THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN CHI CSSKBĐ

I/ SAU KHI XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BHXH  TỈNH LÀO CAI BHXH TP SẼ TIẾN HÀNH CHI NỐT PHẦN KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU CỦA NĂM 2014 ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG, ĐỀ NGHỊ CÁC TRƯỜNG VÀO TẢI BIỂU MẪU THANH TOÁN VÀ KIỂM TRA ĐỐI CHIẾU ĐỦ CHỨNG TỪ SAU TRƯỚC KHI MANG LÊN BHXH THANH TOÁN:

01.  Hợp đồng thanh toán CSSKB Đ năm (02 bản)

02.  Thanh lý HĐ CSSKB Đ năm 2014 (02 bản)

03. Phụ lục hợp đồng (02 bản) nếu trường nào không đủ ĐK chi năm 2015 thì chỉ in PL 01

04.  Mẫu 03- quyết toán kinh phí CSSKB Đ (03 bản)

05.  Mẫu 01 giấy đề nghị thanh toán CSSKBĐ (01 bản) (chỉ trường nào có Nhân viên y tế)

06.  Mẫu 03 - học sinh thuộc đối tượng khác (nếu có với các trường đủ ĐK chi năm 2015 nhập số liệu học sinh vào mục 2.1 phụ lục số 03)

07.  Mẫu số 02 - Biên bản đối chiếu kinh phí CSSKBĐ giữa cơ quan BHXH & nhà trường ( 02 bản)

            Để hướng dẫn cụ thể, toàn bộ biểu mẫu và văn bản triển khai đề nghị nhà trường tải về từ file nén "TTTTCSSKBĐ" ở mũi tên phía dưới.                  

 Lưu ý các biểu mẫu đã có số liệu các trường không chỉnh sửa trường nào không có số tài khoản để giao dịch làm văn bản đề nghị chi tiền mặt, BHXH sẽ thống báo chi vào 1  ngày ấn định yêu cầu các trường đến đúng ngày tránh để tồn quỹ. Các trường ký biểu mẫu và nộp trước ngày 30/9/2015.

 
                              các trường có vướng mắc xin liên hệ trực tiếp với ông Lương Sơn Hà (SĐT: 0967 550 055)
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Aug 26, 2014, 6:08 PM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 22, 2015, 6:09 PM
Ĉ
DK04.xls
(18k)
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Nov 29, 2015, 6:05 PM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 24, 2015, 7:42 PM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 27, 2015, 6:38 PM
ċ
TT CSSKBĐ.rar
(237k)
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Oct 14, 2015, 7:15 PM
Comments