ΚΕΝΤΡΙΚΗ‎ > ‎

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Τα ανθρώπινα δικαιώματα εμφανίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμά μας από τις πρώτες τάξεις στα διδακτικά αντικείμενα της Γλώσσας και της Μελέτης περιβάλλοντος και κορυφώνονται στη Γλώσσα, τη Γεωγραφία και την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή στις δυο μεγαλύτερες τάξεις. Πολλές σχετικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας υπάρχουν και στο εκπαιδευτικό λογισμικό της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.
 

Εκπαιδευτικό Υλικό-Δραστηριότητες
 
 
 
  •  Εγχειρίδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα-Διεθνής Αμνηστία.pdf Προβολή Λήψη
  • Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού με απλά λόγια.pdf Προβολή Λήψη
  • Δραστηριότητες βασισμένες στη UNICEF- Δικαίωμά μου.pdf Προβολή Λήψη
  • "Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια" (βιβλιογραφία για τα Δικαιώματα του παιδιού) Προβολή Λήψη
  • "Παραδοσιακά ελληνικά παιχνίδια και πώς παίζονται"
    http://www.estcomp.ro/~cfg/greek7.html
  • Τα Δικαιώματα του παιδιού (Σχέδιο εργασίας, σελ.76 και 77) Προβολή Λήψη
 
Σύνδεσμοι