Redós de Sant Josep i Sant Pere - Interior

      Tornar a la pàgina principal del Redós de Sant Josep i Sant Pere    
  Tornar a Sant Pere de Ribes    
   
Tornar al Garraf        Tornar a l'ÍNDEX- La capella fou projectada ja en els plànols originals pel Josep Font i Gumà però no s’iniciaren les obres fins el 1909, gràcies a la donació i col·lecta de mossèn Anton Miret i Massó. La capella està construïda amb planta rectangular amb cor i amb coberta sinuosa, típiques de les capelles romàniques, i coronada amb una espadanya.

La capella es va completar  el 1910. Desprès d'haver-se cremat un primer altar barroc originari de l'Església Vella durant la Guerra Civil, l'actual altar de Sant Miquel presideix la capella des de la seva reposició els anys 40. A la dreta de l'altar trobem l'imatge de la Verge nena, venerada per les Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora, conegudes popularment com a Germanes Darderes, que des de 1906 a 2005 es van fer càrrec de l'activitat assistencial.

Els
aspectes més destacables són els vitralls, el sostre de fusta policromada i el terra de paviment hidràulic. No obstant el que destaca per sobre de tot són els vitralls pel seu alt valor artístic i tècnic, sent possible atribuir-los al taller Amigó de Barcelona.

El conjunt de vitralls està format pel que està situat a l'absis de la capella i està compost per tres cossos i representa a la part inferior a tres figures sobre núvols que corresponen a Santa Teresa de Jesús, vestida amb el seu hàbit carmelità de les descalces; al centre Sant Antoni Abat amb el seu hàbit franciscà de color gris fosc i portant al Nen Jesús i a la dreta Lluís IX de França (Sant Lluís), que es mostra sostenint un coixí amb la corona d'espines del Salvador.
Entre mig de l’espai on s’han disposat les tres figures i la resta de cel blau estrellat hi ha una franja al llarg de tot el finestral amb una sanefa de motius geomètrics. Per sobre de la sanefa es mostra un gran cel blau compost per estels de cinc i sis puntes, esferes de colors de diferents mides que representen astres i planetes. Dos vitralls practicables situats a banda i banda de la capella que presenten la mateixa representació de  motius celestes de forma que es dóna continuïtat al tema  iconogràfic del vitrall de l’absis. Rosetó amb motius geomètrics. Al centre hi ha dues figures romboïdals sobreposades que acaben formant una estrella de vuit puntes sobre una tercera estrella, també de vuit puntes, lila i puntes verdes. Totes elles tenen un eix/punt de trobada central comú: una ciba lila. Aquesta composició geomètrica destaca sobre un fons blau i rodejada per una bordura de vidre groc i una segona turquesa.

- El claustre està situat al voltant del pati interior que fa de confluència entre el cos central, les dues ales de llevant i ponent així com la capella. Té una decoració d’estil mudèjar amb arcs escarcers separats amb pilastres construïdes de maó vist. Les parets interiors del pati estan enguixades de color blanc amb quatre inscripcions: “Sens caritat no sabs amar”, “Tanta caritat pots haver com pots voler”, “Qui es en caritat es en gracia de Deu” i “Si no pots donar desitja donar”. Destaca la gran profusió d'arcs i llindes a les obertures, totes elles de maó vist.Vitrall de l'absis de la capella


 - El claustre i altres dependències:

. Planta baixa:


Paviment hidràulic
amb rajoles alternes (flor i gris clapejat)
   
Detall de la rajola amb flor
. Claustre - Planta baixa:

Arcs escarsers amb la legenda (català prenormatiu):
Sens caritat no sabs amar
Tanta caritat pots haver com pots voler
Qui es en caritat es en gracia de Deu
Si no pots donar desitja donar
Vista general dels arcs escarsers del claustre

Galeria amb arcs i obertures

Porta amb llinda de maó vist

Placa amb arc ogival i esglaonat

Placa amb el nom dels benefactors del Redós


Peça de ceràmica semiesfèrica amb el monograma: IHS = Jesucrist
(També es troba aquesta peça a la Casa Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar

Columna amb capitell, arc trevolat i escala per anar a la primera planta
 . Claustre - Primera planta:

Galeria amb finestrals a l'esquerra i obertures a la dreta

Cantonada de la galeria i ...
 ... arc cantoner.

Finestra amb arcs esglaonats i mainell 

Respiradors dels antics dormitoris (actualment tapiats)
 
Arc cantoner de maó vist 

Columnes amb arcs escarsers de la galeria, amb ...
 
... la torre principal (vista per darrere)

Porta amb arc escarcer adornat amb maons vistos
 
 


Paviment hidràulic en forma de creus potençades inscrites en rombes
s
Detall de la rajola hidràulica

Sanefa floral del paviment hidràulic
Sostre de bigues de fusta i pintures florals i vegetals estilitzades
Detall dels cassetons amb dibuixos pintats de vermell 

Paviment hidràulic amb flors estilitzades

Detall de la rajola hidràulica

 

Escala per pujar a la segona planta de la torre
 
Sostre de fusta de la torre amb la biga, els cavalls i les corretges
 


 - La capella:


Altar i a la dreta la Verge nenaVitrall de l'absis amb els personatges abaix, la sanefa al mig i el cel a dalt

Santa Teresa de Jesús


Sant Antoni Abat amb el Nen Jesús


Sant LLuís amb la corona d'espines

Sanefa amb motius geomètrics

Cel amb cibes i estels

Vitralls laterals amb un cel amb gradació de ...
 
... colors, cibes i estels.

 
Rosetó amb formes geomètriques romboidals que formen estrelles sobreposades que convergeixen en un punt central
Paviment hidràulic amb fileres de flors 

Detall de les ...
 

... rajoles.
 
 Sostre de fusta policromada
Sostre i absis amb els
monogrames de Maria i Jesucrist i l'escut antic de Sant Pere de Ribes

Cor, rosetó i la data de construcció: Any 1910
 


 
Capcer amb el rosetó i el campanar d'espadanya