THÔNG BÁO

I/ THỰC HIỆN VIỆC TRÍCH THÙ LAO ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ THU BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH CỦA NHÀ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI, BHXH TP THÔNG BÁO ĐẾN 09 TRƯỜNG HỌC CÓ TÊN DƯỚI ĐÂY:
1. Trường TH Lê Văn Tám
2. Trường THCS Kim Tân
3. Trường THCS Bắc Cường
4.Trường Tiểu học Duyên Hải
5. Trường TH Kim Đồng
6. Trường THPT số 1
7.Trường TH Lê Ngọc Hân
8. Trường Th Pom Hán
9. Trung tâm dạy nghề GDTX TP

Các trường có tên trên đề nghị vào lấy biểu mẫu theo file excel : "Mau C66-chi thu lao 4%" ở phía dưới kiểm tra các thông tin, in làm 2 bản gửi lại BHXH chậm nhất vào ngày 25 tháng 5 năm 2016 để BHXH TP có đủ hồ sơ thanh toán. 

 

 
                              các trường có vướng mắc xin liên hệ trực tiếp với ông Lương Sơn Hà (SĐT: 0967 550 055)
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Aug 26, 2014, 6:08 PM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 22, 2015, 6:09 PM
Ĉ
DK04.xls
(18k)
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Nov 29, 2015, 6:05 PM
ċ
HD BHYT HS.rar
(200k)
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
May 23, 2016, 9:05 PM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
May 24, 2016, 12:57 AM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 27, 2015, 6:38 PM
ċ
TT CSSKBĐ.rar
(237k)
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Oct 14, 2015, 7:15 PM
Comments