Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Lào Cai thông báo

ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THANH TOÁN KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU VÀ TIỀN THÙ LAO TRONG CÔNG TÁC THU NỘP BHYT HỌC SINH NĂM 2015 BHXH TP CUNG CẤP BIỂU MẪU VÀ ĐỀ NGHỊ CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP LÀO CAI THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG SAU

BHXH thành phố đã có văn bản số 216/BHXH hướng dẫn tạm thời về việc trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu năm 2015. Đề nghị nhà trường thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn để tiến hành làm thủ tục thanh toán kinh phí CSSKBĐ cho học sinh.

Lưu ý: - nhấn chuột vào mũi tên để lấy văn bản cần sử dụng                                                              - Từ năm 2015 kinh phí chi thù lao và chăm sóc sức khỏe ban đầu cơ quan BHXH chỉ chuyển khoản không chi bằng tiền mặt.

Mọi thắc mắc liên hệ bộ phận thu BHXH TP qua số ĐT: 0967550055
ĐỂ TẢI BIỂU MẪU VUI LÒNG ẤN VÀO MŨI TÊN BÊN DƯỚI
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Aug 26, 2014, 6:08 PM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
May 10, 2015, 6:22 PM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Jul 27, 2015, 9:04 PM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Jul 27, 2015, 9:02 PM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Jul 27, 2015, 9:01 PM
Comments