โรงเรียนบ้านหนองกุงตั้งอยู่บ้านเลขที่ 255  หมู่ที่ 5  บ้านหนองกุง  ตำบลเสือโก้ก  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 
               คำขวัญ  ::  ความรู้ดี มีจรรยา พัฒนางาน ประสานชุมชน  

          จัดการศึกษาได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กำลังทดสอบเว็บไซด์ตัวใหม่คลิกที่นี่
 

กิจกรรมที่ภาคภูมิใจ


                 
                                            
        
     นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุงร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ร่วมกับชุมชนทั้ง    4  หมู่บ้าน  เมื่อวันที่  3-5  มิถุนายน  2555
 
 

 
     โรงเรียนบ้านหนองกุง  ต้อนรับคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานครและชุมชนหนองกุง เพื่อจัดซื่อเครื่องขยายเสียงและสร้างห้องสมุดโรงเรียน
 
 
  
      
    นายสงวน  เย็นวัฒนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2555  เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15  ปี  อย่างมีคุณภาพ
 
 
 
       นักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๑  ระดับชาติ กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ได้รับเหรียญทองแดง
 
 
 
  
                    
     นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมในงาน   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๑  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ      คือกิจกรรม  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 
 
 
 
 
 
     ต้นมะพร้าวประหลาด  แตกยอดคล้ายกับหัวพญานาค  บริเวณสวนเศรษฐกิจ      พอเพียง  โรงเรียนบ้านหนองกุง 
 
 
 
 
 

กิจกรรมผ่านเฟสบุ้คของโรงเรียน

 

บุคลากร

 
 นายประยงค์ ปุตุรงค์
 
 นายสำราญ  ปะติเพนัง
 
 นางเสวียน  ประวรรณถา
 
 นางบัวผัน ปะติเพนัง
 
นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 นางเสาวนีย์  วิลาลัย
 
 นายทองสุข  ประพันธมิตร
 
 นางสายทอง  ปาปะไพ
 
 นางวรรณิตา   ศรีบานชื่น
 นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว