Casa Joan Baptista Pons

        Tornar al districte de L'Esquerra de l'Eixample                                                                                                      Tornar a l'ÍNDEX   

- Tipus: Edifici residencial plurifamiliar
- Estil: Modernisme
- Anys de construcció: 1908 - 1909
- Autor: Joan Baptista Pons i Trabal

- Adreça: Balmes, 81 - 81 bis  -  BARCELONA
- D.P.: 08008  - Districte: Eixample  - Barri: L'Antiga Esquerra de l'Eixample  
- Informació:

L’arquitecte Joan Baptista Pons va projectar el 1908 un edifici de la seva propietat, en una parcel·la del carrer Balmes, 81.

Sota l'aparença d'un sol edifici tenim en realitat dos edificis diferents en què un, el número 81, té el doble d'amplada que l'altre, el número 81 bis. La seva façana unitària té tres zones clarament diferenciables: la planta baixa de pedra, amb finestres de l'entresòl amb fines columnes i vitralls, una àmplia zona intermèdia formada per cinc pisos amb balcons de planta sinuosa i baranes de ferro forjat amb elements florals, i un darrer nivell de tancament, que inclou els sobrebalcons del darrer pis i la barana del terrat, coronada per un seguit de pinacles, tot plegat recobert d'una abundosa decoració floral. La composició simètrica es veu trencada pel balcó corregut descentrat del principal, que emfasitza la localització fora de l'eix de simetria de la façana.

Cal destacar, a part de les ornamentacions amb elements de pedra, la forja de les baranes dels balcons i l'esgrafiat del parament de la façana i el minuciós treball d'ornamentació dels elements del coronament. Ha de fer-se notar que pràcticament no hi ha cap tram de façana que no estigui ornamentat amb motius vegetals.

L'edifici del número 81 manté la porta original, mentre que la del número 81 bis va ser substituïda.

- Font: 
Ajuntament de Barcelona – Cercador Patrimoni Arquitectònic  
- Obrir mapa de situació
  
 - Rutes:

 
El Quadrat d'Or
   
    
- Observacions:

. BCIL: Bé Cultural d'Interès Local


Plànol en planta
. Font: Arquitectura Modernista en Catalunya, de R.Lacuesta i A. González
Façana unitària de les dues cases

 - Façana i vestíbuls:

. Façana:


Semisoterrani, entresòl, principal i pisos superiors

   
Baixos amb portal i balcó del principal

Portal del número 81

Porta del semisoterrani,finestra de l'entresòl i portal

Portal del número 81 bis


 
Finestra de l'entresòl amb dues columnes laterals i mènsula
Arc de mig punt del portal
Balcó corregut del principal i dobles del primer pis
 Balcó doble amb llindes esculturades i barana de ferro forjat

Balcons dobles i senzills dels pisos superiorsPisos superiors i coronament


 
Balcó superior i coronament sinuós amb sanefa, medallons i pinacles
. Vestíbul:
Porta de fusta d'accés al vestíbul

Vestíbul del número 81 ...
 

... i del número 81 bis.
 Esgrafiat floral de la paret lateral
 

Porta d'accés a l'entresòl
 Arcs i vidriera de colors
 
Escala de veïns amb sanefa esgrafiada


 - Detalls:

. Façana:


Reixa de ferro de l'arc superior del portal


Topall de la porta


Motius florals ...
... esculturats en pedra.
Escut amb l'any de construcció: 1909


Llinda esculturada de pedra  i barana de ferro forjat
 
Esgrafiats amb ...


... motius florals del ...
 

... parament de la façana.
 

Escut, sanefa i pinacle del coronament
. Vestíbul:

Fanal de ferro forjat

Guixeries del sostre i dels arcs
 

Vidriera de colors amb motius florals
 
Pilar de marbre de l'inici de la escala