אלונים - יבשת אירופה


Q. aegilops - אלון התבור [שם נוסף]י
Q. afares/castaneifolia
Q. alnifolia - אלון זהוב
Q. castaneifolia - Chestnut Leaved Oak
Q. hispanica - Hispanic Oak
Q. humboldtii
Q. infectoria - Aleppo Oak, Gall Oak, Lusitanian Oak, or Dyer's Oak
Q. ithaburensis s-sp macrolepis 
Q. libani - אלון הלבנון
Q. pontica - Armenian Oak
Q. semecarpifolia
Q. trojana - Macedonian Oak
Q. virgiliana
Q. vulcanica
Q. warburgii - Cambridge Oak

העץ הטבעי שלנו - האלון ‏האנגלי ‏[גרמנית]‏‏

אלונים בני 1000 ויותר בבריטניה - סרטון

מאמר על האלונים בגינון בגרמניה - אתר Gaten Treffpunkt [מצריך דפדפן עם תרגום למי שלא שולט בגרמנית]

83 מיני אלון - Flora Europaea

Mediterranean Oaks Network - אוקטובר 2000, אתר Euforgen