Đồ án Chi tiết máy 20182

1. YÊU CẦU VÀ QUY ĐỊNH CHUNG: 
        - Sinh viên phải chủ động xem hướng dẫn/ tham khảo tài liệu, xem các ví dụ trong tài liệu... để làm cho đúng. Sinh viên copy bài, không sửa hết dữ liệu thì mỗi lần phát hiện sẽ  ghi nhận 1 mức cảnh cáo và tạm dừng kiểm tra; lần sau tiếp tục mắc lỗi này sẽ nâng mức cảnh cáo; đến mức cảnh cáo 3 thì sẽ không được làm tiếp đồ án.
        - Theo dõi lịch để kiểm tra. Nếu SV bỏ quá 3 lần kiểm tra theo lịch sẽ không được làm tiếp;
        - Quy định chung về trình bày thuyết minh: THUYẾT MINH yêu cầu ĐÁNH MÁY và IN 1 mặt trên khổ giấy A4, có tiêu đề, số trang, đánh số hình vẽ, mục lục.... Quyển Thuyết minh hoàn chỉnh (nộp cho thầy để đọc duyệt hay kí duyệt) bao gồm: Bìa (theo mẫu thầy đã thiết kế, Merge và Up cùng đầu đề), đầu đề, mục lục, mục lục hình vẽ, các trang thuyết minh...
        - Cách thức làm việc: kiểm tra trực tiếp hoặc thu để kiểm tra; ngoài ra nếu đột xuất thì SV có thể liên hệ qua email baohv.hust@gmail.com
        - Chỉ thu để kiểm tra BẢN CHÍNH THỨC, KHÔNG kiểm tra BẢN NHÁP;
        - Những phần đã kiểm tra (có thể trả lại hoặc không trả lại cho SV) có thể có dấu tích (ü) và chữ ký vào các phần số liệu quan trọng, việc đó là bình thường và không phải thay bằng trang khác;
        - Tình hình bài làm của sinh viên sẽ được cập nhật trên Site, để xem bản theo dõi => Click VÀO ĐÂY 
        - Thời gian giải đáp, kiểm tra đồ án có thể thay đổi (sẽ cập nhật trên site này) nên sinh viên cần thường xuyên kiểm tra.
        - Tài liệu tham khảo và hướng dẫn Click => VÀO ĐÂY

* NỘP bản mềm THUYẾT MINH + BẢN VẼ (sau khi đã được ký duyệt):
Đề nghị các SV đã được ký duyệt TM và bản vẽ, sửa chữa thêm theo yêu cầu (nếu cần) rồi NÉN toàn bộ TM (bản Word) + bản vẽ CAD (A0) và các bản vẽ CAD khác (sơ đồ lực, biểu đồ mô men...) - nếu có => thành 1 file dạng _20182_Ten_MSSV_De.rar rồi gửi vào email baohv.hust@gmail.com

2. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC VỚI NHÓM SINH VIÊN - ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - KÌ 20182:
2.1. PHÁT ĐẦU ĐỀ ĐỒ ÁN: 

* Kì 20182 thầy Hoàng Văn Bạo được phân công hướng dẫn Đồ án Chi tiết máy cho nhóm sinh viên với lịch sẽ phân công cụ thể theo:
        - Sáng thứ TƯ;
Các sinh viên do thầy Hoàng Văn Bạo hướng dẫn chú ý: đầu đề được chia sẻ online, sinh viên 
Click => VÀO ĐÂY để xem phân công đầu đề theo số thứ tự trong danh sách sau đó download, tự in đầu đề. 
=> Đã có vào ngày 19/02/2019;
* Trang bìa thầy đã thiết kế, Merge cho từng sinh viên và Up cùng đầu đề. Click 
Click => VÀO ĐÂY để download và in trang bìa.

2.2. HƯỚNG DẪN, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
Sinh viên Click => VÀO ĐÂY để xem hướng dẫn, yêu cầu và tham khảo các tài liệu cần thiết, sau đó tiến hành làm đồ án cho đúng, đủ. Các SV vi phạm kỷ luật làm đồ án sẽ bị xử lý theo quy ước ở trên.
* Chú ý:
           - Đề nghị SV thường xuyên theo dõi lịch trên Site để thực hiện theo đúng nhóm được phân công.
            - Kết quả kiểm tra bài làm cũng như tình trạng kỷ luật của SV sẽ được cập nhật tại => Click VÀO ĐÂY 

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC PHẦN TÍNH TOÁN, THUYẾT MINH
* Yêu cầu: SV đọc kĩ HƯỚNG DẪN, tài liệu tham khảo, cảnh báo... để làm cho đúng; Quy định chung ở phía trên!

 PhầnLịch giải đáp Lịch thu để kiểm tra  Ghi chú
 Phần TÍNH ĐỘNG HỌC Sáng thứ TƯ (20/02/2019), lúc 08h00 tại D3-306 lúc 10h00-11h00 sáng thứ SÁU, ngày 22/02/2019
Yêu cầu: 
in phần bài làm và đóng cùng tờ đầu đề (SV nào bận có thể nhờ người khác nộp giúp theo đúng lịch)
 => VÀO ĐÂY  và chú ý chọn động cơ điện 3 pha không đồng bộ, rô to lồng sóc của Việt Hung => VÀO ĐÂY 
Kết quả được cập nhật vào bản theo dõi => Click VÀO ĐÂY 
 phần TÍNH THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN Sáng thứ TƯ (27/02/2019), lúc 08h00 tại D3-306 lúc 10h00-11h00 sáng thứ SÁU, ngày 08/03/2019.
Yêu cầu: in phần bài làm gồm phần TÍNH ĐỘNG HỌC và phần TÍNH BỘ TRUYỀN, đóng cùng tờ đầu đề (SV nào bận có thể nhờ người khác nộp giúp theo đúng lịch).
 
 phần TÍNH THIẾT KẾ TRỤC, CHỌN Ổ Sáng thứ TƯ (06/03/2019), lúc 10h30 tại D3-306  Sáng thứ TƯ (13/03/2019), lúc 08h00 tại D3-306.
 
 phần TÍNH THIẾT KẾ KẾT CẤU, VỎ HỘP Sáng thứ TƯ (13/03/2019), lúc 08h00 tại D3-306  

* Thu thuyết minh để kiểm tra (SV nào không nộp sẽ không được tiếp tục làm đồ án): lúc  thứ , ngày  tại D3-306. Yêu cầu: SV in và đóng quyển đầy đủ gồm Bìa, đầu đề, mục lục, toàn bộ phần bài làm (phần bài làm phải có tiêu đề, đánh số trang). Yêu cầu: SV đọc kĩ hướng dẫn, tài liệu thao khảo và ví dụ để làm cho đúng!

HƯỚNG DẪN, GIẢI ĐÁP VÀ KIỂM TRA BẢN VẼ
* Hướng dẫn chung, giải đáp thắc mắc về BẢN VẼ: * Yêu cầu: SV đọc kĩ => HƯỚNG DẪN,

 Phần/ lầnLịch hướng dẫn/ giải đáp  Ghi chú
 Hướng dẫn, giải đáp thắc mắcSáng thứ TƯ, ngày 27/03/2019, lúc 08h00 tại D3-306. 
 Kiểm tra lần 1
Sáng thứ TƯ, ngày 10/04/2019, lúc 08h00 tại D3-306. 
 Kiểm tra lần 2Sáng thứ TƯ, ngày 17/04/2019, lúc 08h00 tại D3-306. 
 Kiểm tra lần 3Sáng thứ TƯ, ngày 24/04/2019, lúc 08h00 tại D3-306. 

2.3. KÝ DUYỆT THUYẾT MINH + BẢN VẼ: 
    + SV nộp TM lần cuối cùng (chỉ thu những SV đã có kiểm tra bản vẽ) vào  thứ ngày  tại D3-305;
    + Ký duyệt bản vẽ (chỉ áp dụng cho các SV đạt Thuyết minh và có tham gia các lần kiểm tra bản vẽ):

Comments