De Boogslag

Een boogslag kun je zien als een aparte vorm van een trek- of duwslag die je voor of achter je maakt. Afhankelijk van welke richting je deze slag op maakt, spreek je van een voorwaartse boogslag dan wel een achterwaartse boogslag.

Boogslag

Belangrijk bij de boogslag is dat je vooral kracht zet vanuit je rompdraai en dat die kracht goed op de kano wordt overgebracht. De effectiviteit is het grootst als deze slag zo veel mogelijk naar buiten gericht wordt uitgevoerd, zeker bij tandemvaren anders kan die slag daar zelfs tegengesteld gaan werken.

Voor solovaarders is de boogslag een belangrijke slag voor koerswijzigingen. Voor tandemvaarders is de boogslag meer een alternatief voor een duw- of trekslag. Wanneer je kano snelheid heeft die je zoveel mogelijk wilt behouden, is de voorwaartse boogslag vaak beter dan een duw- of trekslag.

N.B. De zgn. roerslag is in wezen niet anders dan een voorwaartse slag direct gevolgd door een heel korte achterwaartse boogslag.