האלון‏ > ‏

מחקר

דף זה מוקדש לעבודות מחקר בנושאי אלונים
בתי גידול של אלונים בישראל - שקפים מתוך מצגת של ניר הר במשתלה במסגרת יום עיון אלונים, מרץ 2013

מבנה מערכת הקרקע והסלע והדינמיקה של משק המים בבית הגידול כגורמים אקולוגיים עיקריים בתפוצת אלון התבור והאלון המצוי באזור אלונים-מנשה, ניר הר, 2008, [הכניסה נחסמה. עותק יעלה בקרוב] חיבור לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, א. עברית הפקולטה לחקלאות

יצור שתילי עצי יער במיכלים ולימוד גורמים המשפיעים על הסתעפות שורשים, ניר עצמון, 1985, [הכניסה נחסמה. מקווה להעלות עותק בקרוב] חיבור לקבלת תואר מוסמך, א. עברית הפקולטה לחקלאות

האלון - ענת אביטל, 2005, פרק י"א בעבודת המסטר; "אספקטים נבחרים בעיטור הצמחי של האומנות היהודית בתקופות ההלניסטית המאוחרת והרומית הקדומה" [לחיצה על האלון, תוריד את הקובץ למחיצה על המחשב]

יער או פער - התבססות אלון מצוי ביערות האורן בישראלא.רייזמן ברמן, ש. בן יאיר וב. בוקן, 2010, אקולוגיה וסביבה

אלונים 1.1.2012 בגן הבוטני י"ם,