Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Lào Cai thông báo

ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THANH TOÁN KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU VÀ TIỀN THÙ LAO TRONG CÔNG TÁC THU NỘP BHYT HỌC SINH NĂM 2014 BHXH TP CUNG CẤP BIỂU MẪU VÀ ĐỀ NGHỊ CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP LÀO CAI THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG SAU

Để thống nhất số liệu và ký hợp đồng thanh toán tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học đề nghị các trường đối chiếu với cơ quan BHXH thành phố trước khi ký. Riêng các đối tượng đã được cấp thẻ theo đối tượng khác đề nghị thanh toán CSSKBĐ đề nghị các trường tổng hợp theo đúng biếu mẫu 01/CSSKBĐ công văn số:481/BHXH-PT ngày 04 tháng 04 năm 2014 của BHXH tỉnh Lào Cai và kèm theo File excel định dạng chuẩn bằng phông chữ .Vntime để BHXH TP có căn cứ thẩm định thanh toán. 

HIỆN TẠI CÒN MỘT SỐ TRƯỜNG CHƯA KÝ QUYẾT TOÁN CSSKBĐ NĂM 2013 mẫu số  03-QT và TLHĐCSSKBĐ đề nghị ký và gửi ngay về BHXH TP để quyết toán.

Mọi thắc mắc liên hệ bộ phận thu BHXH TP qua số ĐT: 0203 823 990

ĐỂ TẢI BIỂU MẪU VUI LÒNG ẤN VÀO MŨI TÊN BÊN DƯỚI
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Aug 26, 2014, 6:08 PM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Apr 3, 2014, 11:55 PM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Aug 27, 2014, 2:10 AM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Aug 14, 2014, 7:12 PM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
May 6, 2014, 6:14 PM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Dec 29, 2014, 1:21 AM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Apr 3, 2014, 11:56 PM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
May 6, 2014, 6:16 PM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Apr 3, 2014, 11:55 PM
Comments