ยินดีต้อนรับสู้โรงเรียนบ้านตั้งใจ ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

   ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยม 12 ประการ >>>>  คลิก download   เผยแพร่เมื่อ 27 ส.ค. 2013
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร มาเรียนรู้ไปด้วยกันได้ ใน 3 นาที 
   ผลงาน "ลงแขก" ร่วมกันสื่อสารสังคม โดย น้อง Animator จาก เทศกาล Animator Festival
   Support by มูลนิธิ สยามกัมมาจล ธนาคาร ไทยพาณิชย์
   ดูแลการผลิต โดย SpUtNiK tales Co., Ltd. กิจการแอนิเมชั่นเพื่อสังคม

download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมือง

http://www.moe.go.th/moe/th/office/plan2557.pdf

http://www.plan.obec.go.th/download/e-book%20N2557.pdf
 
http://oa.kapook.com/king
จำขึ้นใจ
ผลงานคุณครู สพม.๘
http://www.airpano.ru/files/Shanghai-China/m-2?from=singlemessage&isappinstalled=0
http://virtual.mediaobec.com/
http://www.airpano.com/List-Aerial-Panoramas.php  •      -แบบทดสอบสุขภาพจิต
     (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)
    Comments