วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1

  •      หน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
  •      หน่วยที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์
  •      หน่วยที่ 3 การจัดการสารสนเทศ
  •      หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่ง...ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการสร้าง google sites จาก YouTube ด้านล่างนี้ แล้วฝึกปฎิบัติจริง
เริ่มจากการสมัคร G- Mail :: ขั้นตอนตามการสมัครคลิกลิ้งที่ครูแปะไว้ให้ -::- https://bit.ly/2oNQ6aR -::-
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างเว็บไซต์ด้วย google sites #1 | การสร้างเว็บไซต์ด้วย google sites แบบคลาสสิค
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเว็บไซต์ด้วย google sites #2 | การแก้ไขหน้าเว็บ
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย google sites #3 | การแก้ไขธีม สีและแบบอักษร
 สอนสร้าง Google sites เบื้องต้น

 การใช้งาน Google Sites แบบรวบรัด EP1 
 การใช้งาน Google Sites แบบรวบรัด EP2 
 การใช้งาน Google Sites แบบรวบรัด EP3 
 ตกแต่ง Google Sites ด้วย slide show 
 การเพิ่มเมนูแนวนอน Google site
 ตอน 1 การสร้างไซต์จาก google sites 
 ตอน 2 การสร้างไซต์จาก google sites 
 ตอน 3 การสร้างไซต์จาก google sites 
 ตอน 4 การสร้างไซต์จาก google sites 
 การใส่ตัวนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ Google sites
 ทำสไลด์ภาพวิ่ง บนหน้าเว็บของ Google Site
 ดึงเนื้อหาจาก แฟนเพจ Facebook  Google Site 

Comments