เว็บบอร์ดโรงเรียนบ้านหนองโพด

ข่าวราชการ

ข่าวด่วนออนไลน์

 

แนะนำบุคลากร

นายยุทธศิลป์ พลเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุวคนธ์ ยังอยู่
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมจิต พายุบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางทองคำ บรรณะศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
 

อุณหภูมิ

 

ราคาทองคำวันนี้