HỌC HÀNH‎ > ‎

Phần mềm giải bài tập quy hoạch tuyến tính

Ðây là  URL Download
http://www.4shared.com/file/TocOQ86d/QHTT.html

Chương trình là một công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho bạn trong việc giải các bài toán quy hoạch tuyến tính với các tính toán phức tạp, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Chương trình có giao diện thân thiện dễ sử dụng. Kết quả bài toán sẽ được in ra màn hình xuất ngay phía dưới và bạn có thể tuỳ ý nhập thêm dữ liệu cho kết quả xuất ra. Kết quả này sau đó có thể được lưu lại thành tập tin hay in ra máy in tùy ý.

                 Chương trình hỗ trợ cho việc giải bốn dạng bài toán quy hoạch tuyến tính cơ bản là :

·          Bài toán quy hoạch tuyến tính giải bằng phương pháp đơn hình.

·          Bài toán đối ngẫu

·          Bài toán vận tải

·          Bài toán sản xuất


Comments