ประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์

 • แบบรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ แบบรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเร ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2557 07:36 โดย กรณัฐ รัตนยรรยง
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบพหุฯ โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และ นักเรียน)   กิจกรรมการดำเนินงาน ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2557 07:34 โดย กรณัฐ รัตนยรรยง
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

ประมวลภาพกิจกรรมภาษาไทย

 • กิจกรรมสร้างสื่อ E-Book ต้องการชมภาพบรรยากาศกิจกรรมคลิกที่รูปภาพครับ          กิจกรรมการสร้างสื่อE-Book  เสริมการเรียนรู้
  ส่ง 3 ม.ค. 2557 08:01 โดย กรณัฐ รัตนยรรยง
 • การสร้างสื่อเสริมการอ่านภาษาไทยฯ              ต้องการชมภาพกิจกรรม คลิกที่รูปครับ กิจกรรมสร้างแบบทดสอบและสื่อเสริมการอ่านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  ส่ง 3 ม.ค. 2557 07:55 โดย กรณัฐ รัตนยรรยง
 • การทดสอบการอ่านฯ ต้องการชมภาพกิจกรรมคลิกที่รูปภาพ  บรรยากาศของคณะทำงานการดำเนินการโครงการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2556
  ส่ง 3 ม.ค. 2557 07:51 โดย กรณัฐ รัตนยรรยง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
   
   
   
 

http://blog.wunjun.com/Thailanguagehome
https://sites.google.com/site/asianonlineclassroom/


Comments