Confiteria Reñé

        Tornar al districte de La Dreta de l'Eixample         
    Tornar als Establiments Comercials (Confiteria - Restaurant
)          Tornar a l'ïndex   

- Tipus: Establiment comercial (Confiteria - Restaurant)
- Estil: Modernisme
- Any de construcció: 1910
- Autor: Enric Llardent i Comas (Decorador)

- Adreça: Consell de Cent, 362-364 - BARCELONA
- D.P.: 08009 - Districte: Eixample - Barri:  La Dreta de l'Eixample 
- Informació:

L'any 1892, Antoni Reñé, d'una familia pagesa de Bellpuig, i un soci suís funden la Fábrica de confiteria y bombonería, La Suiza-Reñé, que ocupa els locals de Consell de Cent 362 i 364. L'any 1910 un dels fills d'Antonio trasllada l'obrador al carre Balmes 243 i un altre, Josep Reñé Padrisa, es queda l'establiment de Consell de Cent. Es reforma com a pastisseria amb decoració d'Enric Llardent i Comas. A la mort de Josep, sense descendència, passa al seu nebot Joaquim Sacall Reñé. Per ampliar la sala de vendes, s'amplia la obertura d'accés a la rebotiga, eliminant les vitrines existents i afegint el frontal sobre la llinda.

A la façana, sobre el parament, el frontis que unifica l’alçat de l’establiment en les dues finques, amb el sòcol de marbre rosa, molt vetejat, amb límit superior corbat, l’aplacat de fusta, decorat amb rebaixos i motllures sobreposades, amb emmarcaments ovalats que contenen plafons de vidre pintat per darrera. En els dos laterals amb el text en lletres daurades anunciant els productes i especialitats de la casa. Centrat sobre les obertures un calaix amb estructura de fusta i plafó frontal de vidre pintat pel darrera, amb el text, en lletres daurades, 364 Fca DE CONFITERIA Y BOMBONERIA 362. Dins de les obertures, el llindar de marbre blanc, el sòcol de marbre rosat i, en l’obertura dreta, el tancament amb porta reculada i aparadors laterals amb vidre corbat a l’exterior i gravat a l’àcid a l’interior.

S’accedeix a l’interior per el número 362 i en el primer àmbit, de major alçada: el cel ras i el fris de guix amb relleus que havien estat policromats; el paviment hidràulic, l’aparador de la paret esquerra, amb miralls i lleixes i l’arrambador  de fusta amb baixos relleus. En la separació amb el segon àmbit, l’aplacat de fusta que integra elements de 1910 amb d’altres de l’estintolament per incorporar la rebotiga (mènsules que recolzen un frontal amb miralls bisellats en disposició radial amb les lletres  PASTELERIA gravades a l’àcid). A l’altre zona del local, corresponent al número 364, hi ha una serie de salons on destaquen: l’esgrafiat de les parets, els sostre de vidre, les vidrieres i el mobiliari, en alguns casos originals i en altres respectant l’estil.

El 1980 es restauren els elements exteriors. El 2004 pasa a Joana Ibars, antiga dependenta de la pastisseria, que adapta la botiga com a cafeteria restaurant. La intervenció, projectada per Marta Bacquelaine i amb la intervenció del taller de restauració Vint-Trenta, manté l'exterior i reforma l'interior, sent molt curosos amb el patrimoni modernista existent.

- Fonts: 
Ajuntament de Barcelona - Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels establiments emblemàtics  de la ciutat de Barcelona: https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat
Font d’imatges del comerç de Catalunya: http://www.ficc.cat/228-Restaurant_Rene.html
- Obrir mapa de situació
  
 - Rutes:
      

                                    Ruta del Modernisme  
      
- Observacions:

. BCIL: Bé Cultural d'Interès Local

.
Lluís Reñé, fill de l'Antoni, va ser futbolista (porter) del F.C. Barcelona (del 1911 fins al 1914).

Gràcies a l'amabilitat del personal del Cafè-Bar-Restaurant Reñé, ha estat possible fotografiar, amb tot detall, i publicar l'interior de l'establiment.

Placa Guapos per sempre de l'Ajuntament de Barcelona


Façana amb la terrassa en primer pla

Interior (vista d'un dels salons)
            Etiqueta d'una caixa de bombons dels anys 30

Anunci a la revista Catalunya Gràfica – Octubre 1922
 
                            


 - Façana i interior:
   
. Façana:
Edificis amb la confiteria als baixos
 Façana amb els sòcols de marbre rosa vetejat de blanc, ...
 
Plafó oval esquerra,...


 
... plafó oval central i ...
 
... plafó oval dreta. Suport del tendal desaparegut.

Detall de les motllures de fusta 
Tarja i llinda de la porta

Porta d'accés amb aparadors de vidres corbats
. Entrada:Paviment hidràulic

Detall d'un conjunt de rajoles
. Primer àmbit:
Moble de l'entrada
 
Primer àmbit amb el taulell, l'aparador i l'arrambador
Aparador-prestatgeria
Fris de guix decorat en relleu
 
Marc amb cristallera de separació
Detall dels miralls amb la paraula PASTELERIA
 
Mènsula de fusta amb motiu vegetal
. Segon àmbit:Amb arrambador, mirall i la cuina al fons

Aplic de dos globus amb suport de metall de formes sinuoses
Taulell amb sobre de marbre rosat vetejat de blanc

Clauer de fusta amb llums de metall
Prestatgeries i cuina al fons
 

Curiós gall a l'entrada de la cuina
. Salons:Saló-menjador familiar
Vidrieres angleses
Una altre vista del saló-menjador
Paper pintat de la paret,amb motius florals

Detall d'un moble


Moble anglès amb dos aplics

Sostre de vidre imitant una claraboia 
Detalls del sostre de vidre amb ...
... motius vegetals pintats.

Detalls vegetals pintats en ...

... el sostre de vidre. 
Saló amb arrambador, ... 
... prestatgeria central i , ...

... lateral de fusta de caoba, ... 

... llum amb fulles metàl·liques i enfilalls de peces de cristall, ...

 


... paper pintat en relleu de la paret, ...

... làmpada de cristall del sostre.
 
 
Plafó octogonal de metall amb miralls
Prestatgeria de fusta amb coronament ondulat

Porta vidriera de sortida