ผลงานครู

การสร้างเว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม CyberLink PowerDirector 15 
ปีการศึกษา 2554 -  2561 
    1. ลิ้งสำหรับดูผลงาน https://www.youtube.com/user/mychowthaisong/videos?view=0%2F
ปีการศึกษา 2562
    2. ลิ้งสำหรับดูผลงานhttps://www.youtube.com/channel/UCtfLRQKHNH7uWNb6Rno4srQ?view_as=subscriber
หน้าเว็บย่อย (1): ปฎิทินการสอน
Comments