rozhovor rychtáře Josefa Jůzka pro „STRAKONICKÝ DENÍK“

Datum přidání: Apr 12, 2021 4:27:19 PM

Jaký byl začátek radomyšlských baráčnků:

Obec baráčníků v Radomyšli vznikla v nejtragičtější době českého národa 20. století a to koncem roku 1938, přesně 11. prosince 1938 v odpoledních hodinách v hostinci Na Rychtě / přízemí dnešní budovy , kde sídlí Městys Radomyšl/. Právě okleštěnost naší republiky a příklad dobře fungujících spolků ve Velké Turné, Sedlici a Blatné přiměla tenkrát 38 radomyšlských občanů založit tento vlastenecký spolek. Zaregistrován byl až na jaře roku 1939. V této době byla činnost baráčníků postavena na soudržnosti, sdružování, vzájemné pomoci, podpoře a hlavní cíl byl připomínat staročeské tradice, udržování českých moravských i slovenských krojů, tančení české i moravské besedy, hlavně práce s mládeží, pořádání tradičních slavností, baráčnických plesů a také nacvičování divadelních představení pro diváky a tak je tomu doposud.

Kdy jste se stal vy zatím posledním rychtářem:

Funkci rychtáře spolku jsem začal vykonávat v listopadu 2009 po bývalé rychtářce a stále současné člence tetičce Anně Markové od které jsem měl tu čest převzít rychtářské právo. Ještě dnes za ní rád zajdu na radu, neboť si myslím, že to byla dobrá rychtářka a baráčnice tělem i duší.

Na co jste pyšný:

Na co jsem pyšný? Hlavně, že po dobu mého působení si spolek drží svoji úroveň, na kterou můžeme být právem hrdí, nejen v Jihočeském kraji, na to, že se nám daří spolupracovat s dětmi a s mladou chasou , máme mladé členy, kteří zvedají náš věkový průměr. Jsem pyšný na dobrou spolupráci s panem starostou Ing. Peterkou, ze zastupitelstvem a zaměstnanci městyse Radomyšl, bez toho by naše činnost nemohla být tak bohatá, když si vzpomenu, že naši předchůdci dávali korunku ke korunce z vlastní kapsy, aby mohli uskutečnit baráčnický ples, šetřily svoje kroje , protože neměli na pořízení jiných. A my díky dotaci a darům máme dnes přes sto krojů ať už ženských, mužských, dětských, nových nebo starých zachovalých. Není to jenom finanční pomoc, také zázemí a dobrá spolupráce se všemi spolky v Radomyšli, které si vážím.Také jsem pyšný na naše velké akce z poslední doby, na oslavy 100. let výročí založení republiky,naši slavnost v předloňském roce k 80.letům výročí spolku, při kterém jsme rozvinuli nový prapor i na návštěvu kterou nás při této příležitosti poctili bývalý senátor Ing. Josef Kalbáč a poslanec PČR RNDr. Jan Zahradník a na další a další akce. Nakonec musím říci, že všechno je postaveno na práci našich členů, na jejich šikovnosti, ochoty, dobrých nápadů a vztahů , kdyby nebyli ve spolku lidé, kteří chtějí darovat svůj osobní čas ve prospěch druhých můžeme to celé zabalit a na tohle vše já jsem velice pyšný.

V loňském roce ovlivnila vaši činnost pandemie, jak jste se s tím potýkali:

V loňském roce bohužel ovlivnila naši činnost pandemie dost značně. Neboť jak už jsem říkal, do základů naší hlavní činnosti je dáno sdružování a podpora a to nelze v době epidemie dělat naplno.Nejenže jsme nemohli uskutečnit tradiční akce, nemohli jsme ani svojí přítomností podpořit jiné spolky, neproběhly ani základní hodnotící zasedání obcí ani žup. Styk s Veleobcí v Praze byl také omezen. V Radomyšli jsme přece v roce 2020 nelenili a pár akcí stihli. Baráčnický ples se uskutečnil začátkem roku v měsíci únoru, kdy jsme ještě o pandemii nevěděli. V začátcích epidemie jsme pomohli se šitím roušek,při akci, kterou zajišťoval náš pan starosta. Radomyšlská pouť se koná koncem června na Sv. Jana Křtitele, v tu dobu byl koronavirus trochu potlačen a omezení nebyla tak velká, mohli jsme proto připravit baráčnickou výstavu a děti odehrály venkovní zpívané divadélko „ Čert a Káča“. Na podzim se nedalo dělat vůbec nic ale přesto bylo před Vánocemi s úspěchem natočeno vánoční poselství Obce baráčníků v Radomyšli a zveřejněno na sociálních sítí.

Jak vidíte budoucnost :

Vize do budoucna, na to se mě ptalo již hodně lidí, co si můžu ve svém věku přát, samozřejmě že bych byl rád,aby spolek baráčníků vydržel a přežil , proto je potřeba poohlédnout se po mladší generaci, která by vedení převzala. Mladou chasu sice máme, ale ti jsou opravdu mladí, čeká je vzdělávání, práce, rodina, těžko by měli teď čas přebírat všechny povinnosti našeho spolku.Sehnat nástupce to je priorita. Chtěl bych, aby baráčníci v Radomyšli vždy dobře reprezentovali městys Radomyšl i okolí, aby se pořád tančila beseda, která je tady tradicí od roku 1955. Prostě za naším spolkem je za těch 80 let zpět vidět hodně bohatá činnost, kterou nám naši předchůdci přenechali, ve které my pokračujeme a doufám, že i naši nástupci půjdou stejnou cestou. Co se týká současnosti netroufáme si něco plánovat dopředu, ale určité tipy máme. Rádi bychom co nejdříve zdokumentovaly kroje ve formě fotografie. Pokusíme se uskutečnit setkání všech dostupných žijících tanečníků České besedy v Radomyšli a to nebude malý úkol. Od roku 1955 kdy se poprvé tančila to určitě bude dlouhá řada.