; fil mag vårdpedagogik Karlstad

2009-03-17 kl 15.31 - 9300 underskrifter


 
Elisabeth Olofsson rektor Karlstad
Ken Dahlberg rektor örebro
Anna Björklund Rektor Karlskoga
Anders Johannesson Rektor Karlstad
Dick Berglind Rektor Örebro
Susanne Kinhult Rektor Bengtsfors
Mattias Keller Kroppsterapeut Gävle
B. Ahlström Förälder Linköping
Jens Lundberg SSU:s förbundsstyrelse Stockholm
Linda Fridh journalist Lund
Urban Stoltz Lärare Umeå
Britta Alin Åkerman Professor emerita i pedagogik vid Stockholms Universitet Stockholm
Maria ten Siethoff Läkarstudent Umeå
Jöran Söderberg  Västerås
Yvonne Nordin Lärarstuderande Karlstad
Gittan Jönsson Konstnär Brantevik
Danuta Golwiej Ortega Lärare  Norrköping
Lina Eriksson miljösamordnare Linköping
Frida Jönsson mamma & art director Brantevik
Lena Sievers Utredare Stockholm
Anna Olofsdotter Engström Folkhögskolelärare Gotland
henrik westman 2barnsfar, med kand stockholm
Finn Engström Lärare Högskolan Gotland
Birgitta Lennartsson Pensionerad skolsköterska Hägersten
Joel Lundgren Skådespelare och dramapedagog Visby
Ann-Marie Wälikangas Specialpedagog Sundsvall
Saga Bokne Studerande Hemse
Ilse-Marie Aldaron  Karlstad
Viveca Missler Barnrättskämpe för Rädda Barnens Ungdomsförbund Lund
Åsa Lindén Gretander förskollärare Bromma
Sebastian Gabrielsson universitetsadjunkt Boden
Eva Olofsson riksdagspolitiker v Göteborg
Madeleine Funck Nielsen Hortonom Malmö
Fredrik Öster Förläggare Göteborg
Gunilla Thorsson Undersköterska Fritsla
Caroline Henriksson Lärarstudent Karlstad
Malin Bergkvist Student Forshaga
Annika Gustafson VD, Magnetica Education AB Upplands Väsby
Jenny Gustafsson student och verksam inom Rädda Barnens Ungdomsförbund Lund
Gunilla Lindh Förskollärare Östersund
Heidi Lindh specialpedagog Bromma
Barbro Martell Psykoanalytiker, pensionär Stockholm
Karin Olsson Mamma Kumla
Lotta Lindqvist operasångerska o pedagog i scenframställning Lidingö
Victor Ovesson Student Broby
Lotta Bjervås Universitetsadjunkt Kalmar
yvette jonson Mamma stockholm
Irene Trotzig konstnär Ystad
Malin Nyrén socialpedagog Trollhättan
Mats Alexandersson IT- Konsult Stockholm
Anders Utbult Politices student Uppsala
Jesper Alex-Petersen Student Malmö
Eva Springe Lärare Sveg
Marianne Bengtsson Mamma och farmor Märsta
Pontus Stråhle Konstnär Stockholm
Marie-Louise Pichl  Uppsala
Gunilla Andersson Skötare Örebro
Jane Karlsson Folkhälsopedagog Örebro
Marie Tallenmo Förskollärare Strömstad
Mia-Maria Rundgren specialpedagog/idrottslärare Örebro
Li Serra Studerande Tidaholm
Johanna Cederström Informationskonsult Malmö
Anna Persson Lärarstuderande Karlstad
Caroline Åkerman Ekonom Stockholm
Mats Åkesson Gymnasielärare Kristianstad
Sven Bengtsson Socionom Örebro
Marie Sunnerfalk Utvecklingssamordnare Ludvika
Samuel Kazen Orrefur Studerande Märsta
Anette Byröd specialpedagog göteborg
Siv Andersson lärare Norrköping
Helene Westin Förskollärare Göteborg
Carina Lauenstein socialpedagog barnsamordnare Mölndal
gila pettersson barnskötare karlstad
Eva Linder förälder och konstnär Göteborg
Petra Jisander Eriksson förälder Malmö
Maiwor Grundh Universitetsadjunkt Karlstad
Susanne Serrebo universitetsadjunkt vid specialpedagogiska institutionen SU Stockholm
John Wittenberg Butiksbiträde Kalmar
Charlotta Larsson mamma Olofström
Gerd Börgeson Psykoterapet Borås
Pia Loman Blockflöjtslärare Lund
Jerry Billquist Familjerådgivare Borås
Rossana Dinamarca Riksdagsledamot för Vänsterpartiet Trollhättan
Helena Lindkvist Formgivare Stockholm
Mariana Karlberg student, lärare i fritidshem Karlstad
Jeannette Escanilla Barnskötare Uppsala
Maria Löfstedt Frilansjournalist Göteborg
Erika Strömdal Eriksson förskollärare Karlstad
Sten Fredholm Fotvårdsspecialist Göteborg
Ulla Johannesson grundskollärare Ängelholm
DJ Janson  Norrköping
Elin Borin Gymnasie elev Linköping
Yvonne Nakimbugwe Mentor/lärarstudent Gävle
malin dahl skola helsingborg
martin svennberg f.d lärare tomelilla
Ted Nordlund Student Gävle
Lisa Gröön pedagog och mamma Angered
Joakim Leonardson Gymnasielärare Jokkmokk/Luleå
Åsa Odin Ekman f.d. förskolevikarie, numera politikstuderande Stockholm/Cambridge University
Monika Cragéus farmor Hammenhög
 
 
2009-03-18 kl 18.06 - 9400 underskrifter


Ulla Hammar Hjälpmedelsansvarig Löderup
Sven Jisander Käkirurg, mor -och farför'älder Bjärred
anne-marie welin politiker Tomelilla
Linnea Thegel Hälsopedagog Gävle
Fredrik Cederström tekniker Ljungby
Ann-Catrin jisander Sjukgymnast Löddeköpinge
Linda Ulvan konstnärlig ledare Linköping
Ulla-Britt Pettersson Lärare grundskola Göteborg
Maria Pettersson sjuksköterska Uppsala
Tove Lamm Stråhle  Stockholm
Birgitta Brandt lärare Höganäs
Sofia Wikman doktorand i kriminologi Stockholm
Mikaela Ramel Skådespelerska Stockholm
Ulrika Dagård lärarstudent Halmstad
Annika Askeljung förälder, lärare Gnesta
Lina Werning projektledare-Socialarbetare Huddinge
Ivan Vecanski MA Pedagogy Huddinge
Anna Blom Byggingenjör Åkersberga
Erika Svensson  Stockholm
Magdalena Holdar Lektor, Stockholms universitet Stockholm
Pär Olson Humanist Kristianstad
Göran Sahlin IT-tekniker och fembarnsfar Stockholm
Björn Kjellman skådespelare, förälder Stockholm
Elisabet Khan mamma Jönköping
Muneer Khan pappa Jönköping
Michael Nymoen Högstadielärare Jönköping
Jörgen Ralphsson Domkyrkokantor Linköping
Tuulikki Bartosik Tvåbarnsmamma, universitetslektor Sundbyberg
Ellinor Silvudden gymnasielärare Tingsryd
Nina Malmberg Ljunggren Ekofrisör Sankt Olof
Mona Fager Förskollärare Karlstad
Margareta Stål pedagog på familjecentral Kristinehamn
Ingar Arenhag Lärare Simrishamn
Mari Levin Boendekonsulent, IFO Göteborg
Frank Larsson  Stockholm
Josefin Waltin förälder Bromma
Karin Eklund Tjänsteman Göteborg
Kristina Tajani mamma och ekolog Östersund
Marve Diop Projektledare, fritidsledare Stockholm
Lena Sjöström Socialsekreterare Göteborg
Jens Danielsson Fil Dr Stockholm
Ann Edvik Högstadielärare Malmö
Aurora Carlström Pressekretare Stockholm
Angelica Alonso Undersköterska Stockholm
Lisa O'Leary musiklärare Kumla
Phernilla Ejemalm Förälder till ett bokstavsbarn Nol
Sofia Norlin Regissör Njurunda
Ann Petrén Mamma/barnmorska Vallentuna
Gerhard Fellsman Prefekt Karlstads universitet
Ing-Marie Håkansson specialpedagog Kungälv
Maria Berglund Lärartuderande  Karlstad
Josefine Gustafsson Naturpedagog/biolog Malmö
Erika Boija lärarstuderande Göteborg
Ulrica Andersson verksamhetsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö
Anna-Lena Tuveson Mor-Farmor Kristianstad
Peter Höök Läkare Uppsala
Anna Swift-Johannison Samhällsmedicin Örebro
Anna Philipson Utredn. sekreterare Örebro
Ulla Ångström Lärare Visby
Pernilla Lundvall Lärarstudent Stockholm
Anna-Lena Lindekvist Lärare och utbildningskonslult Svalöv
Mary-Anne Jakobsson Förälder, verksam i Attention förening för människor med neuropsykiatriska funktionshinder Kungsbacka
Iris Wikberg ungdom Uppsala
Aron Wikberg elev årskurs 8 Uppsala
Therese Lilliesköld Biolog Gnesta
Sami Korpela Student/studentkåraktiv Göteborg
Anette Ekenberg Specialpedagog Ängelholm
Karin Åmossa Ombudsman Stockholm
Mats Wilzén waldorflärare Norrtälje
Gunilla Svensson Förskolechef Järfälla
Ingrid Lagerlöf psykolog Uppsala
Ingvar Henricson författare Gävle
Johanna Jämtvall Socialpsykolog Skövde
Fredrik Torberger Stud. Kognitiv neurovetenskap Skövde
Jennie Josefsson hemmamamma Stockholm
Marika Hjelm Förälder Göteborg
Linus Karlsson Socialpsykolog Göteborg
Susanna Alevid Skolpsykolog Stockholm
Anita Pehrsson Pensionär, f.d. universitetsadjunkt Göteborg
Åke Pehrsson Pensionär, f.d. lärare Göteborg
Soli Joy Musiker/ skådis i barnteater Toronto, Kanada
Magnus Höijer Rektor Sandviken
Karin Malmberg förälder o arbetsterapeut Göteborg
Emily Marshall Arbetsterapeut Göteborg
Karin Nylén psykolog Stockholm
Lena K-Axelsson Lärarstudent  Karlstad universitet
ann Frosch gymnasielärare stockholm
Madelene Göterfors assistent Gävle
Rudi Johansson 3 barns förälder Malå
Tony Levin Psykolog Göteborg
Inga-Maj Johansson Projektingenjör Norsjö
Mattias Andersson  Umeå
Viktoria Hjulström student, Karlstads universitet Södertälje
Madelene Kristiansson Lärarstudent/mamma Årjäng
helena costerdal fritidspedagog strömstad
Annica Åström statistik Södertälje
Therese Edlund Lärare Stockholm
Karin Andersson Konsult-Personlig utveckling och Ledarskap Stockholm
Line Hölen Bäcksrtöm socionom Karlstad
Hanna Karlsson Moster Göteborg
 
2009-03-20 kl 13.16 - 9500 underskrifter


Monica Thelestam professor emerita Stockholm
Malin MolidSvenningsson Förskollärare/Utvecklingspedagog Ulricehamn
Peter johansson Lärare, gymnasieskolans IV-program Örnsköldsvik
Annika Andersson Ribbing politiker Värmdö
Maria Lundström Socionom Eskilstuna
Maria Lissmatz rektor Kungälv
Arlene Rolandsson Skötare Umeå
Lotta Jarnesjö Samtalsterapeut Stockholm
Märit Lydig lärare Halmstad
Maria Sundberg-bosk lärare Norrköping
Annelie Eklund Reklamprojektledare Stockholm
Ann-Sofie Tillman Studerar till Förskollärare på distans vid Karlstad universitet Götene
Ing-Marie Jonsson lärare Borås
Mats Welander fastighetsskötare Arvika
Kaisa Nyström fd.lärare,Farmor Arvika
Nina Thelander doktorand Karlstads universitet
Fredrika Ivarson Gymnasielärare Stockholm
Maria Wessel Förälder och sjuksköterska Katrineholm
Björn Jennbacken obehörig lektor i rättsvetenskap Karlstads universitet
Ludwig Eriksson IT-Konsult Uppsala
Helén Claesson Rektor Ulricehamn
Jessica Keineby teckenspråkstolk Karlstad
 
(Underskrifter mellan fredag 21/3 kl 11.53 och måndag 23/3 kl 11.48 saknas pga systemfel. Vi hoppas att Google kan åtgärda felet men skriv gärna på uppropet igen om du gjorde det under denna tidsperiod)

Gitte Einarsdotter Socionom Göteborg
Jennie Elevall Levande Verkstadspedagog  Åland
Peter Bjelvert IT ingenjör Järfälla
Annette Fundberg grundskollärare och magisterstudent i utbildningsvetenskap Malmö
Malin Magnusson Mamma Stockholm
Estifanos Berhane Elektronik Spånga
Maria Brusman scenkonstsamordnare och mamma Katrineholm
Lena Molin fil dr Stockholm
Mats Brusman pappa, forskare och lärare Norrköping
Eva Johansson Lärare Stockholm
Claes Lagergren  Lidingö
Mari Qvarnström ITkonsult Stockholm
Cecilia Åkergren  Söderköping
Annica Engström adunkt och doktorand i pedagogik Västerås
Karin Nordberg mormor Simrishamn
Björn Eklund Kommunforskning/tidigare socialdirektör Norrköping
Helena Kåks fil dr, forskare Dalarnas forskningsråd, Falun
Michael Schweidenbach Avdelningschef Nora
Lena Öberg Barnmorska Bromma
Majken Svensson Waldorfförskollärare Norrköping
Eleonor von Boisman  Stockholm
Mia eriksson Förskollärare Lindesberg
Fredrik Nysten Grundskollärare Stockholm
Per Forsberg Grundskollärare Enskede
Pontus Arledal Thunell medlem i CUF Stockholm
AnnaLena Joansen Lärare Åkarp
Kirsi Nisula student Linköpings universitet Norrköping
Jonas Palm Cello- och gitarrpedagog Göteborg
Tove Brusman Arbetsterapeut Kolmården
kitty tamelander klasslärare, waldorf stockholm
Anna Altvall sjukgymnast Kungälv
Barbro Ek Utbildningskonsult Norrköping
Cecilia Modin Kirurg Stockholm
Pernilla Heving Förälder och Arbetsterapeut Stockholm
Ingrid Eriksson Förskollärare Strömstad
Bruto Pia förbaskad Habiliteringshandledare Åmål
Nanna Hallén Björnson lärare Åmål
Agnes Berg Musiker/kompositör Malmö
Marianne Flyding Mellanstadielärare, Montessorilärare Norrköping
Cecilia Axell Grundskollärare/montessorilärare/doktorand, Linköpings universitet Norrköping
Eva Lindeborg mor Simrishamn
Mona Håkansson Mamma Stockholm
Gunilla Hellner Blixt Undervisningsråd Alingsås
Ann-Charlotte Gilboa Runnvik doktorand Linköping
Malin Correia Logistiker Umeå
Torbjörn Strömberg gymnasielärare i filosofi och svenska Forshaga
Lotta Mäki Förskollärare luleå
Rose-Marie Ericson Förskollärare Säffle
Cecilia Brännström  Sandviken
Ari Eskelinen Konstnär/Poet Stockholm
Annika Löfgren pedagog Ekerö
Kent Åsenlöf Beteendevetare/lärare Karlstad
Peppe Carlsson Konstnär Örebro
Anna Mankell student Uppsala
Tomas Lindegren Pappa Söderhamn
Christina Bergion lärare Norrköping
Lena Behandlingsassistent Fäeila
Carina Schinkler Barnbibliotekarie Vallentuna
Alf Engström barnbibliotekarie Stockholm
Lisa Lundmark gymnasielärare Norrköping
Pernilla Järveroth Kulturchef Vallentuna
Pia Borrman bibliotekarie Upplands Väsby
Annelie Bjelkholm Reijs Personlig assistent Malmö
Kaj Almqvist ekolog Kolmården
Karin Mossed Barnbibliotekarie Årsta
Lena Sydbeck Mormor, farmor, gammelmormor Vaxholm
Henrik Rundberg Medborgare Knislinge
Veronica Virgin Lärare Stockholm
Lena Guldbrandsson assistent på särskola Orsa
Åsa Jonsson barnsjuksköterska BVC Solna
Birgitta Johansson lärarstudent Växjö
Raija Keltto Art Director Glanshammar
Sofia Vigren  Upplands Väsby
David Södergren Medin Barnbibliotekarie Stockholm
Christina Gisslander speciailpedagog Kungälv
Mikael Borrman Bibliotekarie Upplands Väsby
Monica Brantmark Grundskolelärare Malmö
Margareta Sarberg bitr.rektor Stockholm
 
2009-03-25 kl 09.20 - 9600 underskrifter
Marjan Huiskes Pedagog Vetlanda
Birgitta Blomkvist  Aneby
Jenny Fogelquist lärarstudent, Sthlms Univ. Stockholm
Therese Vegerfors lärarstudent Uppsala
Ådel V. Franzén Kulturgeograf fil dr  Jönköping
Kristin Andersson Biblioteksassistent, barn Sundbyberg
Nina Nykvist Kulturpedagog Solna
Henrika Åström Barnbibliotekarie Nykvarn
Petra Nykvist Förälder och journalist Solna
Katrina lärare Oskarshamn
Ingrid Brorström Barnbibliotekarie Lidingö
Jan Liwenius Leg. Psykoterapeut Barnpsyk Hyltebruk
Ulla Jerkdal Bibliotekarie Handen
Annika HolmEriksson Rektor Kungälv
John Pearson Föräldrar Malmö
kerstin bucht barn- och ungdomsbibl:ie norrtälje
Shiriel Hasen  förskollärarstudent och förskollärarvikarie  Alingsås
Marie Almenfors Förälder, Uska/Skötare, Blivande Socialpsykolog Falköping
Jessica Forsell Clarhäll Sångerska Stockholm
Annika Malmborg kommun solna
Maria Stellas Musiker Göteborg
Pernilla Svensson Förskollärare/samordnare Ulricehamn
Annika Essehed mamma/ socialpsykologstudent Skövde
Ingemar Rödin Läkare Stockholm
Sandra Olofsson Bibliotekarie Vallentuna
Maria Carlén bibliotekarie Stockholm
Tove Nilsson operasångerska Stockholm
Tove Dahlberg operasångerska/mamma Stockholm
Jessica Gränshagen Studerar till förskollärare vid Växjö Universitet Växjö
Ellinor Petersen Mamma/studerande biblioteks- och informationsvetenskap Linköping
Carina Kling Mamma Bromma
Ann Linder förälder/elevassistent Norrköping
Jon Kristensson Grundskollärare Huskvarna
Ann Bergman Lärare i MA o NO Stockholm
Charlotta Kristensson Översättare Bryssel
Johan Skage pedagogisk rådgivare Stockholm
Lena Rolén Bibliotekarie Haninge
Annika Holmberg bibliotekarie Sundbyberg
Ragna Wallentin skolledare Mölle
Kristofer Wikstad Psykolog/Psykoterapeut Stockholm
Annika Hjelte förskolechef norrköping
Tin Carleson Barnbibliotekarie/litteraturpedagog Trosa
Ulf Grundel Organisationskonsult Järfälla
Ulrika Hansson rektor Västerås
Elin Dahlman ekologisk ekonom Västerås
Thomas Garnbeck Musikpedagog Stockholm
Inger Brännberg adjunkt Göteborg
Ann Bergström Bibliotekarie Sundbyberg
Erika Gavling Lärare Karlstad
Kerstin von Brömssen universitetslektor Göteborg
Anders Gisslander Förskollärare Hägersten
Frida Hindell Barnskötare  Värmdö
Fredrik Andersson  plåtslagare  värmdö
Dan Lindgren doktorand i miljöanalys och tvåbarnspappa Uppsala
Marie Gustavsson FoU-koordinator Välfärd Norrköping
Elisabeth Komstedt Pedagogisk rådgivare Lund
Maria Gustavsson bibliotekarie Stockholm
Ulf Numan f.d universitetslektor i pedagogik 
Marie Holmqvist bibliotekschef Salem
Pia Andersson lektor Kristianstad
Eleonor Zeidlitz Utvecklingsingenjör Köping
Karin Gustafsson lektor Göteborgs universitet
Claes B. Pettersson Arkeolog Lund/Jönköping
Elin Berg Trygstad  Göteborg
Jennie Sundgren  Göteborg
sofia kroon walter formgivare arlöv
Johanna Backström Studerar till förskollärare Karlstad
Anna-Sara Rosengren Samordnare, Kvinno-och tjejjouren ADA Göteborg
Christin Weikel Lindberg  Göteborg
Kerstin Thulin Pensionerad förskollärare Stockholm
Annelie Vesterholm Officer, Överstelöjtnant, Armén Skövde
Bengt Börjeson professor socialt arbete Stockholm
Ewa Harringer skådespelare Göteborg
Gil Tarschys skolan Göteborg
Birgitta Falk Lärare Göteborg
Lisbeth Holmberg Fenlacichi Lärare Bålsta
Kristin Axelsson Förälder Stockholm
Gunnel Berlin Konstnär/pedagog Kungshamn
Inga-Lill Eriksson Barnskötare Sala
Bodil Lindahl skorstensfejare Göteborg
Tove Marling Kallrén bokförläggare Stockholm
Anne Eritsland Aldén Familjehem Bohus-Björkö
Roland Gustavsson lärare Nybro
Anna-Greta Gustavsson Barnskötare Kalmar
Christer Lejdhamre leg.läkare Västerås
Åsa Lundahl Förskollärare Djursholm
Maria Lagerholm förälder och barnskötare Malmö
rene rosengren beh.ass sollefteå
Peter Frykstrand Handledare Göteborg
Fia Adler Sandblad skådespelare, fil.mag Hindås
Camilla Lindholm Språkkonsult Bromma
Niclas Nordwaeger Jur. kand. Bromma
Cecilia Larsson Lärare Stockholm
Tomas Markljung Leg psykolog och landstingspolitiker Västervik
Marie Arvidsson Mamma och barnskötare Falköping
Gunilla Lindfeldt mamma Gävle
ola kuremyr glödgare kungsgården
Emma Söderblom Bibliotekarie Upplands Väsby
Sara Løfgren Student Linkøping
Inger Oehmichen specialpedagog Arvika
Christer Carlbaum Skolledare och ämneslärare i svenska och historia Uppsala
 
2009-03-30 kl 15.57 - 9700 underskrifter


Ann Nordström  Stockholm
Helena Höög Hallén socionom/familjeterapeut vid BUP-kliniken i Stockholm Stockholm
Pia roxell journalist Stockholm
Maud Köld Farmor Köping
Katrin Göpel Studierektor Nationalekonomi Stockholm
Senija Sarkis socionom Botkyrka
Thea Beuze Mamma och förskollärare Nynäshamn
Örjan Höglund farfar och fiskare Simrishamn
Gunnar Strandh Konstlärare Höör
cecilia hartlén mamma Ystad
Peter Nylén Egenföretagare Solna
Gunnel Oldbring rektor Lund
Elin Alander arbetssökande Göteborg
Göran Levin f.d. utbildningschef Malmö
Magnus Wennerholm Elkonsult Linköping
Annica Johansson Förskollärare Ängelholm
Jonas Törnros 3D Artist Järfälla
Anna Wetterbom doktorand Uppsala
Kim Nyholm Produktchef Bålsta
Elisabeth Mogensen skribent Helsingborg
Britta Forsström Psykolog Stockholm
Gullan Rydhög Pensionär, Frivilliggruppsarbetande medmänniska i äldreomsorg, Mormor Laholm
Linda Cigéhn förälder Solna
Patrik Buckau Pappa Bromma
Åsa Schill www.Family-Lab.se Kullavik
Anita Nilsson Specialpedagog Årjäng
Åsa Edenroth Webbredaktör, Utbildningsradion Stockholm
Åsa Petrén Psykolog Skövde
Eva Laurelii bitr forskare  Göteborg
Maria Bjerklow skolsköterska Örnsköldsvik
Helen Nessai Socialerbetare,medlare,tolk Gävle
Gabrielle Melander Dramapedagog Gävle
Kenneth Johansson Ingenjör Södertälje
johanna stenius jobbar med barn med mentala funktionshinder järna
Helena Perack Veterinär Helsingborg
Charlotta Lind Konstruktör Västerås
Ulrika White inköpschef Lund
Kerstin Granberg lärarstudent och förälder Stockholm
Jonas Österlund Ingenjör Göteborg
Angela Greek mamma och farmor Bollebygd
Berit Öhman mormor / farmor Huddinge
Erik Johansson Studerande
Johanna Nyberg expeditör
Ulrika Söderberg mamma
Eva Ohdén lärare
Nils Pettersson Pappa, frilansskribent, utbildare
Anne-Marie Östberg Bitr. enhetschef Ungdom & familj
Fredrik Fagerberg Byggmästare
Helena Thorén Journalist
Kerstin Strander leg. psykolog och docent i barn och ungdomsvetenskap
Kutte Jönsson doktor i praktisk filosofi
Ingrid Brändemo sjukgymnast
Viktor Heed Lärarstuderande
Malin Green socialrådgivare
Lo Sterner Förälder
Marlene Green Förskollärare
Kutte Jönsson doktor i praktisk filosofi
Eva Paléus Lärare
Jan Svensson Lärare
elsie vallander specialpedagog
Patrik Hartlén Utvecklingschef
Pernilla Björnsdotter Ackerman Rörelsepedagog/skådespelerska
Åsa Gardelli Fil dr
Margot Herrdin Personlig assisten
Eva Tov Fotograf
Joakim Spångberg Lärarvikarie
Charlotte Wahl Familjehem
Linda Grann lärare och coach
Bo-Yngve Nilsson Psykiatrisjuksköterska BUP
Angelica Johansson Förälder
Cecilia T Berntsson Mamma Hong Kong, snart Sverige
Anna Hasselström socionom Örebro
Monica Aspemyr rektor Nora
Felix Andersson student Göteborg
Michael johansson student nynäshamn
Johanna Ranerfors Husing Lärare Västerås
Johanna Tuulse lärare och förälder Stockholm
Olof Moberg Lärarstudent Örebro
Mattias Hultberg Grundskollärare Uppsala
Hugo Hedlund Hälsopedagog Kåge
Helene Karlsson Fritidsledare Svenljunga
Emil Strömberg Lärarstudent Örebro Universitet Örebro
Mikael Forsberg Brogren Lärarstudent Helsingborg (Malmö Högskola)
Ann-Charlotte Spånberg specialpedagog Habo
Bo Ohlsson  Hörby
Tuve Wässing NO Tekniklärare år 7-9 Nyköping
Maritha Falk Holmgren Fritidspedagog Stockholm
Rebecka Hedlund Student Skellefteå
Mattias Flising masterstuderande sociologi göteborg
Anna Pettersson Butikschef Borås
Stig Öberg Högskolelärare Vallentuna
Rut Jarl Öberg Barnskötare, pensionär Vallentuna
Hans Olzon Adjunkt Stockholm
Agneta Jörlander Kultursekreterare Bromma
Jerry Hansson Folkhögskollärare Jönköping
Åke Lindholm Förskollärare Stockholm
Jan-Ivar Johansson  Gymnasielärare/mediepedagog LULEÅ
Per Green präst Småland
Anita Johansson-Hallin Lärare Luleå
Christina Ferm Pedagog Karlstad
 
2009-04-02 kl 20.43 - 9800 underskrifter


Olle Hillman spec läk pediatrik och skolhälsovård Falun
oscar nilsson lärarkandidat  örebro
Michael Wahl Familjehem Töreboda
Henry Ståhle Bildpedagog Varberg
Inger Ståhle Rektor Varberg
Bodil Sivertsson  skolsköterska Örnsköldsvik
Tord Rydén lärare/MA in Education,Univ.of Greenwich, London Malmö
Emma Hallgren specialpedagogstudent Malmö
NIna Stenbert Lärare årskurs 6-9 Lomma/Staffanstorp
Ann-Louise Franzén Lärare Umeå
Anna Rosenberg Lärarstudent Örebro
Karin Danielsson Förskolechef Stockholm
Marcus Ahltun Lärare i SV/SO, PROLYMPiA, år 6-9 Norrköping
Pernilla Ferhm Lärare år 7-9 Göteborg
Pieter Söron Lärare/högstadium Göteborg
Kari Moberg speciallärare Linköping
Jenny Bonnevier FD i engelska och gymnasielärare Sollentuna
Jens Sörman Lärarstuderande Örebro
emma bergman studerande på universitet linköping
Carola.Larsson Isaksson Kurator och 3-barnsmor Oxelösund
Anders Engström Lärare Linköping
Madelene Danielsson Sjukgymnast Stockholm
Annica Sjödin Specialpedagog UMEÅ
Hanna Eriksson Mamma Örebro
Arvid Nilsson Lärarstudent Örebro
Patrik Wester  Enköping
Margareta Runqvist Bibliotekarie Haninge
Therese Arvidsson lärarstudent Malmö
Eva Frisendahl student Lund
Love Börjeson Doktorand Eskilstuna
Maria Paju Alskog förskollärare/lärare Uppsala
My Zetterman Lärarstudent Malmö
Ann-Sofi Wahlberg Sjuksköterska Uppsala
Lotta Ericson Slöjdlärare Bollebygd
Mikael Brusman Pappa och Enhetschef Kolmården
Ida Karlsson lärarstudent Lund
Annika Engström specialpedagog Linköping
Anna Malena Fjelstad praktikant inom rehabilitering Göteborg
Lilian Sen pensionerad lärare Simrishamn
Sören Högberg Högskoleadjunkt i pedagogik Falun
Lennart Mogren Skoldebattör, http://slutaskolan.nu Stockholm
Helena Rimme Studerande Nora
Maud Öberg Musiklärare Stockholm
Mario Morrone  Stockholm
Ann-Marie Brusman Farmor o Mormor Norrköping
Bertil Gustavsson Pensionär, tid anst på Socialstyrelsen/Socdep. i Norge Baerum, Norge
John Erik Ottosson Psykolog Jönköping
Anne Solli utställningsproducent och doktorand Göteborg
jocke lind ambulanssjukvårdare norrköping
Malin Wahlström Lärarstuderande Örebro
Mats Nyberg Systemarkitekt Lund
Catharina Nordgren Lärarstuderande Stockholm
Sören G Larsson Pensionär Stockholm
Tora Breitholtz lärarstudent och förälder Umeå
Kristoffer Gustavsson Lärare Malmö
Pia Barre Förskola Stockholm
niclas malmberg folkhögskolelärare göteborg
Rustan Ligander Rektor fd Lysekil/Marieholm
Maria Norberg grundskollärare F-9 Nacka
Lena Bergmark specialpedagog Hudiksvall
Gunilla Nilsson Förälder Saxtorp
Zorica Zarkovic gymnasielärare borås
Jenny Widell Lärarstuderande Solna
Nicklas Pettersson doktorand Solna
Anne Öberg lärare F-7 Värmdö
Helena Hildur Waldén förälder, lärare Mölnbo
jenny fernvik art director Stockholm
Monica Thorell specialpedagog Linköping
Ulf Olsson Docent i pedagogik Stockholm
Sevil Bremer  leg psykolog, leg psykoterapeut Stockholm
Maria Berglind Wallmo Bibliotekarie/Enhetschef Gävle
eva wernlid Fotograf Stockholm
Helen Kemi Lärare  Jämshög
Maria Fällman Specialpedagog Stockholm
Magdalena Stensson lärare Tommarp
Christina Vamborg Förskollärare Linköping
Pia Ghamari Förskollärare Linköping
Lilian Gidlund Barnbibliotekarie Södertälje
Per Jernberg journalist Stockholm
Gudrun Byström biblioteksansvarig(mellanst.lär. i botten) Gävle
Carina Clappe Specialpedagog Linköping
Per Eklund Musiklärare Örebro
Marie Bergwall Coach, mental tränare Stockholm
Malin Domanski Fritidspedagog Segeltorp, Huddinge
William Petersson skolpolitiker Sigtuna
Charlotta Lockwall etnolog Stjärnhov
Kenth Wedegren Kurator Södertälje
Cecilia Hacker lärare Årsta
Cristina Dahlberg socionom Göteborg
Erik Johansson Student Luleå
Elin Johansson Lööw Studerande pol.kand. Lund
Anna Hjorth Mamma Södertälje
ninni andersson lärare/farmor nybro
Christina Lundqvist ABF medarbetare Bengtsfors
Annica Hinders Enhetschef Skärholmen
Birgitta Larsson förskollärare Västerås
Hans-Erik Larsson Kognitiv terapeut Västerås
Tina Sjögren pedagog i Svenska Kyrkan Höör
Elisabeth Wiklander Behandlare/socionom Nacka
Marina Kind pedagog på resursskola Karlskrona

 
2009-04-06 kl 22.42 - 9900 underskrifter

Agneta Ahlström Administratör/webbred Linköping
Cecilia Hietala sjukgymnast Sundbyberg
Lena Johansson Pedagog Södertälje
albert dufberg undersköterska bandhagen
Torbjörn Rambell Lärare Göteborg
Madeleine Hedenbergh specialpedagog Vingåker
Anita Tollesson Runerman Gymnasielärare Torsby
Patrik Johansson Biträdande rektor Stockholm
Erika Hallén Svenungsson Gymnasielärare Göteborg
Anita Tollesson Runerman Gymnasielärare Torsby
Mattias Görl Lärare i spelutveckling Visby
Inga Ramsten konsult Stockholm
Lila Pietraszek Johansson ML-lärare Nybro
Alejandra Pizarro Studievägledare lärarutbildning Stockholm
Marie Andersson förskollärare skärholmen
Björn Topplänt Student Linköping
Stephen Pettersson Rektor Märsta
Lena Moberg lärare Uppsala
Helena Eskilsson Förskollärare Jönköping
Marguerite Bjellvi pensionerad skolkurator Helsingborg
Nils-Olof Bjellvi Miljöinspektör Helsingborg
Anna Klara Karlsson Förälder Hässelby
Gunnel Pålsson Rektor Mölndals stad
Tomas Zandén Fritidspedagog Åtvidaberg
Azilde Leal lärare Lund
Monica Nordsten bibliotekarie Falun
Kajsa Edqvist Müller Förskollärare Linköping
Julia Olsson Förälder Hisings Backa
Marcus Lindberg Homo Sapien Örebro
Nina Melén Förskollärare Varberg
Beatrice Fahlström student Trollhättan
Olle Ekhöjd Lärare Vaxholm
Gunilla Svartengren Socionom Helsingborg
Olof Rhodin  Stockholm
Anders Petersson Ordförande i JKS Basket Skärholmen
Bengt Sjödin Gymnasielärare Simrishamn
Peder Hamilton pensionär Järfälla
Malin Nilsson mamma samt chef för strategisk planering Göteborg
Hans Larsson Fil. lic Örebro
Elisabet Jonsson Informatör Stockholm
Annika Andersson Doktorand i Informatik Örebro
Ellinor Brenemark förskolepedagog Stockholm
Anton Kalén Student Stockholm
Johanna Bodeby Förälder Falun
Lena K Andersson översättare Uppsala
Lisen Schultz förälder Hägersten
Helena Hedlund Fritidspedagog Skänninge
Lotte Nielsen Förskollärare Linköping
Ann Persson Administratör Göteborg
sara godin boendestödjare stockholm
Charlotta Widengren Lärarstudent Nacka
Birgitta Lindén Psykologstuderande Mölnlycke
Alexander Dahlqvist Studerande Lund
Mikael Nilsson Rektor Karlstad
Ulla Blixt  Sigtuna
Lars-Åke Dahlqvist adjunkt f d Stora Mellösa
Albin Skillmark Lärarstudent Örebro
Kawa Zolfagar Ombudsman för Ung Vänster Eskilstuna
Mette Larsson Wedborn arkitekt stockholm
Jenny Svensson Förberedelseklasslärare Värmdö
Olle Isaksson Stödenhetschef inom Grundskola o Förskola Lidköping
Hilda Svensson lärare Kristianstad
Anders Arwefeldt Student Lund
Susanne Larsson Kostekonom Uppsala
Kerstin Dalman Doktorand i biologi Uppsala
Eva Berglund Universitetslektor i barn och ungdomsvetenskap Stockholm
Sofie Forsgren socionomstuderande Örebro
Malin Lundgren, Förälder  Norrköping
Anna Fjellborg utbildningsledare Umeå
Camilla Svedberg Förskollärare Pedagog Bjästa Sidensjö Örnsköldsvik
Boris Matic Student Täby
Caj Eriksson rektorsutbildare Växjö
Frida Larsson Fritidsledare Lidingö
Mikael Skillmark Socionomstudent Örebro
Björn Åhfeldt Förälder Bua
Frans Jahnstedt Lärare Göteborg
Ingela Lindgren mamma Skarpnäck
Johanna Sörensen studieledare för IOGT-NTO i Skåne Köpenhamn
Siri Hübinette Lärarstudent Stockholm
Birgitta Florell Pensionerad förskollärare Helsingborg
Lisa Berglin Socionom Göteborg
Joanna Andersson Förälder Göteborg
María Careaga cirkelledare  Göteborg
Lennart Midby  
Peter Malmsten Pedagog/Slöjdlärare Stockholm
Juvas Marianne Liljas Universitetslektor vid Högskolan Dalarna Falun
Camilla Liljas Socialpsykolog Stockholm
Ingemar Liljas IT-pedagog Leksand
Mikael Sundberg Fritidspedagog Mölndal
connie mantrell lärarstudent/förälder landskrona
tove.sigurdson fritidspedagog Solna
August Nilsson Projektledare Malmö
Monika Karlsson förälder Stockholm
Lotte Nielsen förskollärare Linköping
Micael Melander Lärarutbildare Gävle
Ulf Fernqvist Musikpedagog Svenska kyrkan Västerås
Maria Arnberg Pedagogisk ledare Skärholmen
Ragna Brodin  Göteborg
Margareta Westlund Rektor Falun
Lisa Ekman bibliotekarie Norrköping
 
2009-04-14 kl 15.09 - 10 000 underskrifter


IdaSofia Bogren socionomstuderande Göteborg
Jan Gustafsson Chef för Kulturskolecentrum Örnsköldsvik
Anna-Lena Ljusberg fil. dr. i barn- och ungdomsvetenskap  Stockholm
Gunilla Wise Förskolepedagog Malmö
Max Hammarstedt Student Gotland
Ann Marie Englander Civilekonom Stockholm
Åsa Gustafsson Skådespelare Göteborg
Antonio Sogansoldi Konstnär Göteborg
Nina Hall  Göteborg
Magnus Rylander  Göteborg
Peter Schakonat Lärare Ljungskile
Maria Reihs Dramatiker, pedagog Malmö
Ulf Lundin Fotograf Stockholm
Cecilia K. Skepetzi förälder Stockholm
Jan-Pierre Lareu Lärare i SVA och Spanska Sundbyberg
Elisabeth Andersson Fritidspedagog Mölndal
B-O Ström Skolchef Jokkmokk
Charlotte Andersson specialpedagog Avesta
Åsa Nordström utredare Stockholm
David Lindeblad Fritidsforskare Svenljunga
Elisabet Redborn Utbildare inom Active Parenting Södertälje
Kristina Nilsson specialpedagog Örkelljunga
Margreth Jepsson Specialpedagog Kristianstad
Carina Moser Lärare/Resursskola Växjö
Inga-Britt Stahlin skolkurator Tjörn
Ann Nilsson Barnskötare Arkelstorp
Rosie Svakko socionom, skolkurator  Västervik
Lisbeth Olsson Socialsekreterare Klippan
Beatrice Arvidsson Preventionssamordnare Varberg
Lasse Holmgren Verksamhetsutvecklare, Rädda Barnen Norrköping
Christina lindblom Kursledare inom Active Parenting Åsarna
Gunilla Sillén Eriksson rektor Årjäng
Maria Andersson socionom Gamleby
Thina Nilsson Socialsekreterare  Simrishamn
Lars Wasell socialarbetare Hudiksvall
Anna-Maria Troedsson Förskollärare Bjuv
Ingela Thorsson Pedagogisk utvecklare Stockholm
Christine Lennartson  
Christine Lennartson Samordnare Båstad
Marianne Ström dramapedagog Åstorp
Patrik Ekman Teamledare Lidköping
Diana Forsgren Ottosson Kurator på Barn- och Ungdomshabilitering Hässleholm
Carina Edin Järvinen Skolsköterska Ånge
Sara W Östnäs socionom, familjerådgivare Göteborg
Åsa Malmström Fritidspedagog Kristianstad
Christel B Ryd psykolog Båstad
Åsa Malmström skolpsykolog Bjuv
Magdalena Delin Morsten projekt Charliegruppledarutbildare Bromma
Lisbeth Mörstam klasslärare Växjö
Ewa Petersson specialpedagog bjuv
Jonas Gustavsson Morbror/Farbror Södertälje
Gitte Lindström-Harmark Rektor inom förskolan Båstad
Madelaine Krook psykolog/psykoterapeut Stockholm
Therese Ekholm  Huskvarna
Johan Palme student och journalist Kista
Kjell Härenstam prof.emeritus Karlstad
Monica Peterson Specialpedagog Stockholm
Anna Löf Förälder Leksand
Elsy-Britt Gustavsson Hemterap.i barnfam. Arvidsjaur
Ulla Schnell Socialsekreterare Mellerud
ingegerd lilja förskolerektor valdemarsvik
Annika Olmås Karlsson socialsekreterare Mellerud
Ingela Brink Gullin socialsekreterare Mellerud
Anna Grunander Hälsoutvecklare Mölndal
Tina Lager mamma Ljung
Carin Sjölin Kurator Lund
Karina Persson Familjens Hus Perstorp
Britt-Marie Härnesand 1:e socialsekreterare Mellerud
siwi Mellby specialpedagog Båstad
katarina bengtsson förskollärare ronneby
cecilia Lönnberg Specialpedagog Båstad
Anne-Marie Farendahl  Spånga
Andreas Larsson Fritidsledare Växjö
Thomas Nelson Specialpedagog Helsingborg
Emma Jonsson Folkhälsoenheten PÅängen Mölnlycke
Sebastian Brink Storebror Göteborg
Jeanette Nederman Gymnasielärare Arlöv
Anna Westerlund miljöutredare Jönköping
Dan Ivarsson Förälder, och Morfar/ Farfar. Mölnlycke
Kerstin Pettersson  Södertälje
Mia Brandberg Specialpedagog/förskollärare Vänersborg
Gunnar Zetterberg Filmare Stockholm
Rigmor Söderberg Dagbarnvårdare Västerås
anna ekman socialsekreterare lidköping
Isabell Thurban socionom Klippan
katarina ekström förskollärare norberg
Allan Eriksson Grundskolan Skellefteå
Johanna Furby skolkurator Landskrona
Irene Frånlund Lärare Hudiksvall
ulla henriksson, familjepedagog  Simrishamn
Karin Andersson familjepedagog Simrishamn
Ingalill Haglund Specialpedagog 617 32 Skärblacka
Sven Weitner Utvecklingsledare Simrishamn
Charlotta Cederberg Jurist Halmstad
Magdalena Jacobsson socialsekreterare Simrishamn
Ingrid Sandberg Föräldracoach Luleå
Lorentz Tovatt Politiskt aktiv Drottningholm
Lena Sundvisson Förskollärare Växjö
Ann Trilety förskollärare Växjö
Åsa Styffe barnskötare Stockholm

2009-04-17 kl 19.06 - 10 100 underskrifter

Sarah Söderström förälder Uppsala
Sandra Söderström Barnskötare Göteborg
Eva Hof Förälder Järfälla
Ursula Engström Mamma till adhd-barn Hägersten
Elisabeth Persson universitetlektor Uppsala
Sanne Hultgren Vice förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund Uppsala
Nina Jönses rektor Brunflo, Östersund
Marie Johansson Handläggare Norrköping
margret reiske pedagog vretstorp
Kristina Holst Kurator Osby
Christina Ekholm Lindberg rektor Östersund
Carina Rolf Mamma/ Mormor/Farmor Örebro
Christina Vilhelmsson Lärare Jönköping
Morgan Vilhelmsson Universitetslektor Jönköping
Leif Norén Lärare Skövde
Ing-Mari Norén-Nilsson Mormor Skövde
Anja Stödberg Sjuksköterska Eskilstuna
Gabriella Tannersjö Trebarnsmamma/läkarsekr Luleå
Björn Tannersjö Konsult Luleå
Julie Mitrovic vårdare Malmö
Charlotte Bengtsson skolsköterska Båstads kommun
Ida Claesson Förskolan / Active Parenting Rottne Växjö kommun
Yrsa Glad Socionom Stockholm
Björn Albertsson Gymnasielärare Malmö
Sabina Rzakli Studerande Avesta
Cilla Dunås Butiksägare Stockholm
christian ahlgren ungdoms tränare i fotboll Lammhult
Emma Brogård Ma/NO-lärare Rörvik
Pierre Krantz Rektor förskolan Göteborg
Anna Knochenhauer Filmproducent och mamma Stockholm
Maria Frodell, grundskollärare, Falun
Marie Berglund Fritidspedagog Härnösand
Lena Öreby Familjebehandlare Södertälje
Anna Perltoft skolkurator Båstad
Petri Nyberg rektor Ekenäs, Finland
Lillemor Hietala Lärare Piteå
Lotta Green Projektledare och 3 barns mamma Stockholm
Katarina vetterfalk-Striim Eurytmilärare Göteborg
Gösta Almgren ESD-konsult Ekerö
Sanna Fjellström Lärare Åkersberga
Lowe Aspviken gymnasielärare i engelska och historia Linköping
Kajsa Åhman Tågvärd/förälder Lidköping
Camilla Lindberg Simonsson Familjebehandlare Karlskrona
Dan Fredriksson Skolkurator Kristianstad
Börje Eriksson Bildlärare Lidköping
Magnus Thunström  Rottne
Anna Engström Regionbibliotekharie Stockholm
Lotten Arkestad Aronsson Förskoleutvecklare Fagersta
Lina Lanestrand verksamhetsutvecklare Rädda Barnen Vänersborg
Britta Dahlin Dagbarnvårdare Österåker
Linda Ohlsson Förälder och 4-9 lärare Simrishamn
Mica Eskil Styderande 
Anki Lindström Lärare i textilslöjd o engelska, Ordf. i Ystad KFUK-KFUM Scoutkår Simrishamn
Birgith Blomquist Fritidspedagog Väckelsång
Mats Holmberg Ombudsman Malmö
Azadeh Kashani Student på Stockholms Universitet Täby
Torbjörn Engström Gymnasielärare Lund
anna karlberg förskollärare ånge
Annika Hessman Rektor Härryda kommun
Karin Lager  adjunkt/doktorand Göteborg
Cecilia Bergstrand Student/Mamma Linköping
Titti Simm Socialsekreterare Göteborg
Marita Frilund Undersköterska/egen företagare Norrtälje
Eva Nilsson Verksamhetsledare barnomsorg/skolenhet Nord St.Olof i Simrishamns kommun
Gertie Ekdahl Axelsson Speciallärare Kungsbacka
monika norell lärare malmö
Ingela Persson Specialpedagog Kristianstad
Eva-Lotta Hultén journalist Ljungskile
Johanna Grundahl Förälder och Förskollärare Östersund
Niklas Hellgren pedagogikstudent Stockholm
Anette Iversen Förälder Västerhaninge
Paula Buckau  Bromma
Dick Olsson Jurist Göteborg
Caroline Olsson Förälder Göteborg
Eva Hillén Ahlström socialarbetare Bräcke
Eva Laurell vårdare tullinge
Lotta Berg Scoutledare Ystad
Kristina Leander-Friberg Lärare i förskolan, 4-barnsmamma Stockholm
Anna Harding Projektledare, fil.mag. och förälder Stockholm
Anna Lindqvist Bergander Doktorand Pedagoiska institutionen Uppsala universitet Uppsala
Lisa Nyberg Konstnär Malmö
Jonas Westin Doktorand Solna
Iwette Rapoport  Varumärkesstrateg Stockholm
Camilla Lundgren sjuksköterska Stockholm
Henrik Dahlin pappa och systemingenjör Lidköping
Love Cederström Student, civ.ing. Teknisk fysik & elektroteknik Linköping
Mia Kempff Bergerstedt Musiker Mörsil
Stephan Nylinder doktorand Göteborg
Ulrika Liljenström Konbstpedagog Lund
Marie Bark civilekonom/förälder Stockholm
Mimmi Lundberg Lärarstudent Göteborg
Tandi Agrell utställningsdesigner Stockholm
Pia Henrik-Klemens spec.ped Landvetter
Titti Bohlin förälder/forskare Västertorp
Karin Heimdahl Socionom Stockholm
Johan Veghed Morbror Stockholm
Lena Johanson Projektkoordinator Falun
Göran Sandberg Produktchef Lund
Frida Gustavsson IT-tekniker Stockholm
Andrea Hermansson folkhälsovetarstudent Göteborg
 
2009-04-27 kl 10.41 - 10 200 underskrifter


Mikael Pettersson Pedagog Umeå
Morgan Hjort Business developer Helsingborg
Maria Karmskog Präst Stallarholmen
cecilia ståhlkrantz speciallärare jönköping
Ingela Hjelm Skoogh Ekonom Tumba
Ylva Thor student, aktiv Lunds samhällsvetarkår Lund & Malmö
Sylvia Länta farmor Njurunda
Emma Nylén Konsult Stockholm
Anne-Marie Elvingson Förälder Varberg
Jessica Lönn  förälder Stockholm
Moa Bjerner Läkare Kalix
Lisbet Lundin lärare Vellinge
Irene Larsson Kulturarbetare/trädgårdsmästare. Alnö.
Elin Lindberg Kyrkomusiker Kvicksund
Nils Numan lärare Nora
Kristina Blombäck lärare Kalix
Evelina Lundberg student Linköping
Anna Zachrisson doktorand Umeå
Rebecka Gustafsson bibliotekarie Kungsbacka
Petra Hasselrot Projektledare och mamma  Tyresö
Tobias Jönsson Teamleader Stockholm
Lena Lindmark markn ass, mamma o bonusmormor Sthlm
Lisa Karinsdotter Pålsson Grafisk formgivare & förälder till två flickor Malmö
Jens Ohlson Småföretagare Örebro
Helena Fernström Lärarstudent  Umeå
Niklas Andersson fritidsledare/lärarvikarie Stockholm
Marcus Albinsson Egen företagare Stockholm
Tomas Eneroth Riksdagsledamot Växjö
Gjertrud Stordal doktorand Trondheim, Norge
Linda Zettergren Wiemer Mammaledig lärarstudent Årsta
Annacarin Leufstedt Journalist och politisk verksamhetsutvecklare Karlskrona och Halmstad
Lotta Leijonhufvud Arbetslös Stockholm
Agneta Mattisson Bojing Konstnär/Designer Kalmar
Johanna Kindahl Malmsjö Mamma och strateg inom Telekommunikation Stockholm
Cecilia Lindberg Mamma Järna
Jesper Larsson Egen företagare Göteborg
Sanna Ulfsparre Student Umeå
Ulrika Andersson fil dr Göteborgs universitet
Thomas Malmsjö HW-Design Engineer Haninge
Gunilla Louwerens förälder! Gnesta
Christina Gidlund  Järfälla
Ronny Ingengör Stockholm
Lotta Holm Specialpedagog Sundbyberg
Ronny Wikh IT specialist Stockholm
Lars Höglund Nätverksadministratör Vaxholm
Rut Wallius Skola Botkyrka
Claes Rogmark Miljöterapeut i skola Sundbyberg
Hanna Tiitus Mamma Stockholm
Annika Lind Informatör och förälder Sundbyberg
Mårten Fredin Pappa Saltsjö-Boo
Ellen Haglund Informatör och förälder Örebro
Lena Malmström barn och ungdomsbehandlare på Grinden Gävle
Anne Forss  
Barbro Lindkvist Musiker/Gitarrlärare Saltsjö-Boo
Maria Persson  Umeå
Eleonor Thorkelsson Lärare och mamma Kristianstad
Tomas Wennström Ordf.kulturnämnden Umeå
Thomas Askeryd Pappa Stockholm
Hanna Johansson Leg. Sjuksköterska Stockholm
Sten O Nilsson Senior Alvesta
Catrin Skoogh mamma/blivande sjuksköterska Vendelsö
Marco Espvall Journalist Stocholm
Karin Albinsson Elevassistent Stockholm
Klas Bergenheim fil dr Göteborg
Karin Larson Skådespelare Umeå
Hanni Ringmar Askeryd Arbetsterapeut Stockholm
Katti Sundelin civilingenjör Karlskrona
Anders Sundelin Civilingenjör Karlskrona
Monika Nilsson journalist/marknadsansvarig Hakkas
Ola Persson Förskollärare Falkenberg
Caroline Järdmo Psykologstudent Göteborg
Ragnar Haake  Umeå
Eva Lundberg speciallärare/handledare Sundbyberg
Lene Mackegård Specialpedagog Sundbyberg
Lena Myrin förskollärare Sundbyberg
Elias Dietrichson Lärarstudent Handen
Ulrica Wallin mamma och kulturarbetare Uddevalla
Moa-Lisa Fransson Ombudsman Mölndal
Camilla Stenfelt förälder och läkare Stockholm
Tony Willner  Vårgårda
Gunilla Josefsson politiker socialdemokrat varekil
Anna Almén Enhetschef / socionom Strömstad
Erika Carlsson  Kungshamn
Caroline Wiman förälder mariehamn
Berit Logren-Berg Förskoleadministratör Kista
Susanne Grönvall Fil Mag.Ersättare i barn- och utbildningsnämnden i Uddevalla kommun Uddevalla
Sofi Hagman Bildlärare Lund
Bo Wahlén Fotolärare Halmstad
Marie Pettersson Linder Högstadielärare Stockholm
Malin Helllblom Grundskollärare eng/sv, mamma, moster Höör
Barbro Eriksson specialpedagog Örnsköldsvik
Ola Persson Förskollärare Falkenberg
Astrid Sund styrer i barnehage Klokkarstua Norge
Anders Svensson folkhögskollärare Vadstena
Gunilla Wigertz Utbildare Kompetenslyftet Norrköping
Marianne Hansen teater och dramalärare Lidköping
Shadi Khorshidi Almviken Användbarhetsexpert Malmö
Marie-Louise Vogel pedagog Tomelilla
Marianne Öberg Förälder Upplands Väsby
Tommy Petersson Studievägledare Landvetter

 
2009-05-01 kl 11.55 - 10 300 underskrifter

David Zetterman Gymnasiestudent Stockholm
Elsa Lindholm Barn- och ungdomspsykolog Stockholm
Bo Wennström Kärlekspilot Luleå
Barbro Holmberg Mamma och Humanist Vällingby
Martin Gustavsson Ekologisk turist Laos
maria edlund studerande stockholm
Karin Eriksson lärare Lind
Inga Bjerre Pedersen specialpedagog Göteborg
Patricia Johansson studerande Luleå
Britt Schönbeck arbetsförmedlare Göteborg
Inga-Lill Schilling Mamma/Undersköterska Alingsås
Åsa Svedenklint förskollärare Jönköping
Karin Karlson Förskollärare Mölndal
Camilla Karlsson Förälder Göteborg
Åsa Hedman Illustratör Stockholm
Camilla Gölstam Kungl. Musikhögskolan adjunkt rytmik och metodik Stockholm
Ulrika Karlsson Sångpedagog Söderhamn
ceci Wickbom lärare/ sjuksköterska järna
Camilla Bergholm Informatör, NCFF Örebro
Kristina Nilsson rektor Norrköping
Annika Dzedina chefredaktör Stockholm
Ulla Rönnelius Olsson Samordnare/förskollärare Varberg
Lisbeth Börjesson Distriktssköterska Varberg
Ragnhild Dominique Wikström musiklärare Norrtälje
Thomas Drost Psykologstudent Stockholm
Hampus Algotsson Studerande/politiker Kristianstad
Kajsa Nordin student Stockholm
Mariah Jansvik student Socialhögskolan och mamma Stockholm
Stig Zandrén Organisationskonsult och samhällsentreprenör Bro
Kerstin Haraldsdotter psykolog Stockholm
Maria Paju Alskog förskollärare/lärarae Uppsala
Niklas Blomqvist Student Stockholm
eva hallstedt f.d.förskollärare,pensionär göteborg
Frida Olofsson Socionom Göteborg
Jonas Skoogh Systemutvecklare Stockholm
Mona Hedström Föräldrautbildare Ömsesidig Respekt Åre
Mikael Löfstrand IT Stockholm
Sarah Lindloff Musiker/Flöjtist Uppsala
Johanna Fors Studerande Kiruna
Tahir Demirtas Boss Göteborg
susanne strömberg Behandlingsassistent/utbildningsledare i Active Parenting Rockneby/Kalmar
Marie Gustafsson Förskollärare Göteborg
Fredrik Ellström Pappa Stockholm
Jojo Tuulikki Oinonen Regissör och gestaltterapeut. Nykvarn
Berit Román Rektor Göteborg
Kenneth Syrén Rektor Montessoriskolan Malmen Borås
Leif Norén Lärare Skövde
Karin Beronius retorikutbildare; fransklärare Älvdalen
Paul Sendow Lärare Västerås
Anneli Engström  Årsta, Stockholm
Christer Nykvist Grundskollärare/SO Hisings- Backa
Barbro Thylander Förskollärare Göteborg
Lina Modig  Kristianstad
Anna Lundh Byggnadsingenjör Kumla
Daniel Modig Bartender Kristianstad
Caroline Wickström  Hässleholm
Hanna Lundqvist Lärarstudent och Mamma Stockholm
Melissa Roos Juridikstuderande Handelshögskolan Borås
Sara Pöntönen Diding  Socionomstudent, förälder Varberg
Rolf Selander Lärare i psykologi och pedagogik Stockholm
mattias karlsson  västra frölunda
Anna Karlsson  västra frölunda
Ulla-Maija Helistén Koponen Förskollärare Göteborg
Johnny Backåker Leg.Sjuksköt. Bollnäs
Siv Backåker Förskollärare Bollnäs
Märta Bergman psykologstudent Göteborg
Georgina Torén Leg psykoterapeut Göteborg
Matilda Nybo Lärarstudent Borås
Carita Sjöberg Larsson Univ.adj. Didaktik Högskolan Kristianstad Krisitanstad
Tova Rud Lastbilschaufför Skövde
Lena Persson Förskollärare Lund
Maria Minogue Karlsson lärare Visby
Tina Örnberg rektor Visby
Åsa Kayser speciallärare Svedala
Jonas Söderberg Pappa Kungsängen
Roger Funhagen Lärare / IT-pedagog Svedala / Malmö
Andreas Ekblad Lärare Ystad
Maria Kayser socialsekreterare för barn Arlöv
Yvonne Ekman lärare Malmö
Thomas Jensen Lärare Svedala
Carl-Axel Kayser Folkskollärare/speciallärare Malmö
Dan Svensson Fritidspedagog Svedala
Ingela Johansson Student och Infoprenör Haparanda
Cecilia Hoff Pappa-Barn Kristianstad Osby
Carin Stern lärare Malmö
Mårten Bergman Pappa barn Kristianstad Kristianstad
Einar Strömblad Programmerare samt www.pappa-barn-kristianstad Kristianstad
Anders Thomasson Systemutvecklare Malmö
Omar Al-damouk Styrelse ledamot pappa-barn.se Huddinge
Anders Bengtsson IT - Säkerhetskonsult Eslöv
tobbe stenvall egen företagare sölvesborg
Hans-Inge Hansson Systemutvecklare Bromölla
Bo Linde Butiksbiträde Malmö
johan ryberg  färlöv 20090522
Magnus Melén Revisor Varberg
Nina Melén Förskollärare Varberg
Jan Melén pensionerad idrottslärare Varberg
Margareta Stern  Hjärup
Berit Lindberg FD Pedagogik Lund
Leonard Ngaosuvan Forskare, Socialstyrelsen (IMS) Stockholm
 
2009-05-22 kl 09.26 - 10 400 underskrifter


Anna-lena Larsson lärare åk 3-6 Grimsås
Inga Johansson mellanstadielärare Forsheda
Rickard Nilsson Pappa-Barn Kristianstad Kristianstad
Maya Appel vårdlärare Upplands Väsby
Lotta Jägervi Psykolog/doktorand i socialt arbete Lund
Bodil Samuelsson lärare Broaryd
Kerstinj Rudman Förskollärare Partille
Agneta Wikström bibliotekarie Lund
Anne-Lie Gårdestig Hälsocoach/förälder Björnlunda
Eva-Lill Thorsson Rektor i förskolan Göteborg
Karen Sörensen Förskolelärare Enskede Gård
Helene Larsson Specialpedagog Lidköping
Lena Lundgren Utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm Stockholm
Li Hummelman Specialpedagog Lidköping
Karin Söderberg barnmorska  Göteborg
Christina Fransson specialpedagog Lidköping
Åsa Olausson skolkurator Lidköping
eva hallstedt pensionär;f.d.förskollärare Göteborg
Ralph Tegge Specialpedagog Lidköping
Anna Ekholm Specialpedagog/fritidspedagog Lidköping
Marianne Källblad Utbildare,handledare Göteborg
vera karic klingborg psykolog göteborg
Charlotte Eriksson psykolog Göteborg
Madeleine Stjärnqvist Specialpedagogo Lidköping
Eva Ödman Skol-förskolepsykolog Göteborg
Wilda Johansson bibliotekarie Åkersberga
maria westberg specialdpedagog lidköping
Benneth Hummelman Controller Lidköping
Curt Sandberg Psykologchef Göteborg
Lisbet Rohdin Skolkurator Lidköping
Lotta Ulvbäck lärare Borlänge/ Falun
Viveka Hallberg Jarflod drama/teaterlärare Vetlanda
Jonathan Hummelman egenföretagare Stockholm
JA Gymnasielärare stockholm
Dan Elfwing Lärarstudent Halmstad
Angelica Berglund Pedagogisk resurs Lidköping
Fredrik Jonsson Fritidspedagog Gävle
Ingrid Persson KBT-terapeut Växjö
Mats Keyet Människa Varberg
Ulrika N Lidström Avd.chef på barn- och ungdomsklinik Karlstad
Hélène Carlsson Skolkurator Lidköping
Johan Lindgren Lantmästare/Rättare BROBY
Magnus Stavbom Ordförande Vänsterpartiet Västervik, Gamleby
Jessica Wallin Lärarstudent Stockholm
Hans Gewe Hansson Teckningslärare/konstnär Växjö
Malin Olinder Psykolog Göteborg
matilda  eskilstuna
Annika Lidhammar Student psykologi Göteborg
Astrid Bergkvist mamma Karlstad
Rickard Nilsson Ordförande i www.pappa-barn-kristianstad.se Kristianstad
Gunnel Bogholt Förskollärare Oskarshamn
birgitta paulin förskollärare stockholm
Ingemar Larsson Vaktmästare Halmstad
Malin Hamrin förälder Sundsvall
Gittan Hamrin Mormor/ Farmor sundsvall
Paula Spångberg Egen företagare Staffanstorp
rosie skoog regionchef  stockholm
Anette alfredsson  Staffanstorp
Jenny Dahl socionom/psykoterapeut Motala
Siv Hågård f.d. bibliotekskonsulent Stockholm
Peter Westöö Fotogram www.saivision.se Stockholm
Karolina Persson Bankjurist Lund
styrbjörn järnegard lärare opinionsbildare Ölands Bettorp
Stoja Ståbis Skötare/ vuxenpsykiatri Värnamo
Mia Lindrand Mamma & Psykiatrihandledare Lund
Adam Danielsson Student Uppsala
Maria Hjort Specialpedagog Lidköping
Janne Mejnå Läkeeurytmist och eurytmipedagog Dalby
Elina Perdahl Student och pedagog Stockholm
Sandra Ylikangas Fritidsledare Stockholm
Mats Perdahl Sociolog och pappa Luleå
Omar Al-damouk Ordf pappa-barn-stockholm huddinge
Anette Lindberg Företagsamt Lärande samordnare Region Halland
Mattias Gustafsson student Göteborg
Kristina Rönneke Verksamhetsutvecklare fsk-skola Göteborg
Natascha Radosavljevic socionom Göteborg
Marianne Alrud-Olson Enhetschef/VFU-samordnare Göteborg
Maud Öhlund Konsumentrådgivare Göteborg
Aldis Einarsdottir Rektor Göteborg
Maria Vidlund Mamma/Rektor  Göteborg
Marcus Gustavsson Vice ordförande för SKTF Göteborg Göteborg
Inga Persson specialpedagog Göteborg
Andrea Knopf assistent Norrköping
Anita T. Bergström Förskollärare/rörelsepedagog piteå
Kristina Zagroba Blivande förälder Göteborg
Bert-Erik Jonsson Fritidspedagog Piteå
Berit Johannesson Rektor Västra Frölunda
Linda Tillman Ekonomi Kristianstad
Anna Eriksson Mamma Göteborg
Kerstin Högsborn specialpedagog Lidköping
Ylva Blomquist undersköterska gustavsberg
Lena Johansson Lärare Södertälje
Caroline Närhi vice ordförande Rädda Barnens distrikt i Göteborg Göteborg
Ann Josefsson Barnskötare Göteborg
Lena Björk mamma och informatör Göteborg
Gunilla Leinsköld Arbetsterapeut Göteborg
Gudhrun Järlebratt f.d Gymnasielärare Göteborg
christina strandberg adjunkt Mölnlycke
Lennart Fransson Brottsförebyggare Göteborg
Linus Schellin Finansanalytiker Budapest
 
2009-06-15 kl 10.54 - 10 500 underskrifter

Anki Qvarsell Rektor Värmdö
Margaretha Boman   universitetslärare pensi.  Stockholm
Leif Larsson förskollärare Kista
yvonne frisk barnskötare värmdö stockholm
Emelie Andersson lärarstudent Växjö
Pia Tingbäck Fredholm Specialpedagog Göteborg
Johnnie Wessman Medlemsansvarig Attention Uddevalla
louise braathen specialpedagog göteborg
Lizette Högfeldt förälder/farmor/mormor Falkenberg
Björn Hoffam  
Håkan Smedja Habiliteringspersonal LSS Lysekil
Leneh Singer/songwriter Uppsala
Karin Tufvander Syv, specialpedagog Ulricehamn
Ariana Pizzignacco Specialpedagog Linköping
Lena kallentoft Petersson Specialpedagog/ rektor Linköping
Gunilla Cederman Förskolärare/resurs Värmdö kommun
Christel Dorch Elevhälsochef Västervik
Madelein Larsson Wollnik Aktiveringspedagog Göteborg
Anne Sjöberg Projektledare i forskningsprojekt Sundbyberg
eytan demir socionom linköping
Karin Persson Aktivitetshandledare Göteborg
Anneli D. Pettersson Entreprenör/Orf. i Attention- Roslagen
carina malmström Barnskötare Värmdö
Jennie Plate Blomberg Gymnasielärare Örebro
Bodil Nordstrand Mamma Köpmanholmen
Peder Johansson Föreläsare,handledare, coach Södertälje
Lars-Åke Kristoffersson Snickare Malung
Marie Leiderman Barnskötare Värmdö
Terese Johansson Forskare Uppsala
Eva Andersson fritidspedagog Stockholm
Anne-Marie Johansson doktorand/pedagogik Örebro
Mårten Bergman Pappa barn Kristianstad Kristianstad
Maude Vahlersvik förskollärare, fil. mag. i pedagogik Kungsbacka
Gunnar Eklöf Lärare Örnsköldsvik
Josefine Knutsen Bloggare Boden
Elisabeth Knutsen Farmare Boden
Eva Engberg Specialpedagog Mölnlycke
anna hellberg kokerska värmdö
Markus Huotinen Plattsättare Värmdö
Julia Bjerleus präst Södertälje
Michael Petri Specialpedagog Linköping
Kate Forsberg-Ringkvist Barnskötare VÄRMDÖ
Jenny Wennblom Förskollärare  Nacka
Boris Eriksson Pappa Källby
Angelica Payano  Stockholm
Fredrik Karlsson  Museipedagog Karlskrona 
madgalena hindrikes förälder fritidsped. medl Attention Åkersberga
Britt-Marie Boulogner Rektor på HV Skola Stockholm
Lena Rydenstam Barnpsykolog/barn -och ungdom spsykoterapeut Stockholm
Karl-Axel Nordström pensionär Mellerud
Kerstin Nordström pensionär Mellerud
Åsa Wågman projektadministratör Kalmar
Omar damouk pappa-barn-stockholm stockholm
Anita Sallnäs Pensionär  Åkersberga
Sanna Sunnerfalk studerande Ludvika
Annika Wähl socionom Norrköping
erica jonsson  vilhelmina
harald jonsson  skellefteå
Jenny Ask mamma/doktorand i naturgeografi Umeå
Per Ask pappa/doktorand i ekologi Umeå
Britt Edenstjärna Ingenjör/kvalitetschef Örebro
Sonja Torsson diakon Morup
Gerhard Nuss farförälder Österåker
Anders Lindquist Chef Älmhult
Inger Olsson Uvebrandt lärare i förberedelseklass Järfälla
gull hogenlid-engström mormor faalun
Kim Hazelius studerande Hanaskog
Marie Astorsdotter Mamma Åre
eva chrysander verksamhetsledare personlig assistans åkersberga
Siv Eriksson Gestaltterapeut/skådespelare/pedagog Uppsala
Raphael Mabo Skribent och lärare personlig utveckling Stockholm
KAROLINA NORMAN Företagare Västerås
Santoshi Fast förskollärare haninge
Louise Seimyr Univ.adj Stockholm
Nesrin Önen tandläkare Västerås
Theddi Faust kyltekniker, ELAJO Nässjö
Kerstin Floberg MHV/BHV psykolog Avesta
Rebecka Koritz Pedagog och terapeut Mexiko
Jonas Askne Rektor Älvängen
Karina Bäfver lärare Svärdsjö
Elisabeth Arnet socionom, Södermalms sdf Stockholm
Henrik Hedman Gymnasielärare Hässleholm
Lilian Sten-Nicholson Konstlarare, BCC Barbados
Jenny Rönngren Journalist Solna
Annelie Jerneryd  Göteborg
Yvonne Nilsson Rektor Varberg
Eyvind Carlström pensionär  Mariefred
Sölvi Hagman Metagog/arbetsledare Hörby
Magdalena Ståhle Psykolog Kalmar
Eva happstadius specialpedagog Göteborg
Staffan Moberg I Centrala resursteamet Åre kommun Järpen
Fredrik Olsson 4-9 Lärare i Ma/NO Göteborg
Ulrika Sandström beteendevetare Varberg
inga-märta bennet mentalskötare solna
Lena Andersson Lärare Skövde
Helena Tallert Lärare Nacka
Kristin Rode sjukhusclown,rytmisk rörelsetrening göteborg
Karin Tiberg mormor/farmor/bl.a.pedagog Fisksätra
Kristina Darfeldt Psykolog Göteborg
Cecilia Jarnerup lärare Åseda
 
2009-08-14 kl 11.41 - 10 600 underskrifter

Helena Hansson översättare Göteborg
Kerstin Thuresson Leg. logoped och Storyteller Ljungskile
Christina Nilsson förskollärare Svenljunga
Linda Lundmark  Socionom/ KBT terapeut Stockholm/ Södermalm
Maria Kronhoff Gymnasielärare Uddevalla
Liselott Svedjeland specialpedagog Göteborg
Bernt Ljungquist Rektor Trollhättan
Ulrike Schmidt barnläkare Degeberga
Christina Almqvist förälder Mölndal
Oskar Bråne Lärare Göteborg
Eva Nycander Specialpedagog Lidköping
Ann Ohlqvist Waldorfpedagog Helsingborg
Jaan Blomberg 4-9 lärare Göteborg
Jeanette Axelsson Försäljningschef Helsingborg
Josefin Nilsson Förskollärare, mamma Rydbäck
Ann Linderoth Art Director Helsingborg
Lotti Norrvide Fabrikschef Helsingborg
Susanne Harrysson ingenjör och förälder Hjärnarp
monika wennberg förskollärare göteborg
Angela Sundström Förälder Helsingborg
mette sjöstedt waldorfförskollärare höör
Rose-Marie Karlsson Förskollärare/it ped Ängelholm
Anders Bjurström VD Borlänge
Kerstin Nilsson Förälder/Förskollärare Hardeberga/Lund
Ann-Charlotte Tennek Entreprenör och egen företagare! Ramlösa
Kerstin thhulin Lärare Götebog
Eva Stenmark Arbetsförmedlingen Helsingborg
Lena Englund HR konsult/coach Göteborg
Martina Persson Specialpedagog Lidköping
Carina Lucas Waldorfpedagog Helsingborg
Helena Olsson Författare Stockholm
Henrik Hultman Pappa och Företagare Karlshamn
Berit Logren-Berg Förskoleutredare Kista
Sten Koritz Mentor och Coach Stockholm
Inger Weström Förälder Malmö
Hanna Ingman Lärare Skåne
Linda Odén Lärare Individuella Programmet Lerum
Petra Utriainen Student barnskötarutbildning Göteborg
Marie Stein student Visby
Tove Nilsson PTP-psykolog Skärholmen
Lena Johansson Förälder Västervik
Lill Siroiney Högskolepedagog och montessoripedagog Lund
Monika Karlsson biståndshandläggare/socionom Stockholm
Eva Silfverswärd Bint tillika mormor Kristianstad
Lena Silfverswärd Mamma Kristianstad
Malin Sjödén lärare Västervik
Mia Iwermo projektassistent UR Stockholm
Morten Bastrup gymnasielärare Stockholm
Sara Borg mamma och folkhälaovetare Norrtälje
Leif Karlsson Musiklärare gÖTEBORG
Mattias Sjöstedt Grafisk formgivare Stockholm
Maria Ohlsson Bildlärare / Specialpedagog Ekerö
Ellinor Sjöström Familjehem, Konstnär & Bonde Torsby
Ann-Sofie Ringstedt Förälder/pers. assistent Avesta
Vasiliki Tsouplaki Lärare Västerås
Susanne Andersson mamma och folkhälsoarbetare stockholm
Per-inge Munter Eurytmist Visby
Hanne Korpi förskollärare Sundbyberg
Kicki Carlé Fil mag Dalarna
Elizabeth Boye  Lund
Victoria Feldhusen förälder Järfälla
Gun Ingvarsson informations- och utbildningssekreterare Umeå
EvaLena Nord Förälder Sundsvall
Cecilia Semmelweis Grundskollärare.Speciallärare stud Falsterbo
Jonnie Elovsson Utvecklare av medicinska utbildningar Lysekil
Marie Bejmar småbarnspedagog Karlshamn
AnnSofie Nordqvit förskollärare Hallsberg
Gunilla Edding Specialpedagog Varberg
Lisbeth Stensson Undersköterska Sveg
Lotta Svensson Handledare Halmstad
Anna Larnefeldt Hjo-Tibro FN-förening Hjo
Joakim Ramstedt Journalist Klövedal
Lisa Boström Förälder Karlstad
eduardo coronado quiroga son teater och film pedagog nynäshamn
Mats Johansson Slöjdlärare Sandviken
Matilda Svensson Bildpedagog Gävle Konstcentrum Gävle
Lena Klaiber Förskollärare-dramapedagog Tranemo
Mats Andersson Tryckaritekniker Forshaga
Sofie Gustafsson socionom Lindesberg
Birgitta Norman Mamma och revisor Ransta
Lisa Vestin Estet och dramapedagog på Kulturskolan Linköping
Michael Aksell Fritidspedagog;Omsorgen Värends Nöbbele
Ingela Aksell Fritidspedagog, Förälder Värends Nöbbele, Växjö
maria stralhed banskötare karlskoga
Pelle Roos fd elevhemsföreståndare Gnesta
Mirelle Hildén Tågvärd/Mamma Märsta
Majlis Lindroos Leg Sjuksköterska Hölö
Karla Sand församlingspedagog Enhörna
Sara Dahlin pedagog Lerum
Jon Petersson Projektkoordinator Göteborg
Hanna Lindström Student Östersund
Nina Söderström lärare Norrtälje
Annlouise Bryneholt Vikberg Rektor Sundsvall
Inger Thungren pedagogista Mölndal
Agneta Eneling primärvårdspsykolog Växjö
Åsa Björkendal Förälder och Förskollärare Huddinge /Stockholm
Hannes Månsson Studerande Karlskrona
Mirjam Eriksson Talpedagog Enköping
Madelene Wilhelmsson lärare -tidigare åldrar Bengtsfors
Millie Rådjursöga Biologstudent Mittuniversitetet Sundsvall

2009-11-02 14.58 - 10 700 underskrifter


Linda Bohlin Mormor Vänersborg
Jeanette nilsson Förskollärare Familjecentrum Hallstahammar
Emelie Wermelin Blivande språklärare Göteborg
Tobias Lindberg Politiker Haninge
Rose-Marie Jonsson Förälder och studerande Delsbo
Andreas Berg Studerande Falun
Ulrika Frivold Fritidspedgog/ Spec ped stud Kungsbacka
David Thåst AD / DoP på Diform Borås
Jenny Fogelquist gymnasielärare och mamma Stockholm
Georgina Torén Psykoterapeut Göteborg
eva cattani barnskötare hallstahammar
Christel Hildorzon Lärare Kvillsfors
Maria Johansson Förälder, Vänsterpartiet Halmstad Halmstad
Glenn Rolin Projektledare Göteborg
Ludwig hallberg Familjebehandlare Sjöbo
Jenny Andersson Konsult,  Älvsjö
Kjell Engkvist lärare Värnamo
Annelie Westberg mamma Örebro
Mari Jagdell Förskollärare Backaryd
Per-Ove Erlandsson Förälder Backaryd
Carl Toshach forskningsinformatör Göteborg
Roland Virdhall Lärare Braås
Anton Karhu Pappa-barn Riks(Ledamot) Malmö
Leif Karlsson Musiklärare Göteborg
Ninna Berndtsson Ekonom Göteborg
Carita Fornander Fil.kand med specialpedagoisk inriktning. Eksjö
Stefan Gissle Specialpedagog Stockholm
zuhal iskir /studerar på fritidsledare hög skolan vid skarpnäck solna
magnus Nyström Vårdbiträde Östhammar
Tina Steen Olsen Beteendevetare, inr. Psykologi, Barn och Ungdom Linköping
Marie Ellinge Socionom, leg.psykoterapeut Kalmar
TomasBeer Fritidspedagog Spånga /Knutbyskolan/Rinkeby/Sthlm
Hans Mattsson Förälder Sölvesborg
Suzanne Linhem Terapeut/konstnär Göteborg
Nina Andersson  egen företagare Nykvarn
Nykvarns Föräldraförening www.nyff.se Nykvarn
kalinka ussing konstvetare Stockholm
Johan Bengtsson Gymnasielärare Göteborg
ulrika öhman sjuksköterska  sundsvall
Kerstin Öjehag speciallärare Grums
Annika Eriksson Förälder Borlänge
Lisbeth Carlsson Psykodramaterapeut Östersund
Samira Tabalo Översättare Östersund
Elizabeth Lindström Bibliotekarie Östersund
Helen Ohlsson Grundskollärare/Webbproducent Stockholm
Kristina Olsson fd Textillärare Ödeshög
marnina häggmark förälder,  Brunflo
Göran Forsberg Rektor Varberg
Ingrid Willén distriktsläkare Östersund
Gunvor Maazon barnbibliotekarie Sollentuna
Åsa Bexelius landskapsarkitekt Stockholm
Johanna Almgren mamma / landskapsarkitekt Göteborg
Maria Blohm Förälder/Föreläsare St.Mellby
Marie Kjellsson Förskollärare/student Töllsjö
Eva Gustafsson 4-9 lärare Bollebygd
Pernilla Jönsson  Kristianstad
Sarah Kerslow Samordnare inom Socialförvaltningen Vallentuna
Linus Hedin landskapsarkitekt Stockholm
Christina Söderberg Förskollärare Eda Kommun
Elisabet Redborn Föräldravägledare Södertälje
mari gadd anderson bildlärare med bokstavsbarn damp o adhd problematik
mari sjöhagen
Paul Reichberg Folkbildare Uppsala
Maria Johannson Leg. Sjuksköterska Eskilstuna
Maria Stigsvala lärare Bollnäs
Joakim Olsson förälder Kristianstad
Lotta nNström Köping
Ann-Christin Sjöblom Kanslist vid montessoriskola Lund
Marianne Persson skolsköterska Falun
Mikael Kähäri socionom Kopparberg
katarina herthelius pensionär strömstad
Anneli Svensson Förskollärare Spånga
barbro hällström usk trosa
Nina Cernold lärare/författare Falun
Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg Karlstad
Björn Carlsson Universitetsadjunkt psykolologi / ordförande i IF Leikin Halmstad
Amanda Öst Förskollärarstuderande  Uppsala
Jörgen Bergerstedt Pappa MÖRSIL
Johanna Ahnström Student Huddinge
mehdi arabi doktorand i pedagogik linköping
Kerstin Labbé gymnasielärare Simrishamn
Cecilia Bäckström Lärare/ Arbetsledare Värmdö
Erik Kojola Professor i barn vetenskap kalix
helena hoskinen mor till två barn göteborg
Hans Klasson Rektor Stöde
Margaretha Boman pensionär förskollärare Stockholm
Max Bolotin Student Malmö
susanna kling förskollärare viskafors
Brita Wahlgren-Lind fd Leg sjuksköterska, polirtiker Helsingborg
Mona Dahlberg pensionerad grundskolelärare Stockholm
Adam.Bertling@skolor.habokommun.se  
Anna Torége förskollärare Vällingby
Jeanette Malmberg Förskollärare, förälder Lysekil
Annette Andeling Volontär Vänersborg
Marika Lidström Förskollärare/ped.utvecklingsledare Järfälla
Berit Eklundh Förskollärare Slutarp
Pär Lindner Pappa Göteborg
Ulla Israelsson utvecklingsledare / mormor Mora
Birgitta Fagerström Förskollärare Stockholm
Annelie Bratteberg Förälder och lärare Sundsvall
tove westerlund var verksam som lärare esbo
 
2010-02-22  22.43 - 10 800 underskrifter  


Lorraine Moberg Adm. handläggare Socialförvaltn. Ljungby
Juhani Kilpeläinen Lärare Örebro
annica glad specialpedagog  bergsjön
Marianne Larsson Förskollärare/Martemeoterapeut Katrineholm
Gerd Pråme Speciallärare Landskrona
Annie Rosenqvist En person/mamma som värnar om barnen och dess intigritet Stockholm
Jon Kaurel  Oslo
Pernilla Lagerlöf Specialpedagog Mölnlycke
Ola Larsson Sjuksköterska Västerås
Helene Säther psykologstudent Sundbyberg
Barry Karlsson Neuropsykolog Uppsala
Anette Gerhardsson FP Liberalerna Arboga
Emmeli Alfarhan  Lidingö
Anna Kristina Östnäs Psykolog/Psykoterapeut Borlänge
Marie Sjögren  Karlstad
Yngve Wallenius, Vårdlärare  Nyköping
Elisabeth Björnberg Förskollärare Lysekil
Förskolan Järpen, Grums (Sweden  
Vidar eriksson säljare stockholm
Daniela Krajnc Tandhygienist Nykvarn
Jon Manker Högskoleadjunkt och forskare Nykvarn
Runa Eriksson Patterman Ekonomiansvarig Stockholm
Mari Zelahn Mamma Nykvarn
Ann Traber  handläggare Stockholm
liselotte ahlgren  nykvarn
thomas nilsson  nykvarn
Tommy Örnfjäder Projektledare och produktägare (IT) Nykvarn
Stina Teir Johansson, Nykvarn  
Kennet Nilsson Förälder Nykvarn
Eva Andersson Språkpedagog Lund
Eva Andersson lärare Nykvarn
Helen Olsson Förskollärare Öckerö
Marie Dereberg Socionom Lund
Jörgen Cronqvist Förälder Malmö
carola selberg stödpedagog Luleå
Markus Dernevik förälder Göteborg
Felicia Sjögren volontär/konstnär Stockholm
Erika Sandberg förskollärare Storuman
Britt Hörnberg Sjukpensionär Umeå
VANJA DANIELSSON MOR/MORMOR ESLÖV
Kristoffer Gustavsson Lärare och fritidspolitiker (MP) Malmö
Marianne Kjellkvist  Sthlm
Nils Westman Hobby psykolog Tumba
Eva Gillström Socialpedagog Nässjö
Anette Lindh- Andersson Socionom Nässjö
Kristina Elgström Personlig assistent och skötare Oskarshamn
Ingrid Karlsson Förskollärare Norrköping
Erik Sandberg journalist Björnlunda
Eva Johansson pensionerad lärare Vara
Barbro Johansson pensionerad lärare Vara
Anita Johansson pensionerad lärare Vara
Elisabeth Flink f.d. lärare Vara
Johan Pelling chefsjurist Uppsala
Marie Andersson Engagerad Förälder Öckerö
Carina Thelandersson Förskolechef Göteborg
Emelie Dickens psykolog Göteborg
Titti Axén Sonesson Medielärare, författare/skribent Lidköping
Sandra Edin Lärarstudent  Umeå
Martin Calissendorff blivande fritidspedagog Umeå
Linnea Eriksson lärarstudent Umeå
Anders Fredin engagerad förälder och projektledare Malmö
marilouise segerbrant  umeå
Sofia Johnson Frankenberg psykolog/doktorand Linköpings Universitet Stockholm
Lollo Lundquist MORMOR/pensionerad lkarsekreterare KÅLLERED
Susanna Lillvik ung vuxen Lomma
Lasse Bengtsson Fritidspedagog Hedemora
Klara Nordström  Göteborg
Douglas Lewrén IT-konsult Malmö
Ewa Langerbeck MAS sjuksköterska Lund
Charlotte Wesslander Verksamhetsutvecklare Göteborg
John Iselidh ingenjör Gävle
Mio Karlernäs lärare Göteborg
Corinna Marino elevassistent/resurspedagog Skarpnäck
Mikael Langfos  Västerås
Linda Bohlin mor,mormor,moster Vänersborg
Anna Andersson Mamma/Egen företagare Göteborg
Ann Nolin Barnpartiet Göteborg
Linda Lundmark KBT terapeut/ Kurator/ Socionom/Yoga instruktör Södermalm Stockholm
Ulrica Henriksson förskol- och grundskollärare Malmö
Sara Kjernholm Förälder/kommunpolitiker/ekonom Åkersberga
Anna Morne Produktionsledare Stockholm
Tina Granqvist Pahlén Förälder Östersund
Michaela Östberg Mamma Avesta
Jessica Keineby teckenspråkstolk Forshaga
Maria Ängsås  Stockholm
Erland Granåsen BMA Karlstad
Hanna Helldén 2 barnsmamma och sjuksköterska Smögen
Maria Nordlöw Lärarutbildare, danspedagog Nacka
Marie Johansson skolkurator  Göteborg
Elisabeth Andersson förskollärare Avesta
Johan Elg Pappa till kille med ADHD Åkersberga
Malin de Wall Förälder Härnösand
Noomi Tingeling Gustafsson Rättsaktivist för barn Göteborg
Pernilla Lindberg undersköterska Nyköping
ellinor neselius eneman förskollärare göteborg
Sofia Söderqvist Beteendevetare Åkersberga
Liselotte Nilsson Förskollärare Åstorp
Hjördis Nilsson Handläggare Huddinge
Johan Hagström Präst och familjerådgivare Lund
Victoria Lillestöl Studie- och yrkesvägledare Sundsvall
 
2010-06-01 kl 19.29  - 10 900 underskrifter

 
Hjördis Nilsson Handläggare Huddinge
Sigrid Nordin Mormor Stockholm
Marina Karlsson    Lärarstudent    Vetlanda
Birgitta Bergkvist    förskollärare    Skövde
Maria Öjhammar    mamma och Fritidspedagog    Skellefteå
Andreas Johansen    Utredare, samhällsanalytiker, författare    Småland
Sarah Wårdemark    kommunikolog, fritidsledare    Gnesta
Helena Eriksson    socionomstudent    Göteborg
Pia-Maria Sohlberg    Mamma till en son med ADHD    Grums
Elisabet Johnsson    skolkurator    Hässleholm
Tove Gustafson    Tecknare    Hägersten
Malin Bring    journalist    Karlsborg
Anna-Sara Rosengren    Samordnare, Kvinnojour    Göteborg
Rebecka Lindberg    Bildlärare    Stockholm
Maria Blomqvist    nyhetstextare    Stockholm
Mathilda Rawley Isaksson    Lärare    Stockholm
Kristina Elgström    personlig assistent    Oskarshamn
Ingrid H-Löfström    Beteendevetare    Lerum
Lena Johansson    fritidsldare/lärarvikarie    Södertälje
nina lundberg    Romska Delegationen    stockholm
Birgit wiklund    förskollärare/specialpedagog    umeå
Britt-Marie Zeylon    utvecklingsledare, grundskola    Ljungby
Yngve Hansson    fd lärare i psykologi    Sundsvall
Anna Bolmsjö    lärare    Göteborg
Lotta Ekdahl    Arbetskonsulent/Coach    Södertälje
Hjördis Nilsson    Handläggare    HUddinge
Rolf Bergling    Fd skolledare    Uppsala
Marja Antonsson    Kvinnojourare och farmor    Västerås
Lennart Antonsson    Farfar    Västerås
Emma Bonér    socionomstuderande    Stockholm
Sandra Ingvarsson    Socionom    Lund
Alexander Holmberg    Chefscoach och pappa    Nacka
Ann-Mari Ståhl    Specialpedagog    Huddinge
Astrid Kaurin    Pedagog    Eskilstuna
Christina Skagert    Pedagog     Karlstad
Sofia Stenström    Författare, kritiker och översättare    Stockholm
Beroz Dehdari    leg Läkare    Stockholm
Marlene Olsson    Undersköterska    Östersund
Suzana Kadiric    förskollärare och ped.mentor    Huddinge
Peje Michaelsson    Psykolog    Falun
sofia söderling förskollärare        kristianstad
Anna Schuber       
Rolf Carlsson    Pensionär    Karlskrona
Bernt Johansson    Fil Mag    Uddevalla
Marina Kind    Pedagog    Karlskrona
Jan-Olof Petersson    Eg företagare / skolpolitiker    Karlskrona
Frida Barkfors    Filmregissör    Köpenhamn
Richard Bjuhr    Student existentiell psykologi    Norrköping
Charlotta Myrén    handledande pedagog    Hallsberg
Ann-Margret Skogsberg    specialpedagog    Bromma
Alvinda Hall    Mamma     Arvika
Camilla Wikblom    Lärare    Falun
Lina Pettersson    Förskollärare    Örebro
Raili Kalms    Administratör    Gävle
Britt Branzell    Förälder    Enköping
Veronica Leek    Socionom & Behandlingsassistent    Östersund
Barbro Westberg    specialpedagog    Kristianstad
Annika Sörensson    Förälder    Göteborg/Tossene
Vanessa Gustafsson    Barnhandläggare, LSS    Stockholm
Maria Lavin    Mamma    Strömsnäsbruk
Anna-Karin Petré    Pedagog/möjliggörare    Götene
Margaretha Dalhamn    Sångerska    Stockholm
Maria Boutros     Förskollärare    Norrköping
Therése Hällström    förälder    Hedemora
Charlotte Rheyneuclaudes    medundersökare fsk    Lidingö
Gunhild Sünger    leg psykolog, leg psykoterapeut    Västerås
Pia Andersson    Universitetslektor    Kristianstad
Maria Stigsvala    lärare    Bollnäs
Charlotte Boqvist    IT-konsult    Göteborg
Marie Lindvall Wahlberg    chef inom förskola/skola    Stockholm
Leif Karlsson    Musiklärare    Göteborg
Marina Halldin Nibell    mamma och hälsovetare    Stenungsund
Anna Aadland    Förälder    V Frölunda
Liselotte Reinholdsson    Lärare    Norrköping
Gun Yllman    Specialpedagog    Stockholm
Anna Tiger    Fil. kand. och förälder    Göteborg
Hanna Lund    Mamma/förskollärare    Stockholm
Erik Forsman        Stockholm
Barbro Stein    F.d Rektor    Hällefors
Maria Håkansson    lärare/psykosyntesterapeut    göteborg
Nina Egnell    marknadsförare    Malmö
Berit Erixon    Waldorfförskolelärare    Märsta
Anders Alfe    Filmlärare och folkbildare    Maglehem
Monica Sandström    Idrottsledare för unga och jobbar i skolan    Bräcke
Maria Arvegård    Psykolog    Örebro
Bitte Wikingskiöld        Munka-Ljungby
Susanne Solenblom    Waldorfförskollärare    Visby
Maria Håkansson    SFI-lärare    Kungälv
Mikael Holvila    fritidsledare    Göteborg
Anna-Erika Löfqvist    Förskolechef    Stockholm
Robert Rehnmark    Människa    Umeå / Oslo
May Julia Nürnberg    mamma/facköversättare    Huddinge 
 

 
 

 

   

gästbok och besöksräknare

Underordnade sidor (1): Dokument för fördjupning
Comments