THÔNG BÁO

Thực hiện nội dung chi chăm sóc sức khỏe bân đầu cho học sinh năm học 2015 - 2016 để nghị những trường học có đủ điều kiện trích chuyển kinh phí chi CSSKBĐ làm thủ tục theo quy định hồ sơ thẩm định nộp trước ngày 20 tháng 10 năm 2016.
Mọi thủ tục biểu mẫu được đính kèm file TT CSSKBĐ.rar phía dưới
                   các trường có vướng mắc xin liên hệ trực tiếp với ông Lương Sơn Hà (SĐT: 0967 550 055)
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Aug 26, 2014, 6:08 PM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 22, 2015, 6:09 PM
Ĉ
DK04.xls
(18k)
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Nov 29, 2015, 6:05 PM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
May 24, 2016, 12:57 AM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 27, 2015, 6:38 PM
ċ
TT CSSKBĐ.rar
(33k)
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 22, 2016, 3:11 AM
Comments