ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแม่งูด ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 6 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โทร : 08-7182-7397 (ผอ.โรงเรียน)
Comments