Đồ án Chi tiết máy 20172

* YÊU CẦU VÀ QUY ĐỊNH CHUNG: 
        - Sinh viên phải chủ động xem hướng dẫn/ tham khảo tài liệu để làm cho đúng. Sinh viên copy bài, không sửa hết dữ liệu thì mỗi lần phát hiện sẽ  ghi nhận 1 mức cảnh cáo và tạm dừng kiểm tra; lần sau tiếp tục mắc lỗi này sẽ nâng mức cảnh cáo; đến mức cảnh cáo 3 thì sẽ không được làm tiếp đồ án.
        - Theo dõi lịch để kiểm tra. Nếu SV bỏ quá 3 lần kiểm tra theo lịch sẽ không được làm tiếp;
        - Quy định chung về trình bày thuyết minh: THUYẾT MINH yêu cầu ĐÁNH MÁY và IN 1 mặt trên khổ giấy A4, có tiêu đề, số trang, đánh số hình vẽ, mục lục....
        - Cách thức làm việc: kiểm tra trực tiếp hoặc thu để kiểm tra; ngoài ra nếu đột xuất thì SV có thể liên hệ qua email baohv.hust@gmail.com
        - Chỉ thu để kiểm tra BẢN CHÍNH THỨC, KHÔNG kiểm tra BẢN NHÁP;
        - Những phần đã kiểm tra (có thể trả lại hoặc không trả lại cho SV) có thể có dấu tích (Ö) và chữ ký vào các phần số liệu quan trọng, việc đó là bình thường và không phải thay bằng trang khác;
        - Tình hình bài làm của sinh viên sẽ được cập nhật trên Site, để xem bản theo dõi => Click VÀO ĐÂY
        - Thời gian giải đáp, kiểm tra đồ án có thể thay đổi (sẽ cập nhật trên site này) nên sinh viên cần thường xuyên kiểm tra.

* NỘP bản mềm THUYẾT MINH + BẢN VẼ (sau khi đã được ký duyệt):
Đề nghị các SV đã được ký duyệt TM và bản vẽ, sửa chữa thêm theo yêu cầu (nếu cần) rồi NÉN toàn bộ TM + bản vẽ CAD (A0) và các bản vẽ CAD khác (sơ đồ lực, biểu đồ mô men...) - nếu có => thành 1 file dạng _20172_Ten_MSSV_De.rar rồi gửi vào email baohv.hust@gmail.com

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC VỚI NHÓM SINH VIÊN - ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - KÌ 20172:
I. PHÁT ĐẦU ĐỀ ĐỒ ÁN: 

* Kì 20172 thầy Hoàng Văn Bạo được phân công hướng dẫn Đồ án Chi tiết máy cho 2 nhóm sinh viên như sau:
        - Nhóm 1: chiều thứ hai;
        - Nhóm 2: chiều thứ tư;
Các sinh viên do thầy Hoàng Văn Bạo hướng dẫn chú ý: đầu đề được chia sẻ online, sinh viên 
Click => VÀO ĐÂY để xem phân công đầu đề theo số thứ tự trong danh sách sau đó download, tự in đầu đề. 
=> Đã có vào ngày 01/02/2018;

II. HƯỚNG DẪN, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC, KIỂM TRA VÀ KÝ DUYỆT
* Chú ý:
           - Đề nghị SV thường xuyên theo dõi lịch trên Site để thực hiện theo đúng nhóm được phân công.
            - Kết quả kiểm tra bài làm cũng như tình trạng kỷ luật của SV sẽ được cập nhật tại => Click VÀO ĐÂY 
1. HƯỚNG DẤN: Click => VÀO ĐÂY để xem hướng dẫn, yêu cầu và tham khảo các tài liệu cần thiết, sau đó tiến hành làm đồ án cho đúng, đủ. Các SV vi phạm kỷ luật làm đồ án sẽ bị xử lý theo quy ước ở trên.

2. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC, KIỂM TRA VÀ KÝ DUYỆT
* Yêu cầu: SV đọc kĩ HƯỚNG DẪN, tài liệu tham khảo, cảnh báo... để làm cho đúng; Quy định chung ở phía trên!
    + Phần TÍNH ĐỘNG HỌC: Xem kĩ hướng dẫn để làm cho đúng => VÀO ĐÂY  và chú ý chọn động cơ điện 3 pha không đồng bộ, rô to lồng sóc của Việt Hung => VÀO ĐÂY 
        - Nhóm 1 (lịch chiều thứ hai): 
            => thu phần TÍNH ĐỘNG HỌC để kiểm tra: thứ ba, ngày 06/02/2018 lúc 8h00-8h30 tại D3-306. Yêu cầu: SV in phần bài làm + đầu đề và đóng thành tập để nộp (SV nào bận có thể nhờ người khác nộp giúp);
        - Nhóm 2 (lịch chiều thứ tư): 
            => thu phần TÍNH ĐỘNG HỌC để kiểm tra: thứ ba, ngày 06/02/2018 lúc 8h00-8h30 tại D3-306. Yêu cầu: SV in phần bài làm + đầu đề và đóng thành tập để nộp (SV nào bận có thể nhờ người khác nộp giúp);
    + Giải đáp thắc mắc phần TÍNH THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN:
        - Nhóm 1 (lịch chiều thứ hai): 14h00 thứ hai (26/02/2018) tại D3.306;
        - Nhóm 2 (lịch chiều thứ tư):  14h00 thứ tư (28/02/2018) tại D3.306;
    + Giải đáp thắc mắc phần TÍNH THIẾT KẾ TRỤC, CHỌN Ổ:
        - Nhóm 1 (lịch chiều thứ hai): 14h00 thứ hai (19/03/2018) tại D3.306;
        - Nhóm 2 (lịch chiều thứ tư): 14h00 thứ tư (21/03/2018) tại D3.306;
    + Giải đáp thắc mắc phần TÍNH THIẾT KẾ KẾT CẤU, VỎ HỘP:
        - Nhóm 1 (lịch chiều thứ hai): 14h00 thứ hai (19/03/2018) tại D3.306;
        - Nhóm 2 (lịch chiều thứ tư): 14h00 thứ tư (21/03/2018) tại D3.306;
* Thu thuyết minh để kiểm tra: ... tại D3-306. Yêu cầu: SV in và đóng quyển đầy đủ gồm Bìa, đầu đề, trang cho điểm, mục lục, toàn bộ phần bài làm (phần bài làm phải có tiêu đề, đánh số trang). Yêu cầu: SV đọc kĩ hướng dẫn, tài liệu thao khảo và ví dụ để làm cho đúng! 

* Hướng dẫn chung, giải đáp thắc mắc về BẢN VẼ: * Yêu cầu: SV đọc kĩ => HƯỚNG DẪN,
        - Nhóm 1 (lịch chiều thứ hai): 14h00 thứ hai (23/04/2018) tại D3.306;
        - Nhóm 2 (lịch chiều thứ tư): 14h00 thứ tư (02/05/2018) tại D3.306;
Kiểm tra BẢN VẼ:
        - Nhóm 1 (lịch chiều thứ hai): 14h00 thứ hai (07/05/2018) tại D3.306;
        - Nhóm 2 (lịch chiều thứ tư): 14h00 thứ tư (09/05/2018) tại D3.306;
Kiểm tra BẢN VẼ: 
        - Nhóm 1 (lịch chiều thứ hai): 14h00 thứ hai (14/05/2018) tại D3.306;
        - Nhóm 2 (lịch chiều thứ tư): 14h00 thứ tư (16/05/2018) tại D3.306;
Ký duyệt THUYẾT MINH + BẢN VẼ (lần cuối): SV nộp TM lần cuối cùng (chỉ thu những SV đã có kiểm tra bản vẽ) vào ...;
        => ký duyệt bản vẽ (lần cuối) ... tại D3-306;


Comments