Territoire
“ Dikao mbelahy gnaloha,f’Ihorombe tsy mihemotsy koa ” 

“ Dikao rangahy ny eo aloha fa Ihorombe tsy mihemotra ”

“ Franchis ce qui est devant mon gars, Ihorombe ne recule pas ”