Société‎ > ‎01 Système parental‎ > ‎

02 Conte & récit

    Faisant partie du patrimoine immatériel des Bara, les TAKAHOTSY (1) sont des mythes, des récits qui expliquent l'origine du monde, de l'homme, des coutumes, des croyances, des rites, etc. (p503)

    Certains ont été recueillis et publiés comme l'histoire de Ratsimamanga ici et tant d'autres encore à venir sur ce site. D'autres sont encore restées en tant que telles, comme pure tradition orale. C'est le cas du second récit sur les "obligations" des hommes avant de prendre une épouse. Cette histoire a pu être partagé ici grâce à la générosité d'une Bara Zafimanely d'Ilakaka Be qui se trouve à 18 kilomètres d'Andohanilakaka, capitale mondiale du saphir.


"RATSIMAMANGA"

1- Raiky tandaforìe eroy. Ka laha nila ampela amy iñy eñy Tsimamanga, èty Volamakatsiritsy andaforìe etoy atiñana, andaforìe ahandrefa i Tsimamanga eo.

2 - Ka iñy, lafa nandeha ey nañeñy, mana mpanjaka mana mahombe ñ'andaforiny ñy riake eroy ahandrefa, ka… ñy raiky bak'etoy nandeha nila ampela eñy. Ka laha nila ampela eñy ie, nilany ramaramae, ka laha nilainy io, azony.

3 - Eñy ie mandry eñy, ka laha mandry eñy ie, nifitahin'ny mpanjaka raiky nañamato azy eñy io. Farany nandrañitany vary masake, vary masake zany nobokobokoiny, nobokobokoiny dia nataony ano… sepa napetrany an-dala eo. Laha niboaky amy zay Valamakatsiritse ie baka an-traño ao, voa amy ñy tombony. Laha voa amy ñy tombony ie maratsy ie, nanetra añaminy eñy vary masake iñy. Farany moa ñy tombony lafa nandry am-pandrea eo oy, nasindany ñy vany lamaky, nataony ambaniny ñy lamake ao. Ñy ra eñe mandeha avao mañidahida, mañidahida. Farany eo mbo mañeno akoho avao ie, niala tsy teo oy.

4 - Ka laha maraindray ie niboake anakampela eñy.

« Raza, ho, raza !

‑ A ?

‑ Namako oñy niboaky nandeha, tsy hitako ñy nombàny.

‑ Ka ino nandehanany, tsy namatoky ie ?

‑ Aha, tsy namatoky ie.

‑ Jerevo re fa misy raha nahazo azy i zay. »

5 - Jinery amy zay moa, maratsy ie ; enteany ambany lamaky ao misy ra maro.

« Aky ! hoy ñ'ataon-drazany ; e ! vinonon'olo namanao oñy re ka orikoriho amy lala eñy añy. »

Norihiny moa, norihy, tsy hita. Farany, avy an-tanàny eñy ie, ie an-tanà eñy i maty.

« Iaho, hoy ñ'ataon'ny lehilahy, ndra maty aho tsy maty aia fa an-daforìe eñy ro namono ahy. Eñy ampela nirantoviko eñy zay. Zay namono ahy. »

6 - Terake ñ'ampela eñy andaforìe ahandrefa eñy. Laha fa tomañy anany iñy, manao zao reniny :

« Mba sia ! mba sia !

Volamangatsiritse e !

Mba sia ! mba sia !

Volamangatsiritse e !

Tsy nimaty avao fa añy Ndrezatovo ! »

Hoy ie ao. Manao an'izao zaza eñy :

‑ Zay neny inoko zay ?

‑ Zao babanao, hoy ie, vinonony ñ'andaforìe etoy ka andaforìe eroy ñy misy azy.

‑ Eka, hoy i zaza eñy. »

7 - Farany zaza eñy lafa nibebe, namonjy ombiasa.

« Ka io, hoy ñ'ataon'ambiasa… ambiasa…. aoly manao akory ilainao ?

‑ A, hamonoako mpanjaka eroy zay.

‑ A, hoy ñ'ataon'ambiasa eñy, tsy raha ho matenao avao zay fa misy raha maro ñy miamby azy. Misy tantely ; laha voho mitsaky amy rano oñy iha ivoriany ñy tantely iha.

‑ Ka atao akory fandehana amy zao, hoy i zaza eñy ?

‑ Eka, hoy i lelahy iñy ! »

Nembohany amy zao ñ'aoly, nembohany amy zao ñ'aoly iñy. La vita emboke.

8 - Manao an'izao zaza iñy la handeha :

« Masina, masina eha,

Volamakatsiritsy, hoy ie,

Fa ndra atao marañitse ny teñy, hoy ie,

Laha fa aravodravoky amy teñy eo iha,

Halemy iaby raha viniñin-teña ! »

Aravodravony moa raha eñy amin'iñy eo.

9 - Nandeha zaza eñy, tafita avy eñy. Ie avy eñy ie, nipetrake amy vovo fantsakà eñy ie. Laha nipetraka eñy ie, la nandeha ñ'olo mantsaka, mamirapiratse ñy tarehiny añaty rano ao.

‑ Aky ! hoy ñ'ataone ñ'ampela, kay keny ka ampela soa avao aho tean'i lahilahy iñy hatao mpantsaka, atao andevo ! Vakivakiko babaky toy !

Vinakivakiny amy zao babaky iñy moa ; vaky.

‑ A, hoy ñ'ataon'i mpanjaka eñy, mba mandehana ngahy Gonantitse !

Ie nañañy Gonantitsy iñy, enteany intia ñy raha eñy mamirapiratse ñy tarehany.

‑ Kay ! hoy i lehilahy iñy, hoy i ampela eñy, ka hondy tsy raha misy biby masiake ñ'ato fa tarehan'ny zaza reo hitany ato mangarangara soa, ka itoy atahorany eo !

10 - Nijotso avao zalahy iñy, naviombiony ampelambantotse iñy, naviombiony ampelambantotse iñy, la nipolotake ñy tañany raiky ; nisatrofany iaby kila ñy holits'i ampelambantotse iñy. Nandeha amy zao ampelambantotse iñy noly. Avy an-trañony ao ; ka ie an-trañony ao, manao an'izao ie ao :

« Tretriky niondevo oo natao mpanjaka !

Mpanjaka niondevo, nivaliky mpanjaka !

Tretriky niondevo nanjary mpanjaka ! »

Hoy ie, ie ao.

« Nao, ka ino zao lahy ?

‑ Manao an'izao rakembambantotse iñy ie ao : ‘Ñy ondevo, hoy ie, nanjary mpanjaka, ka ñy mpanjaka nanjary ondevo’. »

Mij? mpanjaka iñy ao.

« Nañino iha ato zao, njarahy ?

‑ Aha ! Tsy raha nanino any aho fa nañorikoriky an'i zaza eto avao.

‑ Eka, hoy ñy raiky. »

11 - Ie rey nandeha, nañan-tonda añy ie nombotsombotany aby kida oñy, nombotsombotany aby, tineviteviny aby ñy raha tan-tanà amin-dreo eo. Farany moa nañontany mpanjaka eñy.

« Ia ñy tan-tanà eto ?

‑ A, tsy nisy olo ñ'eto.

‑ Ka ia avao… nanapatapaky an'i raha eto o ?

‑ Asa, Gonantitse avao teto oo.

‑ Ia no teto oo Gonantitse ?

‑ Aha, tsy nisy olo ñy teto, hoy ie, fa zaho raiky avao teto.

‑ Ka ino nahavy nahatapataky an'ie raha eo ?

‑ Tsy hainao ñy sainao taloha, hoy ie ? ñ'anaky ñy mpanjaka, hoy ie, ro nataonao ondevo, ñ'anaky ñy ondevo teanao hatao mpanjaka. Ka mamalike aho, hoy ie, fa be. Ratsimamanga, hoy ie, andaforiny ñy riake, ka Rezatovo andaforiny ñy riake etoy. Izay, hoy ie… mamalike aho fa be, henanike zao, hoy ie. »

12 - Ho izao any ñy fandehany nahavy an'io, ka izay ñy fahaizako azy tsy maintsy ambara aminao.    Pour la traduction et les commentaires, je vous renvoie à la publication du Dr L. Modeste Rakotondrasoa.
"LA PRISON AVANT LE MARIAGE"


   " Fahiny dia nisy lehilahy iray nigadra noho ny ditrany sy fangalarana nataony : halatr’omby. Naharitra taona maromaro tany am-pigadrana izy  

ka rehefa nivaoka ny fonja izy dia niverina tamin’ny fiaraha-monina nisy azy.

    Nahilikilin’ny fiaraha-monina satria efa avy nigadra, olona ratsy fitondra-tena, olona tsy azo antoka… Samy namaritra ny faharatsiany  arak’izany ny fiaraha-monina.

    Nisy Lonaky * (2) teo amin’io tanana io nahatsapa fa nanova an’io lehilahy avy nigadra ion y nandalovany tao apigadrana (aminay Bara ny dikan’ny hoe fonja dia hoe : "mena rindry"). Nahatsapa io Lonaky fa maro ny fihovana hitany tamin’io lehilahy io ary te hanova fomba fijerin’ny fiaraha-monina izy amin’ny toe-tsaina : manilikilika olona avy voafonja.

    Vaha olana hitan’io Lonaky io ato amin’ny fotoan’andro (tsy mifanandrify intsony amin’izao fotoana izao izany vaha olana izany) dia nomeny ho vadiny ny zanany vavy.

    Samy nandray ny tandrifiny azy ny fiaraha-monina. Ny sasany milaza fa :

        - tsy mahazo vady raha tsy efa avy nigadra.

        - Tsy lehilahy raha tsy efa nigadra

        - …

    KANEFA tsy izany ny tian’io tompokevitra io hatongavana fa ny azy dia ilay hoe : FIOVANA no hitany tamin’io lehilahy maditra io rehefa naiditra fonja ary izay no zava-dehibe taminy nahatonga azy nanome vady ny zanany".

Tradition orale Zafimanely d'Ilakaka Be 

TINAHY Dorthine fille de  

RAZAFY Joseph (Lonaky)

* Lonaky : Patriarche, chef de clan ou de lignée, terme respectueux pour s'adresser aux anciens (p 328) (2) 
" IKOBOARIVO "

    Un authentique récit Bara à écouter en ligne :  • Face A (3mn03) : En 1939, Ikoboarivo part en France, A son retour, il constate le vol de ses 20 zébus...      (en dialecte BARA)
  • Face B (3mn11) : A l’occasion d’un mariage, Nahasina et Valotsoa palabrent et énumèrent les zébus pour les festivités... (en dialecte TSIMIHETY)
Sources :
  • ELLI, Luigi. "Dictionnaire ethnologique Bara Français" (2010) Communauté Lazariste de Turin Madagascar  (1) . (2)
  • RAKOTONDRASOA, L Modeste. "LeRatsimamanga, Sire-Point-N'achète" (25.11.2007) in Taloha, numéro 18.